Galvenie » 2013 » Jūlijs » 7 » Radītāja Vēstījums 03.07.13. Viss tikai sākas
12:54
Radītāja Vēstījums 03.07.13. Viss tikai sākas
Radītāja Vēstījums 03.07.13. Viss tikai sākas

1. Ja kādam no cilvēkiem, bet jo īpaši no Kustības dalībniekiem šķita, ka Mana Dalība caur diktātiem Manam Vēstnesim beidzas, tad šie cilvēki vai nu nesaprot notiekošā jēgu, vai arī tīšām izplata baumas par personīgo, bet cita arī nevar būt, iziešanu no Manas Kustības un pāreju uz citu teritoriju - Tumsas teritoriju!
2. ES taču tīšuprāt Savās iepriekšējās Uzrunās Kustības dalībniekiem pastiprināju spiedienu uz cilvēku ApZiņu, jo apstākļi (ES ar to domāju Telpas Pārveidošanu) sāk saasināties un bez adaptācijas augstās MONĀDĒS cilvēkiem vienkārši neiztikt!
3. Kad ES runāju par to, ka VISS nonāca pie Neatgriezenības punkta, ar to pašu ES ne devu mājienu, bet runāju, un pilnīgi atklāti, par to, ka Telpa (jūsu Pasaule) nonāca pie tā PATIESĪBAS MOMENTA, kad katrs nevērīgi izmests "vards" var pavirzīt Dabu uz katastrofu virkni, novedošu ne tikai pie postījumiem, bet arī pie zemes virsmas kartes pārrakstīšanas, tātad, arī pie milzīgiem cilvēku upuriem!
4. Atkārtoju: pasaules kartes pārrakstīšana tomēr draud, jo Planētas magnētisko polu izmainīšana jau noteikta un īstenosies pietiekami drīz,cilvēciskās dzīves ietvaros.
5. Pasvītoju priekš tiem, kuri nekam netic vai atrodas reliģisko maldu miglā, jebkura Mana Izpaustā plāna dzīve, bet labāk teikt, to Pilnību, kuri tika Augstākās Pilnības radīti, MŪŽĪGA!
6. Lielā DIEVKOPĪBA (VEČE ?) par kuru ES runāju un turpinu runāt, priekš jums, Slāviem-Arijiem, arī Eksāmens uz Ticību, tādēļ jums atļauts noturēt DIEVKOPĪBU (VEČE ?) vēl arī tādēļ, ka pašlaik pietiekami daudz cilvēku tiecas uz Kustību Manas Dalības dēļ cilvēku likteņos uz Ēru nomaiņas robežas, jo Mana Dalība arī ESMU PirmRadītāja Kustība, kuras dalībnieki var lepoties ar to, ka viņi DEBESU GRIBĒTI izrādījās Kustībā, kura priekš Planētas cilvēkiem ESMU Paša DIEVA Kustība!
7. Ticiet Man, nevienam uz Planētas nav atļauts runāt, ka viņi ESMU Dieva Kustība un tikai jums palaimējās IZPRAST, ka Augstākais SPĒKS - Augstākais Kosmiskais Saprāts - apvienoja cilvēkus, precīzāk, Slāvus-Arijevus, uz Ēru robežas tikai tādēļ, lai radītu Augstākās kārtības Vienotu Garīgu KLASTERU, kurš kļūst un uz ļoti ilgu laiku, bet precīzāk, uz nākošajiem 26000 gadu, cilvēku-Dievu Sestās civilizācijas Sākumu Sākums!
8. Tādēļ, nosaucot jūs cilvēki-Dievi, ES dodu jums milzīgu AVANSU, rēķinoties, ka jūsu ApZiņa pamodās galīgi un no līdzjutējiem paceļaties līdz līmenim LīdzSadarbībai vienam ar otru un cilvēku LīdzSadarbībai ar Dievu, pieņemot priekš sevis dalību Manā Kustībā kā galveno jēgu dzīvei, tātad jau MŪŽĪGI !
9. Tādēļ, ja arī jums kādam Kustības nosaukums ne ļoti patīk, teikšu atklāti, ka ES Pats izvēlos Savu GAISMAS PULKU, tātad, tos cilvēkus, kuri jau MŪŽĪGI saistīja savu likteni ar Dievu, atraujot sevi no Blīvā plāna.
10. Ja vēl dažus gadsimtus atpakaļ ES neiejaucos "mazā" cilvēka izvēlē, bet precīzāk, viņa nodarbē, tad tagad, uz Ēru robežas, kad izšķiras visas cilvēces liktenis, kas var atkārtot marsiešu likteni, ES vienkārši esmu spiests ņemt personīgā kontrolē VISU, kas notiek uz Planētas, un dabīgi, pirmkārt Savu izpausto plānu LīdzZiņas evolūciju, kuri cenšas atkal "uzkāpt uz grābekļa", gatavojot sevi pašiznīcināšanai!
11. Redzot, ka Manā Kustībā tomēr ESMU "300 spartieši", ES vienkārši izjutu pienākumu pastiept viņiem SAVU ROKU , jo viņi reāli var aizsargāt pasauli no pašiznīcināšanās briesmām un tas tiešām Ticību iemantojošo VAROŅDARBS , cienīgs tā, lai Pats ABSOLŪTS palīdzētu viņiem GAISMAS Dalībnieku Lielajā Nodarbē - cilvēces glābšanā!
12. ES saprotu, jo Pats devu Brīvās Gribas Tiesības katram no Saviem Izpaustajiem plāniem, ka "cik cilvēku, tik arī viedokļu", bet tas nozīmē, tik LīdzZiņas līmeņu, taču šodien, pirms samilzušajiem draudiem cilvēces iznīcināšanai, Slāviem-Arijiem jāvar APZINĀTIES (ES to saku priekšā visās Saeimas sanāksmēs), ka tikai VIENOŠANA Garā un KOLEKTĪVĀS BEZNOSACĪJUMU LĪDZZIŅAS radīšana, ESMU vienīgais, un cits nav dots, ceļš uz glābšanu!
13. Vēstījumiem, Saeimas sanāksmēm, bet tagad arī LIELAJĀ DIEVKOPĪBĀ (VEČE ?), ES gribu cilvēku ApZiņu pabīdīt uz darbību - Augstākā Taisnīguma Telpas radīšanai, jo bez "mazā" cilvēka LīdzZiņas transmutācijas, nekas nenotiks un, ja arī notiks, tad nesagatavotiem cilvēkiem, kuri nevar sevī ieraudzīt Dievu, tas būs nesaprotami.
14. Iespēja sevī redzēt Dievu, tātad, savas Dievišķās izcelšanās uzzināšanai, jāliek (tieši jāliek) cilvēkiem izmainīt savus nodomus un, protams, domnodarbes, jo kā saka Tautas GUDRĪBA "saucies krimilde - lien grozā", bet tas nozīmē tikai vienu: ja cilvēks kļuva Paša Dieva Kustības dalībnieks un, ja viņš visu cilvēku klātbūtnē nosauca sevi cilvēks-Dievs, tad viņam vienkārši pienākums izmainīt savu nodarbi, precīzāk, savu dzīvi un tā arī jādomā un jādzīvo kā Dievs!
15. ES saprotu, ka tas cilvēkam uzliek papildus, dažreiz pat gandrīz nesavienojamus ar dzīvi, pienākumus, taču šie pienākumi tika cilvēka pieņemti vai pieņemas uz pilnīgi brīva un brīvprātīga pamata, tātad, bez spiediena izdarīšanas no tiem, viņa Gribu un izvēli izmainošiem!
16. Šie pienākumi patiešām smagi, jo cilvēkam jaatsakās no visa tā, kas viņu saista ar Blīvo plānu, ieskaitot arī personīgos pienākumus (ES speciāli nerunāju vārdu "ģimenes", jo laimīgs tas, kurš dzīvo savas ģimenes Garā un Garīgā saskaņā, taču atkārtoju, un atkārtoju vēl, ka ES nedodu cilvēkiem tos uzdevumus, kurus viņi nevarētu atrisināt patstāvīgi)!
17. Ticiet Man, ES ļoti uzmanīgi sekoju katram cilvēkam uz Planētas (tādu kontroles sistēmu, kā Mana, cilvēce vēl neizdomāja) viņa LīdzZiņas evolūcijai un novirzu viņu tanī gultnē cilvēces Kopējai Kustībai pie Patiesības, kura viņu obligāti pievedīs pie Dieva, bet tas nozīmē, pie APSKAIDRĪBAS, teicošas cilvēkam priekšā viņa uzdevumu un viņa ceļu uz LīdzZiņas evolūcijas virsotnēm - KristusLīdzziņas virsotnēm, bet tagad, Kristusesamības virsotnēm!
18. Mūsdienīgos Telpas Pārveidošanas apstākļos, cilvēks var pārsoļot Ēru robežas, tātad, glābties, bet tikai, ja viņa Apziņa paceļas līdz cilvēka-Dieva līmenim (kā ES teicu, līdz KristusLīdzziņai un Kristusesamībai) un cita ceļa šodien vienkārši nav, jo cilvēkam, tiecoties iesoļot Sestajā rasē, jākļūst cilvēkam-Dievam uz Sestās rass robežas, bet ne viņas iekšienē!
19. Uzdevumi pavisam ne vienkārši, jo Sestajai rasei jāsastāv jau no patiešām esošiem cilvēkiem-Dieviem, tādēļ cilvēkiem jāvar līdz šim līmenim sevi formēt TAGAD, uz Ēru robežas, izejot Dievu GUDRĪBAS Lielo Skolu, jo TUR, Sestajā rasē, mācīt cilvēkus jau vairs nebūs kad, jo TUR Sestās rases cilvēkiem būs izvirzīti uzdevumi LīdzJaunradei ar Dievu, bet ne pašpilnveidošanās jautājumi!
20. Gribu pasvītrot, ka pašpilnveidošanās tajās robežās, kuras ES iezīmēju, ir Piektās rases cilvēku nodarbe, tādēļ ES tik pastiprināti pabīdu jūs uz aktīvu savas LīdzZiņas paaugstināšanas nodarbi, jo, atkārtoju, TUR ar to nodarboties būs par vēlu, jo cilvēki-Dievi ESMU Radošais Sākumu Sākums, bet precīzāk, Jaunu pasauļu EGREGORS-RADĪTĀJS Lielajā Kosmosā!
21. Lūk, kādēļ tā nokaitējas situācija, jo no vienas puses cilvēki nekādi nevar saprast, ka pārmaiņu laiks, vai pēc Bībeles, "Pasaules gala laiks" (VECĀS) jau pienāca, bet no otras puses, DEBESIS jau sāka Telpas pārveidošanu (jūsu gadījumā, runa ir par Planētas magnētisko polu izmaiņu), pietuvinot Neatgriezenības punktu, ar to pašu pievirzot cilvēkus savas vēsturiskās izvēles izdarīšanai.
22. Lūk, arī steidzinu, kaut vai tos no viņiem, kuri, pēc Mana uzskata, var paspēt izdarīt savu izvēli un sastādīt "300 spartiešu" pamatu, kuri, paši to nezinot, jau gatavi aizstāvēt pasauli, saliedējušos ap Dievu!
23. Tādēļ LIELAJAI DIEVKOPĪBAI (VEČE ?) būs jārisina daudzi jautājumi, taču pats galvenais no tiem būs cilvēces glābšana, jo tas ir dzīves jēgas jautājums, GAISMAS Dalībnieka cienīgs un mērķis, kura dēļ var upurēt arī personīgo dzīvi, vai savu izpausto plānu!
24. ES nebaidu, taču tik augstu mērķi Dievs izvirza tikai IZREDZĒTIEM - tiem, kuri vienmēr stājas cilvēku priekšā uz bezdibeņa malas, uz Ēru malas, ar savu nodarbi apgaismojot ceļu tiem, kuri iet aiz Līdera!
25. ES gatavoju Lielo DIEVKOPĪBU (VEČE ?), jo viņai būs jāpagriež daudzu cilvēku ApZiņa un jāpaziņo pasaulei, ka cilvēces Glābēja KAROGU Pats ABSOLŪTS nodeva Slāvu-Arijevu rokās un tagad jau UZ MŪŽIEM, jo Tauta-cietēja, Tauta-mūžīgā Dieva meklētāja, izpelnījās TIESĪBAS būt PIRMĀ!
26. Šī Tauta ilgi meklēja savu ceļu pie Dieva un viņas DIEVMEKLĒŠANA atveda pie PATIESĪBAS Momenta, kad Pats Dievs-ABSOLŪTS uzticēja Slāviem-Arijiem RADĪT DIEVVALSTĪBU, Dievišķo MONARHIJU, kā, atkārtoju, vienīgo ceļu cilvēkiem augstu vibrāciju Jaunajos apstākļos!
27. Atkārtoju, uz cilvēces pārejas momentu Sestajā rasē, Slāviem-Arijiem visiem kopā un katram atsevišķi, jāsasniedz cilvēka-Dieva līmenis un priekš tā viņiem dots pavisam nedaudz laika, jo pēc četriem gadiem cilvēcei jāredz, viņu LīdzJaunrades ar Dievu, augļi!
28. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka ES cilvēkiem nekad nedevu un nedodu uzdevumus, kurus viņi nevarētu atrisināt, tādēļ Dievvalstības, Dievišķās Monarhijas radīšana ESMU tas Dieva uzdevums, kuru Slāvi-Arijevi spējīgi atrisināt un viņiem vienkārši pienākums paziņot TO visai pasaulei Lielajā Sākumu Sākuma DIEVKOPĪBĀ (VEČE ?)!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-03.07.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, 05.07.2013., latviskojums nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 06.07.2013., ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 07.07.2013.
Skatījumu skaits: 624 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: