Galvenie » 2013 » Jūlijs » 20 » Radītāja Skaidrojums 20.05.09. Cilvēks PASTĀVĪGI atrodas informatīvajā laukā
11:02
Radītāja Skaidrojums 20.05.09. Cilvēks PASTĀVĪGI atrodas informatīvajā laukā
Radītāja Skaidrojums 20.05.09. Cilvēks PASTĀVĪGI atrodas informatīvajā laukā

1. Izzināšanas process tiešām darbs sarežgīts, kas prasa daudz pūļu un pacietības, tas nav tik vienkārši, kā var likties pirmajā mirklī dažiem no jums.
2. Tieši izzināšanas procesa sarežģītība arī ir par cēloni, Manai tik ilgai uzrunai jums, tik ilgai uzrunai jūsu LīdzZiņai! Vārdi, kā jūs tagad labi ziniet un, sevišķi domas vai domtēli, ir jūsu LīdzZiņai nododamā ENERĢIJA un katrs vārds un, attiecīgi ieliktā nozīme, ir impulss šai NEZEMES, KOSMISKAI enerģijai (jums uzņemamajai).
3. Ticiet Man, visa jēga Zināšanu nodošanā jums, pēc būtības, ir ENERĢIJAS nodošana jums, nesošas Radītāja Mīlestības attīrošo lādiņu un no tā, kā jūs uz šo Mīlestības MELODIJU noskaņoti, es jūtu jūsu reakciju uz viņiem un jūsu pēc tam sekojošas domas un darbības
4. Lūk, šajā KONTAKTA momentā, cilvēks arī iemanto Zināšanas-Enerģiju, bet ES tikai nosaku, par cik izmainījās jūsu ApZiņa, vai cilvēks jau gatavs ATTĪRĪŠANAI un cik stipra "broņa" materiālistiskajai cilvēciskās civilizācijas tumsonībai (piedodiet, ka ES runāju tādus vārdus).
5. Pasaule vai Telpa piesātināta ar ENERĢIJĀM un ES jums runāju par Telpu, kā par pretimnākošu viļņotu plūsmu savīšanos, taču šajā enerģiju HAOSĀ, tomēr, jūtams Mans RITMS, novedošs Harmonizācijā visur un visu jūsu Pasaulē un jūsu LīdzZiņā.
6. Tādā informatīvi-enerģētiskā LAUKĀ jūs atrodaties PASTĀVĪGI, taču jūsu ApZiņa pagaidām kurla priekš Radītāja augstām frekvencēm. Jo jūsu NETICĪBA neļauj jums panākt cilvēka un Radītāja FREKVNČU REZONANSI, panākt to enerģētisko HARMONIJU, kas cilvēkam arī atnesīs izpratni par savu piederību Veselumam/Vienotajam! Tikai cilvēka un Radītāja FREKVENČU REZONANSĒ var tikt atklāta PATIESĪBA, kas līdz šim jums slēgta ar Blīvā plāna sēnalām.
7. Nepadomājiet, ka Mani Vārdi, Manas Zināšanas, tiek jums nodotas noteiktā laikā vai kaut kādi dozētas priekš katra no jums! Nē, nepavisam nē. Informācija-enerģija KLĀTESOŠA PASTĀVĪGI un jūtīgs cilvēks var saņemt Zināšanas, bet tikai viņa sagatavotības gadījumā, tātad NOSKAŅOJUMĀ uz vilni TICĪBĀ Radītājam.
8. Visa JĒGA VĀRDAM "TICĪBA" slēpjas tur, ka cilvēks var noskaņoties uz kontaktu ar Telpu, uz iespējām uztvert informāciju, Zināšanas no VARENĀS ENERĢĒTISKI-INFORMATĪVĀS TELPAS, vai no AUGSTĀKĀ SAPRĀTA SFĒRĀM .
9. Tādos pārejas periodos, kad mainās Telpas frekvenču vibrāciju spektrs, pat ne visai sagatavoti cilvēki var ievērot informācijas fragmentāras frāzes, ievērot to, uz ko noskaņota viņu ApZiņa.
10. Visa lieta tā, ka cilvēks, jebkurš cilvēks, SAVAS IZCELŠANĀS DABISKUMA Spēkā, vienmēr iekšēji noskaņots uz cilvēka un Telpas Harmoniju, vienmēr iekšķīgi gatavs Patiesības izpratnei un TICĪBAS pieņemšanai!
11. Taču vai var cilvēks pareizi pieņemt informāciju, bet galvenais no kāda informatīvā LAUKA (Telpas) spējīgs uztvert, vai priekš sevis ņemt vērā Radītāja Zināšanas?
12. Atklāsmes un Skaidrojumi ir ne tikai Vārdi, Zināšanas sniedzoši, bet ir arī jūsu Harmonizācijas ar Telpu REZONATORI, bet tas nozīmē, jūsu iespējas ATTĪRĪTIES un PAAUGSTINĀTIES.
13. Tagad, stādaties priekšā, kādu sūru, grūtu Harmonizācijas un Paaugstināšanas darbu jums liek priekšā Zināšanas, nododamās jums caur Atklāsmēm un Skaidrojumiem un dabīgi, kāda atbildība nodot Manus Vārdus jums, bez izkropļojumiem, gulstas uz pleciem cilvēkam, caur kura ApZiņu Viņi tiek jums nodoti.
14. Kādam noskaņotības līmenim, vai Harmonijai ar Telpu jābūt tam cilvēkam, pastāvīgi atrodošamies enerģētiski-informatīvajā laukā, lai būtu gatavs pastāvīgi pieņemt, bet labāk teikt ievērot informāciju (enerģiju) priekš tā, lai dozēti nodotu cilvēkiem šo informāciju-enerģiju bez kropļojumiem.
15. Nav nekā ATBILDĪGĀKA un nav nekā sarežģītāka kā pastāvīgi atrasties ne tikdaudz informatīvajā laukā, jo visi cilvēki atrodas Vienotā DIEVIŠĶĀ Telpā, - cik būt vienmēr atvērtam informācijas saņemšanai, kā jūs sakiet, būt pastāvīgā režīmā "on-line", pieņemot vai izlaižot caur sevi Radītāja augstfrekvenču informācijas plūsmu!
16. ES vēlreiz gribu pasvītrot, ka visi cilvēki pastāvīgi atrodas INFORMATĪVAJĀ TELPĀ (LAUKĀ) un spējīgi sevi Harmonizēt ar Radītāju, šajā HARMONIJĀ sasniedzot Mīlestības un GAISMAS ENERĢIJAS frekvenču rezonansi!
17. Bet galvenais, cik gatavi cilvēki sasniegt šo Harmoniju un cik gatavi cilvēki uztvert Manus Vārdus - Manas Mīlestības Enerģijas impulsus ar savu ApZiņu, savu izpausmi.
18. Pievērsiet uzmanību (un ES par to runāju diezgan bieži), ka Dabā viss atrodas Harmonijā un, ka Daba izstaro Mīlestību, jo viss ir tā nolīdzsvarots, ka jebkurš diskomforts, vai jebkurš līdzsvara pārkāpums izsauc momentānu Vides reakciju, jums pieņemamu kā neizskaidrojamu zemestrīci, nelabvēlīgus laika apstākļus vai cunami.
19. Talpā viss atrodas Harmonijā un tikai cilvēks, radīts līdzībā Radītājam, joprojām cenšas improvizēt ne tikai pats ar sevi, bet arī ar Dabu, neesošai nekādā sakarā ar viņu, cenšoties par spīti Radītājam, izveidot savu Pasauli bez Mīlestības, bez Harmonijas ar Dabu, ar Telpu, vai Veselumu.
20. Visi Mani iepriekšējo gadsimtu mēģinājumi un Manas tagadējās Uzrunas bija un ir Mana vēlēšanās dot jums saprast jūsu vietu šajā Varenajā Dievišķajā Telpā un ne tikai atklāt jums MŪSU RADNIECĪBU, bet arī pārorientēt jūsu, kā Veseluma daļas, EVOLŪCIJAS ceļu uz Veseluma augstumiem!
21. Taču, kā ES jums runāju, cilvēkā (katrā no jums) ielikti JAUNRADES SĀKUMI un tas dod jums iespējas, pat pilnīgi nesagatavotiem cilvēkiem, fantazēt par cilvēka tēmu vai, kas ļaunāk, par Dieva tēmu!
22. Jā, jūs variet RADĪT, taču šīs jaunrades rezultāti, maigi sakot, neharmoniski ar jūs aptverošo Telpu, jo jūsu doma, kā arī RADĪTĀJA doma, noteikti materiālizēsies. Taču jūs vienmēr aizmirstat, ka vārdu ATBILDĪBA, kā arī vārdu MĪLESTĪBA neviens neatcēla, tādēļ jūsu kroplīgās domas arī formē jūsu kroplīgo dzīvi.
23. Atceraties ES runāju "ko sēsi, to pļausi"? Tādēļ arī, ko nodomāji, to arī saņemsi un ja jūs paskatīsities sev apkāt, tad jau tiešām sapratīsiet, ka uz Dabas Varenās Harmonijas, cilvēks ir absolūta neatbilstība Planētai.
24. Šie vārdi skan ļoti skumji, taču Man tie jāsaka kaut vai tādēļ, lai jūs apzinātos Kvantiskās pārejas cēloņus un, jēgu visam, kas ar jums notiks netālā nākotnē.
25. Speciāli nesaku precīzu datumu, jo jūs variet izmantot šo informāciju vēl lielākiem izkropļojumiem jau bez tā greizajai personīgajai LīdzZiņai.
26. ES runāju un runāju par to, ka Blīvais plāns priekš jums ir pārbaudījums personīgās LīdzZiņas evolūcijas patstāvībai, taču Blīvais plāns - vēl arī ŠŪPULIS jūsu APSKAIDRĪBAI, jo tikai šajā sarežģītajā un pretrunīgajā Pasaulē var izgaismoties cilvēka, kā Veseluma daļas, spējas uz Jaunradi.
27. Tādēļ, esiet uzmanīgi pret sevi, klausieties savu Sirdi - to sevis daļu, kas vairāk saasināta cilvēka un Telpas diskomforta uztverei un, ja jūsu Dvēsele sāp, apzinoties jūsu rīcības nepareizību, tad priekš šī cilvēka nav viss zaudēts un viņš vēl var sevi ar Radītāju Harmonizēt, bet tas nozīmē, pārsoļot Blīvā plāna ierobežojumus un nosacītību un stāties uz Attīrīšanās un PAAUGSTINĀŠANĀS ceļa.
28. Atceraties to, ka jūs pastāvīgi atrodaties enerģētiski-informatīvā Telpā un savstarpējās caurplūsmes process ir galvenais un vienīgais tilts starp daļiņu un Veselumu. Un tas, par cik jūs pavirzīsities Patiesības izpratnē, atkarīgs no jums pašiem, jo jūsu tīrie nodomi ir jums no Radītāja saņemamās informācijas atvasinājums bez izkropļojumiem.
29. Lai atvieglotu Manu Vārdu saprašanu un Manas Mīlestības enerģijas pieņemšanu, ES izvēlos no cilvēkiem vairāk sagatavotos informācijas nolasīšanai bez izkropļojumiem, ar to pašu nodrošinot daļas un Veseluma Harmonijas apstākļus.
30. Varu jums teikt, ka vēl nekas nav zaudēts, taču jums vajag vērsties pie savas SIRDS un censties turēt viņu atvērtu priekš Mīlestības, priekš Harmonijas, priekš frekvenču rezonanses jums un Radītājam! Tikai Harmonijā ar Veselumu atveras Dievišķie Mīlestības KODI, kurus jūs nesat Sirdī savā, pagaidām, personīgās NETICĪBAS, slēptus no jums pašiem.
31. Atveriet savu SIRDI Radītājam, jo TICĪBA bija un ir vienmēr jūsu Sirdī, jo jūs taču tikāt radīti Mīlestībā un TICĪBĀ savam Radītājam, tādēļ jūsu NETICĪBA ir visnedabiskākais Veseluma daļas stāvoklis!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-20.05.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.07.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 20.07.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 20.07.2013.
Skatījumu skaits: 649 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: