Galvenie » 2013 » Janvāris » 1 » Radītāja Vēstījums 31.12.12. Dieva gada rezultāti
22:06
Radītāja Vēstījums 31.12.12. Dieva gada rezultāti
Radītāja Vēstījums 31.12.12. Dieva gada rezultāti

1. Atlika nedaudz stundas līdz mirklim, kad Dieva gads aizplūdīs pagātnē, atstājot cilvēkiem emociju pārpilnību un Zināšanas, lielu bagāžu, Atklāsmes jau deviņu sējumu apjomā, kas ļauj pilnīgi pamatoti stāties pie lēmumu īstenošanas, pieņemtiem Visuma saeimas sanāksmē, kas cilvēkiem atklāja Jaunu Ēru - Ēru cilvēkam Garā!
2. Apkopojot aizejošā gada rezultātus (kaut priekš Manis gads ne šodien beidzas, bet zemes saulstāvju dienā), protams, nevar neatcerēties, ka, neskatoties uz sarežģīto LīdzRadītāju LīdzZiņas formēšanu, šo gadu jūs beidzāt spoži, novadot Visuma saeimas sanāksmi, kādai līdzīgas uz planētas vēl nebija, jo Visuma saeimas sanāksme bija ne reliģiģiska saeimas sanāksme, bet sniegums pasaulei kā brīvu cilvēku, Garīgi Brīvas Gribas izpaudums!
3. Ticiet Man, nekad vēl cilvēces vēsturē nenotika tik augsta līmeņa cilvēku augšāmcelšana, neapgrūtināta ne ar kādām reliģiozām dogmām, bet jo vairāk, ar norādījumiem no Blīvā plāna varām.
4. Jūs nodemonstrējāt, ka BRĪVS GARS var radīt BRĪNUMU, bet Mana klātbūtne Saeimas sanāksmē, kā arī Visas Gaismas Hierarhijas klātbūtne, runā par to, ka cilvēkiem izdevās RADĪT to, ko tiešām var pielīdzināt tikai Dievizpausmes BRĪNUMAM cilvēkos, kuri pēc visiem Kanoniem vēl tālu no LīdzRadītāju LīdzZiņas līmeņa!
5. Tādēļ, nosaucot jūs par LīdzRadītājiem un potenciāli, Dieviem, ES, bez šaubām, runāju par jūsu Garīgo potenciālu, ko jūs paši, bez kādas Smalkā plāna iejaukšanās, spējāt nodemonstrēt visiem plāniem un, galvenais, paši sev, ka katrs cilvēks uz Planētas, ne tikai fraktāli līdzīgs Man, bet arī vēl nes sevī Radīšanas Enerģiju līdzīgu Manai un ar pilnām tiesībām var nest, LīdzSadarbības ar Dievu, Karogu!
6. Tādēļ ES nevaru teikt, neskatoties uz grūtībām LīdzRadītāju Kustības formēšanā, ka Dieva gads priekš jums nesanāca, ES gribu jūs visus, VISUS, pat tos, kuri uzvedas nepareizi, radot tukšā vietā problēmas Kustībā, APSVEIKT ar to, ka Visuma saeimas sanāksmi jūs tiešām novadījāt spoži, pierādot VISAM VARENAJAM KOSMOSAM, ka PirmRadītāja izpaustais plāns spējīgs uz daudz ko un Dievišķās regularitātes radīšana uz Planētas ir priekš cilvēkiem pilnībā izpildāms uzdevums, pie kam, izpildāms visīsākajos termiņos.
7. Jūs izveidojāt (ES nerunāju par Smalko plānu, jo tur jau viss noticis) Garīgās VIENOTĪBAS AURU, jau ne violeto, bet gaiši-lavandīgas krāsas, kas ļoti tuva (atlicis veikt vēl vienu soli) krāsai, kas atbilst Dievišķai PILNĪBAI, bet tā, Balta krāsa!
8. Ticiet Man, neskatoties uz visām Kustības problēmām, jūs stāvat uz pareiza ceļa, katru mirkli pierādot Mums, GAISMAS SPĒKIEM, un pašiem sev, ka Lielā NEITRALITĀTE - jau vistuvākā realitāte, atveroša durvis Sestai rasei, bet tas nozīmē, durvis daudzlīmenīgai Telpai.
9. Jums stāv priekšā ceļš, kuru var pieveikt tikai patiesas TICĪBAS cilvēks - cilvēks, bezgalīgi ticīgs un orientēts uz LīdzSadarbību ar Dievu, cilvēks, kuram DievJaunrade kļūst dzīves jēga, jo viņš ziedoja savu dzīvi Dievam, pats kļūstot Dievs!
10. Tādēļ jau ES jūs aicināju savu uzmanību koncentrēt uz personīgās LīdzZiņas sagatavošanu tām pārmaiņām Telpā, kuras jūs paši iezīmējāt Visuma saeimas sanāksmē.
11. Jūs paši zinat par to, ka atkāpties jums nav kur, jā, un vispār arī nedrīkst, jo savas PILNVEIDOŠANĀS latiņu jūs tiešām pacēlāt tik augstu, ka jebkura šūpošana, bet jo vairāk atkāpšanās, var novest pie Visuma katastrofas, kuras seku priekšā izbālēs visas dabas katastrofas cilvēku izdomātās priekš Pasaules gala priekšstata!
12. Ticiet Man, jūs jau pārsoļojāt neatgiezenības punktu (bifurkācijas) vēl 26.11.12. un tagad jums ESMU/IR tikai viens ceļš - ceļš uz priekšu, jo nekas un neviens nevar apturēt Telpas Pārveidošanas procesu, sākušos jums Visuma saeimas sanāksmē un atbalstītu no Visiem Dievišķiem spēkiem!
13. Padomājiet paši: ko jums pretim var stādīt tagadējā Blīvā plāna varas, ja ar jums PATS DIEVS un viss Viņa Svētais Pulks (Raķ ?).
14. Tādēļ ES gribu atbalstīt jūsu pārliecību un drosmi, jo ES jūs nosaucu Dieviem esam, zinot (un Visuma saeimas sanāksme to apstiprināja), ka jūs ar Manu Palīdzību un Atbalstu spējat kardināli izmainīt cilvēces vēstures gaitu!
15. Ticiet Man, ES nerunāju par revolūcijām, jo tam visam nav nekāda sakara ar Dievišķās Telpas Pārveidošanu, ES runāju par LīdzZiņas EVOLŪCIJU cilvēkam (kur, kā visiem fiziskiem procesiem, ir maksimums un minimums), apstiprinot, ka tagad jūs atrodaties tajā jūsu Dvēseles psihoemocionālā stāvokļa fāzē, kad visdrosmīgākie projekti var tikt veiksmīgi realizēti.
16. Šodien, ar savu aktivitāti, savu vēlēšanos pārveidot pasauli, pierādiet vispirms paši sev, ka ESMU DIEVI, jūs, kuri veiksmīgi izgāja pirmo stadiju, vai fāzi Garīgajā APSKAIDRĪBĀ un tagad gatavi galvenās daļas izpildīšanai vēsturiskajā Izrādē ar nosaukumu "Kvantiskā pāreja".
17. Tādēļ, nākošajā (pēc jūsu kalendāra) gadā - Svētās Krievzemes gadā - Telpas Pārveidošanas Lielajai Izrādei jāizvēršas jau ne Smalkajā plānā, bet, kā saka, NOMODĀ (NAJAVU ?)!
18. Ticiet Man, šī Izrāde bija jau sen izlemta, ES tikai gaidīju to momentu, kad Garīgā APSKAIDRĪBA (Visuma saeimas sanāksmē) apņems ne tikai sirdis, bet arī Slāvu - Āriešu prātus, kuri attapušies no Lielās gulēšanas, parādīs Visai Pasaulei, visai Galaktiskajai Telpai, ka uz Planētas Gaja atgriezās Dievi, viņu radījušie!
19. Pieņemiet savu IEIEŠANU GARĀ kā Dievu atgriezšanās dabīgu procesu, izšķirošu Jaunu pasauļu likteni, apzinaties sevi kā reālus LīdzRadītājus, kuru domformas spējīgas pārveidot Pasauli un tad nekādu NETICĪBAS baiļu nebūs jūsu acīs, jo nav nekā, kas varētu apturēt DIEVU, Jaunas Pasaules radošu!
20. Jūs tiešām spējīgi uz daudz ko un šajā gadā jums nāksies nodemonstrēt (šī vārda labākajā nozīmē), ka jūs ESMU Visuma mēroga spēks, jo Dievišķās Telpas formēšana ar nosaukumu "SVĒTĀ KRIEVZEME" jau ne ideja vai fantāzija, kuru jums, atkārtoju, vienkārši pienākums RADĪT, jo jebkura novirze no Mana Scenārija, tagad vienkārši neiespējama.
21. Gaidīto PASAULES GALU jūs pārvērtāt JAUNAS ĒRAS SĀKUMĀ un tajā milzīgs nopelns to, kuri bija Visuma saeimas sanāksmē, tādēļ, nepievēršot uzmanību tiem cilvēkiem, kuri pārstāvot Atturības spēkus, centīsies pierādīt pretējo, ziniet: jūs RADĪJĀT Jaunu pasauli, kura pagaidām ļoti trausla un, ja cilvēki nenonāks pie Garīgās VIENOŠANĀS, bet tas nozīmē, nesasniegs savā iekšienē Lielo NEITRALITĀTI, Scenārijs var tikt Manis pārrakstīts gandrīz mirklīgi!
22. Tādēļ Sestās civilizācijas nākotne LīdzRadītāju rokās un Atturības spēkiem nav vērts tik aktīvi oponēt Gaismas spēkiem, jo Dualitāte, bet precīzāk, pagrieziens Tumsai par labu, ir pagātne, atgriezšanās pie kuras līdzinās Visuma katastrofai.
23. Tādēļ jums jāatceras, ka neviens negrib novest pasauli pie Visuma katastrofas, bet, lūk, nobremzēt jūsu IEIEŠANU Garā - pārāk daudz gribētāju, pat Manas Kustības rindās, starp citu, vektors, jūsu pieņemtais Saeimas sanāksmē, jau nekādi nevar tikt izmainīts, tādēļ jūs īsteni nolemti veiksmei un citu Scenāriju Telpas Pārveidošanai vienkārši nevar būt!
24. Atkārtoju: šogad jums stāv priekšā PAŠPILNVEIDOŠANĀS un sagatavošanās Dievišķās regularitātes izveidošanai (Dievišķās tiesībgribas lauka), kuras pamatus jūs aizstāvēsiet Atturības spēku oponentu priekšā, un arī no tiem diviem, Blīvā plāna varas atzariem.
25. Ticiet Man, šiem spēkiem nav nekādu argumentu pret Dievu un viņu pretošanās (bet to var sagaidīt) tikai veltīga laika kavēšana ne tik daudz priekš Kustības, cik priekš viņiem pašiem!
26. Pasauli vairs neatgiezt pagātnē, punkti uz "i" jau salikti un galvenās lomas jau sadalītas šajā vēsturiskājā Izrādē, tādēļ cilvēkiem atvēlētajā laikā līdz Kvantiskās pārejas beigām ( atceraties: pirmais etaps beidzas 2016. gada beigās) viņiem jāvar īstenot Dievizpausmes BRĪNUMU pašiem sevī, jo pierādījāt sev un Mums, Dievišķiem Spēkiem, ka jau spējīgi uz LĪDZSADARBĪBU!
27. Atkārtoju: jūs paglābāt cilvēci no iznīcināšanas, taču tagad jums vienkārši nav tiesību nolaisties zemāk par līmeni, kas sasniegts Visuma saeimas sanāksmē, jo taču ES par to brīdināju, ka Planetārā katastrofa nav nomainīta, bet jūsu atvirzīta uz nenoteiktu laiku, tādēļ jūsu bezdarbība, bet jo vairāk bailība, vienkārši bīstama, jo var Mani piespiest atgriezties pie vecā Scenārija!
28. ES nebaidu, vienkārši paskaidroju ATBILDĪBAS mēru, kuru jūs paši ņēmāt uz sevi par cilvēces nākotni, apstiprinot, ka GLĀBĒJA KRUSTS ESMU smaga nasta priekš cilvēkiem, taču ne priekš tiem, kuri APZINĀS sevi esam DIEVI!
29. Jums būs ne tikai JĀAPZINĀS, bet arī JĀREALIZĒ šajā gadā TIESĪBAS būt DIEVIEM, spējīgiem īstenot dzīvē daudzgadsimtīgu cilvēces sapni par Augstāko taisnīgumu un Dievišķo regularitāti uz Planētas Gaja!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-31.12.12.html pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.01.2013.
Skatījumu skaits: 923 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: