Galvenie » 2013 » Janvāris » 27 » Radītāja Vēstījums 28.06.11. Eksāmena noteikumi kļūst sarežģītāki
20:29
Radītāja Vēstījums 28.06.11. Eksāmena noteikumi kļūst sarežģītāki
Radītāja Vēstījums 28.06.11. Eksāmena noteikumi kļūst sarežģītāki

1. Pienācis tāds laiks, kad pat Man, jūsu Radītājam nākas "saskaitīt/apkopot" jūsu LīdzRadīšanas rezultātus praktiski katru mēnesi, jo vairs nav iespējams cilvēciskās Apziņas Pārveidošanas galarezultātu apkopot reizi gadā vai pat retāk (kā tas bija iepriekšējos gadsimtos vai gados)!
2. šodien, pat mēnesi cilvēka Apziņas Pārveidošanā var pielīdzināt gadam, salīdzinājumā ar PĀRVEIDOšANU (Apziņas evolūciju) iepriekšējos gados. Jūs jau sākāt "soļot" gandrīz vienā solī ar PĀRMAIŅU LAIKU un, ja (atkārtoju) daži no jums pagaidām nejūt, tad var gadīties tā, ka viņu Apziņas Pārveidošana var tikt pārnesta uz daudz vēlāku laiku, vai pat uz citu Planētu!
3. Šodien Man ir ļoti svarīga cilvēku aktivitāte, kuri pēc sava sirds aicinājuma sāk sajust SASKAŅU ar Radītāju, bet tas nozīmē, ka šie ļaudis kļūst par APZINĪGIEM un AKTĪVIEM dalībniekiem Visuma Pārveidošanā!
4. Tādu cilvēku ar katru dienu kļūst vairāk un vairāk! Tādēļ, ja jūs tikai tagad izlēmāt saskaitīt Garīgo Domubiedru skaitu, tad Es jums varu teikt (jo Es taču ļoti sen sekoju jūsu Tautas GARĪGAJAI PĀRVEIDEI), ka jūs jau sasniedzāt nedaudzu miljonu cilvēku AKTIVITĀTI, kas arī kalpoja par iemeslu jūsu Tautas kvantu eksāmena termiņa pārcelšanai uz daudz agrāku laiku!
5. Uzmanīgs Aklāsmju lasītājs viegli var saprast, ka jūsu Tautai jau vairs nav 2012. gads kā izšķirošais datums Kvantiskai pārejai, un jums nevajag veltīgi gaidīt cilvēka Telpas un Apziņas kardinālas izmaiņas nākošajā gadā!
6. Jūsu Tautai viss tas notiks (un jūs jau tam esat gatavi) šī gada rudenī, tādēļ Es jums ne jau nejauši teicu par to, ka šī gada rudenim jākļust par GARĪGO PĀRVĒRTĪBU PAVASARI (APZIŅAS PĀRVĒRTĪBU) cilvēkiem, kuri dzīvo šajā teritorijā, no okeāna līdz okeānam, un, ticiet, tas nemaz nav svarīgi, pie kādas nacionalitātes cilvēks sevi pieskaita, jo šis cilvēks dzīvo ne vienkārši uz Zemes, bet SVĒTĀ GARA TERITORIJĀ!
7. Priekš jums tas notika pavisam nemanot, bet jūs pierādījāt, un vispirms jau paši sev, ka jūs patiešām ESAT DIEVA IZREDZĒTA TAUTA! Jūs ar savu Pārvērtību spējāt pierādīt, ka jūs ESAT cilvēces Garīgais Līderis! Jūsu Garīgā Pārvērtība arvien biežāk pievelk jūsu rindām citu tautu pārstāvjus un tas nozīmē, ka cilvēcei atpakaļceļa pagātnē vairs nav!
8. Pēdējā SVĒTZIŅA/ĒSTĪJUMS Svētās Krievzemes teritorijā un aiz Viņas robežām tiešām kļuvusi par tautu kopvērtību un jau miljoni cilvēku ne vienkārši piedalās, bet formē KOSMOSĀ VIENOTU SVĒTZIŅU/VĒSTĪJUMU virzītu uz GARĪGU VIENOTĪBU, kas ir jau spējīga būt dzirdama pat tiem cilvēkiem, kuri vēl nav varējuši apzinīgi izdarīt savu BRĪVO IZVĒLI!
9. Jūs sākat formēt (izpaust Blīvajā plānā) SVĒTĀ GARA Telpu, bet Viņa savukārt, sāk formēt Jauno cilvēku (atceraties, Kanons kļūst prioritāte ne tikai šajā dzīvē (šīs konkrētās izpausmes), bet jau visai viņa mūžīgajai dzīvei! Bet tas arī IR pats īstākais DIEVA RADĪŠANAS BRĪNUMS un tā pati ilgi gaidītā GARĪGĀ ATMODA!
10. Taču jums ir JĀAPZINĀS, ka šodien, kā vēl nekad, aktivizējas Tumsas spēki, kuri cīnīsies par katra cilvēka Dvēseli un tādēļ šo spēku dažāda līmeņa un satura provokācijas katru sekundi pavadīs cilvēka Apziņas Pārveidošanas procesu.
11. Man jums jāsaka, ka tā ir bijis vienmēr un Gudrības/Modrības Eksāmenu cilvēki kārto katrā iemiesojumā, taču tagad Tumšo spēku aktivitāte pārsniedz visneiedomājamākās robežas, pie tam, ignorējot agrāk pieņemtās vienošanās; provocē cilvēkus un spiež pieņemt visaktīvāko līdzdalību Telpas Pārveidošanas procesā, citiem vārdiem sakot, arī atvirza/attur cilvēkus no savas vēsturiskās izvēles pieņemšanas!
12. Tādēļ, kad Es nosaucu nākošo rudeni par PAVASARI jūsu Tautas Apziņas Pārveidošanā, tad kaut kādā mērā priekšā stāvošie notikumi ir Tumšo spēku nopelns, kuri nedod iespēju atslābināties ne tikai atsevišķai Būtnei (cilvēkam), bet arī visai Tautai! Jums jāsaprot, ka cilvēkam sava likteņa izvēles cena ir pārāk liela ne tikai priekš cilvēces, bet arī priekš visiem Dievišķās Telpas SPĒKIEM!
13. Es jūs lūdzu: neiesaistieties tukšās diskusijās par jūsu Rītdienu, kurās tik labprāt jūs iesaista Tumsas spēki, jo dalība tajās ir - ne tikai tukša laika tērēšana, bet arī pilnēgi nevajadzīga GAISMAS enerģijas un LĪDZRADĪšANAS enerģijas tērēšana!
14. Tāpat, Es jūs vairākkārt brīdināju par to, ka nav tālu tā stunda, kad jūs bezkaunīgi uzpirks "zelta teļš", un jūsu nākotnei priekšā rēgosies kā zelta maiņas monēta, tādēļ lūdzu jūs, neejiet ne uz kādiem kompromisiem, jo pat piekāpšanās mazumā ir ne tikai jūsu zaudējums, bet arī iemesls, lai parādītos neveiksmju ķēdes reakcijas cena, kas noved pie vietas zaudēšanas GAISMAS spēku Pulkā!
15. Nekādā gadījumā nedrīkst iesaistīties darījumos ar savu SIRDSAPZIŅU, jo (atkārtoju) pat jūsu, šķietami, pati mazākā piekāpība, ir vispirms jūsu GARĪGĀ NĀVE, velkoša jūs pagātnē! Kas ļoti svarīgi Tumsas spēkiem, un tas tikai apstiprina tēzi par to, ka kauja Kosmiskajā Telpā tagad notiek ne uz dzīvību, bet uz nāvi!
16. Esiet uzmanīgi arī pret jūsu apkārtējiem ļaudīm, jo jums, pagaidām, nav zināmas viņu patiesās domas, bet viņu vārdi var izrādīties par parastiem meliem un viss tas tikai tādēļ, lai attālinātu cilvēku no Radītāja un līdz ar to, samazinātu GAISMAS DALĪBNIEKU skaitu, bet tas nozīmē - mākslīgi attālināt GAISMAS SPĒKU uzvaras termiņus!
17. Lūk, kāpēc ne tikai Es, jūsu Radītājs, ne tikai Gaismas Hierarhija, bet visas tālās civilizācijas ar milzīgu CERĪBU skatās uz jūsu Tautas NODOMU! Jums jāsaprot, ka tagad pat katra atsevišķa cilvēka Nodoms iegūst milzīgu nozīmi priekš KOSMOSA, jo jūs patiesībā sāciet formēt VIENOTU GARĪGO VESELUMU, kura rezultātā PĀRVEIDOŠANA (JŪSU!!!) kļūs DARBĪBAS SĀKUMU SĀKUMS!
18. Lai jums tas pagaidām izdodas reizi mēnesī, taču tas nepieciešams priekš tā, lai sagatavotu cilvēkus, viņu Apziņu LīdzRadīšanai, Līdzdalībai ne tikai ar Mani, bet arī ar jūsu līdzcilvēkiem.
19. Tas, ka jūs tik aktīvi apspriediet GAISMAS SPĒKU atšķirības zīmi, tikai apstiprina, ka Garīgās Vienotības process uzņem ne tikai spēku, bet arī ātrumu! Vēlēšanās uz ielas satikt citus GAISMAS DALĪBNIEKUS, kuri nes, tāpat kā jūs, LĪDZRADĪŠANAS SVĒTZIŅU (POSIL ?), ir rezultāts ne tikai Garīgai Vienotībai Smalkajā plānā, bet arī cilvēku patiesās TICĪBAS sasniegums un viņu iekšējai pārliecībai par to, ka UZVARU gūs GAISMAS DALĪBNIEKI!
20. Jums nav jāšaubās par šo Uzvaru ne sekundi, jo GAISMA vienmēr uzvar Tumsu! Tikai neticīgi cilvēki Gudrības Eksāmena laikā, sāk krist panikā un domā, ka uz Planētas nekad nevar būt GAISMAS SPĒKU UZVARAS, tātad - nevarētu tikt sasniegta ne tikai cilvēcīgā, bet arī Dievišķā regularitāte, tātad, arī Augstākais TAISNĪGUMS!
21. Taču, iekšējā NETICĪBA - slikts padomdevējs, bet cilvēki, kuri šaubās ir visvēlamākie objekti Tumsas spēku gūstam, jo viņu parastais loms ir PIRMMĪLESTĪBAS enerģija! Nepārejiet NETICĪBAS cilvēku barā, jo jūs variet pazaudēt ne tikai dārgo laiku šobrīd, bet arī dzīvi un tā ir visīstākā traģēdija gan priekš paša cilvēka, gan Manis!
22. Lūk, kādēļ Es iepriekšējā Vēstījumā jums stāstīju par to, ka šodien nav nekā svarīgāka (priekš Manis) kā brīva cilvēka brīva izvēle, jo laika pārdomām vairāk nav, tas ir sapresējies vienā kamolā - daudzlīmeņu Telpas "pretrunu" kamolā un TO TAGAD SAJUTUŠI visi ZEMES CILVĒKI BEZ IZŅĒMUMA! Ticiet Man, nav nekādas jēgas cilvēkam meklēt slēptuvi pat vistālākajā Planētas nostūrī!
23. Man jums jāsaka, ka tāda nostūra (personīgai glābšanai) uz Planētas vienkārši nav un nevar būt! Vēl vairāk, katram cilvēkam ļoti drīz (neatkarīgi no vietas uz sociālajām kāpnēm), būs jāizdara vēsturika izvēle, un šī Eksāmena kartošanas procesā nevar būt nekādas priekšā teikšanas, jo dalībnieki šajā Eksāmenā - Es un jūs, bez starpniekiem!
24. Neviena pasaules reliģija nekad neaicināja cilvēkus uz PAšpilnveidošanos un neviena reliģija nav spējīga pasargāt cilvēkus no šī Eksāmena Radītāja priekšā, jo aiz baznīcas dogmām, bet dažreiz arī aiz vienkārša apmāna ATBILDĪBU nes vispirms jau pati reliģija un cilvēki, kuri tai kalpo!
25. Cilvēks, kurš PATIESĪBU meklē, vienmēr Vņu var atrast tikai pie Manis, jūsu Radītāja, Visaugstākā, vienkārši lūdzot pa tiešo Mani, bez starpniekiem!
26. Esiet ļoti uzmanīgi: Gudrības Eksāmena noteikumi kļūst sarežģītāki bet "eksāmena biļetes" jau izdalītas! Sevī vispārliecinātākie cilvēki jau var pieiet pie galda aiz kura sēž Pats Raditājs un tas ir Mans priekšlikums attiecībā uz katru cilvēku, kurš APZINĀS savas BRĪVĀS IZVĒLES svarīgumu nākotnē, ne tikai pašam cilvēkam, bet arī visai SVĒTĀ GARA TERITORIJAI - Zemes cilvēces Vecvecmāmiņai!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-28.06.11.html / pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.07.2011.

P.S. Nu jau no Jaunvēstures - Informācija / Radītāja Vēstījums 28.06.11./ atrasta: www.urantija.lv/Tā raksta citi. Otrdien,12. jūlijs 2011. gads.
Latviskota un sūtīta Preses Gudriniekam: Mīļais Preses Gudriniek! Sūtu Jums Vārdu Dāvanu! Man tā uztveras ar lielu bijību un vēlmi - darīt zināmu visiem, visiem! Man nav svarīgi, ka tas vēstīts krievu tautai, jo man nemaz neliekas svarīgi skatīties vai lāpstai ir kāts, man svarīgi redzēt, ka/ko tā uzrok (piedodiet salīdzinājumu). Šinī informācijā svarīgi zināt, ka gaidāmais Eksāmens nešķiros ne pēc tautības ne pēc sociālajām kāpnēm (vēstījumā īpaši atzīmēts), bet cilvēku, katru cilvēku, viņa personīgo atbildību Dieva, Dzīvības priekšā.
Lai ikkatra Sirsniņa Gaismas vārtus vaļā ver, un - lai Dievišķās Pasaules Skaistumu tver! ! !
PALDIES Debesu Tēvam, mūsu RADĪTĀJAM, ka informāciju saņemam, saprast spējam, novērtēt varam.
GODS KALPOT DIEVAM - DZĪVĪBAI!
Sirdsmīlestībā - Lauma (01.08.2011.05:50)
Skatījumu skaits: 734 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: