Galvenie » 2013 » Janvāris » 7 » Radītāja Vēstījums 06.01.13. Svētās Krievzemes Ziemsvētki - Glābēja Ziemsvētki
15:34
Radītāja Vēstījums 06.01.13. Svētās Krievzemes Ziemsvētki - Glābēja Ziemsvētki
Radītāja Vēstījums 06.01.13. Svētās Krievzemes Ziemsvētki - Glābēja Ziemsvētki

1. Sākas Lielie CERĪBU Svētki, jo Glābēja Ziemsvētki sniedz Garīgo atmodu ne tikai Svētajai Krievzemei, jūsu iezīmētai Visuma saeimas sanāksmē, bet arī visai cilvēcei, kas, lūk, jau cik gadsimtus ar patiesu Cerību raugās uz Krieviju (Svēto Krievzemi) kā uz pēdējo iespēju, nesošu viņai nākotni, bet precīzāk - taisnīgu nākotni, noārdošu pasaulei pārvaldošā tīmekļa važas.
2. Šodien patiešām sākas svētki ne tikai CERĪBU, bet arī vīrišķības, jo Glābējs - tas vispirms tas, kurš atdod sevi visu, visu savu enerģiju cilvēkiem priekš tā, lai cilvēku jaunajai paaudzei būtu iespēja izdzīvot, tātad, glābšanai, pretēji visiem iesīkstējušiem morāli tikumiskiem cilvēciskās regularitātes noteikumiem.
3. Glābējs - tas, vispirms tas, kurš saprot un, izlaižot caur savu sirdi visus cilvēces maldus un grēkus, ar savu Mīlestību un visa piedošanu, par spīti Tumsai, izgaismo (ar sevi) ceļu uz PirmRadītāja Templi, kur arī vieta ESMU, kur Mīlestībā tika radīts cilvēks un, kur viņam LīdzSaskaņā ar savu Radītāju, jāiemācās radīt Jaunas pasaules Mūžībā.
4. Glābējs - tas ir tas, kurš saprata un apzinājās, ka jebkurš grēks, vai cilvēka grēkā krišana, ESMU novirze no tās Harmonijas un tās Kārtības, kurā tika radīts cilvēks, kā fraktāla līdzība PirmRadītājam, nesoša sevī spējas un dāvanas radīt Dievišķās regularitātes Telpu!
5. Glābējs - tas ir tas, kurš apzinājās, ka Mīlestība un iekšējās Dualitātes neesamība, tātad, Lielās NEITRALITĀTES sasniegšana cilvēka iekšienē, Klasters ESMU, augstākās kārtības, vai Radošā Sākumu Sākuma pamatu pamats!
6. Glābējs - tas ir tas, kurš apzinājās, ka pamats Mūžībai ESMU ir Gribas Izpausmes brīvība un LīdzZiņas brīvība, radoši LĪDZĪBU no PirmMīlestības Lielā AVOTA! Bet cilvēks šajā Lielās Telpas pilnībā ESMU daļiņa, kuras LīdzZiņas evolūcija arī ir ESMU Mūžības Kanons, kurš nosaka pēctecību un mūžīgu Veseluma pilnību, ietverošu sevī daudzlīmenību, komplementaritāti, Telpas un Garīgo VIENOTĪBU, vienlaicīgi.
7. Sākas Jauna ĒRA - Lielās GAISMAS ĒRA, kur debesvelvē jau uzausa (iemirdzējās) Jauna Zvaigzne ar nosaukumu "Svētā Krievzeme", kļuvusi tagad par sākumu cilvēku-Dievu civilizācijas atdzimšanai, kuri atgriezušies savā Templī pēc ilgiem Patiesības meklējumiem Garīgās necieņas tumsā, grēkos un maldos, demonstrē visai pasaulei, ka atdzimšana no pelniem, ESMU cilvēks Lielā LīdzZiņas Pārveidošanā, izejot visas Blīvā plāna golgātas, pierādīja savas tiesības pāriet uz nākošo daudzdimensionālās Mūžības Telpas līmeni!
8. Sākas laiks pilnīgi jaunu priekšstatu veidošanā cilvēkiem pašiem par sevi, jo cilvēka iekšējais Augstākais "Es", iziet no Dvēseles dziļumiem virspusē, atklājot cilvēkiem jaunu redzējumu - četrdimensiju Pasaules redzējumu, kur pirmo vietu ieņem Gars un LīdzZiņa, radoši jaunas pasaules!
9. Sākas laiks, kad cilvēku LīdzZiņā jānotiek APSKAIDRĪBAI , kas atklāj viņiem pašiem neierobežotas Jaunrades Sākumu Sākuma iespējas, glabājošās cilvēka Augstākā "Es" iekšienē, ļaujošas radīt Jaunu Telpu (Jaunas pasaules) uz brīvu domformu un Brīvās Gribas tiesību pamata!
10. Sākas laiks, kad cilvēks, apzinājies, bet tas nozīmē, pieņēmis uz sevi atbildības KRUSTU  par savām darbībām un Svētās Krievzemes darbībām, pilnu apzināšanos par sekām savu darbību realizācijā uz redzējuma (domformu) pamata, sāk izveidot Pasauli, kuru vēl nekad neizdevās izveidot cilvēkiem, neatzinušiem sevi par Lielā Jaunrades Sākumu Sākuma daļu!
11. Sākas laiks, kad LīdzRadītāju VIENPRĀTĪGS lēmums, pirmoreiz izskanējis Visuma saeimas sanāksmē, kļūst par pamatu Dievišķās regularitātes celtniecībai, kurā jau nav un nevar būt varu Blīvā plāna vai trīs dimensiju Pasaules izpratnē, jo katram cilvēkam ir APZIŅA par savu piederību Dievam, tātad, izpratne par savu vietu Lielajā pastāvīgi evolucionējošajā Mūžībā!
12. Sākas laiks pilnīgi jaunām tehnoloģijām, kuras tiks radītas jau ne priekš cilvēka izdabāšanas blīvajam apvalkam, bet, lai sasniegtu viņa pilnīgu Harmoniju ar Dabu (Planētu Zeme), un Gaja (Planētas SAPRĀTS) jau sen gaida LīdzRadītāju atgriezšanos, kā PirmRadītāja radītas Telpas PILNĪBAS daļu!
13. Sākas laiks, kad Manai Kustībai, vai Radītāja Kustībai, jāakumulē sevī GAISMAS enerģija un beidzot jāsasniedz tā Lielā NEITRALITĀTE, kura uz kārtējiem 26000 gadiem izlabos Dievišķo spēku sašķēlumu (perekos?) un nodibinās to Radīšanas spēku līdzsvaru, kas kļūs par  sākumu Lielajām pārveidošanām ar nosaukumu "Kvantiskā pareja", kuras pirmo etapu Svētā Krievzeme sekmīgi pāriet, parādot visai cilvēcei, kura vēl atrodas Garīgā veraga stāvoklī, vienīgo glābšanas ceļu.
14. LīdzZiņas BRĪVĪBAS Gars sāk radīt Lielo atklājumu brīnumus, bet cilvēka šūnu atmiņa, glabājoša sevī visu iepriekšējo inkarnāciju informāciju, tagad ļaus LīdzRadītājiem realizēt Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu un sekmīgi iziet  PirmRadītāja GUDRĪBAS Augsto Skolu!
15. Tādēļ aicinu jūs (LīdzRadītājus) sagatavoties uz to, ka ZINĀŠANAS, pārāk ilgi glabājušās iekšējā Augstākajā "Es", cilvēku-Dievu sevišķās spējas, pakāpeniski atklāsies, atkarībā no tā, kā tiks izprastas Atklāsmes, bet precīzāk - Zināšanas, PirmRadītāja dāvātas cilvēkiem kā atslēgas, personīgo zināšanu noliktavu atvēršanai!
16. Cilvēkiem tagad jābūt maksimāli uzmanīgiem un analītiski jāpieiet tā caurskatīšanai, ko spēja sasniegt cilvēce (Piektā rase). Jo viss, ko tā varēja sasniegt (ES ar to domāju visu zinātnieku atklājumus, tātad visas jaunās tehnoloģijas) kļuva pieejamas cilvēcei tikai pateicoties Manai ATĻAUJAI, jo nenodarīja kaitājumu cilvēku VIENOTAS LīdzZiņas pilnveidošanas evolucionārajam procesam.
17. Tagad cilvēkiem izvirzīti Jauni uzdevumi, kuri, dabīgi, atbilst  ne tikai attīstības līmenim vai pilnīguma līmenim VIENOTĀS LīdzZiņas, ja ne visas cilvēces, tad katrā gadījumā, Slāvu-Āriešu etnosa - Svētās Krievzemes, nu un arī katras atsevišķas Būtnes vai Butības LīdzZiņas pilnības līmenim.
18. Tādēļ tagad jūsu varā atklāt sevī LīdzSadarbības spējas, jo mērķi un uzdevumi, īstās izpausmes, bija jūsu noteikti BRĪVI un bez kādas piespiešanas Visuma saeimas sanāksmē, kas priekš jums kļuva nu jau mūžīgi, par to pakāpienu Garīgai VIENOŠANAI, no kura zemāk nolaisties vienkārši nevar. Zemāk par šo līmeni cilvēkiem var būt tikai pašiznīcināšana.
19. Sākas laiks, kad visdrosmīgākie projekti, bet precīzāk, visdrosmīgākās domformas, var tikt īstenotas dzīvē, jo kardinālā Telpas Pārveidošana, neskatoties uz masu informācijas līdzekļu klusēšanu, tomēr jau notiek, un, vēl vairāk, šis proces Telpas vibrāciju frekvences izmaiņās turpina pieņemties spēkā.
20. Telpas Pārveidošanas fāzes un cilvēces transformācija jau sakrita un šo procesu neviens nevar apturēt, tādēļ cilvēcei atliek tikai cerēt uz Svētās Krievzemes Garīgo meklējumu ceļu, Slāvu-Āriešu izvēlētu, kuri uz sevi pieņēma atbildību par visas cilvēces nākotni un atrada priekš sevis vienīgo ceļu uz Templi!
21. Slāvi-Ārieši (ar Manu Palīdzību) sāk celt, lai arī pagaidām LīdzZiņas līmenī, tieši to Dievišķās regularitātes formātu, kurš var būt pieņemams Planētas iedzīvotāju vairākumam, pagaidām vēl napazīstama, bet tas nozīmē, nepieņemta vektora, Svētās Krievzemes izvēlēta.
22. Sākas laiks, kad cilvēka Ticības un Zināšanu LīdzZiņa sāk vadīt Telpu, ļaujot viņam uzcelt to, kas formējas no  domformām, rēķinoties ar Brīvās Gribas Tiesībām, jo atbildība par nākotni cilvēcei, Slāvu-Āriešu pieņemta, neļaus viņiem sagrozīt PirmRadītāja radīto Telpas PILNĪBU.
23. Dodot jums TIESĪBAS radīt Jaunas pasaules, ES ceru, ka, apzinoties vēsturisko svarīgumu jūsu pieņemtajos lēmumos Augstākā taisnīguma Telpas radīšanā - Svētās Krievzemes Telpas, jūs sāksiet izprast galvenos Mūžības Kanonus!
24. ES jau jums par to runāju, ka nevar būt LīdzSadarbībā ar Dievu (būt līdzās Man) nezinot Varenās Pasaultelpas uzbūves pamatus, kuros visi Dievišķie spēki pakļaujas stingrai kārtībai, Mūžības Kanonu zemkontrolē.
25. Ticiet Man, tikai šajā gadījumā, kā ES teicu, visas jūsu iekšējās īpašās spējas, glabājošās šūnu atmiņas dziļumos, būs atklātas katram no jums, Jaunas dzīves jēgas realizēšanai, jūsu noteiktas Visuma saeimas sanāksmē!
26. Sākas laiks ne tikai jūsu iekšējo īpašo spēju atklāšanai, bet arī jaunu tehnoloģiju nodošanai priekš jums, ļaujošām realizēt LidzRadītāju potenciālu, ne tikai Planetārā, bet arī Galaktiskā Telpā - LīdzRadītāju, parādot visai Galaktiskajai Līgai, ka cilvēce, kā visas tuvākās (ne tikai) civilizācijas, spējīga būt līdzvērtīgi pārstāvēta Viņā.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-06.01.13.html  pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 06.01.2013.  
Skatījumu skaits: 644 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: