Galvenie » 2013 » Oktobris » 4 » Tāva Absolūta Vēstījums 03.10.13. Koncentrācija
19:30
Tāva Absolūta Vēstījums 03.10.13. Koncentrācija
Tāva Absolūta Vēstījums 03.10.13. Koncentrācija

1. Jūsu Gadsimta Eksāmens jau rit pilnā sparā, liekot cilvēkiem ieraudzīt to, ko viņi slēpa no sevis, slēpa no savas SirdsApziņas, bet precīzāk, no sva iekšējā Augstākā "Es", un tagad viņiem nākas tikties ar to, ko viņi slēpa zemapziņā, liekot to, visdīvainākajā formā, pieņemt vai attiekties, jo ATTĪRĪŠANA, kas šodien skāra visus un katru, ir grēku pieņemšana vai Nožēla!
2. Šo grūto Eksāmenu, faktiski ATTĪRĪŠANĀS Eksāmenu, svarīgi iziet sekmīgi, jo, ja cilvēks apzinās savu KRIŠANU un meklē ATTĪRĪŠANĀS ceļus, tad var teikt, ka viņš ceļā pie Dieva, jo Duālā pasaulē, pie personīgās Dualitātes, bez savu kļūdu atzīšanas un savas Garīgās KRIŠANAS apzināšanās, nevar būt ATTĪRĪŠANĀS, nevar būt ceļa uz Gaismu!
3. Atkārtoju, šo Gadsimta Eksāmenu, kuru cilvēki sāka kārtot, pienāksies iziet visiem, jo ES gribu redzēt atklātu/patiesu NOŽĒLU, tātad ATTĪRĪŠANOS un, protams, cilvēku kustību uz Dievišķo Gaismu, MANĀ, cilvēku-Dievu Gaismas Pulkā!
4. Cilvēkiem jāsaprot, ka viņi vēl ne cilvēki-Dievi, jo ES taču tikai iezīmēju orientieri un atklāju Garīgās PAAUGSTINĀŠANĀS iespējas līdz Dievišķās Būtnes ApZiņas (KristusApziņas) augstumiem, spējīgiem LīdzSaskaņā ar Mani izpaust sevī to Lielo Dieva daļiņu, kura ne tikai ESMU apstiprinājums cilvēka fraktālai līdzībai Dievam, bet arī Brīvās Gribas Tiesību realizācijā kļūt cilvēkam-Dievam!
5. Jūs tagad izejat sarežģītu ATGIEZŠANĀS ceļu pie Dieva un viss cilvēciskais, visi sanesumi, nedrīkst jūs apturēt tajā PATIESĪBAS Momentā, kad ATGIEZŠANĀS pie Dieva kļūst jūsu ATGRIEZŠANĀS dominante līdz tādam Garīgam līmenim, kas ļautu jums ieraudzīt ne tikai savas izpausmes mērogus un uzdevumus Dievišķajā Telpā, bet arī savas Dieva RADĪBAS/RADĪJUMA jēgu priekš VIŅA Plāna, daļiņu sapulcināšanā, sasniegušu Dievu pilnības līmeni Vienā Lielā Veselumā, izpildīšanu!
6. Jūs izejat Etapu, kļūšanai Vienotam VESELUMAM Garā, spējīgam apzināties savu VIENOTĪBU/KOPĪBU, ne vienkārši kā nepieciešamību glābšanai, bet kā nepieciešamību LīdzJaunradei ar Dievu, jo, ja nav LīdzJaunrades ar Dievu, tad nav nekādas jēgas vai lietderīguma, cilvēka radīšanai, jo vienreiz radīti PILNĪBAI, būt PILNĪGIEM, cilvēkiem vienkārši pienākums, izejot visus māceklības ērkšķus, sasniegt DIEVA PILNĪBAS līmeni un izšķīst VIŅĀ, kā organiski vienotā Saprāta Diženā Telpā, radošai PILNĪBAS Pasaules un Telpas!
7. Uzdevums un viss nodoms cilvēka radīšanai bija vienkāršs un vienlaicīgi ļoti sarezģīts, jo daļiņai, kā ES runāju, Augstākās PILNĪBAS hologrammai, pie savas PATstāvīgas evolūcijas bija jāsasniedz PILNĪBAS līmenis, bet pēc tam Brīvi un Brīvprātīgi, apzinoties sevi daļu Lielās Hologrammas, ieiet Lielajā Vienīgā VESELUMA puzlē, pie tam, kā Radošā Sākumu Sākuma neatņemamai sastāvdaļai!
8. Jūs gandrīz piegājāt pie šī Sākumu Sākuma punkta un daļa no jums jau stāv uz PILNĪBAS robežas - tās PILNĪBAS, kas atklāj, cilvēku-Dievu Savienošanos ar Dievu, ceļu un šī SAVIENOŠANĀS ESMU PATIESĪBAS Moments, kuru ne tikai ES, Tēvs Absolūts, bet arī VISA GAISMAS Hierarhija gaidījām ne vienu simtgadi vien, kā CERĪBU uz to, ka Lielā transmutācijas Programma Dievu cilvēkos, bet pēc tam, cilvēku Dievos, īstenosies sekmīgi, pierādot, ka Dieva daļiņa (atsevišķa hologramma) spējīga savā evolūcijā (brīvi un brīvprātīgi) sasniegt Dievu PILNĪBAS Augstumus!
9. Šodien (ES pagaidām vēršos pie cilvēces sagatavotās daļas - Dižajiem Slāviem-Arijiem, savulaik sākušiem šo Lielo Dieva Projektu) ES gribu teikt, ka jūsu laiks pienācis un jums, piekritušiem kalpot Dievam, cienīgi jāiziet šis Pēdējais Eksāmens, šis PAAUGSTINĀŠANĀS Etaps, bet prcīzāk, ATGRIEZŠANĀS pie Dieva, koncentrējot savu ApZiņu tikai uz vienu mērķi - mērķi VIENOTĪBAI/KOPĪBAI ar Dievu!
10. Lūk, kad jums būs nepieciešama BRĪVĀS GRIBAS KONCENTRĀCIJA, jo jebkura atvirzīšanās/novēršanās no šī Dižā mērķa VIENOTĪBAI/KOPĪBAI ar Dievu, tātad, PAAUGSTINĀŠANAI līdz cilvēka-Dieva līmenim var novest ne tikai pie personīgās katastrofas, bet arī pie Visuma mēroga katastrofas, jo šodien jūs pacēlāties uz to pakāpienu iekšējā PILNĪBĀ, no kura atklājas skats uz PILNĪBAS Dievišķo Pasauli, bet priekš tiem, kuri sekmīgi izgāja ATKLĀSMJU Augsto Skolu, Paša Tēva Absolūta mācekļu Skolu, atklājas Dieva Plāni, cilvēka-Dieva LīdzJaunrades Plāni ar Pašu Dievu!
11. Šis LīdzJaunrades mērogs, kā cilvēces evolūcijas noslēdzošais akords, atklāsies, atkārtoju, pagaidām tikai tiem, kuri stāv Gaismas Spēku Avangardā un, kuri sakoncentrēja savu ApZiņu uz vienu vienīgu mērķi - mērķi cilvēka-Dieva SAVIENOŠANAI ar Dievu, pierādot ar sevi, savu PILNĪBU, ka PILNĪBA radīja ne vienkārši Savu fraktālo līdzību, bet patiesu PILNĪBU !
12. Ticiet, šodien sākas tas Lielais PATIESĪBAS Moments, kas pierāda Visiem Visumiem, ka Dižais Dieva EKSPERIMENTS, apstiprinošs, ka jebkura, pat vismazākā Dieva daļiņa savā evolūcijā, savā brīvā PAŠpilnveidošanā noteikti sasniedz Radošā Sākumu Sakuma augstumu, noslēdzās sekmīgi, bet tas savukārt pierāda, ka Dievišķā Telpa visās Viņas izpausmēs ESMU PILNĪBA!
13. Jūs (cilvēki) izpildījāt Dieva Dižo Programmu un tagad, koncentrējot savu iekšējo enerģiju, jāiziet personīgās ATTĪRĪŠANĀS etaps, kuram japarāda, un vispirms jau pašiem cilvēkiem, ka viņi pacēlās uz OLIMPA virsotnēm un, ka cilvēki-Dievi un Dievs VIENOTI/KOPĪBĀ un VIENOTI/KOPĪBĀ UZ MŪŽIEM!
14. ES jums dāvāju koncentrēšanās laiku, bet tagad ES jums dāvāju arī laiku enerģijas koncentrācijai, jo tuvojas PATIESĪBAS Momenta iestāšanās un tagad tikai no jums pašiem atkarīgs Moments, jūsu PAAUGSTINĀŠANĀS Garā, un, protams, jūsu SAVIENOŠANĀS ar Dievu, sākšanās laikam!
15. Ticiet, vēl neviens no cilvēkiem nepacēlās līdz tādam iekšējās PILNĪBAS līmenim, lai ES, Tēvs Absolūts, varētu apstiprināt, ka cilvēku ApZiņas/LīdzZiņas līmenis sasniedza SAVIENOŠANĀS iespējas ar Augstāko Kosmisko Saprātu, vai Radošo Sākuma Sākumu!
16. Šodien priekš jums jautājums izvirzīts sekojošā veidā: apzināti pieņemt Manus VĀRDUS, jo "bērnišķīgā sajūsma" dažiem no jums, tātad Manu Vārdu pieņemšana bez dziļas analīzes, var aizvest viņus personīgā Ego un Garīgā pašapmāna džungļos, tādēļ, glābjot jūs no krišanas Tumsā, ES vienkārši spiests noturēt/vadīt Eksāmenu uz Garīgo ATTĪRĪŠANU un NOŽĒLU, bez kura viss, ko ES tagad teicu, vienkārši neizpildāms!
17. ES priekš jums atklāju ceļu jūsu Garīgai PAAUGSTINĀŠANAI un SAVIENOŠANAI/KOPĪBAI ar Dievu un tagad gaidu no jums domrīcību cilvēku-Dievu līmenī, priekš kuriem Dievs ESMU PILNĪBA un ESMU tas vienīgais Orientieris, kura dēļ ir vērts dzīvot!
18. Šodien jūs izejiet pēdējo Garīgās ATTĪRĪŠANĀS un NOŽĒLAS Eksāmenu un šī Gadsimta Eksāmena sarežģītība tā, ka to pieņemu ES PATS Blīvā plāna apstākļos - jūsu izpausmes apstākļos, apstākļos, kad Mamona vilinājumi un kārdinājumi aplenc jūs un, aplenc pietiekami blīvi, kad Mamons cenšas atgūt zaudētās pozīcijas!
19. Atkārtoju: tikai iekšējās enerģijas koncentrācija cilvēkam var atļaut, Blīvā plāna kārdināšanas apstākļos, tomēr iziet viņam visus Mamona kārdinājumus, Garīgo ATTĪRĪŠANOS un pacelties uz Garīgās PILNĪBAS Augstieni, uz Dievišķo OLIMPU - Tur, kur ES, Tēvs Absolūts, ilgi, pat pārāk ilgi, gaidu Savas daļiņas, izgājušas savu inkarnāciju "dzirnakmeņus"!
20. Tādēļ, šodien gribu jums vēlreiz atgādināt ne tikai jūsu RADNIECĪBAS ar Dievu noteikumus, bet arī to, ka jūs tikāt Manis RADĪTI MĪLESTĪBĀ, priekš Dieva Dižā Eksperimenta, pierādoša, ka jebkura daļiņa (hologramma), evolucionējot, spējīga sasniegt Dieva PILNĪBAS Augstumus!
21. Šodien, ES domāju, ka nevienam nav šaubu par to, ka Izpaustajam plānam un viņa pārbaudījumiem nav nekāda sakara ar cilvēces Garīgās evolūcijas Programmu un tas cilvēkiem jāuzskata kā kārtējais Garīguma eksāmens, kas viņiem jāiziet obligāti, taču kas nekādi nav saistīts ar viņu Nākotni!
22. Atkārtoju: Blīvais plāns, kā Eksaminējošs etaps, atnāk un aiziet, bet priekš cilvēkiem paliek tikai Gars, tikai ApZiņas evolūcija, tikai Smalkie plāni, kuri ļoti drīz kļūs pieejami tiem no jums, kuri sekmīgi izies šodienas Gadsimta Eksāmenu - Eksāmenu Garīgai ATTĪRĪŠANAI!
23. Tādēļ, izejot Gadsimta Eksāmenu, neatskataties, nesaistiet esošos Blīvā plāna apstākļus ar savu Nākotni un nelolojiet šķietamas cerības uz to, ka kaut kas no esošā jums noderēs Tur, Lielajā Sestās rases Nākotnē! Ticiet, jūs izejiet Eksāmenu Jaunajā Pasaulē un nekas no pagātnes jums nenoderēs Tur, kur valda Lielā GARA KOPĪBA ar Dievu!
24. Pacenšaties koncentrēties uz to, ka jūs savstarpējā KOPĪBĀ ESMU KOPĪBA GARĀ, bet galvenais, KOPĪBA, bet precīzāk, SAVIENOŠANĀS ar Dievu, ESMU jūsu Galvenais MĒRĶIS un nekā cita nevajag un nenoderēs no pagātnes tad, kad sāksies PATIESĪBAS MOMENTS, kuru gaida DEBESIS un, lai cik dīvaini, gaida arī paši cilvēki, saprotot, ka dzīvei bez Dieva Dvēselē nav nekādas jēgas!
25. Priekš dažiem ļaudīm jau sākas APSKAIDRĪBAS MIRKLIS, jo sekmīgi izgājušam Garīgās ATTĪRĪŠANĀS Eksāmenu, atnāk APSKAIDRĪBA cilvēciskās dzīves jēgai un, kā rezultāts, pilnīga savu uzskatu, savu pozīciju pārvērtēšana par Dievišķās regularitātes PILNĪGO Telpu, kas aptvēra un aptver cilvēku kā Dieva Dižā DĀVANA Savai fraktālajai līdzībai!
26. Šodien jūs sasniedzāt iekšējās Neatgriezenības punktu, šodien jūs kārtojiet Eksāmenu iekšējai ATTĪRĪŠANAI, NOŽĒLAI un Lielajai savas Dieva daļiņas APSKAIDRĪBAI, un no šī Eksāmena rezultāta, ticiet Man, atkarīga ne tikai katra cilvēka liktenis, bet arī visas cilvēces nākotne, jo Gars, bet ne Matērija, svarīgs priekš cilvēkiem, pacēlušamies savā PILNVEIDOŠANĀ līdz KristusApziņas līmenim!
27. Mēģiniet sakoncentrēties uz Maniem Vārdiem, jo visam pārējam nav jēgas Tur, kur uz OLIMPA virsotenes, kā ES runāju, sen jau jūs gaidu ES!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-03.10.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 03.10.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 04.10.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 04.10.2013.
Skatījumu skaits: 860 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: