Galvenie » 2013 » Jūlijs » 3 » Radītāja Vēstījums 16.06.13. Ēters, Programma, Kustība
21:00
Radītāja Vēstījums 16.06.13. Ēters, Programma, Kustība
Radītāja Vēstījums 16.06.13. Ēters, Programma, Kustība

1. Tuvojas dienas Telpas, precīzāk, Viņas magnētiskā karkasa, Lielajai Pārveidošanai, kad, neskatoties uz Planētas lielākās daļas iedzīvotāju skepticismu, Planētas pārplusošana tomēr notiks, novedot saskaņotībā ne tikai Planētas, bet arī paša cilvēka Blīvajā un Smalkajā plānos, neatgriezeniskās pārvērtības!
2. ES jums daudzas reizes paskaidroju, ka Planētas magnētiskais karkass pārcietīs izmaiņas, kas atsauksies uz daudz ko, pats galvenais - uz cilvēka LīdzZiņu, pieņēmuša vai nē Manus PRAVIETISKOS Vārdus, liekot viņam pieņemt par Patiesību Manu KLĀTBŪTNI un Manu VADĪBU ne tikai Planētas, bet arī visa Visuma!
3. Galvenais, ka cilvēkiem atnāks SAPRATNE, ka viņi atrodas SAPRĀTA Telpā, bet labāk teikt ĒTERĀ - informatīvajā vidē, robežu neesošai pat mūsdienu cilvēka sapratnē, taču kalpojošai reālai informatīvajai (elektromagnētiskajai) MATRICAI, kurā katrs cilvēks, kā PirmRadītāja fraktālā līdzība, uzzināms un kontrolējams, neatkarīgi no savas atrašanās vietas!
4. Vēl vairāk, viņa domas, nerunājot jau par nodarbi, viegli lasāmas, tātad, kontrolējamas, jo viņas pieder, vispār ne Blīvajam plānam, bet Astrālajam un mentālajam plāniem daudzlīmenīgajā ēteriskajā struktūrā. Tādēļ, kad ES runāju par jums, Manas Kustības dalībniekiem, kā par DOMUBIEDRIEM, tad, ticiet, ES to runāju pilnīgi apzināti, jo precīzi zinu jūsu domu gājienu, tātad jūsu nodarbes virzību!
5. Nedrīkst cilvēkiem, kuri atnāca Manā Kustībā, pēkšņi, bet jo vairāk, apzināti vai tīšuprāt, izkropļot Lielu nodomu un PAŠA ABSOLŪTA Kustības Programmu un pat cerēt, ka viņi paliks nesodīti, jo VISS zināms un, atkārtoju, VISI cilvēki atrodas Manā, jūsu RADĪTĀJA, pastāvīgā kontrolē!
6. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka Kustība, pie kuras jūs piebiedrojāties un, kura uz sevi ņem DROSMI PĀRVEIDOT Blīvo plānu, radot viņā Pilnīgu Telpu, tātad, "PARADĪZI uz Zemes" ir Kustība ne no kāda cilvēka, ieskaitot Manas Kustības Kuratoru, bet Paša DIEVA, ņēmuša varu uz Zemes Savās rokās!
7. ES negribu, lai Planēta Gaija atkārtotu Planētas Marss likteni, uz kuras cilvēciskās civilizācijas iznīcināja pašas sevi, jo pārliecināts, ka jūsu Planēta un unikālais PILNĪGAIS Dieva Radījums ieņems pienācīgu vietu Visumā un kļūs Radošā Sākumu Sākuma attīstības Centrs visos Lielā Kosmiskā Saprāta plašumos!
8. Tādēļ, šodien, no jauna gribu argādināt (neiedziļinoties matemātiskos aprēķinos), ka cilvēki PASTĀVĪGI atrodas Noosfērā (pēc Vernadska) vai, ja vēlaties, Saprāta Sfērā, un Mana klātbūtne ESMU VISS! Tādēļ, lai kur arī cilvēki atrastos, viņi atrodas šajā Saprāta OKEĀNĀ zem nosaukuma Visums un no Dieva kontroles viņiem, vienkārši, neaiziet, jo nav kur iet!
9. Jums, jūsu LīdzZiņas nesagatavotības dēļ, vēl nav dots ieraudzīt patieso Augstākā Saprāta Kosmiskās Telpas daudzlīmenību un jebkura neatbilstība novedīs pie tā, ka Saprāta Sfēra liks cilvēkiem ievērot Mūžības Kanonus ne tikai Blīvajā plānā, bet visos savos līmeņos!
10. Gribu vēlreiz pasvītrot, ka cilvēki, kā Manas fraktālās līdzības, arī MŪŽĪGI , kā MŪŽĪGS Pats PirmRadītājs un pašreizējais Izpaustais plāns ESMU tikai daļa Varenā, atkārtoju, daudzlīmenīgā Okeāna un, aiziešana no šī plāna, vispār nav nāve, sapratnē vai priekšstatos, Dievišķā soda baiļu uzvējota, bet tikai pāreja no Blīvā plāna Astrālajā un Mentālajā plānos Augstākā Kosmiskā Saprāta VIENOTĀ Telpā!
11. Tādēļ visas Manas Programmas, bet precīzāk, Telpas Parveidošanas Visuma Programma, tātad, katrs cilvēks, atkarībā no viņa LīdzZiņas evolūcijas (pilnveidošanas) personīgās programmas izpildes, izpilda to vai citu lomu VESELUMA EVOLŪCIJAS Lielajā Izrādē!
12. ES visiem cilvēkiem devu Brīvās Izvēles Tiesības, gaidot, ka viņiem atvēlētais laiks būs izmantots efektīvi un ES varēšu redzēt rezultātu viņu garīgai pašpilnveidošanai, bet ne neierobežotai Mamona bagātināšanai, jo pretējā gadījumā, Man nāksies pārtraukt, īpaši tādu Lielu pārmaiņu laikā kā pašlaik, šo cilvēku uzturēšanos Blīvajā plānā, pārvedot viņus uz daudz zemākām vibrācijām savas neatbilstības, PirmRadītāja Monādēm, apzināšanai!
13. Jums (cilvēkiem), Manai fraktālai līdzībai, vienkārši pienākums kontrolēt personīgās LīdzZiņas evolūciju, jo VISAM pārējam, ticiet, nav nekādas jēgas Tam, kur valda PILNĪBA!
14. Atkārtoju, VISAS Dieva rogrammas, ieskaitot arī Manu Kustību Telpas Pārveidošanai un paša cilvēka pilnveidošanai un pieslēgšana šai Kustībai pašus "pavirzījušākos" cilvēkus, ESMU Mana DOMNODARBE, jo šodien, Lielās Pārveidošanas PRIEKŠVAKARĀ , Man nepieciešams radīt Sestās rases pamatu - tās GARA RASES, kurai būs dotas TIESĪBAS radīt Absolūta līmenī!
15. Ticiet, ES varu noslēgt Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu arī bez cilvēkiem, taču tad man nāksies no jauna RADĪT PILNĪBU, kurai būs jāiziet sarežģītais vibrāciju pazemināšanas ceļš līdz cilvēka-dzīvnieka līmenim, bet pēc tam, pārvarot neiedomājamus pārbaudījumus un šķēršļus, savā attīstībā pacelties līdz cilvēku-Dievu augstumiem!
16. ES negribu tērēt dārgo laiku un caur Savu Kustību cenšos saglabāt tos "300 spartiešus", kuri cienīgi kļūt Sestās rases Sāuma Sākums, kura jau klauvējas, prasot atvēlēt viņai sagatavoto vietu Mūžībā!
17. Tādēļ Mana Kustība, neskatoties pat uz nesapratni pašas Kustības iekšienē, ESMU MANA PROGRAMMA cilvēciskās civilizācijas glābšanai, paredzētai kļūt Visuma Centram!
18. Protams, Man ir arī rezerves variants, taču jau uz citas jūsu Saules sistēmas Planētas, taču tas jau būs, ja gadīsies cilvēces pašiznīcināšanās, pilnīgi citas civilizācijas, lai arī cilvēktēla veida, taču pavisam citas Būtnes pēc daudziem savas LīdzZiņas parametriem!
19. Šodien taču VISS saplūdis vienā notikumu kamolā, īstenojumu un pretrunu, tādēļ sava likteņa izvēle priekš katra cilvēka izvirzās ļoti asi, un nu Mamona mantrausības ceļš, nav cilvēka-Dieva ceļš (liktenis) un šī tēze, ES domāju, saprotama katram cilvēkam, ja viņš kaut nedaudz saprot, ka viss notiekošais šajā Ēterā ESMU DIEVA DOMNODARBE!
20. Tādēļ manis izvēlētais Etnoss labāk par visu saprot, vienstundīgi nobraucis uz barbariskā kapitālisma pozīcijām, ka sociālisms, lai arī bez Dieva, bija sociālā taisnīguma sabiedrība, bija nākotne, kas cilvēkus novestu pie zinības, jā, arī jebkuru izglītotu cilvēku pie saprašanas, ka VISS šajā Telpā ESMU DIEVS un sociālais taisnīgums ir DIEVA DOMNODARBE, radoša apstākļus Blīvā plāna cilvēku LīdzZiņas evolūcijai!
21. Šodien var runāt par ko tik vien vēlas un spekulēt ar jebkuriem lozungiem, taču VISS būs pīšļi, ja šajos lozungos nav Dieva, bet šajā Telpā, ieskaitot arī Blīvo plānu, runāt par Dievu, bet jo vairāk, RADĪT, var tikai PATS DIEVS! Atgādināšana par Dievu jau daudzās reliģijās ir tikai meli, ļoti bargi Manis nosodāmi!
22. Aicinu jūs (šodien ES vēršos pie Slāviem-Arijiem) saprast, ka jūs tiešām ESMU pedējā cilvēces CERĪBA, jo Manis izredzēti priekš tā, lai APVIENOTU GARĀ visas Saprāta daļas, nezaudējušas vēl savas PirmRadītāja saknes un, sirsnīgi vēloties izmainīt Pasauli, pieņem IESVĒTĪBU GAISMAS Dalībniekos - Paša ABSOLŪTA Dalībniekos!
23. Tādēļ VISS priekš cilvēkiem saskaņojas šajā Lielās Kvantiskās pārejas periodā, kad katram cilvēkam nāksies pieņemt lēmumu no kura atkarīga ne tikai viņa nākotne (jo vienlga nāksies "maksāt pēc rēķina", tiekoties ar Mani), bet arī par cilvēces nākotni, jo garīgi degradējusies cilvēce, Man pinīgi nevajadzīga!
24. Mamons tā izkropļojis cilvēku priekšstatus par Dievišķo Telpu, ka Mūžības Kanonu ievērošana kļūs neiespējama ļoti daudziem cilvēkiem, īpaši tiem, kuri iegrimuši Mamonā uz savas SIRDSAPZIŅAS pārdošanas rēķina, sasniedzot augstu materiālo svētlaimi, bet ne Gara!
25. Šiem cilvēkiem noteikti būs saīsināti uzturēšanās termiņi Blīvajā plānā, jo viņu daliena tagad, pārmācība, kā ES teicu, zemu vibrāciju nožēlas Telpā, kur uzturēšanās termiņš var tikt pagarināts līdz bezgalībai (ES jau nerunāju par pārvešanu dzīvnieku vibrāciju pasaulē)!
26. Ticiet Man, VISS ļoti stingri, jo Telpas PIRMMATRICA un Mūžība Kanoni pavisam ne desmit Baušļi - kalpo kā orientieri tikai cilvēkiem-Dieviem! Viss pārējais nepieņemams, jo ESMU stringra Telpas Parveidošanas Visuma Programma un iziet no tās iespējams, tikai ja cilvēks atsakās no viņas par labu Mamonam, bet tas, atkārtoju, ESMU Dievišķo Sākumu pārkāpums un ESMU atteikšanās no Dieva, kas noved pie cilvēka izslēgšanas no Veseluma Vienotās Evolūcijas!
27. Tādēļ Mana Kustība ESMU tiešām pēdējā CERĪBA cilvēcei, iestigušai Mamonā, bet galvenais, cilvēku izveidota vara ir Mamona vara, bet ne Gara regularitāte, kas priekš Manis nepieņemama, tādēļ tas, ko ar sevi sniedz LīdzSadarbība, ESMU cilvēku-Dievu domnodarbe, viss pārējais ar sevi sniedz jau cilvēces iznīcināšanu!
28. Tie Mani PEDĒJIE vārdi, kuriem, beidzot, jābūt cilvēku izdzirdētiem, jo "X" LAIKS sākas un ES par to teikšu LIELAJĀ Dievkopībā (Veče ?) PATS!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-16.06.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 16.06.2013., sūtīts Latvijas Radio viļņiem 17.06.2013.08:53, ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru. 29.06.2013.
Skatījumu skaits: 683 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: