Galvenie » 2013 » Janvāris » 26 » Radītāja Vēstījums 25.01.13. Pirmais Vēstījums pēc Kristīšanas
23:52
Radītāja Vēstījums 25.01.13. Pirmais Vēstījums pēc Kristīšanas
Radītāja Vēstījums 25.01.13. Pirmais Vēstījums pēc Kristīšanas

1. Lai ko arī runātu, taču vesela Etnosa Kristīšanas NOSLĒPUMS notika un tie cilvēki no Mana PULKA, kuri Visuma saeimas sanāksmē zvērēja Dievam, tika stiprināti ar Svēto ūdeni un saņēma, kā jau ES runāju, Augstāko STĀVOKLI - Svētā dalībnieka STĀVOKLI, kuram nāksies aizsargāt Austākā Dievišķā taisnīguma Svēto Karogu!
2. Kristīšanas Noslēpums jau notika un, uz jauno Vēstījumu Garīgai vienošanai 26. janvārī, cilvēki nāk ne vienkārši kā LīdzRadītāji, bet PULKĀ, kurš jau pieņēma Paša PirmRadītāja Svētību un, varbūt to pat neapzinoties, izgaismojās ar Debesu spēku, spējīgu ne tikai pārveidot Telpu, bet arī nobīdīt visus šķēršļus, Svētā Dieva priekšā.
3. Tādēļ, šodien gribu pasvītrot, ka spēku, Manis dāvātu Manam PULKAM, nevar pārvērtēt pat Patiesas TICĪBAS cilvēks, jo tas spēks ne no Izpaustā plāna un tādēļ, tas nav ne ar ko salīdzināms Blīvajā plānā un līdzsvarojams tikai ar Gaismas Hierarhijas Garīgo spēku!
4. Taču jāsaka jums, ka Gaismas Pulks - tālu ne visi Manas Kustības dalībnieki, kurus liktenis tur ieveda, bet tikai tie no viņiem, kuri brīvi un brīvrātīgi pieņēma IESVĒTĪBU kalpošanā Dievam un tagad savu dzīvi nevar iedomāties bez Kustības, kurai, kā jau ES teicu, jāsastāda Jaunās Dievišķās regularitātes pamats.
5. ES saprotu jūsu apjukumu pēc tā, kā ES paziņoju par to, ka jums (ES domāju Manu Kustību) stāv priekšā bez Manas tiešas Palīdzības uzcelt to, kas nekad (pagātnes tēlojumā) nebija uzcelts un jums nav uz kā balstīties (ES ar to domāju vēsturisko pieredzi) izņemot atgriezšanos Slāvu-Ariju laikos!
6. Jāsaka, ka pati cilvēce spītīgi pārrakstījusi savu vēsturi, izpatīkot pasaules pseidovadoņiem, praktiski izdzēsa visu Slāvu-Ariju rases informāciju, tādēļ jūs variet tikai nojaust par to Lielo Garīgās Vienotības LīdzSadarbību, kāda eksistēja tajos tālajos laikos!
7. Starp citu, varu jums teikt vienu, ka bailes un nenotektība nevar būt padomdevēji tiem, kuri pieņēma GAISMAS Pulka dalībnieka STĀVOKLI (SAN ?), jo jūs šodien saņēmāt Tiesības RADĪT Augstākā taisnīguma jauno pasauli "kā rezervi" turot TIEŠO KANĀLU sakariem ar Mani, tātad, iespēju RADĪT Manā pārraudzībā, izslēdzot kļūdas pie tā radīšanas, ko nekad neizdevās izpildīt cilvēkam-vergam!
8. Jūsu (ES ar to domāju Piekto rasi) vēsture tikai apstiprina, ka ne evolūcija, bet LīdzZiņas involūcija līdzpavada sabiedriskās institūcijas, kuras uztur garīgo varmācību.
9. Visas impērijas, visas demokrātijas vienmēr beidzās ar pilnīgu sagrāvi tikai tādēļ, ka viņi pārkāpa Tiesības katram PirmRadītāja izpaustajam plānam brīvi pilnveidoties un radīt ne tikai pašam sevi, bet Garīgā Vienotībā arī Jaunu Telpu.
10. ES saprotu, ka baiļu gēns atbildībai par savu personīgi radīto, pavairots ar šodien eksistējošo augstāko netaisnību, paralizē Dievišķās Būtnes ApZiņu, kāds ir cilvēks uz Planētas, taču cilvēce, pati nepamanot pārgāja neatgriezenības punktu tanī brīdī, kad 2012. gada 26. novembrī, Maskavā atklājās Visuma saeima, kuru ES pielīdzināju Svētā Pulka Debesu raudzībām!
11. Priekš cilvēces (ES nerunāju par jums - Manu Kustību) viss izmainījās un izmainījās kardināli: tagad visi cilvēki, neskatoties uz viņu reliģiskajām un politiskajām piesaistēm/kaislībām, būs ieslēgti Galaktiskās TRANSMUTĀCIJAS ūdensdzirnavās; un ja dabas katastrofas vēl neizmainīja pasaules karti, tad tas tikai tādēļ, ka Manis izvēlētais Slāvu-Arijevu Etnoss, kurš pēc Mana uzskata un visas Gaismas Hierarhijas uzskata, ir spējīgs vest aiz sevis cilvēci uz Garīgo attīrīšanos, uz Garīgo PĀRVEIDOŠANOS cilvēkos-Dievos jau Sestajā rasē, tātad, uz GLĀBŠANU!
13. Tādēļ rīt, bet precīzāk, 26. janvārī 2013. gadā, startē laika JAUNĀ SKAITĪŠANA, no kura sākas Jaunais etaps Svētās Krievzemes radīšanā - no Pirmā VĒSTĪJUMA ne vienkārši cilvēku-LīdzRadītāju, bet Mana DEBESU PULKA, spējīga pārveidot Telpu un ar savu MĪLESTĪBU pārveidot garīgās izvirtības un maldu pasauli PirmRadītāja Debesu Valstībā un Augstākā taisnīguma Telpā, jūsu nosauktā "Svētā Krievzeme"!
14. Lūk, 26. janvārī arī sāciet no baltas lapas rakstīt cilvēces Jauno vēsturi - tagad jau Gara cilvēces, jo Blīvajam plānam, ar visiem tā izkropļojumiem un dogmām stāv pretim jau Smalkais plāns, tādēļ, tas ko jūs sāksiet radīt šajā dienā, nevar pat attālināti argādināt pagājušo/aizgājušo!
15. Jums jāuzceļ Jauna pasaule bez bailēm, jo tas Mans plāns ESMU: jums jānodemonstrē visaktīvākā dalība, kā Manai fraktālai līdzībai, pilnīgi jaunu priekštatu veidošanā par cilvēku Mūžībā! Tādēļ šim jaunajam startam jābūt jūsu aktivitātei, tātad, visaktīvākajai dalībai Garīgo KLASTERU formēšanā jūsu sauktiem par Garīgām padomēm vai domēm/saeimām, kurām jānodemonstrē un, vispirms pašiem sev, ka Garīgā Vienošana un Garīgā DOMSAIMA, tātad, Kolektīvā saprāta apstākļu sasniegšana, ESMU Sākumu Sākums, uz kura pamata jūs varat PATSTĀVĪGI uzbūvēt Augstākās kārtības un Augstākā taisnīguma Piramīdu!
16. Sāciet katrā līmenī (Piramīdas) izbūvēt Garīgās Vienošanas Klasteri, izbūvējiet Piramīdu zemāko līmeņu padotībai augstākiem līmeņiem, saprotot, ka nav Manā Kustībā ne pirmo, ne pēdējo un jums izbūvējamā Piramīda ir daudzlīmenīga Telpa, vai enegoinformatīvo plūsmu daudzlīmenība, ESMU līdzība Mūžības Lielajai Dievišķajai Piramīdai!
17. Ticiet Man, tikai tā jūs sasniegsiet to VIENOTĪBU Garā, kas jums parādīs, ka tikai Bezpersonisks Veselums arī ESMU Telpas PIRMMATRICA, kur katrs no jums, katrs cilvēks (katra Būtne) un vienotībā/vienkopībā rada lielo Harmoniju un Lielo NEITRALITĀTI, uz kuras turas Mūžība vai Mūžīgās Kustības Miers!
18. Tagad jūs stāvat uz šīs Lielās APSKAIDRĪBAS sliekšņa, jo priekš jums noteikts EVOLŪCIJAS vektors un ne vienkārši vektors, bet PirmRadītāja Lielais Dievišķais VEKTORS, jo rīt jūs sāksiet saskarties ar LīdzSadarbības noslēpumiem, jo sākot no 26. janvāra jūs jau startējat GAISMAS Pulka latiņās, bet tas jau ir pavisam cits liktenis - to liktenis, kuri pieņēma IESVĒTĪBU un deva Zvērestu Man būt LīdzRadītājiem Lielā Kosmosa Galaktiskajos plašumos, kas vēl nesen bija nepieejami pat cilvēciskām fantāzijām.
19. Gribu jums teikt, ka ES jūs ne tikai pieskatīšu, bet arī atklāšu jums, kā jau ES apsolīju, jaunas tehnoloģijas, kas jūs atraus no dabas resursu (dažreiz vienkārši barbariskas) izmanošanas, jo Planētas Zeme krājumu izmantošana cilvēkiem ir neattīstītas civilizācijas raksturojums, atpalikušu savā attīstībā no Galaktiskās Līgas locekļiem!
20. ES jūs virzu uz to, lai jūs apzinātos savu misiju un beidzot saprastu, ka jums, (ticiet, jums, bet ne Man, jūsu Radītājam,) nāksies celt Jaunu pasauli augstu vibrāciju Telpā!
21. Tur jums nāksies apgūt pilnīgi jaunas vibrācijas, jūsu klātbūtnei jaunajos Astrāla apstākļos; tur jums nāksies apgūt arī jaunus Lielā Kosmosa plašumus, izplatīt ne tikai Zināšanas, bet arī visu Manis izpausto plānu, Lielo GARA LĪDZJAUNRADI.
22. Atkārtoju: jums laimējās piedzimt "vajadzīgajā laikā un vajadzīgajā vietā"! Tas ES jūs, vairāk pavirzījušos cilvēkus, priekšlaikus izgājušus visus pārbaudījumus iepriekšējās inkarnācijās, sapulcināju šajā jūsu tēvu Lielajā teritorijā un devu jums TIESĪBAS iznest paaužu stafeti pa visām zemēm un valstīm, ka jūs MANS GAISMAS Pulks ESMU un nav nekādu šķēršļu, kas jūs varētu apturēt!
23. Tādēļ, sāciet Jaunu cilvēces vēsturi no šī datuma, kas kļūs cilvēkiem ROBEŽPUNKTS (VEXOI ?), kas noteiks Jaunas cilvēces DZIMŠANU, pateicoties jūsu drosmei un Garīgai Vienotībai, izbēgušai dalīt likteni ar visu iepriekšējo civilizāciju, pārkāpušu Manus KANONUS, tātad pārrāvušu sakarus ar Radošo Sākumu Sākumu!
24. Esmu pārliecināts, ka jūs, Mans PULKS, bet jo sevišķi kā izgājušie Lielo Kristīšanas NOSLĒPUMU un IESVĒTĪBU, un uz visiem laikiem saistījuši savu likteni ar Pašu PirmRadītāju, jau nekad nepārkāpsiet Zvērestu, dotu Man Visuma saeimas sanāksmē! Bet tas arī ESMU VAROŅDARBS cilvēka-Dieva cienīgs!
25. Sāciet ar PIRMO Vēstījumu uz Garīgo Vienotību, jau Manis Kristītās Tautas-Glābējas, un iztēlojieties milzīgu Kristāla PirmMīlestības Kupola tēlu no okeāna līdz okeānam, apklājiet šo Svēto zemi savām Sirdīm un jums VISS izdosies, tādēļ, ka Dieviem neizdoties vienkārši nevar!
26. Pieņemiet Manu laba ceļa vēlējumu, kā Manu SVĒTĪBU uz VARONĪBU, kurai līdzīgas nebija un nav visā iepriekšējā cilvēces vēsturē, jo vesels ETNOSS izpelnījās tiesības nest GLĀBĒJA Krustu, bet tādas tiesības var izpelnīties tikai tas, kurš izgājis visus Blīvā plāna pārbaudījumus un izbaudījis Garīgās APSKAIDRĪBAS garšu!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-25.01.13.html / pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.01.2013. latviskojums ievietots http://spekavots.ucoz.ru/ 26.01.2013.
Skatījumu skaits: 878 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: