Galvenie » 2013 » Jūlijs » 12 » Radītāja Vēstījums 09.07.13. Dievkopība un Dievišķā Monarhija
07:58
Radītāja Vēstījums 09.07.13. Dievkopība un Dievišķā Monarhija
Radītāja Vēstījums 09.07.13. Dievkopība un Dievišķā Monarhija

1. Pagāja Saeimas sanāksmes, kas priekš Manis un, protams, priekš jums, Maniem GAISMAS Darbiniekiem, bija Garīgās VIENOŠANAS Svētki un vienlaicīgi nelokāmības raudzības, tātad, tiem Slāviem-Arijiem, kuri, pārvarot baiļu Gēnu, stājoties Manās rindās, pieņēma ATBILDĪBU par visa sava Etnosa domnodarbi/rīcību, kuram Pats Absolūts uzticēja Savu Izpausto plānu, bet tas nozīmē visas cilvēces nākotni.
2. Ticiet Man (un Es par to jau runāju), ka tāds uzdevums priekš cilvēkiem nekad netika izvirzīts, kaut vai tādēļ, ka cilvēki tuvojas PATIESĪBAS Momentam, kad ne tikai cilvēkiem, bet arī Dabai jānokārto Eksāmens uz IZDZĪVOŠANU apstākļos, kad VĒSTURES Kalendārā "izgaismojas" skaitlis "26000 gadu"!
3. Kad ES cilvēkiem Savos iepriekšējos VĒSTĪJUMOS runāju, ka VISS sakoncentrējas Telpā, tad ar to ES vispirms domāju šo Vēsturisko datumu - datumu, kad jūsu Visuma Vēstures Kalendārs rāda Jaunā laika ATSKAITES sākumu, pavadošu obligātām izmaiņām Telpas RITMĀ, precīzāk, frekvenču vibrāciju paaugstināšanā visam tam, ko cilvēki sauc Materiālā Pasaule!
4. Visums, izejot kārtējos 26000 gadus, noslēdz cilvēces Piektās rases evolucionāro cilpu, liekot (bet citādi vienkārši nepateikt) cilvēkiem pabeigt LīdzZiņas pilnveidošanu, jo Materiālā Pasaule paliek pagātnē, bet nākotne jau stājas cilvēku priekšā ar augstām vibrācijām mūsdienīgo cilvēku-Dievu LīdzZiņai.
5. ES negribu atkārtot, kas būs ar tiem, kuri gadījuma pēc iestrēga, bet jo vairāk tīšuprāt, Mamonā, izvēloties savas eksistēšanas jēgu Izpaustajā plānā, kalpošanu melu kultam, Garīgai vardarbībai un Planētas citu iedzīvotāju daļas vadīšanai (bet tas galvenais), kas nav ļauts nevienam no cilvēkiem, jo Dieva Izpausto plānu ApZiņas vadīšana ir mēģinājums vadīt Pašu Dievu, kas runā pretim cilvēka, kā "PILNĪBAS", RADĪŠANAS būtībai, kurš "nolaidās no DEBESĪM" priekš tā, lai izietu Blīvajā plānā Dievu GUDRĪBAS Lielo skolu un kurš atkal jāpaceļas līdz cilvēka-Dieva LīdzZiņas līmenim!
6. Tādēļ, to Manu Ipausto plānu ApZiņas vadīšana, kuri iziet, kā ES tikko teicu, Dievu GUDRĪBAS Lielo skolu, nepieļaujama un Manis sodāma ļoti stingri!
7. Visuma radīšana pēc Mana Plāna (Telpas Pārveidošanas Visuma programmas) saucas REGULARITĀTE, vai vadība pēc Augstākā taisnīguma principa, jo Dieva radītai PILNĪBAI jau asinīs, LīdzZiņā ir kārtības KODS ar nosaukumu "SAEIMA" vai "DIEVKOPĪBA" ("VEČE" ?), kad katra pilnība brīvi pārvalda Brīvās Gribas Tiesības, tās Gribas, kādu pārvalda Pats Absolūts!
8. Tādēļ laicīgā un pat reliģiskā vadīšana, bet precīzāk VARA pār cilvēku ApZiņu, noved viņus pie Garīgā verga LīdzZiņas, kas, ticiet, runā pretim visam tam, kas bija Manis ielikts katrā cilvēkā - katrā Manis Ipaustajā plānā!
9. Priekš Manis jūsu Izpaustais plāns ESMU iespēja izjust Garīgās pilnības emocijas, jo tikai Telpas Dualitātes apstākļos un iekšējās Dualitātes apstākļos ES varu sajust to Garīgo KANĀLU, kas caur Garīgā BRIEDUMA un šaubu ērkšķiem ved cilvēkus uz Kristus Līdzziņas virsotnēm un, protams, Kristusesamības virsotnēm!
10. ES tik bieži sāku runāt par Kristus Līdzziņu un Kristusesamību, cenšoties pasvītrot, ka šajā Pasaulē nekā nebija un nav nejauša, izejot no lietderības Kanona, Kristus varoņdarbs jāpieņem kā cilvēces glābšanas VAROŅDARBS, tātad tāds VAROŅDARBS uz kādu ES aicinu jūs, Manis izraudzītus cilvēkus, spējīgus (bet ES to precīzi zinu) īstenot to, kas pa spēkam tikai patiesai Gara PILNĪBAI!
11. Šodien jūs tuvojaties Momentam, kuram cilvēces vēsturē vienmēr bija vēsturiska nozīme, jo dalīja Pasauli "LĪDZ" un "PĒC", jo taču tas, ko jūs gatavojaties RADĪT Lielajā DIEVKOPĪBĀ, saucas cilvēces vēstures Jauna lappuse, kad pirmoreiz, neapturot pulksteņrādītāja šautriņu, jūs cilvēci glābsiet no neiedomājamas bojāejas.
12. Pirmo reizi Pasauļu robežu, iezīmētu ar ciparu "26000 gadu" cilvēce (pateicoties Slāviem-Arijiem) pāriet VIENOTĀ EGREGORĀ, lai nesošu zaudējumus un pietiekami lielus, taču tomēr VIENOTĀ Radošā Sākumu Sākumā, spējīgā sastādīt Sestās rases pamatu!
13. Protams, viss ļoti vienkārši, taču apliecinu, ka ES līdz pedējai sekundei centīšos saglabāt cilvēces pamatu un centīšos atrast katrā cilvēkā (pie milzīgas LīdzZiņu daudzveidības) to, kas var kļūt par pamatu Jaunajai civilizācijai - Gara, bet ne Matērijas civilizācijai!
14. ES domāju, ka jums visiem skaidrs, ka Saeimas sanāksmes to uzskatāmi parādīja, ka līdz īstai Garīgai VIENĪBAI vai VIENOTĪBAI vēl ļoti tālu, taču ES dāvinu jums pārsteidzošus četrus gadus, lai atklātu jūsos, jūsu LīdzZiņā to, kas saucas KristusApziņa!
15. Piektās rases grūtais ceļš pie Dieva tuvojas noslēgumam un tiem no jums, kuriem palaimējās saprast, ka bez LīdzZiņas evolūcijas jau vienkārši vairs neizdzīvot, atnāk APZINĀŠANĀS, ka DIEVJAUNRADE ielikta dziļi Dvēselē katram no Izpaustajiem plāniem, jo DIEVMEKLĒŠANA ielikta cilvēkos, meklējošos sevī Dieva daļiņu, kuru šodien var nosaukt par GRĀLA TRAUKU, kurš vispirms jāmeklē sevī, jo CILVĒKS, DIEVA radīts, arī ESMU GRĀLA TRAUKS !
16. Šodien visi reliģiozie apmāni un maldīšanās iznāk virspusē un cilvēkiem būs jāierauga patiesā cilvēces vēsture, grēku un netikumu cilvēku ziņota, neesošai tiesību atrasties Manas Piramīdas, atkārtoju, Manas Pasaules kārtības, virsotnē!
17.ES jau sāku runāt par DIEVVALSTĪBU, ar to pašu sagatavojot cilvēku LīdzZiņu, Dievišķās MONARHIJAS pieņemšanai, kuras virsotnē ESMU PATS ABSOLŪTS, sagaidot, ka cilvēki paši sapratīs, kurš viņus vedīs Sestajā rasē uz nākošajiem 26000 gadu un, kurš cienīgs pārstāvēt Dievu uz Zemes!
18. Visam tam nav nekāda sakara ar seno monarhiju, jo, neskatoties uz Manu Svētību, visas dinastijas pagājušo 26000 gadu laikā tā arī nevarēja iziet uz cilvēka-Dieva līmeni un iesprūda Mamonā, pārvēršot Dievišķo DOMNODARBI vardarbībā pār Manis Izpaustajiem plāniem!
19. Labojot šo priekš cilvēkiem tipisko kļūdu, jo cilvēce vienmēr meklēja Augstākā taisnīguma, brīvības un brālības Sabiedrības radīšanas ceļu, taču Dievs vienmēr izrādījās malā, cilvēku tieksmēs revolucionārā ceļā, tātad, vardarbības ceļā, iepotēt cilvēkiem (bez Dieva) "augstākā taisnīguma" sabiedrību, aizmirstot, ka tas iespējams tikai zem Manas kontroles un ar Manu PALĪDZĪBU!
20. Apzināšanās, ka šis ceļš vienalga ved pie Garīgās vardarbības restaurācijas, kaut arī ar visgaišākajiem lozungiem un domformām, palīdzēja Slāviem-Arijiem izstrādāt sevī DIEVKLĀTESAMĪBAS jūtas, bet tas nozīmē, formēt DIEVVALSTĪBU, kā vienīgi drošo sabiedrisko attiecību formu, kas pieņemama Dievam un cilvēkiem vienlaicīgi.
21. Tādēļ Lielā DIEVKOPĪBA priekš daudziem cilvēkiem, var teikt, arī priekš visas Planētas, kļūs īsts PATIESĪBAS MOMENTS, jo cilvēce beidzot PAZIŅOS pasaulei, par sākumu Dievišķās MONARHIJAS uzcelšanai, pie kam ne Blīvajā plānā (jo taču radīt šajā zemo vibrācju "greizajā spogulī" jau par vēlu), bet Jaunos augstu vibrāciju apstākļos!
22. ES gribu īpaši pasvītrot, ka Slāvi-Ariji, šodien izveidojot Dievišķo MONARHIJU , izveido Sestās rases pamatu, kur zem Telpas MATRICAS saprot Dievišķo regularitāti darbībā, tātad, vienu pilnība papildināsies ar citu pilnību un pie Vienošanas Garā jānotiek tam, kas arī saucas DIEVJAUNRADE!
23. Lielajā DIEVKOPĪBĀ cilvēkiem būs jānoformē tā Dievišķā PLATFORMA, kura kļūs "JAUNAIS PAVARDS" (KOVČEG?) vai Jaunais pilnības KLASTERS visai cilvēcei, jo cilvēki-Dievi (šodien pagaidām tikai no Slāviem-Arijem) spējīgi LīdzSadarbībai ar Pašu ABSOLŪTU!
24. Šodien jau var runāt par to, ka cilvēce glābta, bet tikai vienam jākļūst priekš Planētas cilvēkiem Jaunai ATKLĀSMEI un tam jāizskan Lielajā DIEVKOPĪBĀ: cilvēku-Dievu SAEIMA/DIEVDOME (SOBORNOSĶ?) vai pilnīgu Izpausto plānu (pilnīgu LīdzZiņu) SAEIMA/DIEVDOME UZŅEMAS pilnu ATBILDĪBU par cilvēces nākotni un nosauc (narekaet ?) sevi Dievišķā MONARHIJA "Svētā Krievzeme", pieņemot visas Planētas Tautas savā Garīgajā KOPIENĀ pie Garīgās VIENOŠANAS un VIENLĪDZĪBAS noteikuma!
25. Šie VĀRDI ESMU VĀRDI cilvēces Jaunās formācijas konstitūcijai, jo cilvēki, devuši ZVĒRESTU Dievam, jau nevar pagriezties atpakaļ, jo Garīgā pilnveidošana līdz Kristus Apziņas līmenim priekš viņiem tagad ir dzīves BŪTĪBA/JĒGA, jo iepazinis sevī Dievu, ESMU Pats Dievs!
26. Cilvēki-Dievi, pieņēmuši priekš sevis DIEVVALSTĪBU kā Dieva vadību vai regularitāti uz Zemes, ESMU cilvēces nākotne, no kuras neviens no cilvēkiem, apzinājušos sevi Dievu, atkāpties nevarēs nekad, bet tas nozīmē, ka Dievišķā MONARHIJA ESMU Dieva klātbūtne katrā no cilvēkiem-Dieviem un ESMU Jauna Telpas PIRMMATRICA - Augstākā taisīguma Telpa!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-09.07.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.07.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 12.07.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 12.07.2013.
Skatījumu skaits: 607 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: