Galvenie » 2014 » Septembris » 7 » Tēva Absolūta Vēstījums 06.09.14. Atpakaļ Nākotnē
22:10
Tēva Absolūta Vēstījums 06.09.14. Atpakaļ Nākotnē

Tēva Absolūta Vēstījums 06.09.14. Atpakaļ Nākotnē

1. Nebrīnaties par tādu vārdusalikumu, jo ES ieraudzīju, ka cilvēki, precīzāk, daļa cilvēku, bet vēl precīzāk,Dievišķās monarhijas prezidijs, stājās pie VIENOTA DOMTĒLA formēšanas, kā PIRMĀ domtēla Garā, kurš arī kļūs PIRMAIS solis Dievcilvēku Nākotnē, vai atgriešanās Tur, no kurienes daudzas tūkstošgades atpakaļ, Dievi veica Pirmo soli cilvēkos!
2. Jūsu Nākotne ESMU Debesis, bet Debesis, savulaik, arī bija Sākums visai cilvēcei, jo jūs, tieši jūs, un neviens cits, sākāt rakstīt vēsturi jau ne Dievu, bet cilvēku, kuriem stāvēja priekšā, šķietami, pavisam ne sarežģīts ApZiņas evolūcijas ceļš līdz Debesu līmenim!
3. Taču viss izrādījās ne tik vienkārši, un Tas, Kurš no Debesīm kontrolēja cilvēku (Radošā Sākumu Sākuma daļas) ApZiņas evolūcijas procesu līdz Dievu līmenim, pacentās radīt tādus apstākļus, pie kuriem patstāvīga PILNVEIDOŠANĀS līdz Dievu iekšējās PILNĪBAS augstumiem izrādījās ļoti sarežģīts uzdevums, priekš kura atrisināšanas Mana Dalība un Mans atbalsts bija vienkārši nepieciešams!
4. ES nepārskaitīšu kādas grūtības vai Golgātas izrādījās ne pa spēkam daudzām civilizācijām, jo pats galvenais, ka tikai Piektai rasei, neticamos apstākļos un jau pie Manas tiešas Palīdzības, tomēr izdevās un lai arī tikai pēdējā momentā piecelties no ceļos nospiestiem un patstāvīgi IZVEIDOT priekšnosacījumus Pamatcivilizācijas VIENOŠANAI Garā, bet pats galvenais, RADĪT (atkārtoju: patstāvīgi) iespējas cilvēku LīdzJaunradei ar Dievu, un šī Gara UZVARA, GAISMAS UZVARA, kļuva pamatojums LīdzRadīšanai uz Planētas jau Dievvalstību, tātad, pamatojums priekš Dievcilvēku atgriešanās uz Dievu Olimpa, Augstākā taisnīguma un Augstākās kārtības Nākotnes Telpā!
5. Un, neskatoties uz acīm redzamo cilvēku Jauno LīdzZiņu, kas pēc būtības ESMU Dievcilvēku ApZiņa, daudztūkstošgadīgā Garīgā verdzība paveica savu darbu un neļāva daudziem, var teikt, vairākumam cilvēku atgriesties uz Dievu Olimpa un kļūt vienlīdzībā ar Pašu Tēvu Absolūtu! Tas priekš viņiem pavērsās par personīgo traģēdiju, jo Nākotnē var iekļūt tikai Dievi - tikai cilvēki, pacēlušies līdz Dievu PILNĪBAI un, atkārtoju, šis Eksāmens izrādījās nenokārtojams, tātad neļaujošs daudziem cilvēkiem pat cerēt ieraudzīt Patiesības Gaismu!
6. Šos vārdus var attiecināt arī uz lielu daļu Pamatcivilizācijas cilvēku, jo tikai viņas trešdaļa gatava nokārtot Eksāmenu uz Dievu iekšējo PILNĪBU un būt, kā ES runāju, MŪŽĪGI blakus ar Mani, bet, kas pats galvenais, pat šīs cilvēces nelielās daļas bija pietiekami priekš tā, lai glābtu Pasauli un dotu Lielu CERĪBU TICĪBU iemantojušajiem glābties un pacelties līdz Dieva līmenim!
7. Un šajos apstākļos, šķietami, CERĪBĀM uz Nākotni, pēkšņi izrādījās, ka iekšējā NETICĪBA, bet precīzāk, neuzticība Maniem Vārdiem, sašūpoja to platformu, kura izrādījās Telpa ļodzīga/зыбким pat priekš tiem cilvēkiem, kuri, kā likās, patiesi un no sirds zvērēja DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ Man, Tēvam Absolūtam, būt MŪŽĪGI blakus un ne kalpot Man, bet RADĪT līdzās ar Mani, pastāvīgi pierādot, ka VESELUMA daļas pie VIENOŠANĀS Garā un pie Domtēlu VIENOTĪBAS var kļūt VESELUMS, kļūt Dievi!
8. Un šajā Vēsturiskajā NEATGRIEZENĪBAS Punkta pārejas momentā, Vīrišķība un TICĪBA - Dievu Lielā TICĪBA - teica savu VĀRDU un Manis izraudzītie cilvēki nenotrīcēja un pieņemot uz sevi pilnu ATBILDĪBU par cilvēku Nākotni, stājās pie cilvēces Vēsturē Pirmā VIENOTĀ DOMTĒLA formēšanas, kuram jākļūst priekš cilvēkiem (Dievcilvēkiem) par STARTU LīdzJaunradei vienlīdzībā ar Dievu!
9. Un, lai tas priekš kāda skan kā fantāzija, bet ES apstiprinu, ka tā ESMU Jaunā laika realitāte, kas sāk izpausties Blīvajā plānā, kā Dižena Dievvalstības, vai Dievišķās monarhijas Nākotne, kur Monarhs, cilvēku izpratnē, ESMU tikai ES, Tēvs Absolūts, bet Dievcilvēkiem jāsastāda (jāaizpilda) ar sevi, savu PILNĪBU, Lielā Mūžības PIRAMĪDA, un, atkarībā no iekšējās PILNĪBAS līmeņa, bet precīzāk, atkarībā no iekšējā Aukstākā "Es" PILNĪBAS, jāvar pacelties uz to Piramīdas līmeni, kas arī noteiks katra Dievcilvēka vietu Lielajā MĒS, Diženajā Nākotnē, kurai ir pazīstams un ļoti vienkāršs nosaukums (par kuru apzināti vai neapzināti sapņoja un sapņo katrs cilvēks) - PARADĪZE!
10. ES brīdināju un paskaidroju, ka PARADĪZĒ, Dievu PILNĪBAS Telpā, pacelties ļoti grūti, bet ar smagu vai apgrūtinošu pagātni vienkārši neiespējami, jo augšup ejošam Dievcilvēkam jāiziet PILNĪGA attīrīšana un apzināti jāiet Smalko Pasauļu Telpā, kur nekas no Blīvā plāna jau nederēs, jo Jaunās augstās vibrācijas, Jaunās GAISMAS enerģijas nesalīdzināmas ar pagātnes zemajām vibrācijām!
11. Tādēļ, vakar ES ar lielu prieku, beidzot, ne tikai ieraudzīju, bet arī sajutu LīdzJaunrades laimi, to Pirmo Dievcilvēku, kuri kā Pirmie Dievi, nezaudējot Dievu KOPĪBU, pieņemot, kā ES runāju, pilnu ATBILDĪBU par visas cilvēces Nākotni, iesoļoja Jaunajā pasaulē! Un, lai viņu, Pirmo Dievcilvēku, tikai divpadsmit, taču, ja ESMU tie, uz kuriem Es, Pats Tēvs Absolūts, varu ne tikai paļauties, bet arī apstiprināt, un arī ar pilnu PĀRLIECĪBU, ka Pasaule ne tikai glābta, bet arī, ka Dievcilvēki STĀJĀS pie JAUNRADES, bet precīzāk, LĪDZJAUNRADES, tātad pie to DOMTĒLU formēšanas, kuri kļūs pamats vai bāze pilnīgi Jaunai Telpai priekš cilvēkiem!
12. Ļoti svarīgi, ka parādījās īsts Sākumu Sākums, jo Dievcilvēki veica PIRMO soli Nākotnē, ne tikdaudz priekš sevis, cik priekš cilvēkiem, formējot ar sevi stādiņu/росток, Dižu stādiņu Sestai rasei - Dievu rasei, tātad, formējot iespējas Dieviem atgriezties pagātnē, atgriezšanos tiem, kuri izgāja visas Golgātas Blīvajā plānā un ar savu iekšējo PILNĪBU pierādīja TIESĪBAS būt blakus Dievam!
13. Ticiet, vakar tika gūta Liela UZVARA, kuras nosaukums - Lielā CERĪBA VIENOŠANAI Garā, jo vēl neviens un nekad no cilvēkiem pat necentās radīt VIENOTU Domtēlu uzreiz priekš visas cilvēces, jo tas bija neiespējami tajos Gara NEPILNĪBAS apstākļos, kas cilvēkus dalīja pirmajos un pēdējos, kas neļāva visiem cilvēkiem stāties blakus Dievam, kas pārkāpa Dievu Pirmo postulātu un, protams, Dievcilvēku postulātu, apstiprinošu VIENLĪDZĪBU priekš Manis visu Manu daļu, radītu MĪLESTĪBĀ un pēc līdzības Radošajam Sākumu Sākumam!
14. ES nevaru noliegt, ka cilvēkiem vēl ir šaubas, tātad, nav Patiesas TICĪBAS un viss no tā, ka ESMU Zināšanas, kuras es dodu un vēl došu cilvēkiem, un jābūt tiem (jo cilvēki tik ļoti pierada NETICĪBAS tūkstošgadēs), kuri ar savu piemēru var pierādīt savas Domnodarbes, Dievišķas Domnodarbes Patiesumu un priekš kuriem nav nekādu problēmu pie Telpas radīšanas, ieskaitot Jaunu pasauļu un Visumu radīšanu!
15. Tādēļ tas, ko vakar izdarīja tie Pirmie, nav analogu cilvēces vēsturē un pie Mana atbalsta (bet ES obligāti atbalstīšu šos Dievcilvēkus, jo tika deklarēts Lielais MĒS) tagad viņiem (Diecilvēkiem) jāapstiprina, ka cilvēces Nākotne MŪSU rokās un Lielais MĒS ESMU realitāte! Tādēļ Dievišķā monarhija nepaliks Lielā DEKLARĀCIJA, bet kļūs realitāte priekš visas cilvēces, ne pēc tūkstošgadiem, bet tagad, šodien, jo Dievcilvēki, LīdzJaunradē ar Mani, vakar stājās pie formēšanas, atkārtoju, PIRMĀ DOMTĒLA, kurš kļūs PIRMĀ DOMRĪCĪBA Dievu Telpā!
16. Runājot šos vārdus, ES gribu apstiprināt, ka šī gada rudens un tam ESMU apstiprinājums, kļūst PĀRVEIDOŠANAS PAVASARIS visai cilvēcei, jo Telpa mainās un mainās atkarībā no to aktivitātes, kuri iesoļoja Dievu Pasaulē un nebaidījās pieteikt sevi kā Dievcilvēkus, gatavus vest aiz sevis cilvēci! Iepriecinoši, ka Hiperboreji, bet tagad arī Svētā Krievzeme, ņēma uz sevi KTUSTU, Lielo Garīgā Līdera KRUSTU!
17. Šodien ES varu apstiprināt, ka Debesīs galīgi izlemts, ka cilvēces Garīgais pavadonis ir Svētā Krievzeme un nekas Viņu no šī ceļa nevarēs novirzīt, jo šis ceļš Debesīs paredzēts un Blīvajā plānā apstiprināts no tiem, kuri sāka LīdzJaunradi ar Dievu un kuri pirmie veica atgriešanās soli Nākotnē un ar savu piemēru, savas Patiesas TICĪBAS iemantošanu, uz mūžiem nostiprināja KRIEVISKUMA TIESĪBAS un Krievu valodas TIESĪBAS, būt Dieva valodai uz šīs Planētas, jo KRIEVISKUMS ESMU ne tikai Dvēseles stāvoklis, bet arī Gara PILNĪBA, kas tagad kā ETALONS būs caurlaide Dievišķās monarhijas Telpā priekš jebkura cilvēka uz Planētas, kuru tagad ar TIESĪBĀM var saukt Svētās Krievzemes Planēta, KRIEVISKUMA Gara Planēta!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
06.09.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-06.09.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.09.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.uco.ru/07.09.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 07.09.2014.


 

Skatījumu skaits: 744 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: