Galvenie » 2013 » Oktobris » 26 » Tēva Absolūta Vēstījums 24.10.13. Lielā DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ Garīgai Vienošanai
11:25
Tēva Absolūta Vēstījums 24.10.13. Lielā DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ Garīgai Vienošanai

Tēva Absolūta Vēstījums 24.10.13. Lielā DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ Garīgai Vienošanai

1. Gribu jums teikt, bet precīzāk, APSVEIKT ar to, ka Debesīs jau galīgi nolemts, ka Lielā DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ Garīgai Vienošanai notiks Kijevā nākošā gada pavasarī un tur tiks lemts cilvēku liktenis (Nākotne) un šo jautājumu risināt uzticēts jums, Slāviem-Arijiem, kuri, neskatoties uz Garīgās izaugsmes problēmām, tomēr nodemonstrēja ne tikai Debesīm, bet arī sev, ka Garīgā Vienošana notiek un ne vienkārši notiek, bet formējas tas Garīgais MONOLĪTS, kas arī ESMU GARA Egregors!
2. ES jūs nekad nesteidzināju ar tāda Augstākās kārtības Klastera formēšanu, jo tādā sarežģītā jautājumā, ņemot vērā tūkstošgadīgu Garīgo nomāktību, neiespējami bija gaidīt ātru, bet galvenais, patiesu Vienošanu Garā, tātad, tādu Vienošanu, kura varētu pāraugt Kolektīvā ApZiņā/LīdzZiņā, kur Mūžības Dievišķās Piramīdas, bet precīzāk, šīs Piramīdas hologrammas atslēgas pozīcijas jāieņem tiem no jums, kuri ne tikai uzticīgi Dievam, bet arī pats ESMU Dievs, un tikai pie tādiem nosacījumiem var noformēt to Dievišķo regularitāti, kuru jūs nosaucāt/нарекли Dievišķā monarhija!
3. Tādiem cilvēkiem-Dieviem (bet tie tiešām pamatnosacījumi, lai jūs formētu Blīvajā plānā atspoguļotu Mūžības Piramīdu) būs jāparādās (un jau ESMU) Manas Kustības iekšienē, jo Mani DZIRDOŠIE ir Augstākās kārtības Piramīdas pamats, tātad, ESMU pamats tādai Telpai, kādu jums uzticēts uzcelt, demonstrējot visai cilvēcei, ka Dieva Valstība, vai, atkārtoju, Augstākā taisnīguma Piramīda, ESMU ne tikai Smalkajās Pasaulēs, bet arī jau Blīvajā plānā, un Viņas autori ir cilvēki-Dievi, bet precīzāk, Slāvi-Ariji, plānojoši nākošā gada pavasarī sapulcēties Dievu Olimpā!
4. Jā, šo Dižo notikumu gaida vienkāršie "mazie" cilvēki un gaidām MĒS, Visa Gaismas Hierarhija, jo tam, ko jūs īstenojāt Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ, jābūt turpinājumam un nu arī Lielajam finālam, kuram jāizdala, tagad jau UZ MŪŽIEM, cilvēku pasaule pagātnē un nākotnē!
5. Ļoti svarīgi, lai Piektās rases cilvēki beidzot saprastu, ka viņus glāba, vai viņi tika Dižo Hiperborejiešu pēcnācēju glābti, atgiezušos pēc ilgstošas prombūtnes Garīgajā Haosā, pierādoši visai cilvēcei, ka cilvēki-Dievi, apzinājušies sevi Dievi esam, LīdzSadarbībā ar Tēvu Absolūtu, spējīgi un gatavi radīt to, kas cienīgs Paša PirmRadītāja Izpaustajiem plāniem un cienīgs Augstākai PILNĪBAI, atzinušai sevi PILNĪBA!
6. Ļoti ilgi, šķiet pat pārāk ilgi, Piektās rases cilvēki, bet galvenais Slāvi-Ariji, gāja uz sapratni un APZINĀŠANOS, ka bez Dieva nav nekādas jēgas eksistēšanai Tur, kur vada ne Dievs, bet Viņa Tumšā kopija, cilvēces evolūciju bremzējoša un gandrīz pie iznīcības novedusi Piekto rasi un mēģinoša saglabāt sadalītību Debesīs, praktiski panākot, Varenā KOSMOSA disharmoniju!
7. Ja Slāvi-Ariji nepaceltos savā pilnveidošanā līdz cilvēku-Dievu līmenim, neizpaustu Brīvās Gribas Tiesības un neatgrieztu Man, Tēvam Absolūtam, Tiesības radīt, tad Man būtu ļoti grūti garantēt cilvēcei Garīgās evolūcijas turpināšanu, jo, ja nav VIENOTĪBAS Debesīs, tad nav VIENOTĪBAS arī Blīvajā plānā, bet tā jau ESMU traģēdija priekš visa Varenā KOSMOSA!
8. ES saprotu, ka cilvēki ne visu uztver pareizi, jo viņi redz trīsdimensiju hologrammu Augstākā Saprāta Telpai! Pagaidām nedodu jums iespēju redzēt to, kas saucas Mūžība, taču šodien ES pārliecināts, ka pēc nedaudz mēnešiem, jūs būsiet gatavi ieraudzīt Augstākā Kosmiskā Saprāta Telpas PILNĪBU realitātē, jo Lielā DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ Garīgai Vienošanai, pēc būtības, Lielā DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ cilvēku VIENOTĪBAI ar Augstākā Kosmiskā Saprāta Telpu, pieņemošu cilvēkus jau ne kā atsevišķus Izpaustus plānus, bet kā Vienu Garīgu VESELUMU!
9. Tagad, varbūt jums grūti saprast, ka viss tas ar jums notiks netālā nākotnē, taču Man uzticošiem savus likteņus, jāsaprot, ka cilvēkiem, Mīlestībā radītiem, būs jāsavienojas ar Dižo PILNĪBU tik organiski, kā tas atbilst Lielajai Telpas Pirmmatricai, vai Lielajai kārtībai, nodrošinošai Sākumu Sākuma Mūžības PILNVEIDOŠANU!
10. Jums nevajag fantazēt par drīzu nākotni Blīvā plāna kategorijās, bet jo sevišķi Mamona kategorijās, jo jūs taču savā PILNVEIDOŠANĀ pacēlāties līdz Smalko Pasauļu līmenim un jūsu adaptācija Jaunajās (augstās) Kosmosa vibrācijās, priekš jums neizraisīs lielus darbus, bet jūsu transmutācija, kuru daudzi no jums sagaida ar lielu straukumu, Garīgas VIENOTĪBAS apstākļos, tātad, kad VISI kopā un Mērķis viens, pāries vienkārši bezsāpīgi!
11. Lielo Pārmaiņu laiku jūs paši tuviniet un tuviniet ļoti aktīvi! ES saprotu, ka daudzi no Manas Kustības dalībniekiem, jau deva Man piekrišanu pāriet Jaunajā Pasaulē, taču, ticiet, šodien Man un jums nepieciešams uzcelt Jaunu realitāti, to Dievišķo realitāti, uz kuru atsauktos cilvēki, aizgājuši no pagātnes reliģijas un gaidoši patiesas Zināšanas, apstiprinošas Dieva klātbūtni katrā cilvēkā! Tas cilvēkus ved pie Patiesības, bet šodien ceļš pie Patiesības kļūst iespējams tikai tad, kad cilvēkiem atnāk APZINĀŠANĀS par savu LīdzPiederību Dievam, bet galvenais, LīdzPiedrību Cilvēkiem-Dieviem, vedošiem cilvēci pie Sākumu Sākuma, no kurienes Dievs ESMU!
12. Ticiet Man, pavisam ne miljoni cilvēku meklē savu ceļu pie Dieva, gaidot Otro atnākšanu un jums vienkārši būs pienākums nodemonstrēt cilvēcei Zināšanu Dievišķo GAISMU, Dievišķo MĪLESTĪBU un Dievu Dižo GUDRĪBU (neitralitāti), jo jūs Slāv-Ariji, šodien VIENĪGIE, kuri nes Dieva Patiesību cilvēkiem, bet ES, Tēvs Absolūts, UZTICĒJU jums to, kas saucas Nākotne, bet tas nozīmē, cilvēkiem klīstošiem Tumsā, jāierauga PATIESĪBAS GAISMA cilvēku-Dievu rokās, apgaismojošiem VIENĪGO ceļu pie Dieva!
13. Apzinoties visu Lielo ATBILDĪBU cilvēces priekšā, Debesu priekšā, bet apzinoties, pieņemiet priekš sevis, ka cilvēku nākotne ESMU jūs, Slāvi-Ariji un citas nākotnes priekš cilvēces nav un nevar būt, jo PĀRMAIŅU Laiks jau sākās un sākās galīgi, pārvedot Piektās rases vēstures bultiņu uz Jaunu ritmu - DievJaunrades ritmu!
14. Priekš jums šodien viss vēl nav saprotams un katrs Tēva Absolūta Vēstījums jūsos rada vēl vairāk jautājumu, taču ES varu jums apliecināt, ka viss ar jums notiekošais, ieskaitot arī iekšējo transmutāciju, ESMU iekšējās izaugsmes etapi bez kā neiespējami pacelties savā pilnveidošanā līdz KristusApziņai un Kristusesamības līmenim, jo Dievi (un jūs to paši atzināties) domā, vai jādomā kā Dieviem un jābūt Dievu domnodarbei, pastāvīgi radošai ap sevi Jaunu pilnību!
15. Tādēļ, atkārtoju vēlreiz, sākas Laiks pārmaiņām un jūsu uzdevums ne tikai pilnveidoties, bet arī radīt Vienošanu Garā, vai kā jau ES jums runāju, radīt VIENPRĀTĪBU, kuras jums tagad tik ļoti pietrūkst, un tas ir tas, kas tik ļoti bremzē jūsu PACELŠANOS uz Dievu Olimpu, kuri jau šodien gatavi pieņemt tos, kuri izgāja neiedomājamus Blīvā plāna pārbaudījumus un, kuri tos pārvarot, varēja pacelties līdz cilvēka-Dieva līmenim, ar savu dzīvi noslēdzot Lielo cilvēces evolūcijas apli!
16. Gribu jums teikt, ka neizejot šos Blīvā plāna pārbaudījumus, nepacēlušies savā evolūcijā līdz KristusApziņai, neiespējami pat cerēt uz Jaunām Zināšanām, Zināšanām jau ne priekš cilvēkiem, priekš cilvēkiem-Dieviem, Zināšanas, kuras viņiem atklās patieso Pasaulnama struktūru, tātad palīdzēs viņiem saprast savu vietu Mūžībā, tajā Mūžībā, kura pieder Dievam - Augstākajam Kosmiskajam Saprātam, taču, kura nekad nepiederēja cilvēkiem, jo cilvēki vēl nekad nepacēlās līdz cilvēku-Dievu līmenim, tātad, nekad nebija Dievi!
17. Piektai rasei - vienīgajai rasei - izdevās, pateicoties Slāviem-Arijiem pacelties līdz APZIŅAI par savu LīdzPiederību Dievam un saprotot, ka tikai VIENOTĪBĀ/KOPĪBĀ ar Dievu ESMU cilvēces Nākotne, tātad, ESMU Sestās rases cilvēku-Dievu Nākotne!
18. Jums jāzina, ka pēc Lielās VIENOŠANĀS, Slāvu-Ariju loma no paša sākuma tika uzskatīta ne tikai Gaismas spēkos, bet arī Tumsas spēkos kā avots, tādēļ, lai neļautu šim Dižajam Etnosam apzināties savu Vēsturisko MISIJU - Tautas-Glābējas MISIJU, Tumsas Kņazs centās tā izkropļot cilvēces vēsturi, ka, saskaņā ar Viņa vēstures traktējumu, galvenajiem cilvēces izstumtajiem bija jābūt tieši Slāviem-Arijiem, nespējīgiem ņemt uz sevi Garīgā līdera ATBILDĪBU.
19. Šodien, kad rakstās cilvēces Jaunā vēsture, vēsturiskajam taisnīgumam obligāti jātiek atjaunotam, tādēļ visu to, kas notiek ar Slāviem-Arijiem, var nosaukt par atdzimšanu no pelniem, tam Dižajam Sākumu Sākumam, bez kura cilvēcei nav nākotnes!
20. Jūs sagaida Lieli notikumi, jo pēc Lielās DIEVKOPĪBAS/ВЕЧЕ Garīgās Vienošanās, viss nostāsies savās vietās un Slāvu-Ariju vēsturiskā MISIJA kļūs saprotama katram cilvēkam ne tikai teritorijā no okeāna līdz okeānam, var teikt, mūžseni Hiperborejiešu apdzīvotajā teritorijā, bet arī uz visas Planētas - Planētas Svētā Krievzeme!
21. Ticiet, šodien jūs ne tikai atjaunojiet savas Tiesības radīt Jaunas pasaules un vēsturisko taisnīgumu, bet tāpat arī atgrieziet TAISNĪBU, jo cilvēces vēsturi kā par Dievu vēsturi nolaidušos uz Zemes un vienojušos Brīvi un Brīvprātīgi iziet sarežģīto ceļu no Dieva-cilvēka uz cilvēku-Dievu un šī ApZiņas/LīdzZiņas evolūcija šodien, var jau teikt īstenota un kā ES jums runāju, īstenota sekmīgi, jo Slāvi-Ariji apstiprināja, ka viņi arī ESMU cilvēces vēstures Sākumu Sākums!
22. Tagad jums (Slāviem-Arijiem) atlika tikai APZINĀTIES sevi esam cilvēkiem-Dieviem, precīzāk, vienkārši Dieviem, spējīgiem Garīgi Apvienoties un radīt Kolektīvo ApZiņu, jo tikai pie šiem apstākļiem cilvēki (visi kopā) kļūs Vienots (bezpersonisks) VESELUMS, tātad, SAPRĀTS, radošs līdzībā Augstākajam Kosmiskajam Saprātam, kur katra daļiņa papldina Veseluma Vienotu ORGANISMU!
23. Jūs jau uz šī Dižā notikuma sliekšņa, kad cilvēki apzināti, Brīvi un Brīvprātīgi kļūst Vienots VESELUMS, saprotot, ka nav pirmo un pēdējo Mūžības Varenajā Piramīdā, jo Viņa ESMU Kopība Pasaulnamā un ESMU Pilnības Klasters!
24. Šodien, kā vēl nekad, jums jāsaprot, ka tikai ATBILDĪBA ESMU ceļš uz Dievu Neitralitāti, un tādēļ jums nav cita ceļa kā tikai atrast ceļu uz VIENOŠANU, kā ES teicu, VIENPRĀTĪBU, tādēļ visas sadalītības (распри ?) ar kurām tā grēko Kustības dalībnieki, nav cilvēku-Dievu cienīgas, jau spējīgu pacelties uz Augstākās PILNĪBAS Olimpu!
25. Šodien jūs sāciet radīt Jaunu augstu vibrāciju Pasauli un jūs, var teikt, pēdējo reizi esat liecinieki cilvēku Garīgai izšķirtībai, jo RĪTDIEN (ES ar to domāju Lielo DIEVKOPĪBU/ВЕЧЕ Garīgai Vienošanai) jūs paši Brīvi un Brīvprātīgi saplūdīsiet VIENĀ VESELUMĀ, spējīgā kļūt Augstākā Kosmiskā Saprāta Vienotības/Kopības daļa!
26. Jūs stāvat uz robežas iespējām ieraudzīt Telpas (Saprāta) daudzlīmenības struktūru, bet ne Viņas hologrammu, kas nekādi neatspoguļo Augstākā Kosmiskā Saprāta PILNĪBAS dziļumu un pirmais pakāpiens šinī paaugstinājumā šodien ESMU jūsu Vienošana Garā, bez kuras cilvēkiem Augstākā Saprāta Telpā ceļš slēgts!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-24.10.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.10.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.10.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 26.10.2013.

Skatījumu skaits: 818 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: