Galvenie » 2013 » Jūlijs » 23 » Radītāja Skaidrojums 29.05.09. Etnosa pārvēršana TAUTĀ
08:31
Radītāja Skaidrojums 29.05.09. Etnosa pārvēršana TAUTĀ
Radītāja Skaidrojums 29.05.09. Etnosa pārvēršana TAUTĀ

1. Jautājums par etnosa pārvēršanu TAUTĀ tik ļoti svarīgs, ka ES esmu spiests ar ļoti īsu pārtraukumu turpināt ar jums apspriest jautājumus par cilvēku VIENOŠANU un jūsu transformāciju no etnosa TAUTĀ!
2. Tagad, Kvantiskās pārejas, priekšvakarā, tāda Garīga VIENOŠANA (ja vēlaties APVIENOŠANA) ir galvenais noteikums ne tikai sekmīgai iziešanai no pārmaiņu laika grūtībām, bet arī, kas svarīgi priekš visiem, JAUNĀS (SESTĀS) Civilizācijas - GARA Civilizācijas, faktiskai formēšanai!
3. ES domāju, ka katram no jums jābūt skaidram, ka katra Civilizācija nevar tā vienkārši, pati par sevi, eksistēt, jo VISAS LīdzZiņas evolūcijas saistītas Telpas Lielās Kopīgās evolūcijas VIENOTĀ ķēdē.
4. Telpa ir izpausmju bezgalīgs daudzums, ir bezgalīgs skaits pretimnākošu viļņotu plūsmu, kas protams pakļaujas Kopējās evolūcijas VIENOTAM Ritmam un uz šo savstarpējo caurplūsmu pamata, formējas Mīlestības un Harmonijas tīrāko enerģiju MATRICA, nesoša nerokradītu AUGSTĀKĀ SAPRĀTA GAISMU!
5. Telpa, kurai ir MATRICAS struktūra, sastāv no izpausmju enerģētiskā (lasiet: Garīga) HAOSA, jo priekš tā, lai kļūtu Matricas piepildīta šūna, visām izpausmēm jāiziet viņām paredzētais evolūcijas process, PILNVEIDOŠANAS process, tādēļ ES tik ilgi un tik satraukti nodevu un nododu jums enerģiju, adresētu uzreiz visiem un katram atsevišķi.
6. ES zināju un zinu, ka katrs no jums ŅEMS TIKAI TO, ko pieprasa jūsu ApZiņa, jo tikai ApZiņa jūt Augstākā Saprāta Telpas MELODIJAS KAMERTONI (RITMU) un, izejot savu LīdzZiņas evolūcijas ceļu, katram no jums, ne tikai savas sagatavotības spēkā, bet arī personīgās evolūcijas neatkātojamās PROGRAMMAS spēkā, jāsajūt sava vieta šajā DIŽAJĀ Muzikālajā daiļdarbā ar nosaukumu MĪLESTĪBA!!!
7. Pieņemot Manus Vārdus, necenšaties iedomāties Telpu (un savu līmeni Viņā) PLAKANA ATTĒLA veidā. ES jau jums par to runāju, ka nākotne - aiz Telpas ČETRDIMENSIONĀLĀ redzējuma, tādēļ jūsu redzējuma līmeņi vai priekšstati - jau ne trīsdimensiju Piramīdas līmeņi, bet daudzlīmeņu, tātad, visu MŪŽĪBAS MATRICAS ŠŪNIŅU vienmērīga piepildījuma, izpausmes LīdzZiņas redzējums!
8. Jūsu ApZiņa ar jums (bet ES redzu ievērojamu progresu jūsu LīdzZiņas izmaiņā un līdzdalībā Radītājam) dara apskaidrības BRĪNUMUS, un kādi nespēka brīži - visbiežāk, iekšķīga rakstura - ir jūsu GARĪGĀS ATTĪRĪŠANĀS procesa izpausme un apstiprinājums.
9. Un tas, ka jūs, piedodiet, naktīs nevarat gulēt - arī ir DZIĻA GARĪGA LŪZUMA PROCESA izpausme un izpausme jūsu personīgai, jūsu tiešai reakcijai uz Telpas izmaiņām.
10. Ticiet Man, Telpas izmaiņas - ne Mans untums un ne gadījuma notikums. Nemaz nē! Jo bez Telpas izmaiņām, bez cēloņu seku sakaru izmaiņām, jūs nekad nespēsiet patstāvīgi noplēst no sevis Blīvā plāna grēku un netikumu čaulu un nekad nevarēsiet apzināties personīgās Garīgās paaugstināšanās nepieciešamību.
11. Katrs Manis nodots vārds un jūsu pieņemts, nes ne tikai enerģiju tiešā šī vārda izpratnē, bet ir arī cilvēka un Radītāja Harmonizācijas pakāpiens!
12. Tādēļ, vēl diktātu sākumā, ES jūsu uzmanību vērsu uz to, ka IZDZEROT ZINĀŠANU KAUSU, cilvēks vairs nekad nevarēs nolaisties līdz cilvēka-dzīvnieka LīdzZiņas līmenim, jo Zināšanas priekš jums kļuva attīrīšanās instruments un fundaments JAUNA CILVĒKA, JAUNAS LĪDZZIŅAS formēšanai!
13. Jūs tagad ne vienkārši cilvēki, tagad jūs īstenībā DIEVA BĒRNI, kuri, iegūstot GARĪGO MIERU un pieņemot NOŽĒLU, neapzinoties to, KĻUVĀT DAĻA MANIS TAGAD UN MŪŽU MŪŽOS!!!
14. Jūs tagad varat turēties pretim, vai vēl strīdēties, bet, ticiet Man, jūsu LīdzZiņas izmaiņu process jau neatgriezenisks un šis PAAUGSTINĀŠANAS Process nevar tikt apturēts nevienam un nekādi, jo jūsu LīdzZiņas izmainīšana notiek JŪSU IEKŠIENĒ, tātad, nepakļaujas ārējām izpausmēm, tātad nepakļaujas nekādām cilvēciskām, tas ir, mākslīgām regularitātēm.
15. ES varu jūs apsveikt ar to, ka LIELAIS DIEVIŠĶAIS EKSPERIMENTS, kurā jūs bijāt iekļauti negribēti un, piedodiet, bez jūsu atļaujas uz to, taču ar jūsu visaktīvāko dalību, sekmīgi noslēdzas, jo tagad apturēt jūsu GARĪGO IZAUGSMI - JŪSU GARĪGO PILNVEIDOŠANU, vairs neiespējami!
16. Jums liekas, ka nekas nav mainījies un dažiem no jums vienkārši nolaižas rokas, taču ziniet, ka viss ne tā!
17. Paskataties un ielūkojieties sevī, ieklausieties savas sirds pukstos, kas jau jūt Radītāja RITMU un jūs sapratīsiet, ka JŪS IZMAINIJĀTIES, ka jūs vairs nekad neatgriezīsities pagātnes laikos. Ja arī jūs kaut kur grēcīgi, ziniet: attīrīšanās, apzināšanās process jūsos pieaug, bez jūsu gribas uz to.
18. Katrā no jums, kurš pieskārās Atklāsmēm, kaut arī gadījuma pēc, jau uzdīga TĪRĪBAS asniņš, RADĪTĀJA LIELĀS MĪLESTĪBAS asniņš un JŪS jau nešķirami no MANIS, un ar katru sekundi, un ar katru dienu, jūs arvien augstāk un augstāk pacelsities savas LīdzZiņas evolūcijā līdz Maniem Augstumiem.
19. Jūs vēl to neapzināties, ka jūs jau savienoti TELPAS EVOLŪCIJAS VIENĀ ĶĒDĒ, bet Telpa jau diktē jums jūsu evolūcijas noteikumus un jums tagad atliek tikai formēt personīgo Paaugstināšanās RITMU, izejot no Dižā Principa "NEDARI NEDARBU"!
20. Jums vēl daudzkas priekšā, jā, ES nekad arī neslēpu grūtības jūsu pārejai Jaunajā Pasaulē, bet jūsu Paaugstināšanās dinamikas neatlaidīgais raksturs rada Manī pārliecību, ka, neskatoties ne uz ko, jūs pāriesiet Jaunajā GARA Pasaulē, jo jūsu GARS, jūsu ATJAUNOTAIS GARS arī būs pamats Sestai rasei - GARA Rasei!
21. Lūk, kad sāks piepildīties Mani Vārdi par to, ka jūs pēkšņi izmainijāties sevī, iekšēji, un citi etnosi pat nesapratīs, kas tad notika ar KRIEVZEMES DIŽO TAUTU. Jo, neskatoties uz NACIONĀLO ĪPAŠĪBU NOSACĪTĀM ATŠĶIRĪBĀM, kā arī reliģisko priekšstatu sadalītību, šis etnoss sāk TRANSFORMĒTIES GARĪGI VIENOTĀ TAUTĀ - TAUTĀ DIEVNESĒJĀ!
22. Jūs pārgājāt uz JAUNU savstarpējo attiecību pakāpienu un Enerģētiski informatīvā Telpa palīdzēja jums vienstundīgi iekšķīgi apzināties (pasvītroju: iekšķīgi) jūsu Lielo VIENOTĪBU - GARA VIENOTĪBU!
23. Tagad šis GARĪGĀS PAAUGSTINĀŠANĀS PROCESS tiek nodots no cilvēka uz cilvēku tik ātri, ka atlikušajā laikā līdz vēsturiskajiem notikumiem, jūs ne tikai spējīgi, bet arī noteikti kļūsiet GARĪGI VIENOTA TAUTA un Kvantiskā pāreja kļūs ne Golgāta, bet APSKAIDRĪBA ne tikai priekš jums, bet arī priekš visiem Planētas etnosiem.
24. Priekš TAUTAS, galvenais - pieņemt lēmumu, tātad, pieņemt ATBILDĪBAS KRUSTU būt PIRMAJAM, bet tas kļūst iespējams tikai pie APSKAIDRĪBAS katram no jums personīgās ATBILDĪBAS mērā par tagadni un par nākotni.
25. Visas civilizācijas vienmēr formējās ap kādu TAUTU, nesošu ZINĀŠANU GAISMU un MĪLESTĪBAS Enerģiju, tātad VIENOŠANU ar RADĪTĀJU. Tādas TAUTAS bija vienmēr, bet ne vienmēr ATBILDĪBAS SMAGĀKĀ DAĻA tika viņu izpildīta, saskaņā ar VISUMA (VIENOTA) VESELUMA EVOLŪCIJAS PROGRAMMU!
26. Taču šo Civilizācijas pamatu formēšanas Principu neviens neatcēla, jo vienmēr no ASNIŅA (tāds Mūžības Kanons) formējas JAUNAIS un tādēļ ļoti svarīgi, kādu TĪRĪBU un KĀDU MĪLESTĪBU nes šis Asniņš!
27. Jūsu TAUTAS GARĪGAIS Asniņš vēl ne pilnībā gatavs izaugt JAUNĀS CIVILIZĀCIJAS DIŽĀ PAVADONĪ, bet tagad ES precīzi zinu un priekš Manis ir pamatojums cerēt un TICĒT, ka NĀKOTNES GARĪGO ASNIŅU vai JAUNO ASNIŅU SESTAI RASEI, sastādīsiet JŪS, tie, kuri šodien pirmie apgūst šo LĪDZZIŅAS ATTĪRĪŠANAS GRŪTO RAKSTU/ĀBECI un PILNVEIDOŠANOS līdz VESELUMA augstumiem.
28. Vēlreiz gribu teikt, ka jūsu iekšķīgā Attīrīšanās, sāpju un nesaprotama nespēka pavadīta, tomēr norit sekmīgi un šīs Attīrīšanās liecība ir jūsu mundrums naktīs!
29. Jūs - uz sliekšņa LIELAJAI PĀRVEIDOŠANAI, jums jau sasniedzamajai un no jūsu, pašiem sevis, Garīgiem meklējumiem, pagaidām priekš jums nepamanāmiem, notiek tādas DIŽAS GARĪGAS VIENOŠANAS forsēšana, kādu cilvēce vēl nekad nesasniedza!
30. IELŪKOJIETIES SEVĪ UN JŪS SAPRATĪSIET, KA MAN IR TAISNĪBA!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-29.05.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi Eslauma 21.07.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.07.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 23.07.2013.
Skatījumu skaits: 658 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: