Galvenie » 2013 » Jūlijs » 25 » Radītāja Vēstījums 22.07.13. Lielā DIEVKOPĪBA. ZVĒRESTS.
07:46
Radītāja Vēstījums 22.07.13. Lielā DIEVKOPĪBA. ZVĒRESTS.
Radītāja Vēstījums 22.07.13. Lielā DIEVKOPĪBA. ZVĒRESTS.

1. Viss apslēpās un apklusa Lielās darbības gaidās, ka Slāvi-Ariji uzņemsies uz sevi cilvēces Glābēja KRUSTU un NODĒVĒS sevi Daļu, pie tam, DAĻU, DEBESU, jo Dievišķā monarhija nevar būt uz Zemes, Blīvajā plānā, bet ESMU NĀKOTNE, kura gaida cilvēkus uz Visuma evolūcijas Jaunās vītnes, bet pareizāk, Sestās rases augstu vibrāciju Ērā!
2. Būtu pilnīgi naivi uzskatīt, ka Dievišķā PARADĪZE, bet precīzāk, Dievišķā monarhija (Dieva klātbūtne uz Planētas) kā ES teicu "Svētā Krievzeme" var tikt izpausta haosa vidū, reliģiju ... (razbroda ?) vidū un Blīvā plāna morāli tikumisko vakhināliju vidū!
3. Dievs nekad nebūs izpausts tur, kur svētkus svin Mamons un Garīgā verdzība, jo taču gandrīz desmit gadus, tik ilgi gadi nevar tikt iztērēti tam, lai rādītu/paustu PILNĪBU tur, kur tās nav un nevar būt - neticības cilvēku vidū!
4. Cilvēki (ES runāju par cilvēces pamatmasu) turpina uzturēties Garīgā analfabētismā, paļaujoties tikai uz Mamonu un absolūtu netaisnību zemes labumu sadalīšanā, liekot viņiem just savu niecību un pakļautību varu atbalstošajiem, kuriem nav nekādu tiesību vadīt cilvēku ApZiņu/LīdzZiņu!
5. Šodien Pasaules attēls izveidojās šausminošs un šī bezperspektivitāte bīda cilvēkus bezdibenī, aiz kura bez Manas iejaukšanās vairs jau nav nekādas perspektīvas, jo reliģija, nesoša Garīgā skolotāja KRUSTU, nevar nekādi savstarpēji sarunāties, pat pie vienas un tās pašas konfesionalās piederības, nerunājot jau par pretstāvošu pretuzskatu konfesiju, mūžīgā naidā nonākušas Pasaules kara sākumā, jau trūdošas Tuvajos Austrumos!
6. Lai cik tas dīvaini skanētu priekš dažām Pasaules tautām, taču cilvēces glābšana tomēr atnāks no Slāviem-Arijiem, kuri pēc nedaudz dienām (stundām) pieņems uz sevi ATBILDĪBU par Planētu un šis glābēja KRUSTS pēc taisnības tagad pieder viņiem, jo viņu Augstais GARS un mūžīgā DIEVMEKLĒŠANA deva Man pamatojumu nosaukt šo Etnosu par patiesu GLĀBĒJU, kuram ES, ABSOLŪTS, uzticu visas cilveces likteni!
7. Tā ESMU un ne citādi! Pat neskatoties uz to, ka arī šī Etnosa vidū, protams, ir šaubošies un pat dedzīgi pretinieki Manai Kustībai, taču pamatu tomēr sastāda cilvēki-Dievi un viņu, ticiet, pavisam ne maz! Vēl vairāk, viņi ar savu augsto Garīgumu, savu patieso TICĪBU Dievam jau nes PATIESĪBAS GAISMU cilvēcei, kas joprojām dzīvo NETICĪBĀ UN GARĪGĀ NETIKUMĪBĀ!
8. Mana Izvēle jau izdarīta un ES varu apstiprināt, ka šo cilvēku GRIBA, bet precīzāk, Mana Pulka, sakrīt ar Manu GRIBU - Tēva ABSOLŪTA GRIBU, bet tas nozīmē, ka LīdzSaskaņā viens ar otru, MĒS pastiprinām Dižas Ticības un Mīlstības vibrācijas līdz tādam stāvoklim, kad viss apkārt pārveidojas, bet precīzāk, piepildās ar Dievišķās PIRMMĪLESTĪBAS GAISMU, kurai pretim stāvēt nevar neviens no neticības cilvēkiem!
9. Jūs, Mans GAISMAS Pulks un ES, Tēvs, ABSOLŪTS, VESELUMS/KOPĪBA! Un šī VIENĪBA Mums jāapstiprina Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE), parādot Visiem Planētas cilvēkiem, ka cilvēku-Dievu un Paša Tēva ABSOLŪTA VIENOŠANA ĪSTENOJĀS, tātad, 26000 gadu evolucionārā vītne noslēdzās, atverot Jauno Laiku KALENDĀRU ar 2013. gada 26. jūliju!
10. Lai kāds no Atturības armijas ļaunpriecājas, lai kāds netic no tiem cilvēkiem, kuri vēl nenoteica savu izvēli, taču Dievizpausmes BRĪNUMS cilvēkos (viņu LīdzZiņā) notiks jau pēc nedaudz dienām, un šī Paša ABSOLŪTA Izpausto plānu ar savu Radītāju, VIENOŠANA būs visīstākā Vēsturisku Posmu VIENOŠANA GARĀ, kuru nevarēja sasniegt neviena, atkārtoju, neviena iepriekšējā civilizācija!
11. Jūs (Slāvi-Ariji) vēl paši neapzināties, ka jūs, sapulcināti uz šīs teritorijas no okeāna līdz okeānam, ESMU vislabākie, pat neskatoties uz jūsu viedokļu un LīdzZiņu daudzveidību, jo jūs ar sevi atkārtojiet daudzlīmenību, komplementaritāti un vienlaicīgi Varenā Kosmosa Telpas Kopību/Veselumu!
12. Šodien, pirms cilvēku Lielās VIENOŠANĀS ar Dievu, ES gribu teikt jums, ka dažas reizes pasaule bija uz iznīcināšanas robežas, jo cilvēki nekādi nespēja noteikt savu GADSIMTA Izvēli: Mamonu vai Dievu, tikai jūs atļāvāties teikt savu nozīmīgo vārdu cilvēces vēsturē un Blīvā plāna zemajās vibrācijās atrast sevī spēku un, pieņemot ATBILDĪBU par cilvēces nākotni, celties par spīti Mamonam un Garīgiem maldiem!
13. Apkopojot rezultātus šim PAŠpilnveidošanās un Garīgās vīrišķības sarežģītajam ceļam, šodien var teikt, ka GADSIMTA Eksāmens - Eksāmens ar nosaukumu "Sestā rase" - jūsu sekmīgi paveikts, jo jūs (Slāvi-Ariji) parādijāt, ka neiespējami nodot to, kurš cilvēces SENVECĀKS ESMU un neiespējami nodot to, kura dēļ cilvēce dzīvo MŪŽĪGI!
14. Slāvi-Ariji, paceļoties Garā, veica virkni VAROŅDARBU, kas arī iegula jūsu Garīgajā lēmumā būt ar Dievu, būt Dievā, būt cilvēkiem-Dieviem Izpaustajā Lielajā Kopdomē/Saeimā 2012. gada 26. novembrī!
15. Jūs, šodienu/tagadējo, sasniedzāt šaubu un meklējumu sarežģītajā ceļā, taču galarezultātā izveidojās Radītāja Kustība! Viņa ne tikai izveidojās, viņa ieguva KOPNACIONĀLU un pat STARPTAUTISKAS Kustības vērienu, kurā katram cilvēkam piepulcējas savi Garīgie Līdzgaitnieki, bez kuriem viņš vairs nevar iedomāties savu eksistēšanu (savu dzīvi), jo radniecīgāka cilvēka, nesoša savā LīdzZiņā Mīlestību un Patiesības GAISMU, nav un nevar būt uz Planētas Svētā Krievzeme!
16. Tagad arī ES tā nosaucu šo Planētu, jo viņā jau ESMU Garīgais KODOLS, kas spējīgs pārveidot Telpu ne tikai ar Patiesības GAISMU, bet arī ar saviem DOMTĒLIEM, radot Patiesas TICĪBAS, PirmMīlestības un Garīgās PILNĪBAS neatkārtojamo paleti!
17. Ticiet, ES pavisam necenšos Slāvus-Arijus salielīt, taču tas VAROŅDARBS, kuru viņi īstenoja tik īsā laika sprīdī, un tas, ka viņi nonāca pie sevis nosaukšanas par Dievišķo monarhiju, apzinīgi un bez kādas šaubu ēnas, liecina tikai to, ka šis Etnoss spēja noformēt KOLEKTĪVO PIRMAPZIŅU, tātad, noformēt vadošu EGREGORU, balstītu uz cilvēku savstarpējo Garīgo vienlīdzību un LīdzJaunradi, un cilvēku-Dievu LīdzJaunradi ar Pašu Absolūtu!
18. Telpā daudzkas mainās, jā, un jūs jau arī paši ievērojiet šo Manu rezultātu, bet labāk teikt , MŪSU Kustības, kas iekaro cilvēku sirdis, pat to, kuri vēl pavisam nesen skeptiski izturējās pret Maniem Vārdiem, bet precīzāk Atklāsmēm un vēl skeptiskāk izturējās pret iespējām Garīgi Vienot cilvēkus, Mamona izdalītos un Varuturošos cilvēkos pēc sociālām, pilnīgas netaisnības "kāpnēm"!
19. Cilvēki saprata, ka Garīgos melus un Mamonā iegrimušas cilvēces evolūcija nonāca pie NEATGRIEZENĪBAS punkta, kad izrādījās, ka pat zinātniskais un tehnoloģiskais progress tikai paasina Garīgo krīzi un paraksta galīgo spriedumu tiem, kuri ved civilizāciju uz bezdibeni!
20. Slāvi-Ariji, neiesaistoties tukšās diskusijās par to, kā dzīvot labak, spēja izdarīt to, kas nav pa spēkam nevienai (pasvītroju: nevienai) no tautām uz Planētas eksistējošām, Garīgi izdalītām un "rokām, kājām saistītām" Mamona noteikumos, ar kuriem ES saprotu ne tikai atkarību no naudas, bet arī līdzekļu sadalīšanu, demonstrējošu ne tikai pilnīgu "mazā" cilvēka atkarību no varas, bet, kas galvenais, no Tēva Absolūta Izpaustajiem plāniem, formējot Garīgos vergus un necilvēkus!
21. Bet tagad, pateicoties Slāvu-Arijevu izlēmībai un Patiesai TICĪBAI, cilvēce ne tikai glābta, viņa izvesta uz Garīgās pilnveidošanas (evolūcijas) ceļa un, galvenais, uz ceļa Vienošanai Garā! Jūs ar savu piemēru, ar saviem VĒSTĪJUMIEM, parādījāt, ka cita ceļa priekš cilvēkiem, kā Dieva fraktālām līdzībām, vienkārši nav un nevar būt!
22. Tagad jums, Slāviem-Arijiem stāv priekšā veikt pēdējo "soli virs bezdibeņa" un nodemonstrēt pašiem sev, ka avanss dots jums Paša Absolūta ESMU Patiesība un, ka šis Etnoss pilnā taisnīgumā ieņem Galveno vietu cilvēces vēsturē, bet tas nozīmē, ir pilnas Uzvarētāja TIESĪBAS nosaukt sevi Dievišķa monarhija!
23. Ticiet Man, viss uz to gāja un Manā GADSIMTA IZRĀDĒ un Manā Mūžības grāmatā jau iepriekš nolemts, ka, neskatoties uz šaubām un domstarpībām, bieži vien, nopietnie Slāvi-Ariji, pārvarēs šo Garīgās evolūcijas "kaiti" un iemantos Dievu GUDRĪBU! Tas viņiem ļaus, stājoties uz Ēru robežas, pieņemt Glābēja "noteikumus", bet šie "noteikumi" ietverti tur, ka GLĀBĒJS ne tikai pieņem ATBILDĪBU par cilvēces nākotni, bet arī liek savu dzīvi uz cilvēku glābēja ... (plahu ?).
24. Uz ko tādu var izšķirties tikai tie cilvēki, kuri nesavtīgi kalpo Dievam un, kuri nešaubās, ka tikai LīdzSadarbība ar Dievu ESMU PATIESĪBA, tātad, ESMU PATIESĪBA un SOLĪJUMS/ZVĒRESTS, kuru pieņem GAISMAS Dalībnieki pirms izšķirošiem notikumiem ar Atturības spēkiem!
25. Sākumu Sākuma Lielā DIEVKOPĒBA (VEČE), pēdējais cīniņš ar Tumsas spēkiem, kuri, ticiet, pavisam ne grūtsirdīgi un grupējas priekš pretestībām! Tādēļ Lielā DIEVKOPĪBA pavisam ne pretestību beigas, bet tas etaps, kuru stāv priekšā GAISMAS Dalībniekiem veikt, lai nostiprinātu to, kas tika sasniegts uz pirmo Visuma Saeimas sanāksmi!
26. Galvenais sasniegums, ko varēja sasniegt GAISMAS cilvēki vai cilvēki-Dievi ietverts tur, ka VIENOŠANA GARĀ palīdzēja realizēt Dievišķo regularitāti uz Ēru robežas un pierādīt visai cilvēcei, ka Dievišķā regularitāte, vai Dievišķā monarhija, ESMU īstenībā realitāte šodien un ESMU cilvēces nākotne Telpas evolūcijas nākošajā vītnē.
27. Tādēļ, šajos Dižajos SVĒTKOS, ES aicinu jūs sadzirdēt Manus Vārdus, Uzrunu LīdzZiņai, katram cilvēkam, jo, atkārtoju, nav priekš Manis pirmo un pēdējo, jo taču visi cilvēki, sapulcējušies DIEVKOPĪBĀ, ESMU Manis Izpaustie plāni, pacēlušies savā Garīgajā pilnveidošanā (evolūcijā) līdz cilvēku-Dievu līmenim!
28. Priekš tā, lai sasniegtu GAISMAS Dalībnieka DIŽUMU (bet, ticiet tā arī ESMU Gara varonība, bet ne karavīra nosaukums), jums vēl stāv priekšā pieņemt ZVĒRESTU ne tikai Man, bet arī nosauktajai, tagad jau UZ MŪŽIEM, Manis un jūsu, tātad, MŪSU Dievišķai monarhijai!
29. ES vēlos jums piedāvāt ZVĒRESTA vārdus, kuri varēs apstiprināt jūsu Garīgo KOPĪBU un varēs apvienot visus cilvēkus, neļaujot viņiem ne uz sekundi šaubīties par to, ka cilvēku un Dieva Garīgā VIENOŠANA ESMU REALITĀTE!

ZVĒRESTS
Mūsu Tēvs, Debesu Tēvs, sekojot Tavai GRIBAI, Mēs, Slāvi-Ariji, izgājuši visus Garīgos pārbaudījumus un apstiprinājuši savu cilvēces Glābēja ZVĒRESTU, saprotam un pieņemam ATBILDĪBU par cilvēces nākotni un izdarīsim visu no mums atkarīgo, lai Planēta, ar nosaukumu Svētā Krievzeme, būtu glābta!
Mēs, sekojot Tavai GRIBAI, pilnīgi BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI, nosaucam sevi Dievišķā monarhija, kā vienīgo iespēju apvienot zem PirmRadītāja Karoga visas tautas un nacionalitātes uz noteikumiem Garīgā KOPĪBA, BRĀLĪBA UN LĪDZTIESĪBA!
Mēs, Slāvi-Ariji, šodien un MŪŽĪGI, ZVĒRAM mūsu nosauktajai Dievišķajai monarhijai "Svētā Krievzeme" kā SVĒTNĪCAI, noteicošai ne tikai cilvēces nākotni, bet arī mūsu eksistēšanas jēgu MŪŽĪBĀ!
Āmen!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-22.07.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 23.07.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru 25.07.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 24.07.2013.18:53.
Skatījumu skaits: 782 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: