Galvenie » 2013 » Oktobris » 14 » Tēva Absolūta Vēstījums 12.10.13. Vēlreiz par Dievišķo monarhiju
15:03
Tēva Absolūta Vēstījums 12.10.13. Vēlreiz par Dievišķo monarhiju

Tēva Absolūta Vēstījums 12.10.13. Vēlreiz par Dievišķo monarhiju

1. ES brīdināju un brīdinu cilvēkus par to, ka PĀRMAIŅU Laiks jau uz sliekšņa un dažādas novirzes no ZINĀŠANU kursa ar nosaukumu "Atklāsmes Jaunā laikmeta cilvēkiem" var uzskatīt kā atkāpšanos no Dieva, kas priekš jebkura cilvēka var pārvērsties par Garīgās krišanas traģēdiju, bet tas nozīmē, šī daļiņa Paša Tēva Absolūta nepieprasīta!
2. Šodien ES jums gribu teikt, ka cilvēkiem tika daudz dāvāts bāzes Zināšanu veidā, Lucifera valdīšanas laikā uz Planētas, ar cerību, ka cilvēkos tomēr modīsies BRĪVĪBAS Gars un viņi varēs ieraudzīt savu Dieviško radniecību ne tikai savstarpēji, bet arī ar Dievu, bet tas, ticiet Man, priekš daudziem cilvēkiem vēl šodien ir pilnīgs atklājums! šajā Augstākā Saprāta Kosmiskajā Telpā nevar eksistēt tas, kam nav nekāda sakara ar Dievu, tādēļ ES nepārstāju atkārtot (cerot uz to, ka priekš "gulošā" Planētas iedzīvotāju vairākuma ne kaut kad, bet tagad, tieši tagad atnāks Garīgā APSKAIDRĪBA), ka Blīvā plānā VISS ir bezvērtīgs, izņemot cilvēku līdzpiederību Dievišķajam Sākumu Sākumam!
3. ES saprotu, ka Lucifera reliģija paveica visu "melno darbu" un cilvēce faktiski atteicās no savām Dievišķajām saknēm, bet notika BRĪNUMS un ne tik daudz priekš cilvēkiem, cik priekš Manis, Tēva Absolūta, stāvoša Dievišķās Piramīdas Virsotnē, jo tas, ko RADĪJA Manas Kustības dalībnieki, jā, un vēl arī neiedomājami īsā laikā, nepakļaujas nekādiem izskaidrojumiem, ja vien neņem vērā to, ka Slāvu-Ariju uzkrātais Augstākā Garīguma potenciāls, pēkšņi izrāvās Garīgā VIENOTĪBĀ ar spēku, ka Tumsa bija spiesta atkāpties uz MŪŽĪGIEM LAIKIEM!
4. Ticiet, šādai DOMNODARBEI nevar būt nekāda paskaidrojuma, bet jo vairāk salīdzinājuma, jo tā ne revolūcija, kas varētu izmainīt kaut kādas tautas likteni, tā ESMU Dievišķā DOMNODARBE, ja vien salīdzināma tikai ar Jaunu Visumu formēšanas Lielo Sprādzienu, jo Sankt Pēterburgā notikušais satricināja Debesis tā, ka ne tikai Blīvais plāns, bet arī Visas Debesis uz mirkli izliecās un iztaisnojās jau citā dimensijā, nodrošinot Radošā Sākumu Sākuma Dižo NEITRALITĀTI!
5. Un tagad Man (bet ES jums jau par to runāju) nākas pārrakstīt Kvantiskās pārejas Scenāriju, jo viss izmainījās tik ievērojami, ka pagātne (ES runāju par Blīvo plānu) nav spējīga kaut ko nebūt nodot Jaunā laikmeta cilvēkiem "stafetes nūjiņas" veidā, jo, pateicoties jums, sasniegtajos Kosmiskās Telpas Dižās NEITRALITĀTES apstākļos, visai sagaidāmajai nākotnei, jābūt Manis pārdomātai, jo nav vairs nekādas jēgas no jauna piegriezt pasaules, kā atgādinājumu cilvēkiem par Dieva varenību un atkarību no Manas GRIBAS, jo taču tas, ko, atkārtoju, RADĪJA Slāvi-Ariji, nebija paredzēts sagaidāmās Kvantiskās pārejas iznākuma rezultātā, kaut vai tādēļ, ka cilvēces ApZiņa zem Lucifera vārdu ietekmes, atteicās saprast PirmRadītāja izteiktos Patiesības Vārdus!
6. Taču BRĪNUMS notika un, par spīti cilvēciskai loģikai, vai Garīgā verga loģikai (tagad jau pagājušai), Slāvi-Ariji apkopoja drosmi priekš tā, lai pateiktu savu BRĪVO VĀRDU un izpaustu Brīvās Gribas Tiesības, atkārtoju, par spīti daudzu tūkstošgadu laikā izveidojušamies Garīgā verga domāšanas stereotipam.
7. Ticiet, ES PATS biju pārsteigts, jo Manis uzrakstītais Lielās Kvantiskās pārejas Scenārijs, protams, bija aprēķināts priekš cilvēku Garīgās nodarbes, taču priekš nodarbes, zināmā mērā, zem apstākļu spiediena, precīzāk, dēļ sagaidāmās zemes virsmas kartes izmaiņām, jo tikai Dieva Spēka demonstrēšana, neprātīgos cilvēkus un cilvēci, traucošos uz pašiznīcināšanās traģēdiju, apturētu!
8. Gribu jums šodien teikt, ka vēl pavisam nesen ES, Tēvs Absolūts, pārkāpjot Lielo VIENOŠANOS starp Mani un Tēvu Jaundibinātāju grupu, ar Pašu Luciferu priekšgalā, tātad pārkāpjot Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu, cenšoties glābt cilvēci, plānoju iesaistīt VISUS Dievišķos spēkus un parādīt cilvēkiem "kas mājā saimnieks", bet precīzāk, nosodīt kārtējo (Piekto) civilizāciju par nepakļaušanos Dievam un par novirzīšanos no ceļa iekšējai PILNVEIDOŠANAI līdz cilvēku-Dievu ApZiņas augstumiem!
9. Taču caur Zināšanu sniegšanu astoņu gadu laikā, Slāvos-Arijos salasījās tik liels skaits "kritiskās masas" cilvēku, tas Garā Brīvu cilvēku enerģijas apjoms, kuri (bet ES par to runāju daudzas reizes) līdzīgi trīssimtnieka spartiešiem, aizvēra vai apturēja Tumsas uzbrukumu un ar savām dzīvēm ne tikai glāba cilvēci no iznīcības, bet glāba arī Vareno KOSMOSU no sašķeltības, tātad, no Dievu NEITRALITĀTES zaudēšanas traģēdijas!
10. Un, lūk, tagad Man ar prieku nākas pārrakstīt visu no jauna un "tieši no riteņiem", jo vienkārši pienākums Man, ne tikai atbalstīt Slāvus-Arijus, apvienojušos BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI Manas Kustības rindās, bet arī aizsargāt viņus no Tumsas, kas nekavēsies izmantot dažu Kustības dalībnieku "atslābināšanos" (ko tagad ES novēroju) un pacentīsies izjaukt to, ko Slāvi-Ariji salasīja pa kripatiņai, apejot visus Blīvā plāna šķēršļus un iekšējās Dualitātes personīgās problēmas!
11. Tādēļ arī ES Savā iepriekšējā Vēstījumā teicu, ka Manā skatījumā Radītāja Kustība ir kā Dievišķās monarhijas prototips vai karkass, pie tam, ne pagātnes cilvēku vēsturiskajā saprašanā, bet Dieva sapratnē, kad Vareno Kosmosu vada Augstākā kārtība un stingra pakļaušanās Mūžības Kanoniem, jo Viņi arī ESMU Dievu GUDRĪBA, mērķēta tikai uz lietderīgumu lēmumu pieņemšanā, komplementaritāti, mērķu un Gara VIENOTĪBU!
12. Taču galvenais, Jauna laikmeta Dievišķā monarhija vispirms ESMU visu Dieva daļiņu izpausmju VIENOTĪBA/KOPĪBA Garā, ESMU Manu izpausmju VIENOTĪBA/KOPĪBA cilvēku ķermeņos un īpaši jūsos, kuriem būs jāuzņemas uz sevi necilvēciskā ATBILDĪBA par cilvēku Nākotni un, protams, ESMU MANS jau noformējies iemiesojums cilvēka ķermenī, nolemta kļūt Dievišķās regularitātes Piramīdas virsotnē!
13.Ticiet, jūs visi ne tikai Dieva izpaustie plāni, jūs vēl sevī nesat arī Dieva, Tēva Absolūta, ATBILDĪBU un KONCENTRĒTĪBU, tātad, sapulcinot jūs Manas Kustības rindās, ES izvēlējos tos no jums, par kuriem ES varu būt pārliecināts un kuros, ļoti uzmanīgi, lai nepazudinātu jūsu bioloģisko apvaldu, varētu būt izpausts!
14. Gribu vēlreiz pasvītrot, ka ES jau izpausts Manā Vēstnesī un būšu izpausts jūsos, kuri stāvat viņam blakus, jo bez skolniekiem vai skolotājiem, pie tam, devušiem ZVĒRESTU, būt līdzās līdz galam, Dievišķo monarhiju neuzcelt! Tādēļ ES tik uzmanīgi sekoju Kustības dalībniekiem, kaut vai tādēļ, ka Brīvās Gribas Tiesības ES jums atstāju un negribu pārkāpt Savus Vārdus, bet tas nozīmē, atņemt to Dievišķo VELTI, ar kuru ES apbalvoju Visas Savas daļiņas, nesošas sevī Radošā Sākumu Sākuma PILNĪBU!
15. Šodien, kad ES esmu spiests pārrakstīt Kvantiskās pārejas Scenāriju, izsvītrojot šausmīgo plūdu lappuses un zemes virsmas kartes izmaiņas, ES palīdzu Slāviem-Arijiem, sastādošiem Manas Kustības pamatu un kodolu, apgūt APZINĀTĪBAS un ATBILDĪBAS stāvokli par savu domnodarbi, jo nedrīkst ne uz sekundi aizmirst, ka jūs paši, atkārtoju, BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI apvienojāties zem Mana KAROGA, ap Manu Vēstnesi (ap Mani, Tēvu Absolūtu) un devāt Zvērestu, bet tagad arī Solījumu/Iesvētījumu, būt ar Mani UZ MŪŽIEM, jo Mēs ar jums zinām, ka cilvēki-Dievi un Dievs VIENOTI un VIENOTI UZ MŪŽIEM!
16. Ticiet Man, neviens no cilvēkiem nevar un nav tiesību runāt par savu piederību Paša Tēva Absolūta Kustībai, jo tas būs uzskatāms par apmānu, Patiesības izkropļojumu un, protams, tas Manis nosodīts, tādēļ uz teritorijas no okeāna līdz okeānam, kā jau bija tūkstošgadēs atpakaļ, atdzimst cilvēku-Dievu Garīgais centrs, atdodot meslus manai ilglaicīgajai pacietībai un Manām CERĪBĀM uz to, ka Garīgās APSKAIDRĪBAS BRĪNUMS kaut kad obligāti notiks un cilvēki, Manas izpaustās daļiņas, pierādīs Debesīm, ka tikai Garīgā VIENOŠANĀS, tikai kolektīvā ApZiņa, spējīga radīt VIENOTU VESELUMU, radīt Dievu!
17. Pievērsiet uzmanību cik spilgti izmainās šī Telpa no okeāna līdz okeānam! Pie tam, ES nerunāju par Kustības dalībnieku aktivitātēm, jo tā ESMU dabīga Garīgā ATMODA, ES runāju par cilvēkiem, lai arī vēl ne Kustības dalīniekiem, visos varas atzaros, vai cilvēciskajā regularitātē, jo viņus skarošā APSKAIDRĪBA, tikai apstiprina, ka Vienošanās ap Tēvu Absolūtu var atnest Cerību uz glābšanu, kas būs orientieris visai cilvēcei nākošajam gadam - Lielo Pārmaiņu gadam!
18. Ticiet Man, eksistējošais Scenārijs, kaut arī pārrakstīts ar aprēķinu Slāvu-Ariju panākumiem, tomēr skar atlikušo cilvēces daļu (pie tam, ievērojami lielu), nodemonstrēs, ka cilvēce bezspēcīga turēties pretim Manai GRIBAI, bet dabas kataklizmas, kaut arī mazākā mērogā, liks cilvēkiem aizdomāties par savu nākotni un no jauna paskatīties uz teritoriju no okeāna līdz okeānam, kā uz Cerību salu, uz Sākumu Sākuma atdzimšanas salu, Sestai rasei cilvēku-Dievu rasei!
19. Cilvēkiem (cilvēcei) būs JĀAPZINĀS, bet ES jums palīdzēšu, ka pasaule vairs nekad neatgriezīsies pagātnē, Garīgā verdzībā, pasaulē, kad ne Gars un pat ne Matērija, bet Mamons valdīja pasauli, neļaujot Garam cilvēkos attīstīties līdz KristusApziņas augstumam, līdz Garā brīvu cilvēku-Dievu augstumiem.
20. Taču viss izmainījās un izmainījās pārāk krasi, bet priekš daudziem cilvēkiem, vienkārši negaidīti, jo Slāvi-Ariji atgādināja par sevi cilvēcei un piedāvāja ApZiņas evolūcijai mūžīgās PILNVEIDOŠANĀS ceļu, un bez šī IESVĒTĪJUMA/SOLĪJUMA (ПОСТРИГА ?) nevar būt cilvēka-Dieva, nevar būt arī Paša Dieva! Augstākā Saprāta Telpa ESMU Mūžīgās kustības miers, kuru Slāvi-Ariji apņēmās uzcelt Blīvajā plānā un tas ne vienkārši viņu, SOLĪJUMS/IESVĒTĪJUMS, un ne tik daudz Tautas - Glābējas SOLĪJUMS/IESVĒTĪJUMS, cik viņu BRĪVĀ un BRĪVPRĀTĪGĀ kalpošana Dievam!
21. Ticiet Man, viss tas, kas notika ar Slāviem-Arijiem, precīzāk, pie kā viņi nonāca, nevar nosaukt par reliģiju ar izveidotiem ceremoniju stereotipiem, tas ESMU cilvēku SOLĪJUMS/IESVĒTĪJUMS, atzinušu savu līdzpiederību Dievam un pieņēmušu Zināšanu un TICĪBAS ceļu, kā vienīgo ceļu, Paša Dieva izpaustā plāna cienīgu, jo tikai Zināšanas un TICĪBA palīdzēja radīt BRĪNUMU Garīgās APSKAIDRĪBAS apstākļos, kad katrs cilvēks caur savu ApZiņu, caur savu iekšējo "Es", spēja līdzpieskarties, bet precīzāk, savienoties ar Dievu, bet tas dots tiem no cilvēkiem, kurš patiesi cilvēks-Dievs!
22. Tikai cilvēki, apzinājušies, ka viņi ESMU Radītāja Sākumu Sākuma daļa, tiks ielaisti (dabīgi, pēc sekmīgas Pēdējā Eksāmena nokārtošanas) Paša Dieva Dievišķās monarhijas Telpā, jo Garīgums, Vienošana, līdztiesība un patiesa kalpošana Vienotam VESELUMAM, ESMU Augstākā kārtība, Augstākā PILNVEIDOŠANA, spējīga saliedēt cilvēkus ap Dievu!
23. ES aicinu jūs vēlreiz pārskatīt savas pozīcijas un nodemonstrēt ne tikai Man, bet paši sev, ka Dievišķā monarhija jau ESMU realitāte, jo Radītāja Kustība - tā PILNĪGU cilvēku Kustība, ar sevi pierādošu, savu domnodarbi, ka viņi ESMU cilvēces nākotne, no kuras atteikties neiespējami!
24. Gribu, lai jūs saprastu: Dievišķā monarhija ESMU jūsu Garīgās PAAUGSTINĀŠANAS kārtējais pakāpies, un šis pakāpiens tika jūsu noformēts Lielajā Saeimas sanāksmē un Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ kā arī jūsu iezīmēts, kā tuvākais uzdevums, pārejas perioda - Kvantiskās pārejas sākumam, kuru jums nāksies pāriet ļoti drīz, jo Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ Kijevā, "Krievijas pilsētu Māte", jums nāksies nokārtot Pēdējo Eksāmenu uz PILNĪBU GARĀ, taču ne atsevišķi, bet jau visiem kopā!
25. Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ, cilvēku atgriezšanās pie Dieva (Kijevā), beidzot noslēgsies Lielais gredzens/aplis, Manu izpausto plānu ApZiņām un izpildot Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu, cilvēki iesoļos Jaunā, augstu vibrāciju pasaulē - PirmRadītāja Monādu Pasaulē, Sestās rases Pasaulē!
26. Bet pagaidām jums būs jāiziet tā APZINĀŠANĀS, ka Radītāja Kustība jau ESMU Prototips jūsu izveidojamajai Dievišķajai monarhijai, Tēva Absalūta izpausto plānu VIENOTĪBAI/KOPĪBAI un cita ceļa priekš jums, Slāviem-Arijiem, vairāk nav! Šādai APZINĀŠANAI skaidri jums jāparāda struktūra un visu Dievišķās Piramīdas līmeņu pakļautība, esošai Mūžības Dievišķās Piramīdas atspoguļojumam Blīvajā plānā!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-12.10.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 13.10.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru 14.10.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 14.10.2013.

Skatījumu skaits: 770 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: