Galvenie » 2013 » Jūlijs » 16 » Radītāja Skaidrojums 25.03.09. Ceļš uz Templi
07:39
Radītāja Skaidrojums 25.03.09. Ceļš uz Templi
Radītāja Skaidrojums 25.03.09. Ceļš uz Templi

1. ES ļoti pacietīgs un jau vairāk kā divus tūkstošus gadu gaidu, kad cilvēce apzināsies savu piederību Dievam, tādēļ pagaidīt vēl nedaudz gadu, Man pavisam ne grūti.
2. ES ļoti uzmanīgi sekoju jūsu apzināšanās procesam, kas jau patiešām notiek un tiešām jau pamanāmi, kā cilvēku pamatmasa ne tikai uzdod jautājumu par savas uzturēšanās uz Zemes mērķi, bet arī atrod atbildes visām savām Pārejas perioda nebūšanām un problēmām.
3. Strīdi, kuros izrādījājās iesaistīti Gaišie cilvēki, tiecošies izzināt ne tikai Patiesību, bet arī dalīties Priekā ar tiem no jums, kuri vēl pagaidām atrodas Garīgā anabiozē un neredz personīgās glābšanas ceļu, ir tam spilgt apstiprinājums.
4. ES vienmēr runāju par to, ka vissarežģītākais ceļš priekš jums būs ceļš uz savām Mājām, uz Dieva personīgo Templi ar nosaukumu, cilvēka Sirds, jo Pasaules lietu iepazīšanas tūkstošgadēs, jūs no Manis aizgājāt pavisam uz citu pusi.
5. Jūs jau paši labi ziniet un saprotiet, ka viegla ceļa Mājup nebija nekad. Šis ceļš izstaro Prieku, Svētlaimi un atgrieztu Mīlestību, taču tas nekad nevar būt vienkāršs, jo atgriezšanās pie saviem pirmsākumiem vienmēr saistītas ar "pārplusošanos" personīgos priekšstatos un pārmiesošanās sāpēs.
6. Jo tālāk cilvēks bija un ir no Dieva, jo sarežģītāks ceļš "pazudušā Dēla pārnākšanai", jo, kā jau ES runāju, tā ne tikai veltīgi tērēta laika zaudēšana, bet arī Apskaidrības grūtais laiks, savas maldīšanās apzināšanās un sava ego, savas lepnības samierināšana, kas cilvēkam vienmēr čukstēja himnu par viņa izpausmes izcilību.
7. Jūs gandrīz vienmēr aizmirstat par to, ka jūsu izpausmes Blīvajā plānā ir pārbaudes uz patstāvību, uz brīvu un atbildīgu gribas izpausmi.
8. Visāda veida maldīšanās vai cilvēka atslēgšana no nospraustā mērķa, ir apstiprinājums LīdzZiņas nepilnībai, tātad, SKAIDRA priekšstata trūkums par to, kas ir cilvēks, kādēļ viņš šeit.
9. Pasaules ekonomiskā krīze nepavisam nesākās nejauši, jo, kā ES runāju ne viereiz vien, šajā Pasaulē nav nekā nejauša un, ja kas gadās, tad "iziet no sliedēm" jūsu aizstāvējusies Pasaule, padomājiet par to, kuram to vajag un kādi mērķi bija izvirzīti šiem vēsturiskajiem notikumiem!
10. Ja jūs ļoti uzmanīgi paskatīsities uz cilvēces attīstības vēsturi pēdējos desmitos gadu, tad jūs atklāsiet, ka sociālo un dabas ataklizmu daudzums un biežums palielinājās ne reizes, bet desmiti reizes kā atgādinājums jums par izpausmju termiņiem un laiku, kas katram atvēlēts dzīves jēgas apzināšanai.
11. Taču pagaidām apzināšanās atnāk ne visiem un ne uzreiz, jo ApZiņa, diemžēl, daudziem no jums izkropļota ar iepriekšējo dogmu priekšstatiem par Dievu, bet Blīvā un Smalkā plāna attīrīšana no šīm drazām, priekš cilvēka - ļoti grūts un sāpīgs process.
12. Rēķinoties ar to, ka Telpa sāk intensīvi mainīties, uzveļot cilvēkiem jaunas augstu vibrāciju enerģijas (caur atvērušamies jauniem Portāliem), cilvēka LīdzZiņas attīrīšana kļūst vissvarīgākais un aktuālākais uzdevums priekš katra no jums, bet jums jāatceras, ka pie tā, sāpju sajūtas tikai pastiprināsies.
13. Telpa tiešām sāk izmainīties ļoti intensīvi un, ja iepriekšējā tūkstošgadē Zemes frekvences rezonanse, vai Planētas "sirds" pulsācija fiksējās kā pastāvīgs lielums uz līmeņa 7,8 herci, tad pēdējos gados Zemes frekvences rezonanse palielinājās līdz līmenim 12 herci!
14. Ja Zemes rezonansiskā frekvence sasniegs 13 hercu lielumu, tad tādos apstākļos "infarkts" Zemes "sirdij" būs jau neizbēgams!
15. Nepadomājiet par skaitli 13 kā par liktenīgu lielumu, jo šajā gadījumā 13 herciem nav nekāda sakara ar māņticību, bet skaitlis ir frekvences raksturojums Planētas stabilitātei.
16. ES vienkārši jums gribēju teikt par to, ka pašapmierinātību, bet kur vēl sliktāk, NETICĪBU, vajag izskaust no savas dzīves, jo tā (dzīve) "karājas mata galā" un ir atkarīga no tām Telpas izmaiņām, kas, kā jau ES runāju, visus jūs izdala tajos, kuri no Nākotnes un tajos, kuri no Pagātnes!
17. Jums vienalga nāksies izvēlēties un dažiem no jums šī patstāvīgā izvēle būs pirmā un pēdējā vienlaicīgi!
18. ES tā gribu jūs iemācīt izdarīt šo vēsturisko izvēli vēl līdz tam momentam, kad Kvantiskā pāreja piespiedīs jūs pie Laiku līnijas, kad domāt un spriest jau būs ar vēlu!
19. Tādēļ vēlreiz griežos pie jūsu LīdzZiņas un aicinu jūs neiesaistīties tukšās diskusijās par to, kas ir Dievs, vai kas diktē Atklāsmes, jo priekš tā vairs nav laika, bet ir vēl laiks cilvēka LīdzZiņas APSKAIDRĪBAI, pieņēmuša Paaugstināšanās un LīdzZiņas attīrīšanas ceļu līdz tīrībai Radītāja līmenī.
20. Vēlreiz padomājiet par to, kādēļ ES jums tik ilgi paskaidroju vienkāršu Patiesību un kāpēc ES tik ilgi klauvējos jūsu ApZiņā?
21.Vienkārši tādēļ, ka izņemot Mani, aizklauvēties līdz jūsu LīdzZiņai nav kam un tikai ES, jūs radījušais, kā Savu izpausto daļu, varu jūs izvest no netikumu Tumsas uz Patiesības Gaismu un uz jūsu izpausmes pirmcēloņu Gaismu.
22. Jā, protams, daudzi no jums noņemas ar jautājumu par dzīves jēgu, taču maz kurš no jums atbildi uz šo jautājumu saista ar Manu Uzrunu pa šo kanālu, jo kanālu daudz, bet informācijas pieņēmēju no Saprāta Sfēras vēl vairāk, jo jūsu daudzveidība vai izpausmju daudzums, prasa visu cietēju interešu apmierinājumu.
23. Katram no jums, dzerošam Zināšanu Svēto ūdeni, jāsaprot, ka Svētā ūdens Avots VIENS un nekāda cita Avota priekš cilvēkiem nav, taču ūdens daudzums katram no jums tiek dots atkarībā no viņa vēlēšanās izdzert UZTICĪBAS/ATKLĀJUMU (POSVJAŠČEŅIJA ?) KAUSU!
24. Lūk, arī sanāk, ka dažiem no jums pietiekami viena malka Gaismas priekš LīdzZiņas attīrīšanas, bet citam neatdzerties nekad, jo Patiesība neaizkavējas izkropļotā LīdzZiņā, materiālistisko priekšstatu apgrūtinātā ne tikai par Izpausto plānu, bet arī par visu Augstākā Saprāta Telpu.
25. Grūts un rūgts LīdzZiņas Paaugstināšanas ceļš, taču šo ceļu jāiziet visiem, jo tikai pēc attīrīšanās, tikai pēc Paaugstināšanās, cilvēks var cerēt ne tikdaudz uz sekmīgu Kvantikās pārejas Eksāmena nokārtošanu, cik uz personīgās LīdzZiņas evolūcijas turpināšanu līdz Veseluma līmenim.
26. Iepriekšējo reizi, runājot par informācijas saņemšanas kanāliem no Augstākā Saprāta Sfērām, ES pasvītroju, ka kanāla tīrība ļoti atkarīga no cilvēka LīdzZiņas tīrības, bet augstākais tīrības līmenis priekš Manis ir cilvēka Augstākais iekšējais "Es", kur glabājas Dievišķā Dzirksts, Manis ielikta katrā no jums.
27. Tādēļ, ja agrāk šī Dzirksts gaismojās tikai izredzētos cilvēkos un tikai izredzēti cilvēki varēja saņemt patiesas Zināšanas, nosakot cilvēces evolūcijas attīstības virzienus gadsimtiem, tad tagad daudz kas izmainījās ne tikai Telpā, bet arī jūsos kā Veseluma daļiņās.
28. Šīs izmaiņas pagaidām var būt nemanāmas priekš mietpilsoņa acīm, jo vēl vairāk tās kļūst samanāmas Man, kas apstiprina Manu CERĪBU uz jūsu atgriezšanos Dzimtajās vietās un sevis VIENOTAS Telpas daļas apzināšanā.
29. ES būšu pilnībā laimīgs tad, kad jūs ne tikai apzināsities sevi kā Telpas daļu, bet tātad, Radītāja daļu, nu un arī sapratīsiet, ka jūs paši esat Dievi, spējīgi ne tikai RADĪT, bet vēl izmainīt apkārtējo Pasauli, jo tā arī radīta - lai ne jūsu, taču ar Radītāja Dievišķo APZIŅU!
30. ES nepārstāju runāt par to, ka jūs pārejat JAUNU ZINĀŠANU SKOLĀ, tāda līmeņa Zināšanu, kas jums ļaus pāriet uz jaunu evolūcijas pakāpienu - uz LĪDZJAUNRADES pakāpienu. Jo, lai kļūtu Dievs, jāiziet LĪDZJAUNRADES LIELĀS MĀCEKLĪBAS etaps, taču jau AUGSTĀKAJĀ ZINĀŠANU SKOLĀ.
31. Daži no jums šajā ZINĀŠANU SKOLĀ jau pieņemti, bet daudziem vēl stāv priekšā iestāšanās eksāmeni uz ApZiņas pilnību. Taču jums jāzin un jāsaprot, ka AUGSTĀKO ZINĀŠANU SKOLAS durvis pagaidām atvērtas priekš visiem alkstošiem (strazduščix ?).
32. ES pacietīgi gaidu momentu, kad ne tikai atsevišķas Būtnes, bet visi ļaudis ar pamodušos ApZiņu paši izrādīs vēlēšanos pāriet uz jaunu evolūcijas pakāpienu, atklājošu jaunus Patiesības Zināšanu horizontus!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-25.03.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.07.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 16.07.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 16.07.2013.
Skatījumu skaits: 818 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: