Galvenie » 2013 » Oktobris » 19 » Tēva Absolūta Vēstījums 17.10.13. Vienprātība
22:44
Tēva Absolūta Vēstījums 17.10.13. Vienprātība
Tēva Absolūta Vēstījums 17.10.13. Vienprātība

1. Nepārstāju atgādināt par to, ka jūs uz Lielo Pārmaiņu sliekšņa un šīs pārmaiņas obligāti skars katru cilvēku un, ja šis cilvēks vēl nenoteica/neizvēlējās savu pozīciju, bet precīzāk, neizdzirdēja Manus Vārdus, aicinošus izdzirdēt ne tikai Mani, bet arī citus cilvēkus, Manus izpaustos plānus - tos, kuri arī cenšas atrast savu ceļu pie Patiesības, tad Man viņam jāsaka, ka laikam jau par vēlu meklēt izskaidrojumu savai uzvedībai un, protams, jau par vēlu noteikt, ar ko/kuru viņš!
2. Padomājiet, ES ilgi runāju cilvēkiem par to, ka Lielo Pārmaiņu laikā "viens uz lauka nav karotājs" un tikai viņu Vienotība Garā, tātad, Vienotība Smalkajā plānā, bet vienkāršāk - cilvēku LīdzZiņas Vienotībā, Viena mērķa apvienotus, vai ar vienu dzīves jēgu, var glābt viņus visus, bet cita ceļa priekš cilvēkiem, precīzāk, cilvēces, vienkārši vairāk neeksistē!
3. Cilvēkus (cilvēci) var glābt tikai APZINĀŠANĀS, ka Kolektīvā ApZiņa ir vienīgā iespēja ne tikai glābties, bet arī savienoties ar Dievu, jo Kolektīvā ApZiņa radīta cilvēku VIENPRĀTĪBĀ, ESMU Dievišķais EGREGORS, spējīgs vadīt personīgo Telpu un patstāvīgi adaptēties ārējo apstākļu izmaiņās, frekvenču vibrāciju izmaiņu apstākļos, Varenajā Kosmosā, izejoša personīgās evolūcijas kārtējo etapu!
4. Un šajā sakarībā, nav nekā svarīgāka kā Kanons "viens par visiem un visi par vienu", jo tikai šādos apstākļos sākas jūsu EGREGORA PAŠORGANIZĀCIJA, kad cilvēki iziet PAŠpilnveidošanās etapu, ļaujošu viņiem kļūt jau par PILNĪBAS Kristālu, kurš pēc savām enerģētiskajām un informatīvajām iespējām kļūst salīdzināms ar Pašu Dievu un, kuram var tikt atvērtas vadīšanas iespējas, viena no Telpas Dievišķās PIRAMĪDAS līmeņiem!
5. Ticiet, ka jūsu spēks un jūsu perspektīva, tātad, arī jūsu nākotne tikai (pasvītroju: tikai) VIENPRĀTĪBA un, ka nav cilvēkam nekādas perspektīvas priekš izdzīvošanas, kad katrs par sevi, jo atsevišķš cilvēks, lai arī Dievišķa Būtne, nesoša sevī Tēva Absolūta fraktālo līdzību, pēc enerģētikas nekādi nevar ietekmēt cilvēces vēstures gaitu un tikai (atkārtoju) VIENPRĀTĪBA vai Gara VIENPRĀTĪBA, pie VIENOTA MĒRĶA, spējīga radīt to, kas Debesīs saucas, Dievs!
6. Šodien, kad viss jau pateikts un izteikts, kā nekad svarīgi - APZINĀTIES, ka VIENPRĀTĪBA vai DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ, ESMU NĀKOTNE, ESMU jau Sestās rases nākotne, un bez Kolektīvās LīdzZiņas radīšanas, cilvēkiem nekas nesanāks, bet jo vairāk, jāaizmirst par Dievišķo regularitāti - Dievišķo monarhiju, un to, ko ES redzu Manas Kustības rindās (neskatoties uz Maniem aicinājumiem) nevar tikt pat uzskatīta par Vienošanu, bet jo mazāk, kā VIENPRĀTĪBA!
7. Jūs ietiepīgi negribat dzirdēt Manus Vārdus un, kaut vai pacensties, apvienoties ap Mani, tātad ap Manu Vēstnesi, jo ES taču pilnīgi atklāti jau pateicu par to, ka ES, Tēvs Absolūts, izpausts viņa fiziskajā apvalkā tieši tik, cik tas var izturēt Dievišķā Sākumu Sākuma enerģijas, jo viss pārējais jau neietilpst Kavantiskās pārejas Jaunajā Scenārijā, kuru ES sagatavoju un gatavs nekavējoties iedarbināt atkarībā no jūsu Kolektīvās LīdzZiņas līmeņa!
8. Pagaidām, par nožēlošanu, uz diskusiju un vārdu fona ES nemanīju pat mēģinājumu cilvēkiem nonākt pie VIENPRĀTĪBAS, jo viedokļu daudzveidība, bet galvenais, daudzveidība priekšstatos par Dievu un, protams, par Mana Vēstneša iespējām, noved pie tā, ka pat Kustībā, kur šķiet, sapulcināti labākie no labākajiem, ES nekādi nevaru savākt GAISMAS Kareivjus/Dalībniekus, kuru skaits pārsniegtu "trīssimt spartiešus"!
9. Bet ES taču jums teicu, ka Kvantiskā pāreja vienalga notiks un notiks tad, kad jūs apzināsities savas ATBILDĪBAS lielumu, jo tikai ATBILDĪBA par savām domformām un domnodarbi atšķir cilvēku-Dievu no cilvēka, un šodien Man nākas gaidīt, kad saņemsies tie no jums, kuri vēl var iziet Kvantisko pāreju un palikt VIENOTAIS KOLEKTĪVAIS VESELUMS (pasvītroju: visi kopā), tas nozīmē, sastādīt Lielo PILNĪBAS KLASTERU, ar to pašu apstiprinot, ka Telpas Pārveidošanas Visuma Programma izpildīta un cilvēce, bet precīzāk, viņas labākā daļa, ne vienkērši pāries uz Jaunām vibrācijām, bet ar sevi noformēs Sesto rasi - cilvēku-Dievu rasi!
10. ES nesaprotu jūsu neorganizētību! Jūs taču paši spējāt lauzt pasaules vēstures gaitu, pat nezinot Manu Scenāriju; jums izdevās Lielās Saeimas sapulcē un Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ radīt to, kas vēl nekad nevienam no cilvēkiem neizdevās (ES ar to domāju iepriekšējās rases un civilizācijas)! Jūs spējāt stāties pretim Tumsai un ar savām dzīvēm slēgt piekļuvi Dievu Lielajai NEITRALITĀTEI! Jūs paši, to neapzinoties, atjaunojāt Varenā KOSMOSA NEITRALITĀTI un tagad, kad līdz Patiesības svinībām atlika pavisam maz laika, jūsu izpaustā VIENPRĀTĪBA pēkšņi sāk plēnēt, un pārvērsties tukšā pļāpāšanā, kas tikai palīdz Tumsai atjaunoties!
11. Dievi nedrīkst atkāpties (ES jau jūs apzīmēju kā cilvēkus-Dievus, kaut Mēs ar jums saprotam, ka cilvēku ApZiņa vēl nesasniedza KristusApziņas, tātad pašaizliedzības un atbildības, līmeni), tādēļ ES atrodos Cerībās, ka jūs beidzot apzināsities, ka jums viss IESPĒJAMS un Blīvais plāns ar tā nosacītībām (jo taisnīguma tur kā nebija, tā arī nav) aiziet ne vienkārši pagātnē, bet visīstākajā nebūtībā!
12. Jūs kļūsiet cilvēki-Dievi tikai tādā gadījumā, ja, saprotot un APZINOTIES savu Dievišķo izcelšanos, savu līdzpiederību Dievam un, izpaužot savu beznosacījumu Mīlestību ne tikai pret Dievu, bet pret visiem Viņa izpaustajiem plāniem, spēsiet APVIENOTIES uz pilnīgi nesavtīgiem pamatiem (Dievam nav un nevar būt mantkāres) un kļūt VIENS VESELUMS!
13. ES par to runāju tādēļ, ka pārmaiņu Laiks tik tuvu, ka dažāda norobežotība, tātad, VIENOTĪBAS Garā trūkums, var novest pie katastrofas! Jūs šodien nekādi nedrīkstat, īpaši pēc Lielās UZVARAS pār Tumsu, pat uz mirkli atsalt, jo jūsu ceļš ESMU tikai uz priekšu, atpakaļ neskatoties, jo tas ESMU Dievu ceļš, radošu Jaunas pasaules un Visumus!
14. Tieši tā ES jūs redzu Nākotnē, jo tiešām tas ESMU Dieva ceļš, tieksmē uz PILNĪBU, kas nav sasniedzama pat priekš Manis, Tēva Absolūta, tādēļ jums ES izvirzīju tos pašus uzdevumus, ko arī priekš Sevis, ar to pašu apstiprinot: Mūsu VIENOTĪBA ESMU VIENOTĪBA UZ MŪŽIEM!
15. Lūk, kādēļ Mani šodien satrauc (un Man nākas par to runāt) jūsu pilnīga NEVĒLĒŠANĀS dzirdēt vienam otru, kad ES jūsu LīdzZiņā formēju, kā ES runāju, KARKASU, vai PAMATU, Dievišķajai monarhijai, kuru jums būs jāuzceļ, jo Radītāja Kustība ir Dievišķās monarhijas izpausme Blīvajā plānā!
16. Šodien jau ES redzu šo izpausmi, bet pats galvenais, jūsu piekrišanu šīs Dievišķās Programmas regularitātes uzcelšanai Blīvajā plānā un ES gatavs jums palīdzēt uzcelt šo GARA PILNĪBU! Starp citu, no jūsu puses ES sagaidu to aktivitāti, kas saucas DIEVU RADĪŠANA, jo, atkārtoju, nekas nevar apturēt Manu Scenāriju Dievišķās Telpas Pārveidošanā, bet Dievišķā monarhija šodien ir tā REALITĀTE, kas būs obligāti uzcelta visīsākajā laikā!
17. Saprotiet Mani, Blīvā plāna Telpa, jebkurā gadījumā, izcietīs KARDINĀLAS izmaiņas un, lai šīs izmaiņas nepārvērstos Haosā ar milzīgu daudzumu cilvēcisku upuru, cilvēkiem jāierauga, kā ES runāju, Cerību saliņa un šai Cerību saliņai jākļūst Slāviem-Arijiem, kuriem ar savu VIENPRĀTĪBU jāuzceļ priekš cilvēkiem (visām tautām un tautībām) Dievišķo monarhiju, vai Dievišķo regularitāti, nodrošinošu katram cilvēkam Augstākā taisnīguma apstākļus, VIENPRĀTĪBU un Brālību, tātad, Dieva Valstību uz Planētas ar nosaukumu Svētā Krievzeme!
18. Atkārtoju: šodien ES sāku formēt jūsu LīdzZiņā Dievišķās monarhijas pamatus, ap SEVI apvienojot tos, kuri atklāti/patiesi TIC un dziļi Dvēselē saprot, ka bez Dieva nav Nākotnes Piektās rases cilvēcei, jo VISS Varenā KOSMOSA Telpā ESMU MĪLESTĪBA un Dievu NEITRALITĀTE, bet cilvēki ir Dieva PILNĪBAS Augstākā izpausme, tādēļ Dievišķās monarhijas struktūrā nav un nevar būt varas un Garīgās vardarbības, bet ESMU visu Manu izpausto plānu VIENPRĀTĪBA , bez kā nav iespējams sasniegt Dievu NEITRALITĀTI!
19. Uz VIENPRĀTĪBAS uzceltai Dievišķai monarhijai, jādemonstrē cilvēcei, ka šī regularitātes forma arī ESMU Augstākais taisnīgums, kad Katra no Dieva izpaustajām daļiņām, neatkarīgi no iekšējās PILNĪBAS līmeņa, ietilpinās/ietveras Augstākās PILNĪBAS Kopīgajā/Vienotā puzlē, kas arī ESMU cilvēku-Dievu domnodarbe, sasniegušu KristusApziņas līmeni!
20. Visu pasaules reliģiju traģēdija tur arī slēpjas, ka neviens no viņiem neizvirzīja un neizvirza uzdevumu cilvēka PILNVEIDOŠANAI līdz KristusApziņas līmenim, līdz līmenim, kā ES runāju, cilvēka-Dieva pašaizliedzībai un atbildībai un tikai tagad ES PATS Kustības dalībniekiem izvirzu uzdevumu pacelties savā PILNVEIDOŠANĀ līdz KristusApziņas līmenim, bet pēc tam visiem kopā, pilnīgā VIENPRĀTĪBĀ pacelties līdz Radošā Sākumu Sākuma līmenim!
21. Ticiet, viss tas REĀLI, īpaši priekš jums, kuri parādīja ne tikai Debesīm, bet arī paši sev, ka cilvēks-Dievs ESMU REALITĀTE, atklājoša nākotni - Sestās rases Nākotni un šos VĀRDUS nedrīkst aizmirst ne pie kādiem apstākļiem, pat šaubu momentā, jo Dievs runā tikai vienu reizi un izvēlas cilvēkus, spējīgus kļūt Dieviem, arī tikai vienu reizi!
22. Šodien, kad VISS saasinājies līdz maksimumam un, kad Blīvais plāns saplaisājis, jums, Manai Kustībai, kā nekad, jābūt VIENPRĀTĪBĀ un pilnīgā līdzsvarotībā lēmumus pieņemot, kaut vai tādēļ, ka Dievu NEITRALITĀTi iemantot ļoti grūti, bet viņu pazaudēt var mirklīgi! Aicinu jūs nesteidzieties ar secinājumiem, ieturiet pauzi, jo jūs pēc Iesvētības/Solījuma pieņemšanas, uzņēmāties pilnu ATBILDĪBU par cilvēces Nākotni, bet cilvēces Nākotne (tagad tā sāk izpausties) ESMU Dievišķa monarhija, ESMU Augstākās kārtības Piramīda!
23. Saprotiet, ES jūs nerāju, ES tikai aicinu jūs pret Maniem vārdiem izturēties ar pilnu izpratni un atbildību, jo Man nav vairāk laika jūs pierunāt pieņemt vienu vai otru lēmumu, jo pēc Mana Jaunā Scenārija, tikai jūsu VIENPRĀTĪBA spējīga iemiesot realitātē Dievišķās monarhijas Piramīdu!
24. Jūsu Šaubas un dažas domstarpības Man saprotamas, ES saprotu jūsu izteiksmi "strīdos rodas Patiesība", taču atgādinu, Mēs jau kopā izskatījām/izgājām, ka Patiesība ESMU MĪLESTĪBA, TICĪBA, CERĪBA un GUDRĪBA vai Dievu NEITRALITĀTE un no šīm Patiesībām, Tauta-Glābēja vairs nevar atkāpties, jo Slāvu-Ariju atkāpšanās obligāti novedīs pie Visuma mēroga katastrofas!
25. ES to nevaru pieļaut, īpaši pēc tā, ko jūs izdarījāt priekš GAISMAS Hierarhijas, tādēļ arī šodien aicinu jūs, kā nekad, izprast VIENPRĀTĪBU jo bez tā neiespējami panākt Dieva Valstības Lielās Programmas celtniecības realizāciju uz Planētas, bet precīzāk, neiespējami panākt Dievišķās monarhijas - Augstākās kārtības un Augstākā taisnīguma Telpas uzbūvi/struktūru!
26. Izpaudiet Mīlestību viens pret otru un tad jūsu šaubas un problēmas izzudīs pašas no sevis, jo jums nav ko dalīt, jūs ESMU tā Nākotne, kuru gaida cilvēce un Kuru no jums gaida Varenais KOSMOSS! Ticiet, jums jau nākotnē (bet jūs to nopelnījāt) pavisam citi uzdevumi, cilvēku-Dievu cienīgi, tādēļ jūsu šaubas šodien, jūsu necienīgas: jūs jau ESMU Viens VESELUMS, jūs jau ESMU Kolektīvā ApZiņa, jūs jau ESMU Dieva Saprāts!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-17.10.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.10.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 19.10.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 19.10.2013..
Skatījumu skaits: 724 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: