Galvenie » 2013 » Oktobris » 28 » Radītāja Skaidrojums 28.12.09. Brīvas izvēles Tiesības
10:52
Radītāja Skaidrojums 28.12.09. Brīvas izvēles Tiesības

Radītāja Skaidrojums 28.12.09. Brīvas izvēles Tiesības

1. Tagad jums ļoti svarīgi saprast, ka katrs cilvēks, kā Dievišķa Būtne, esošai IZVĒLES TIESĪBAS, vai apveltītai ar BRĪVĀS GRIBAS TIESĪBĀM, ļoti svarīga priekš Mūžības. Taču daudz svarīgāka vesela Tauta, jo Garīga Vienotība, vai siržu Garīga rezonanse, spējīga RADĪT PERSONĪGO PASAULI, RADĪT PERSONĪGO ENERĢĒTISKO TELPU, kuras ietekme var izplatīties uz jūsu Galaktiku!
2. Atceraties (ES jau jums par to runāju), ka jūsu Galaktika - pavisam ne tas, ko jūs domājiet un pavisam ne tas, ko jūs novērojiet ar acīm, jo jūs novērojiet tikai trīs dimensiju Telpas attēlu. To, ko jums stāv priekšā ieraudzīt "Rītdien", ar sevi stādīs priekšā tikai daudzlīmenīgās Telpas četrdimensiju plāna attēlu.
3. Tā ar katru reizi palielinot savas spējas NEROKRADĪTAS PASAULES uztverei, jums būs jāpaceļas uz Augšupceltu Skolotāju LīdzZiņas līmeni un, jūsu spējai RADĪT, jāatīstās līdz LĪDZRADĪTĀJA līmenim.
4. Taču tas būs tikai "Rītdien", bet šodien nepieciešams saprast, ka sevi pilnveidojot, cilvēks, neatkarīgi no savas vēlēšanās, pats kļūst DZĪVĪBRADOŠA GAISMA, veidojoša ap sevi MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS un HARMONIJAS GAISMU. Bet tas savukārt, rada priekšnosacījumus AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS ENERĢIJAS KLASTERA veidošanai!
5. Tie ne vienkārši vārdi, tas ir apstiprinājums tam, ka Tautas Garīgā VIENOTĪBA, bet jo sevišķi cilvēces (Civilizācijas) Garīgā VIENOTĪBA/KOPĪBA, var izmainīt Telpu, taču tas "tūkstošjūdžu ceļš" sākas, jebkurā gadījumā, no pirmā soļa vai atsevišķa cilvēka un tā ne aksioma, bet Veseluma evolūcija vai attīstības Kanons!
6. Jums JĀSAPROT (katram cilvēkam atsevišķi), ka nesiet ATBILDĪBU par to, ko jūs radiet, jo jūsu VĒLĒŠANĀS vai NEVĒLĒŠANĀS, bet tas nozīmē, jūsu pozitīvā vai negatīvā enerģija izkrāso cilvēces ENERĢĒTISKO EGREGORU vienā vai citā krāsā!
7. Smalko Pasauļu Telpas krāsa var būt Balta vai Melna un viņu savstarpējā caurplūšana rada ne tikai Pasauļu Harmoniju, bet arī MŪŽĪGĀS KUSTĪBAS MIERA apstākļus!
8. Tādēļ priekš Manis kā Radītāja svarīgi abi Dievišķo spēku veidojumi (gan Radīšanas spēki, gan Atturības spēki), taču jūs (visi bez izņēmuma) no pirmsākuma sevī nesiet TIKAI daļiņu Baltās Krāsas - Krāsas PATSTĀVĪGAI JAUNRADEI un, saskaņā ar Visuma Eksperimenta Programmu (Veseluma daļiņas pilnveidošanai līdz Veseluma augstumam) jums bija jāpapildina DZĪVĪBRADOŠĀS GAISMAS spēku rindas!
9. Taču jūs priekš tā nevarējāt izmantot jums dotās Brīvās izvēles Tiesības, vai Brīvās gribas Tiesības atdalošas cilvēku-dzīvnieku no cilvēka LĪDZRADĪTĀJA!
10. Daudzi no jums BRĪVĀS IZVĒLES TIESĪBU esamību priekš RADĪŠANAS pašam sevi, izmantoja kā nesodāmības tiesības un kā bezdarbības pamatu, pat vēl ļaunāk - kā savas LīdzZiņas materializāciju un tādēļ LīdzZiņas evolūcijas vietā, augšupkustības vietā, neapturami nobrauca lejup!
11. Pārdomām laika atlika pārāk maz, jo 2012. gads jāuzskata kā Telpas PĀRVEIDOŠANAS ENERĢIJU maksimuma sasniegšana, tādēļ Man, par nožēlu, NETICĪBA un TICĪBAS deklarēšana (pat dažu baznīcas cilvēku) noved cilvēkus strupceļā, bet LīdzZiņas dogmas viņiem liek "RĪTDIEN" pāriet ATTURĪBAS SPĒKU nometnē, kas novedīs tikai pie cilvēciskā EGREGORA negatīvo enerģiju pastiprināšanas.
12. ES jums runāju par to, ka tagad jūsu EGREGORA krāsa, par nožēlošanu, ir pelēkā nokrāsā un, jo tuvāk Kvantiskās pārejas maksimumlaiks, jo spilgtāk izgaismosies jūsu izvēles, bet tas nozīmē, jūsu likteņa krāsa!
13. Jūs taču sagaida personīgā likteņa izvēles divi etapi! Ar pirmo etapu jūs saskarsieties ļoti drīz, kad noskanēs Soda dienas sākuma ZVANI un augstu vibrāciju enerģiju jaudīgas plūsmas (atgādinu: 12 Portālu enerģija) gāzīsies pār jums! Nesagatavoti cilvēki vienkārši sadegs šajās plūsmās, jo negribēja glābt sevi caur Veseluma daļas APZINĀŠANOS, tātad, negribēja izmantot savas Tiesības RADĪT PAŠIEM SEVI!
14. ES jums daudzas reizes runāju par to, ka jums uztvert augstfrekvenču izstarojumus (Augstu vibrāciju plūsmu) būs radniecīgs apdegumam no ... (СВЧ - печей ?) priekš tiem no jums, kuri stūrgalvīgi NETIC un pat necenšas atrast savu personīgo ceļu GLĀBŠANAI caur TICĪBU DIEVAM un caur CERĪBU uz Radītāja Palīdzību!
15. Tiesības un iespējas sevis glābšanai bija piešķirtas katram cilvēkam, bet diktāti - un ne tikai Mani, bet arī visu Augšupcelto Gaismas Hierarhijas Skolotāju - vienkārši piepildīja jūsu Telpu brīdinājumiem un paskaidrojumiem par bezdarbības bīstamību, bet jo vairāk, par paša šīs Pasaules Dievišķās izcelsmes fakta, cilvēku noraidīšanas briesmām!
16. Pasaule izmainās un ļoti intensīvi un (ticiet Man) pavisam ne pēc cilvēka GRIBAS un šim faktam vajadzēja jūs pabīdīt, ja ne uz darbību, tad kaut vai uz to, lai liktu jums DOMĀT, bet tas nozīmē sasprindzināt savu saprātu, spējīgu pabīdīt savu Būtību uz reālām darbībām, beigu rezultātā, nesošām GLĀBŠANU!
17. Otra izvēle arī saistīta ar BRĪVĀS IZVĒLES TIESĪBU izmantošanu! Taču jums tās nāksies izmantot tikai tad, kad jūs būsiet veiksmīgi izgājuši pārbaudījumus ar nosaukumu "Kvantiskā pāreja" un tad, kad jūs no jauna stāsieties izvēles priekšā savam PATSTĀVĪGAM ceļam (bez Manas Palīdzības) jau četrdimensiju Telpā, vai enerģiju ceturtā blīvuma Telpā!
18. Neaizmirstiet, ka viss jums apkārt ir enerģija, jā, un arī jūs paši esat virsblīvās izpausmes enerģija, jautājums tikai tas, kā jūs varētu saprast, kāda blīvuma enerģijās jūs atrodaties tagad un uz kāda blīvuma enerģiju līmeni jūs pacelsieties jūsu ApZiņas PĀRVEIDOŠANAS rezultātā!
19. Tādēļ jūsu nākošā izvēle, pēc Kvantiskās pārejas beigšanās, būs vissarežģītākā un atbildīgākā, jo jums nāksies četrdimensiju Telpā izvēlēties savu ceļu! Jums uz personīgās izvēles pamata būs vai nu jāturpina savu evolūciju Dzīvībradošās Gaismas vidē, vai jāpāriet Atturības spēku nometnē, bet precīzāk - Tumsas spēku nometnē!
20. Tā izvēle priekš jums būs vēsturiska, jo jums nāksies izdalīties uz divām Planētām vai uz divām Telpām un šī patstāvīgā izvēle (kā ES teicu, jau - bez Manas Palīdzības) būs jūsu sirds un jūsu LīdzZiņas izvēle!
21. Taču šī izvēle jūsu ApZiņā ieliekas jau tagad, kad Kvantiskā pāreja pieņemas spēkā, izmainot un ļoti aktīvi, visu Telpu, ieskaitot arī cilvēka ApZiņu!
22. Ticiet Man, pavisam nav jau vairs laika pieturēties neizglītotiem priekšstatiem un laika nav apspriest to, kāda no reliģijām precīzāk pasniedz Dievišķās Telpas uzbūvi vai AUGSTĀKĀ SAPRĀTA SFĒRAS UZBŪVI. VISS, kas jums apkārt, ir AUGSTĀKĀ KOSMISKĀ SAPRĀTA DIEVIŠĶAIS OKEĀNS bezgalīgā VIŅA izpausmju daudzveidībā!
23. Jums bija jāsaprot (ES jau jums par to runāju), ka šo (Izpausto) Pasauli ES radīju ne tikdaudz priekš jums, protams, radot ideālus apstākļus priekš Augstākā Saprāta bioloģiskās formas izpausmes PILNVEIDOŠANAS, cik priekš SEVIS, jo vēlējos sajust un izzināt RADĪŠANAS un pašpilnveidošanās iespējas!
24. Jums vajadzēja nojaust, kāpēc ES jau 2004. gadā runāju par Dievišķo regularitāti un par PIRAMĪDU kā par PASAULCELTNES uzbūves pamatu! Augstākā Saprāta Struktūra ar sevi parāda DAUDZLĪMENĪBU, bet precīzāk IZPAUSMJU BEZGALĪBU, kur, savukārt, katrs līmenis, parādot vēlēšanos RADĪT, rada enerģētiskos APAKŠLĪMEŅUS ar daudz zemākām frekvenču vibrācijām un tā līdz bezgalībai!
25. Tādēļ, runājot par Radītāju, jums jāsaprot, ka RADĪTĀJS - tas ir AUGSTĀKĀ SAPRĀTA OKEĀNS, bet viens no Augstākā Saprāta līmeņiem ir jūsu Radītājs, ne tikai jūsu Pasauli, jūsu Telpu radošs, bet nesošs ATBILDĪBU par jūsu nākotni!
26. Jūs tiešām bijāt viena no Radītāja līmeņiem RADĪTI un tādēļ jūsu RADĪTĀJS ir Dievišķais Saprāts, Sava līmeņa Telpu radošs, taču pat no viena Veseluma līmeņiem radīti, jūs esat Veseluma organisma daļa, vai daļa Augstākā Saprāta!
27. Jums stāv priekšā vēl divas vēsturiskas izvēles un tie ne vārdi, bet jau objektīva četrdimensiju Telpas realitāte un to vajag uztvert kā pienākas, jo ar katru gadu (un 2009. gads priekš jums bija mēģinājums) Pārveidošanas enerģiju intensitāte tikai pieaugs!
28. Šādos apstākļos bezdarbība, bet tātad, NETICĪBAS pozīcija - vienkārši jau nepieļaujama greznība priekš jūsu izpaustā stāvokļa. Diemžēl, tas attiecas arī uz tiem cilvēkiem, kuri fanātiski pieturas visiem reliģiskajiem kanoniem, sen izsmēlušiem uzticības kredītu.
29. Stādaties priekšā, kāda būtu Pasaule, ja cilvēciskā zinātne savos Patiesības meklējumos būtu apstājusies pie Pitagora teorēmām, ierobežojot zinātnisko meklējumu brīvību!
30. Cilvēce sasniedza milzīgus zinātniskus augstumus, dziļi izpētot lietu dabu un tas glābj jūsu Civilizāciju no iznīcināšanas! Taču Garīgā plānā jūs pēdējās tūkstošgades laikā nepavirzījāties ne par vienu milimetru Augstākā Saprāta Telpas izpratnē!
31. Izrādījās, ka priekš jūsu Civilizācijas BRĪVĀS IZVĒLES (BRĪVĀS GRIBAS) princips nostrādāja tikai zinātniskās Patiesības meklēšanā. Visi Lielie zinātnieki un domātāji, zinātnisko pētījumu rezultātā nonāca pie domas un, viņiem bija nepastrīdami pierādījumi, TELPAS NEROKRADĪJUMAM! Dieva klātbūtnes apstiprinājums kļuva zinātnisks fakts, bet ne reliģisks traktāts! Zinātne un reliģija šodien kļuva nesavienojamas izpratnes priekš mūsdienīga cilvēka!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-28.12.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.10.2013. latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.uco.ru/ 28.10.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 28.10.2013.

Skatījumu skaits: 784 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: