Galvenie » 2013 » Jūlijs » 4 » Radītāja Vēstījums 30.06.13. Saeimas sanāksmes un nākotne
06:44
Radītāja Vēstījums 30.06.13. Saeimas sanāksmes un nākotne
Radītāja Vēstījums 30.06.13. Saeimas sanāksmes un nākotne

1. Ar katru Saeimas sanāksmi arvien tuvāk un tuvāk nāk tas Patiesības moments, Kura dēļ tik ilgos deviņus gadus ES diktēju Zināšanas, bet cilvēki, noticējušie Man, jūsu Radītājam, caur savu Sirdi izlaižot šīs Zināšanas, saprata, ka Zināšanas atver "durvis" uz Jaunām pasaulēm Blīvā plāna Telpā, kas izmainās jau neatgriezeniski!
2. Cilvēki paši labi zina, tas taču viņiem bija iepotēts visās pagājušajās izpausmēs (dzīvēs) un daudzu paaudžu pieredzēs, ka nekā nejauša nav šajā Pasaulē, jo cēlonības (cēloņu un seku) Kanons novedīs cilvēkus pie sapratnes, ka "nejaušība" vienmēr nosacīta un paredz kādu nebūt mērķi, ieskaitot arī garīgo apskaidrību!
3. Tādēļ Saeimas sanāksmes vai Saeimas sanāksmju virkne, tomēr, ne tikai Gara svētki, ne tikai Manas Gaismas Kustības raudzības, ne tikai rezultātu apkopošana Slāvu-Arijevu neprātīgajai, pēc ātruma, Garīgai pilnveidošanai, bet arī Ticības cilvēku LīdzZiņas sagatavošana LīdzSadarbībai ne tikai savstarpēji, bet arī, kas SVARĪGĀKAIS, LĪDZSADARBĪBAI ar Dievu!
4. Ticiet, tāds uzdevums cilvēcei bija izvirzīts pirmoreizi, jo pagājušo tūkstošgadu cilvēce un šodienas cilvēce atšķiras ne tikai pēc Zināšanu līmeņa, taču, kas tiešām ļoti svarīgi, pēc PAŠZINĀŠANU līmeņa un cilvēka gatavībā iet garo Patiesības meklējumu, tātad, Dieva meklējumu un vispirms pašam sevis meklējumu ceļu!
5. Vēl nekad cilvēces vēsturē, netika izvēlēts vesels Etnoss, izgājis visas PAŠPILNVEIDOŠANĀS Golgātas, DIEVA PLĀNU realizēšanai cilvēku sagatavošanā, bet labāk teikt, cilvēku LīdzZiņas adaptācijai Jaunos apstākļos, Telpas augstās vibrācijās - Paša Absolūta vibrācijās!
6. Protams, šīs augstās MONĀDES vēl ne Dievišķais līmenis, taču priekš cilvēkiem, kuriem jaatgriežas pie saviem Pirmsākumiem, tā jau Dieva Pasaule, jo Blīvais plāns jau iziets un cilvēku priekšā stāv Jaunās Pasaules, kurās Blīvā plāna MATĒRIJA neeksistē!
7. Cilvēcei, jebkurā gadījumā, ja viņa gatava turpināt savu Garīgo PACELŠANOS pie Dieva, jāvar pieņemt jauno apvalku, bet galvenais, pilnīgi citus priekšstatus par sevi un savu vietu Augstākā Kosmiskā Saprāta Varenajā MATRICĀ, apzinoties, ka "dabas ķeizars" vispār ne cilvēks, bet tikai AUGSTĀKĀ, taču PirmRadītāja daļiņa, kuras uzdevums - iziet evolūcijas ceļu no Sākumu Sākuma līdz Radošā VESELUMA līmenim!
8. Ceļš, teikšu tieši, pavisam ne vienkāršs un Dieva izpausmju daudzveidība Blīvajā plānā runā par to, ka Garīgās VIENOŠANAS ceļš, bet bez tā cilvēce nekad nepacelsies līdz Radošā VESELUMA līmenim, ļoti sarežģīts!
9. Attiecībā uz visu cilvēci, Man nākas veikt daudzas atrunas, jo pat cilvēce pavisam ne viendabīga kaut vai tādēļ, ka ar sevi demonstrē daudzu civilizāciju "fantāziju", kas daudzas pavisam ne zemes un pat ne marsiešu izcelsmes!
10. "Apsēdināt pie sarunu galda" citplanētiešus un zemiešus, teikšu taisnību, pavisam ne vienkārši, bet tas nozīmē, ka procesi var ieilgt ne uz gadiem un pat ne semtgadēm. Tādēļ Telpas Pārveidošanas Visuma Programma bija paredzēta tikai uz vienu Etnosu, protams, zemes izcelsmes, kurš pie visas PirmRadītāja izpausmju daudzveidības sevī nesa , tomēr nesa, sakņu VIENOŠANU vēl no tiem laikiem, kad cilvēki-Dievi piekrita piedalīties LīdzZiņas pārveidošanas Programmā!
11. Tādēļ Mana hiperborejiešu, vai Slāvu-Arijevu izvēle bija acīm redzama, jo vairāk tādēļ, ka daudzām pasaules tautām šī Etnosa GĒNS klātesošs vienā vai citā pakāpē, bet tas nozīmē, ka šī Etnosa darbības var tikt cilvēku pieņemtas kā signāls darbībām un adaptācijai, augstākās vibrācijās (pēc Slāvu-Arijevu piemēra) tiks veiksmīgi izieta!
12. Tādēļ, no Saeimas sanāksmes uz Saeimas sanāksmi ES novēroju pakāpenisku Garīgās APSKAIDRĪBAS procesu un cilvēku pakāpenisku atgriezšanos pie savām saknēm, bet tas vissvarīgākais, jo tikai atgriezšanās pie Patiesības var cilvēkus aizvest pie GLĀBŠANAS, jo tuvākā nākotne bez AUGSTA GARA priekš cilvēkiem var kļūt katastrofa un bojāeja, tieši cilvēka apvalka nesaderības astākļos ar Jaunās (augstfrekvenču) Telpas apstākļiem.
13. Ar Saeimas sanāksmēm ES cilvēkus pabīdu uz Garīgo VIEOŠANU, tātad uz apstākļu radīšanu, kad Kanons "viens par visiem un visi par vienu" kļūst izdzīvošanas pamats, kad vienatnē vienkārši neiespējami izdzīvot un tikai KOLEKTĪVĀS APZIŅAS (KOLEKTĪVĀ SAPRĀTA) formēšana rada priekšnosacījumus ne vienkārši izdzīvošanai, bet atklāšanai cilvēkos pilnīgi Jaunas RADĪŠANAS (domnodarbes) iespējas jau cilvēku-Dievu!
14. Cilvēkiem vienkārši pienākums visu to nodemonstrēt vai apstiprināt Lielajā KOPDOMĒ (VEČE?) ESMU ne tikai Garīgā VIENOTĪBA, bet arī KOLEKTĪVĀS APZIŅAS domnodarbe, kas cilvēkiem būs jāsasniedz tieši KOPDOMĒ (VEČE?), kā rezultāts LīdzZiņas GARĪGAI TRANSMUTĀCIJAI līdz cilvēku-Dievu līmenim!
15. Atceraties, nedaudz gadus atpakaļ, ES cilvēkiem teicu par to, ka ES ESMU RITMA VADĪTĀJS un Mans UZDEVUMS - radīt VISUMA VIENOTU RITMU, protams, ieskaitot arī Planētu Zeme? Tad, lūk, sākas LAIKS, kad Zemei un viņas Garīgajam potenciālam, vai PILNĪBAI, RADĪTAI PILNĪBA (cilvēkiem) būs jāsavienojas ar PirmRadītāja RITMU un tikai šajos cilvēku un Dieva RITMU REZONANSES apstākļos, cilvēce ne tikai glābsies, bet arī pacelsies savā Garīgajā EVOLŪCIJĀ līdz VIENOTA VESELUMA līmenim!
16. Faktiski no Saeimas sanāksmes uz Saeimas sanāksmi ES paceļu latiņu, bet precīzāk, paceļu cilvēci uz JAUNU RITMA OKTĀVU, bet ja vēl precīzāk - Slāvu-Arijevu RITMU, jo viņi (jūs) ar savu DIEVMEKLĒŠANU un VISCILVĒCĪBAS vēsturi pietuvinājās PirmRadītāja RITMAM un izpelnījās TIESĪBAS formēt savā iekšienē DIEVVALSTĪBAS SĀKUMU vai, precīzāk, DIEVIŠĶO MONARHIJU - priekš cilvēkiem vienīgi pieņemamu vadības formu, vai regularitāti!
17. No Saeimas sanāksmes uz Saeimas sanāksmi, ES jūs tuvinu domai par to, ka DIEVVALSTĪBA vienīgā izeja no Mamona varas strupceļa, zem kuras ES saprotu ne tikai naudu, bet arī cilvēku dzīves jēgu vai principu, saskaņā ar kuru, izdzīvo tikai stiprākais un tie, dzīvnieku pasaules noteikumi, nevar būt pieņemami cilvēku-Dievu pasaulē, kaut vai tādēļ, ka Olimpā valda tikai Mīlestība un Garīgā PILNĪBA!
18. ES jūs (Slāvi-Ariji) tuvinu sapratnei, ka tikai TICĪBA, tikai DIEVDOME/SAEIMA ir DIEVVALSTĪBAS regularitāte, tātad, DIEVIŠĶĀS MONARHIJAS pamats, kur PIRAMĪDAS vai regularitātes VIRSOTNĒ, ESMU PATS PIRMRADĪTĀJS, Varenais RITMA VADĪTĀJS!
19. No Saeimas sanāksmes līdz Saeimas sanāksmei ES jūs tuvinu izpratnei, ka ne dzīvnieciskie instingti, bet Augsts GARS un APZIŅU VIENOŠANA ļaus cilvēkiem saprast, ka tikai DIEVVALSTĪBA glābs cilvēci no pašiznīcināšanās!
20. Lielajā KOPDOMĒ (VEČE?) ES gribu cilvēkiem pierādīt, ka DIEVVALSTĪBA jau sen izauga Slāvos-Arijos un nebūs nekādas atklāsmes, bet jo vairāk atdalīšanas cilvēku Dvēselēs un LīdzZiņās, kad ES PAZIŅOŠU par Dievišķās MONARHIJAS RADĪŠANU ar nosaukumu "SVĒTĀ KRIEVZEME"!
21. Tas būs Mans pēdējais priekšlikums Piektās rases cilvēkiem un vai nu viņa pieņems Manu PRIEKŠLIKUMU un sarindosies zem Mana KAROGA, zem kura pirmie nostājās Slāvi-Ariji, vai labāk teikt, viņu AVANGARDS - "300 spartieši", vai arī Tumsa uz visiem laikiem pārsteigs cilvēkus, padarot viņu ApZiņu nesavienojamu ar Maniem Visuma evolūcijas PLĀNIEM !
22. Lielajai KOPDOMEI (VEČEI?) Planētas cilvēkiem japasaka, ka Paša ABSOLŪTA piedāvātais notikumu attīstības scenārijs, vai citiem vārdiem, DIEVVALSTĪBAS vai Dievišķās MONARHIJAS formēšana, ESMU VIENĪGAIS glābšanas ceļš, jo viss pārējais Man nepieņemams, par cik cilvēkus ved uz pašiznīcināšanos!
23. Atkārtoju: Lielajā KOPDOMĒ (VEČE?) visiem Slāviem-Arijiem būs jāizdara vēsturiskā izvēle un jāstājas pasaules priekšā kā Garīgam MONOLĪTAM ar Pašu Absolūtu vadībā un citu izvēli ES vienkārši no jums negaidu, jo tā būs Tautas GLĀBĒJAS izvēle, ņēmušas ATBILDĪBU ne tikai par sevi, savu Etnosu, bet arī visu cilvēci un tas arī ESMU "300 spartiešu" varoņdarbs, nolikušu savas dzīves uz cilvēku glābšanas altāra!
24. Noslēgumā gribu teikt: cilvēku paradigma vai nākotne jau ieskaņota, tādēļ, vai nu cilvēki pieņems Manu Dievišķās MONARHIJAS formēšanas PROGRAMMU, vai cilvēce pārtrauks savu eksistēšanu!
25. ES nekad nepiekritīšu kompromisa lēmumam, bet jo īpaši nepiekāpšos tiem cilvēkiem, kuri gribētu "nosēdēt uz diviem krēsliem"! Tagad ne tas laiks, kad varēja ar Dievu spēlēt, jo spēles Dievos vai ar Dievu beigušās un beigušās UZ VISIEM LAIKIEM!
26. Lūdzu jūs saprast Mani PAREIZI! Vai nu cilvēki dara visu to, ko ES viņiem lūdzu (pievērsiet uzmanību vārdam "LŪDZU"), vai ES lietoju spēku un mainu SCENĀRIJU, notikumu attīstībai, pēc SAVIEM IESKATIEM!
27. Atkārtoju: pierunāšanas laiks neatgriezeniski aizgāja pagātnē, sākas cilvēku un Paša Dieva aktīvas darbības laiks un ES ļoti ceru, ka MŪSU NODARBES tomēr SAKRITĪS/SASKANĒS!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-30.06.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.06.2013., latviskojums ievietots saitā http://spekavots.ucoz.ru/ 04.07.2013., nosūtīts info@inbox.lv 01.07.2013.
Skatījumu skaits: 589 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: