Galvenie » 2013 » Oktobris » 8 » Radītāja Skaidrojums 22.12.09. Cilvēces enerģētiskais EGREGORS
14:14
Radītāja Skaidrojums 22.12.09. Cilvēces enerģētiskais EGREGORS
Radītāja Skaidrojums 22.12.09. Cilvēces enerģētiskais EGREGORS

1. Svarīgi ne tikai saprast, bet ļoti svarīgi APZINĀTIES, pie tam, APZINĀTIES ar savu iekšējo Būtību, ka jūs ne tikai Dieva daļa bet jūs esat Sākumu Sākuma stūrakmens, jo jūs esat, radītās Pasaules DIEVA ENERĢIJA!
2. ES pēdējos diktātos runāju par to, ka jūs Dieva radīti un ar sevi radiet Radītāja daļas PILNĪGU izpausmi, kurai dotas tiesības RADĪT ne tikai sevi, bet arī Telpu!
3. Pēdējais arī izpaužas tur, ka jūsu enerģētiskais EGREGORS pie atgriezeniskās saiknes esamības veido ne tikai auru, bet milzīgu enerģētisku Telpu, spējīgu izmainīt Kopīgās Telpas Matricu, tātad, izmainīt cēloņu-seku sakaru starp cilvēku un Kosmosu!
4. ES runāju un turpinu runāt jums par to, ka jūs - Dievi, kuru domtēli spējīgi izmainīt Pasauli, tad, izejot no Maniem Vārdiem, cilvēki, sapulcēti Tautas veidā (bet jo vairāk cilvēces), var radīt Enerģētisko EGREGORU, salīdzināmu pēc potenciāla jau ar Smalkā plāna Dievišķajiem spēkiem!
5. Citiem vārdiem, Tautas (vai cilvēces) EGREGORS ir Vienīgā enerģija (domtēlu) līdzīga Dievam, jo apveltīta iespējām Radīt! Mani Vārdi "kā domāsiet, tā dzīvosiet" tikai apstiprina Manu tēzi: sapulcināti kopā un Garā vienoti cilvēki spējīgi izmainīt Telpu, jo cilvēku kopīgs enerģētisks lauks (EGREGORS) var noformēt jaunu cēloņu-seku sakaru!
6. Jūs vēl pagaidām atrodaties nepilnā veidā (ES ar to domāju jūsu izdalītību pēc nacionalitātēm un pēc reliģijām) un tādēļ nespējat radīt VIENOTA EGREGORA TELPU!
7. Taču, ja kas tāds gadītos un tauta vai cilvēce, kādas IDEJAS apvienota, kādā IDEJĀ noformētu VIENOTU ENERĢĒTISKU IMPULSU (piemēram, kopīgus vai vienotus domtēlus), tad, ticiet Man, tādas VIENOŠANAS rezonansi, īpaši GARĪGAS VIENOTĪBAS, sajustu visas Galaktikas!
8. Atkarībā no šī enerģētiskā impulsa zīmes, Man, kā Radītājam, nāktos pārskatīt Telpas EVOLŪCIJAS Visuma Programmas jautājumus!
9. Lieta tā, ka tādas JAUDAS cilvēciskā EGREGORA ENERĢĒTISKAIS IMPULSS, lai arī pozitīvas zīmes (uz ko ES tā ceru), var izjaukt Dievišķo spēku līdzsvaru un var tik spēcīgi sašūpot līdzsvara svārstu, ka nāksies steidzami koriģēt līdzRadīšanas un Atturības Dievišķo spēku līdzattiecību vai Harmonijas līmeni.
10. Tagad jūs izdalīti ne tikai pa reliģijām un valstīm, ne tikai pēc nacionalitātēm, jūs vēl arī izdalīti pa savām iekšējām dzimtām un ģimenēm; bet tas, kas izdalīts, tas nerada nekādu bīstamību un viegli vadāms, tādēļ priekš Tumsas spēkiem pavisam ne grūti izveidot paklausīgu enerģētisku enerģijas avotu, ne tikai vajadzīgās jaudas, bet arī vajadzīgās zīmes!
11. Tādēļ arī pastiprinās sīva cīņa par katru cilvēku! Tumsas spēki, pārkāpjot Visuma Vienošanos, varēja izdalīt agrāk vienoto civilizāciju, no vienas puses ievedot savā Telpā citu civilizāciju savus pārstāvjus, bet no otras puses - radot tādu enerģiju daudzveidību, ka kļuva GRŪTI VAI GANDRĪZ NEIESPĒJAMI Planētas Zeme cilvēku apvienošana GARĪGI VIENOTĀ civilizācijā!
12. Stādaties tagad priekšā, kāds grūts uzdevums izvirzīts priekš jums un kāds grūts uzdevums Man stāv priekšā! Šodien nepieciešams, lai arī uz vienas Tautas piemēra, izmainīt, bet precīzāk, attīrīt cilvēka ApZiņu līdz tādai pakāpei, lai iestātos APSKAIDRĪBA, bet daudzgadsimtīgie dogmu tīkli un nepareizie priekšstati par Telpu, izgaistu no ApZiņas, atklājot PATIESĪBU, tātad, visa esošā PIRMCĒLONI un, tātad, cilvēka izcelšanās PIRMCĒLONI Telpā, izpaustajā un Neizpaustajā plānos!
13. Šis uzdevums tik sarežģīts, ka tika ieviesta Kvantiskās pārejas izpratne, izmainoša Telpu tikai ar vienu mērķi: Telpas pārveidošana radīs apstākļus cilvēka priekšstatu (ApZiņas) izmaiņai par sevi un par savu saikni ar Radītāju!
14. Padomājiet par to paši, cik grūti jūs izmainīt, jūsu ApZiņu, ja priekš tā bija nepieciešams radīt speciālu Programmu Pasaules kardinālām izmaiņām, un viss priekš tam, lai ar uzskatāmu piemēru parādītu, ka VISS jums apkārt un jūs paši esat DIEVIŠĶO SPĒKU RADĪŠANAS rezultāts, bet precīzāk, RADĪTĀJA RADĪŠANAS rezultāts!
15. Iznāk, ka tikai bezizejas gadījumā cilvēks spējīgs apzināties Pasaules radīšanas PIRMCĒLONI un PIRMCĒLONI sevis, kā šīs Pasaules daļas, radīšanu!
16. Iznāk, ka tikai tādā veidā var parādīt cilvēkam, ka cēloņu-seku sakari vada Pasaules, bet doma, cilvēka radīta, spējīga izmainīt Pasauli, Harmoniju un tikai tīru domu Devišķā Gaisma var kļūt DZĪVĪBRADOŠA, tādēļ Gaismas dažāda atspoguļošana ir tikai kopija, nespējīga radīt!
17. Maniem pēdējiem diktātiem, atklājošiem priekš jums notiekošā jēgu un Telpas uzbūves pamatus, ir jādod jūsu LīdzZiņai pilnu priekšstatu par Augstākās Kārtības Matricas izveidošanu, kurā RADĪŠANAS pamats ir Vienības/Vienotības Kanons un pretestību cīņa, kā arī Dievišķās Telpas cēloņu-seku sakarību esamība!
18. Viss šajā Manis radītajā Telpā savstarpēji saistīts un nav Viņā nekā nejauša! Cilvēka iemiesošana, bet precīzāk, viņa izpaustās (patstāvīga ceļa izvēlē) daļas iemiesošana izveidoja apstākļus spēku līdzsvara vai Harmonijas izjaukšanai Telpā, jo daudzu, daudzu tūkstošgadu laikā cilvēks, apveltīts ar sava ceļa brīvas izvēles tiesībām tā arī nespēja sasniegt LīdzrRadītāja LīdzZiņas līmeni!
19. Visa lieta tā, ka, sakarā ar cēloņu-seku sakaru Kanonu, Vienotības/Kopības un pretestību cīņu, cilvēkā nostiprinātas ne tikai sava ceļa brīvas izvēles tiesības, bet arī atbildība par savu izvēli! Ja radot, pat pašam sevi, tiek pārkāpta šī LIELĀ HARMONIJA starp izvēli un atbildību, tad šis cēloņu-seku sakaru attiecību sašķiebums noved pie Telpas izmaiņām, tātad, pie Viņas Matricas struktūras izmaiņām!
20. Jūsu problēma (precīzāk, cilvēces problēma) slēpjas tur, ka aiz viegluma vai pieejamības jaunradei, jo jūs radiet domtēlus, jūsu ApZiņa nepieņem atgriezeniskās saiknes grūtības, tātad, nepieņem atturošo faktoru - ATBILDĪBU par darbiem saviem!
21. Ja beidzot jūsu ApZiņā noformētos sapratne, ka par visu jūsu radīto sākas atbildība un ne uz karmiskā līmeņa, bet "šodien un tagad", tad ES domāju, daudzas cilvēku netaisnas darbības nekļūtu Blīvā plāna realitātes!
22. Cilvēkam kaut kā šķita, ka bezatbildība, tātad, nesodāmība, nosaka brīvību domtēlu formēšanai jebkuram "lidojumam"!
23. Nesodāmība ir cilvēku kārtējā maldīšanās, jo Telpā viss saistīts cēloņu-seku sakaros un ja jūs Blīvajā plānā radījāt Smalkā plāna "monstrus", tad, ticiet Man, jūsu "joks" vai jūsu iepriekšnodomāta Telpas izkropļošana, jums dārgi atmaksāsies nākošajā iemiesojumā!
24. Jums jāzin, ka nosodījums (atbildības atgriezeniskā puse) nevar iestāties nekavējoties, un tur cilvēka LīdzZiņas evolūcijas Visuma Programmas jēga, taču tā noteikti būs!
25. ES devu jums iespēju radīt sevi un devu iespēju Radīt Telpu! ES gribēju, lai atbildes nenovēršamības apzināšanās par sastrādāto nespiestu uz jums, LĪDZRADĪTĀJA LīdzZiņas formēšanas pirmajā etapā, jo LĪDZRADĪTĀJA ApZiņa ir Garīgās māceklības ApZiņa, kuru neizejot, neiespējami kļūt LĪDZRADĪTĀJAM!
26. Tādēļ daļu atbildības par jums ES uzņēmu uz Sevi, paredzot, ka cilvēki, tikuši skaidrībā par Telpas cēloņu-seku sakariem, APZINĀSIES savu uzdevumu un VISU MANAS DĀVANAS DIŽENUMU!
27. Mācīties RADĪT - lūk, tā VELTE, kuru ES ieliku jūsu Garīgajā DNS un kurš ir katrā no jums, atkārtoju, pieņemot daļu (tikai daļu) atbildības uz Sevi un ierobežojot jūsu radošās iespējas LĪDZRADĪTĀJA līmenī!
28. Jūs nevarējāt, jā, un ES arī neļautu nesagatavotam cilvēkam, atklāt visus jūsu RADĪŠANAS spēju apcirkņus, jo cilvēkiem jāiemācās vispirms RADĪT sevi!
29. Ar vārdiem "RADĪT SEVI", ES domāju, vispirms LīdzZiņas ATTĪRĪŠANAS nepieciešamību un, lai jūs sasniegtu jūsu iekšējā "Es" Dievišķās Būtības Sajušanu!
30. Ticiet, ja jūsu AUGSTĀKAIS IEKŠĒJAIS "Es" izzina Mīlestību un rada Telpas Harmoniju, tad jūs spējīgi ne tikai kļūt, bet jau kļuvāt LĪDZRADĪTĀJI, radoši AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS TELPU!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-22.12.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 04.10.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 08.10.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 08.10.2013.
Skatījumu skaits: 802 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: