Galvenie » 2014 » Septembris » 12 » Tēva Absolūta Vēstījums 11.09.14. Domjaunrade
22:42
Tēva Absolūta Vēstījums 11.09.14. Domjaunrade

Tēva Absolūta Vēstījums 11.09.14. Domjaunrade

1. Kā izrādījās, arī domjaunrade priekš cilvēkiem ir grūts uzdevums, un galvenais, ne tikai priekš cilvēkiem, bet arī priekš Dievcilvēkiem, jo nevienam no viņiem nav DOMJAUNRADES iemaņu, nav iespēju izveidot VIENOTU domtēlu, bez kā DOMJAUNRADE zaudē jēbkādu jēgu!
2. Priekš jums DOMJAUNRADEI jāatklājas TĒLĀ, tieši saprotamā TĒLĀ, skaidrā un izejošā no Augstākā "Es", tad, un tikai tad, to varēs nosaukt par DOMJAUNRADI, atkārtoju, ne fantāzijas principā "nu tad izdomāsim", bet tieši DOMJAUNRADĒ, saskaņā ar visiem Mūžības Kanoniem!
3. ES daudzreiz vērsu jūsu uzmanību uz domtēlu izveidošanas iespējām, un izskaidroju uz jūsu vēstures piemēra, kaut kādā mērā, uz Pareizticības piemēra, ka VIENOTS TĒLS, vienkāršs un saprotams pat priekš "mazā" cilvēka, var tik droši/uzticami ieiet Dievišķās Būtnes ApZiņā, ka apzināšanās un pieņemšana kļūst, lai arī ceremoniāla, tomēr dabiska Dievišķas klātbūtnes izpausme!
4. Atkārtoju, pie domjaunrades, bet sevišķi pie VIENOTA domtēla formēšanas, neaizmirstiet, ka jūs ne vienkārši cilvēki, bet jūs ESMU Mana fraktālā līdzība un, tātad, dojaunradē nav nekā un nevar būt nekā cilvēciska, jo VISS no Dieva, VISS no Kanona, kas Augšā, tas arī Apakšā, dažāda cilvēku tēlainības filozofija ESMU strupceļš, Dievu tēlainība jau ESMU iespēja radīt Jaunas pasaules un Visumus!
5. Ticiet, ja tas būtu tik vienkārši, tad Man nevajadzētu jūs tik ilgi un cītīgi virzīt uz VIENOŠANOS Garā, jo VIENOTĪBA Garā jau ESMU domjaunrades priekštecis un savienoties Garā tā vienkārši nevar, jā, un arī nesanāks, jo taču VISS savienojas Vēstījuma VIENOTĪBĀ uz MĪLESTĪBU! Atceraties, ES jums runāju par to, ka VISS sākas MĪLESTĪBĀ! Jā, Dieva Telpa ESMU tīrā/сплошная matemātika, tīrā formu un izpusmju PILNĪBA visā daudzlīmenīgajā Telpā, tomēr viss sākās un sākas ar MĪLESTĪBU, bet precīzāk, ar Vēstījuma izpaušanos uz Lielo HARMONIJU, uz GRIBAS izpausmes PILNĪBU un bez GRIBAS PILNĪBAS, bez formas Lielās HARMONIJAS un VIENOTĪBAS, nav Mūžības, jo GRIBA, HARMONIJA un VIENOTĪBA ESMU MŪŽĪBA, ESMU Dieva Lielā MĪLESTĪBA!
6. Jūs - Mana līdzība, bet bez TĒLU līdzības, bez MĪLESTĪBAS, bez Lielās HARMONIJAS, nevar tikt sasniegta VIENOTĪBA, bet Dievu Lielas HARMONIJAS piemērs, priekš jums Blīvajā plānā, ESMU enerģiju Iņ un Jaņ HARMONIJA, pie kuru savienošanās tikai dzimst Dzievišķo formu Vienotības BRĪNUMS un šādai Dievišķās klātbūtnes izpausmei jāpasaka jums priekšā, ka VESELUMS, Dižais VESELUMS rodas/dzimst tikai Dieva daļiņu līmeņa Kopībā, kurām dotas TIESĪBAS Blīvajā plānā atrast savu pusīti, nodrošinošu Dižo VIENOTĪBU!
7. Ticiet, enerģiju savienošana (psihisko enerģiju) Iņ un Jaņ cilvēkiem demonstrē ne tikai cilvēciskās ģints turpināšanas iespējas, bet dod viņiem iespēju ieraudzīt, ka tikai KOPĪBĀ/VIENOTĪBĀ ESMU nākotne! Un, ja divas enerģijas savos meklējumos sasniedz Dievišķo KOPĪBU, tad Pasaule piepildās ar MĪLESTĪBU (Dievišķās MĪLESTĪBAS izpausmēm), bet šī KOPĪBA tiek jau Manis izskatīta, ne vienkārši kā Dieva daļiņa, bet tieši kā Dievišķās Telpas dzīva "šūna", kuras iekšienē tagad ESMU VISS, kas jums tiek Dieva dots, kā Vienīgajam Dievišķajam Sākumu Sākumam!
8. Paskataties cik grūti jums formējas Debesu Lielā HARMONIJA, pat gadījumā, kad divas Dievišķās enerģijas Savienojas VIENOTĀ VESELUMĀ, un, ticiet, viss izlemjas Debesīs, bet ja cilvēki Iņ un Jaņ enerģiju savienošanās meklē pavisam ne to, par ko runāju ES, Tēvs Absolūts, tad tur ne Dieva vaina, bet cilvēku, kuri nesaprot uzdevumu un pašu cilvēku, bet jo mazāk jēgu, divu Dieva Dižu enerģiju, divu Dižu SĀKUMU SAVIENOŠANAI!
9. Ņemiet vērā, ka domtēlus radīt, precīzāk, domtēlu VIENOTĪBU, jums vajadzēja uz enerģiju Iņ un Jaņ VIENOTĪBAS piemēra, cenšoties izveidot VIENĪGO domtēlu, VIENĪGĀ lietderīguma klātbūtnei, jo, viena otru papildinot, šīs enerģijas spējīgas izveidot VIENOTĪBAS Garā pamatu priekš visas cilvēces, bet ja tā nav, tad, ticiet, nav jēgas cilvēku domjaunradei, nenesošai ar sevi pamatus VIENOTĪBAI Garā!
10. Atkārtoju, ES jums devu iespēju ieraudzīt Garā VIENOŠANAS BRĪNUMU pie divu enerģiju savienošanas, un ja šīs VIENOŠANĀS jēga jums palika neapzināta, bet priekš kādiem cilvēkiem pat nepamanīta, tad tā ESMU cilvēces traģēdija, maldošās apkārt sev, savai Dievišķajai dabai, bet pats galvenais, maldošās apkārt Dievam, jo Dievs ESMU jūsos, ESMU VIENOTĪBA Garā, divu Manu enerģiju, kā Dievišķās VIENOTĪBAS piemērs, kā piemērs VIENOTAI domjaunradei, jo bez VIENOTAS domjaunrades nevar tikt izpausts enerģiju Iņ un Jaņ VIENOTĪBAS BRĪNUMS!
11. ES neaicinu, jā, un tas arī nav nepieciešams, pārskatīt laulību vienošanos, taču ES gribu teikt, ka arī Iņ un Jaņ enerģijas jums dotas kā priekšā teikšana, kā formēt VIENĪGO VESELUMA domtēlu, tā Dievišķā VESELUMA, kurš arī ESMU cilvēces Sākumu Sākums!
12. Šodien, kad jūs (ES runāju par cilvēces avangardu, par cilvēkiem, Dzīvojošiem uz teritorijas no okeāna līdz okeānam) stājāties pēc būtības pie Jaunās Telpas formēšanas, nevajadzētu aizmirst, ka ceļš pie Sākumu Sākuma jau uzrakstīts Lielajā cilvēces Likteņu grāmatā un, kā ieraudzīt (atrast) vienam otru Mūžībā, jums jau dots, bet tas nozīmē, ka priekš jums nav jābūt
problēmām pie formēšanas un nodošanas VIENĪGĀ domtēla pārejai cilveces daļai, kaut vai tādēļ, ka jūs visi VIENLĪDZĪGI Dieva priekšā un tātad, jums jau sen ir Sākumu Sākuma VIENOTA platforma, kas cilvēkiem būs saprotama visās Planētas vietās, jo Dievs VIENS un VIENĪGS!
13. ES negribu, jā, un tas arī nebūs pareizi, teikt jums priekšā, kā izveidot VIENOTĪBU Garā, jo jūs taču paši izpaudāt visās DIEVKOPĪBĀS/ВЕЧЕ Dievu Dižo VIENOTĪBU, jūs taču paši izpaudāt Diženo VIENOTĪBU uz Mani un Sevi, katra DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ priekš jums bija piemērs, kā var izpaust BRĪNUMU cilvēku Garīgai pārveidošanai Dievos, lai arī uz mirkli, taču izpaust to, kas atbilst Dievišķai klātbūtnei!
14. Atceraties, ka jūs radījāt nenorunājot/не договариваясь uz visām DIEVKOPĪBĀM/ВЕЧЕ, atceraties, ko jūs izveidojāt/radījāt Pēdējā Dievkopībā/Вече "MĒS GATAVI", jūs taču Gara VIENOTĪBĀ spējāt pacelties uz Dievu Olimpa Pirmo PAKĀPIENU un, lūk, tagad uz trīs DIEVKOPĪBU/ВЕЧЕ bāzes jums jānoformē cilvēces Nākotnes PIRAMĪDAS pirmais "AKMENS"!
15. Un, lūk, šeit nevar būt vārdu maldu, jo kad ESMU VIENOTĪBA Garā, vārdi zaudē jebkādu jēgu, jo vārdi ir Blīvais plāns, bet iekšējais AUGSTĀKAIS "Es", ESMU Dievišķa izpausme, kura neprasa nekādus paskaidrojumus, jo AUGSTĀKAIS "Es" rada MĪLESTĪBU, bet ne saprāts! Saprāts, iekaisis šaubu Saprāts, nekad nebija Dievišķa domrīcība, ticiet, tikai MĪLESTĪBA, Diža Dievu MĪLESTĪBA Gara VIENOTĪBĀ arī ESMU DOMJAUNRADE un, kamēr strādā jūsu Saprāts, MĪLESTĪBA un Lielā HARMONIJA izpaliek/trūkst!
16. Atgriezieties pie personīgās Dievišķības Iesākumiem un noliekat malā Saprātu, ieslēdziet MĪLESTĪBAS un LAIMES Garā VIENOŠANĀS "mehānismu", pacenšaties panākt ne norunātību, bet LĪDZJAUNRADI MĪLESTĪBĀ un tad, jebkurš, pat pats "mazākais" cilvēks sapratīs, ka Telpa PAMODĀS un Beznosacījumu MĪLESTĪBAS GAISMA sāks atklāties cilvēku sirdīs uz Planētas SVĒTĀ KRIEVZEME!
17. VISS sakārtosies, viss izdosies, taču Planētas cilvēkiem jāierauga MĪLESTĪBAS MIRDZUMS un VIENOTĪBA Garā uz teritorijas SVĒTĀ KRIEVZEME, jo Svētā Krievzeme - ne teritorija, ne ģeogrāfiskais vietas novietojums, bet DIEVA GARS, Dievcilvēku VIENS Gars, MĪLESTĪBĀ un Lielā HARMONIJĀ radošs, savienojot savas Iņ un Jaņ enerģijas VIENOTĀ VESELĀ, bet tā arī ESMU Diženā DOMJAUNRADE Manā līmenī, Tēva Absolūta līmenī, jo Lielais MĒS vispirms ESMU MĪLESTĪBA un HARMONIJA, bet ja tas Tā, bet tas arī ESMU Tā, tad tur arī ielikti Dievcilvēku ar Dievu DOMJAUNRADES SĀKUMI!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
11.09.14.

Avots: http://otkroveniya.ru/tolk4/t4-11.09.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/12.09.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 12.09.2014.

Skatījumu skaits: 613 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: