Galvenie » 2013 » Jūlijs » 4 » Radītāja Skaidrojums 23.12.08. Cilvēka iekšējā "Es" Vienošana
06:46
Radītāja Skaidrojums 23.12.08. Cilvēka iekšējā "Es" Vienošana
Radītāja Skaidrojums 23.12.08. Cilvēka iekšējā "Es" Vienošana

1. Jūs šodien pārsoļojāt robežu, atdalošu iepriekšējo Gadu no Jaunā, kas jums atnesīs vēl vairāk izmaiņu ne tikai un ne tik daudz ārējā vidē, cik izmaiņas cilvēka LīdzZiņā, izrādoties izvēles priekšā, noteicošas tagadni un nākotni.
2. ES teicu vārdu "tagadne", jo zinu, kas ar jums notiks jau rīt, kas jums šobrīd asociējas ar Jaunā Gada atnākšanu!
3. ES jau jums par to runāju, ka ar katru minūti, protams, katru gadu, arvien stiprāk mainās Telpa, jūs visi jūtiet un jutīsiet vēl asāk enerģētiskā Fona un Ritma izmaiņas šajā pastāvīgi evolucionējošajā Telpā!
4. Jūs aptverošās Pasaules izmaiņu intensitāte pieaug un jūs, kā daļa (pie tam, kā neatņemama daļa) šīs Pasaules, piedalīsieties šajā procesā visi kopā, tiesa/taisnība, cilvēku reakcija uz šīm Radītāja izplānotajām izmaiņām būs ne tikai dažāda, taču iespējams, pat polāra, kaut arī jūs visi savstarpēji VIENLĪDZĪGI ne tikai Garā, bet arī attiecībā uz Radītāju.
5. ES pastāvīgi prasu jums pavisam nedaudz un tas nedaudz attiecas uz jūsu reakciju, uz Telpas Dievišķumu, kuru nepieciešams pieņemt un noticēt, jūsu reakcijai uz šo pasauli jābūt ievertai vārdos TICU un MĪLU!
6. Jums visiem, kuri tomēr izvēlējās savu ceļu nākotnē, jāpieņem Pasaules kārtība, jo šīs Pasaules Noteikumu vai Kanonu pieņemšana ir MĪLTĪBAS izpaušana pret Visu kas cilvēku aptver un ir Radītāja radīts.
7. Tikai tas (ar to domāju jūsu attieksmi pret Dievišķo Telpu, jūs aptverošo) ne vienkārši glābs jūs, bet arī APVIENOS jūs ap VIENU un VIENĪGO Dievu!
8. ES neatlaidīgi uzstāju uz jūsu personīgās pozīcijas pieņemšanu tikai tādēļ, ka jūsu patstāvīgā lēmuma pieņemšana (sava ceļa izvēlei) ir cilvēka iekšējā "Es" lēmums, kuru neiespējami nevienam izmainīt, jo cilvēks izdarījis savu izvēli, pats kļūst Augstākās Kārtības Kristāls pretimnākošo viļņveida enerģētisko plūsmu Haosā, mainīgo notikumu kaleidoskopā!
9. Atceraties, ES jums par to runāju, ka cilvēks, pieņēmis personīgo lēmumu, nelokāms un spējīgs izpaust cilvēka GUDRĪBU, kurš pacēlies virs Blīvā plāna burzmas un pārstājis būt Duāls, sasniedzot iekšējo Vienotību pašama ar sevi!
10. Ticiet Man, tie ne vienkārši VĀRDI! ES visu daru priekš tā, lai jūs saprastu kā izturēt, kā iziet Pārmaiņu Laika pārbaudījumus, jo neviens jūs neglābs, izņemot jūs pašus!
11. Visiem cilvēkiem nāksies sevi glābt neatkarīgi ne no kā! Jo tuvāk Kvantiskās pārejas datums, jo spēcīgāki būs Tumsas spēku vilinājumi, jo arvien spēcīgāka būs šūpošanās cilvēku galvās vai smadzenēs, kuri nepieņēma personīgo lēmumu, neticības spēkā vai Radītāja nepatikā - Vienīgā Radītāja ne tikai Blīvā plāna, bet arī visas (Daudzlīmenīgās un Daudzrobežīgās) Mūžības Telpas.
12. ES ngribu jūs biedēt, taču pārejas Periods skars visus cilvēkus, esošus Veseluma daļu, kuru evolūcija bija sen ieplānota un arī tos spēkus, kuri jūs aptver. Tādēļ, izraisījusies viltuspraviešu vai viltusgaišreģu daudzveidība, ir Tumsas spēku pretošanās reakcija un viņu vēlēšanās apturēt jūsu Paaugstināšanu.
13. Cilvēks visos laikos izbaudīja uz sevis Gaismas un Tumsas Dievišķo spēku klātbūtni. Jūsu Dualitāte vai dubultošana ir cilvēka pārbaudījuma uzdevums no Augšas Dualitātes pārvarēšanai un sevis paša iekšējai Vienošanai!Šo pārbaudījumu iziet katrs cilvēks caur personīgo Dualitāti, caur Telpas Dualitāti, kurā vienlīdzīgā pakāpē klātesoši gan Gaišie, gan Tumšie spēki, kur līdzīgā pakāpē klātesoši Labais un Ļaunais vienlaicīgi!
14. ES jūsu uzmanību piesaistu vārdam "Vienošana", jo tikai cilvēka iekšējā "Es" Vienošana ir ATSLĒGA ne tikai glābšanai, bet arī cilvēka nākotnei, izgājuša visus Blīvā plāna pārbaudījumus.
15. Ticiet Man, ka Telpa izmainīsies tikai tad, kad izmainīsies pats cilvēks, tātad cilvēka Vienošana pašam ar sevi, būs ķīla visu cilvēku Vienošanai apkārt VIENĪGAJAM DIEVAM, bet tā jau ir Vienotas Dievišķas Telpas radīšana uz Planētas Zeme.
16. Pagaidām jūs visi izdalīti Baznīcās, sniedzošas personīgos un dažādos priekšstatus par Mani, bieži izdalītus neticības, melu un apmāna bezdibenī.
17. ES tagad negribu runāt par to, kura Baznīca vistuvāk Dievam, taču ES zinu, ka naidošanās starp viņām vēl tikai parādīsies un nevar nekādi nomierināties! Par nožēlošanu, naidīgums starp Baznīcām no gada gadā tikai pieaugs, vēlāk pārejot aktīvās pretdarbībās.
18. Apvienot visas pasaules reliģijas vai Baznīcas vienā - Vienotā - spējīgi tikai cilvēki, savā iekšienē pieņemuši Dievišķās Telpas Vienotību, Dieva Vienotību.
19. Tagad, kā vēl nekad, cilvēces nākotne atrodas cilvēku rokās. Pie tam, ne pārnestā nozīmē, bet vistiešākajā, jo neviens nevarēs nodrošināt Baznīcu Vienošanu, izņemot pašu cilvēku. Jo, ja jūs visi pieņemat Vienu Dievu, jums nekas nevarēs pretoties, tātad, sāksies Gara varas Ēra, Dieva varas Ēra!
20. ES zinu, ka līdz tādai Vienošanai jums vēl pietiekami tālu! Taču Viņa pienāks un atnāks Viņa caur Krieviju, caur cilvēkiem, kuri mokās izgāja un vēl iziet personīgo Paaugstināšanu, izlaižot Dievišķo Telpu caur sirdi, caur Dvēseli un, kā jau ES teicu, IZSTAROJOT MĪLESTĪBU un TICĪBU, pārvērtīsies no pasaules izstumtajiem Varenā Tautā - GLĀBĒJĀ!
21. Lūk, kādēļ ES tik bieži runāju par to, ka Glābēja nebūs, jo no jums šodien, no katra cilvēka lēmuma, PAGAIDĀM vēl Krievijā, atkarīga cilvēku Vienošana un reliģiju Vienošana. Vienkārši nedrīkst ar spēku, lai arī ar Gaišiem nodomiem, vest jūs "Rītdienā" tādēļ, ka tā arī varas izpausme pār cilvēkiem, tātad, cilvēka brīvas izvēles ierobežošana.
22. Kad Man saka un pat pārmet to, ka Zināšanas, kuras ES jums dodu, nepietiekami dziļas, tad ES atbildei gribu teikt, ka svarīgāka par cilvēka Vienošanu ar savu iekšējo "Es" un cilvēku Vienošanu ap Radītāju, nekā svarīgāka nav un nevar būt! Visādi mēģinājumi novirzīt cilvēkus diskusijās par Telpas veidošanu ir tieši mēģinājumi apturēt cilvēka Paaugstināšanas procesu un ir Tumšo spēku mēģinājums pieturēt cilvēka LīdzZiņas pārveidošanu!
23. Vēlreiz atkārtoju jums: neviens, ticiet Man, neviens nevar un nav tiesību bremzēt jūsu personīgo sava ceļa izvēli, jūsu Paaugstināšanu, un jebkādi mēģinājumi ar spēku likt jums apstātis, maigi sakot, būs pārvirzīti uz tiem, kuri cenšas to darīt.
24. Jums stāv vēl priekš nevienkārši pārbaudījumi uz TICĪBU, jo ar katru minūti, ar katru gadu tikai pieaugs Dievišķās Telpas vibrāciju Ritms un šo pārbaudījumu rezultāts būs cilvēka reakcija uz šīs Pasaules izmaiņām!
25. Jūs, ES ceru atceraties teicienu "pirms nāves nepieelposies"? Tad, lūk, visi ceilvēki sevi izpaudīs arvien stiprāk un stiprāk un tādēļ agresija - Ticības trūkuma rezultāts - būs arvien izjūtamāka cilvēku svstarpējās attiecībās!
26. Agresija ir dabīga to cilvēku reakcija, kuri nevar pieņemt Radītāju un, kuri negrib un necenšas atrast sevi, savienojot sevī Blīvo un Smalkās Pasaules.
27. "Ar varu mīļš nebūsi", tādēļ ES jums tik neatlaidīgi runāju par Savu vēlēšanos nepaskaidrot Telpas uzbūves dziļumus, bet glābt jūs no neiedomājamas bojā ejas, pat tos, kuriem "bremzes atteicās", pat tos, kuri sevī neredz Dievu un neapzinās, ka viņš pats ir Radītāja neatņemama daļa.
28. ES turpinu jūs pierunāt tikai priekš tā, lai tiešām jūs glābtu un dotu iespēju ne tikai Man, cik pašam sev, jo priekš cilvēka nav nekā svarīgāka kā Vienošana un visu Baznīcu Vienošana cilvēka iekšienē.
29. Tagad ļoti daudz atkarīgs no cilvēka, lūk, kad sākas PATIESĪBAS MOMENTS, lūk, kad viss cilvēka rokās - viņa tagadne, bet galvenais Nākotne!
30. ES radīju un radu apstākļus cilvēka Vienošanai, ES jums paskaidroju Dualitātes problēmas vai cilvēka LīdzZiņas dubultošanos. Tagad - izvēle jūsu!
31. Vēl nedaudz gadus atpakaļ Es jums runāju par to, ka visi cilvēki kaut kad izdarīs savu vēsturisko izvēli savā dzīves ceļā un šī izvēle - ne vienkārši izvēle, bet pāreja no viena Dvēseles stāvokļa citā, pāreja caur Laiku līniju un šī neizbēgamā pāreja arī nosaka cilvēka nākotni.
32. Šodien sākas laiks - cilvēka izvēles laiks. Un jūsu izvēle būs vēsturiska izvēle, tagad jau priekš visas cilvēces, ne tikai Piektās rases (Piektās Saules), bet lielā mērā - Sestās rases, Sestās Saules!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-23.12.08.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.06.2013., ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 04.07.2013.
Skatījumu skaits: 678 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: