Galvenie » 2013 » Janvāris » 15 » Radītāja Vēstījums 12.01.13. Nacionālā ideja - Tauta-GLĀBĒJA
00:41
Radītāja Vēstījums 12.01.13. Nacionālā ideja - Tauta-GLĀBĒJA
Radītāja Vēstījums 12.01.13. Nacionālā ideja - Tauta-GLĀBĒJA

1. Kā jau ES jums runāju, sākas Jauns laiks un šī laika skaitīšanas sākums bija ne Jaunais 2013. gads, sācies ziemas saulgriežu laikā, bet Visuma saeimas sanāksme, sadaloša LAIKU pilnīgi precīzi ne tikai priekš Slāvu-Āriešu etnosa, bet arī priekš visas cilvēces "Līdz" un "Pēc"!
2. Un, lūk, šis "Pēc" jau sācies, liekošs cilvēkiem orientēties jau ne uz varām, kuras cieš no kaut kādiem sirdsapziņas pārmetumiem, dzenošas savas tautas Garīgās sašķeltības bezdibenī, bet uz Slāviem-Āriešiem, kuri cenšas cilvēci attālināt no tās svītras, kura saucas "pašiznīcināšanās"!
3. Tādēļ, priekš tā, lai piedāvātu to vienīgo ceļu glābšanai, Slāviem-Āriešiem vēl stāv priešā grūts ceļš Garīgai VIENOŠANAI, kuru viņi vienā mirklī spēja nodemonstrēt un izjust, lai arī pagaidām paši priekš sevis, Visuma saeimas sanāksmē, ka Garīgā VIENOŠANA, tātad KOLEKTĪVAIS VIENOTAIS VESELUMS, neskatoties uz Telpas daudzlīmenību un, dabīgi, visas cilvēces daudzlīmenību, ESMU tas, kas var apvienot cilvēkus un veikt vai radīt to, kas saucas Radošais Sākumu Sākums!
4. Taču priekš tā, lai Planētas cilvēki izdzirdētu šo AICINĀJUMU vai VĒSTĪJUMU (POSIL ?), tātad, priekš tā lai cilvēki sajustu Slāvu-Āriešu siržu Harmoniju, šim Etnosam būs jārada tas Garīgi Vienots EGREGORS, kurš būs spējīgs vest aiz sevis visas Planētas tautas, paceļot tādu lozungu vai tādu ideju, kas apriori būs atzīta un pieņemta visai cilvēcei, kā vektors nākotnei priekš eksistēšanas Blīvajā plānā Piektajai rasei!
5. ES daudzas reizes runāju par to, ka nav jēgas gaidīt Pasaules galu, jo Pasaulei nevar būt gala un šajā Lielās HARMONIJAS Telpā galvenais Kanons ESMU tikai Mūžīgās kustības Miera Kanons, bet tas nozīmē, ka VISS Varenajā KOSMOSĀ pakļaujas EVOLŪCIJAI vai pilnveidošanai un citas alternatīvas Mūžībā nevar būt!
6. ES daudzas reizes runāju par to, ka Jaunajā laikā nav jēgas gaidīt Otro atnākšanu, jo, lai arī kas būtu Dieva Dēls un, lai arī kādus uzdevumus Viņš ar sevi cilvēcei nestu, pie tādas milzīgas, bet tagad arī pie Planētas daudzlīmenīgās apdzīvotības ar saviem izkropļotiem morāli-tikumiskiem pamatiem, bet labāk teikt - saviem Garīgajiem maldiem, Viņa parādīšanās būs nepamanīta un, vēl vairāk, sekmēs pasaules tautu papildus atsvešinātību pēc saviem personīgiem reliģioziem maldiem.
7.Tādēl, ES jau runāju, ka uz cilvēces Vēstures skatuves, GLĀBĒJA lomā nāk ne atsevišķa Būtne, lai arī visaugstākā Garīgā līmeņa, bet vesela Tauta, precīzāk, vesels Slāvu-Āriešu ETNOSS, nodemonstrējis 2012. gada 26. novembrī, ka Vienošana Garā var kļūt Sākumu Sākums cilvēku-Dievu formēšanai, vai par pamatu Sestajai rasei, spējīgai ieraudzīt četrdimensionālu Telpu.
8. ES jau par to runāju, ka Mana Pilnība atkarīga no jūsu pilnības līmeņa, jo PirmRadītājs, sastāvošs no dažādiem pilnības līmeņiem, apstiprina, ka Lielās Neitralitātes sasniegšanas apstākļos ietverta ne tikai Dieva pilnība, bet arī cilvēku, tiecošos kļūt jau ne tikai par LīdzRadītājiem, bet cilvēkiem-Dieviem!
9. Slāviem-Āriešiem uzdevumi jau nosprausti un visas lomas šajā Lielajā izrādē ar nosaukumu "Kvantiskā pāreja" jau sadalītas, bet tas nozīmē, ka šiem ļaudīm nāksies (un tas LAIKS nu pienāca) nodemonstrēt, tagad jau visai cilvecei, ka uz Planētas Kustība ESMU, Paša Dieva vadībā, kur izvirzīti mērķi tās Lielās Neitralitates sasniegšanai, kurā cilvēks no cilvēka-Dieva atpazīstams!
10. Atlicis tikai viens un šis "viens", ļoti svarīgs ne tikai priekš Manas Kustības, bet arī priekš katra cilvēka uz Planētas, kuram šajos sarežģītajos Telpas transmutācijas apstākļos jāierauga GAISMA, vai Bāka, norādoša ceļu uz Templi.
11. Šis "VIENS" ESMU, tā IDEJA, kurai jāsaliedē visas pasaules tautas ap Tautu-GLĀBĒJU, pieņēmušu uz sevi atbildības Krustu par nākotni, ne tikai Planētas vai cilvēces, bet par katras atsevišķas Būtnes nākotni, pagaidām vēl sevi neatradušas.
12. ES jau runāju daudzas reizes, bet šodien gribu sakoncentrēt jūsu uzmanību uz to, ka Slāvi-Ārieši Etnoss ESMU, Manis izvēlēts, kurš spējīgs ņemt uz sevi GLĀBĒJA Krustu un ar savu pastāvīgu Dievmeklēšanas tieksmi arī parāda, ka šis GLĀBĒJS ESMU, kura parādīšanos cilvēki gaida jau divi tūkstoši gadu.
13. Tādēļ ES jūs šodien vēlreiz gribu nosaukt par TAUTU-GLĀBĒJU, ar to pašu apstiprinot Savas izvēles pareizību un piedāvāt jums šos vārdus - "TAUTA - GLĀBĒJS" - ņemt priekš sevis kā NACIONĀLO IDEJU, spējīgu uzaicināt Manā Kustībā miljoniem zemiešu un izveidot Manu Kustību par visas cilvēces VIENĪBU!
14. ES jums jau piedāvāju un jūs izdzirdējāt Manus četrus Vēstījumus Garīgai Vienošanai un jūsu Etnosa PirmMīlestībai, tādēļ jums izdevās radīt Jauno Etnosu, kurš apzinājās savas saknes (tas bija labi redzams Visuma saeimas sanāksmē), tātad pieņēma paaudžu stafeti un apzināti, tas nozīmē, pilnīgi BRĪVPRĀTĪGI, pieņēma šo stafeti no Paša PirmRadītāja rokām!
15. Tādēļ aicinu jūs pieņemt šos Manus vārdus, kā ceļavārdus, kā Manu SVĒTĪBU jūsu grūtajam ceļam uz Gaismu un Garīgo pilnību, jo jūsu ceļš ne tikai vienīgais, bet arī īstais, tātad, jums nedrīkst būt nekādu šaubu, bet jo vairāk baiļu savas personīgās izvēles priekšā, jo šis ceļš, un tikai tas, ved uz Uzvaru pār Tumsu.
16. Gaismas Pulkam, pat Uzvarai nolemtam, jābūt Karogam, saņemtam no PirmRadītāja rokām, tādēļ šodien ES PATS piedāvāju jums Manu KAROGU, uz kura uzrakstīti vārdi "Svētā Krivzeme - Tauta-Glābēja" un, lai šis KAROGS atnes jums apsolīto Uzvaru!
17. Uzvara, par kuru ES jums tagad runāju, Manā priekšstatā formējas ESMU Sestā rase - rase cilvēku-Dievu, sasniegušu sevī to Lielo NEITRALITĀTI, kas ESMU DIEVA GUDRĪBA, vai Radošā Sākumu Sākuma GUDRĪBA!
18. Pieņemot šo KAROGU no Manām rokām, jūs no Manis saņemat to orientieri, vai to vektoru, kas kļūs par galveno virzienu LīdzZiņas pilnveidošanā priekš jebkura cilvēka uz Planētas Zeme.
19. Vārdiem "Tauta-Glābējs" jākļūst priekš jums par galveno, dzīves mērķa vai jēgas formēšanā, jo Svētai Krievzemei kā Dievišķai regularitātei ir jēga tikai tādā gadījumā, kad tā zem sava Karoga apvieno visas tautas, tautības uz Planētas, radot no daudzlīmenīgas cilvēces Telpas vienu Garīgi VIENOTU VESELUMU, esošu par pamatu Radošam Sākumu Sākumam!
20. Aicinu jūs, sāciet celtniecību, bet precīzāk, radiet Jaunu Dievišķās regularitātes Telpu, saprotot un pieņemot, ka Brīvās Gribas Tiesības sevī ietver arī izpratni "ATBILDĪBA" ne tikai par rīcību, bet arī par domformu formēšanu, ar kurām tik bagāta cilvēku ApZiņa, fraktāli līdzīgā PirmRadītājam!
21. Pacenšaties saprast un nodemonstrēt paši sev, ka nedrīkst būt nekādu ideoloģisku nesaskaņu Manā Kustībā! Atkārtoju: visas lomas šajā Izrādē sen uzrakstītas (Visuma saeimas sanāksmē tas tika ieskaņots un cilvēkiem tas bija jādzird) un dažādas neapdomātas vaļības jau nepieļaujamas, jo regularitāte ESMU Matrica, stingra Telpa, sastāvoša no pilnības Klasteriem, tātad, atgriezšanās pie Garīgā haosa Telpā, vienkārši neiespējama.
22. Visuma saeimas sanāksmē jūs priekš sevi pieņēmāt par pamatu Manas Kustības postulātu un jūs paši to ieskaņojāt: Vienošana Garā ESMU PAMATS Dievišķai regularitātei, tātad, jūs paši nolēmāt, ka REGULARITĀTE - ne Garīgais haioss - pamats cilvēces nākotnei ESMU, ESMU pamats Sestajai rasei!
23. Šodien ES jums dodu KAROGU vai, kā jūs sakiet, nacionālo IDEJU un tagad jūsu (un Manā) KAROGĀ jābūt uzzīmētiem vādiem "Svētā Krievzeme" un "Tauta - GLĀBĒJS"!
24. Šodien beidzot jūs tikāt apbruņoti ar PirmRadītāja Karogu un jums jāpieņem, ka Mūžības Kanoni ir platforma cilvēces Jaunās ideoloģijas formēšanai.
25. Jūs šodien saņēmāt Manu SVĒTĪBU un tas Mans, ESMU KAROGS, Manis pacelts virs jums, bet labāk teikt - jūsu pieņemts no Manām rokām, kas jau vairs nedrīkst tikt nolaists nekad.
26. Šis, ESMU KAROGS, simbols cilvēku Garīgai Vienotībai ar Dievu, kuri ar Manu Palīdzību jau stājās pie Dievišķās regularitātes radīšanas uz Planētas Zeme zem nosaukuma "Svētā Krievzeme"!
27. Atceraties Manu Karogu un lai tas kļūst priekš jums par to nacionālo ideju, kas ne tikai saliedēs Manas Kustības dalībniekus, bet arī kļūst par orientieri katram cilvēkam uz Zemes, kurš meklē ceļu pie Dieva!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-12.01.13.html pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.01.2013.
Skatījumu skaits: 786 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: