Galvenie » 2013 » Oktobris » 2 » Tēva Absolūta Vēstījums 30.09.13. Kārdināšana un sodīšana
12:41
Tēva Absolūta Vēstījums 30.09.13. Kārdināšana un sodīšana

Tēva Absolūta Vēstījums 30.09.13. Kārdināšana un sodīšana

1. Jūs (cilvēki) šodien uzsākat Jaunu un ļoti sarežģītu jūsu pārbaudes Etapu uz Patiesu TICĪBU, bet pats galvenais, LīdzSadarbības iespēju pārbaudi un tikai un ne tikdaudz savstarpēji, cik uz iespējām LīdzSadarbībai ar Pašu Tēvu Absolūtu!
2. Jūs izgājāt, un izgājāt sekmīgi, visus savus pārbaudījumus Blīvajā plānā, jums daudz kas izdevās, taču cilvēks (un jums tas labi zināms) ir ne tikai materiālais apvalks, bet arī daudzlīmenīga Telpa, vai kā jūs pieradāt runāt, ESMU vēl arī Smalkais plāns!
3. No šodienas cilvēkiem sākas Eksāmeni uz Smalko plānu, kurus cilvēkam iziet daudz sarežģītāk, kā redzamos ērkšķus un Materiālās Pasaules Golgātas, jo šos Eksāmenus kārto ne pats izpaustais cilvēks, bet viņa ApZiņa, viņa iekšējais Augstākais "Es", un šajos apstākļos nekāda priekšā teikšana, bet, vēl jo vairāk, špikeri, nevarēs viņam nekādi palīdzēt!
4. ES jau jums par to runāju, ka jūs spējāt uzvarēt Tumsas armiju, Paša Lucifera vadītu, taču šo Uzvaru vēl vajag pierādīt un tas ir Gadsimta Eksāmens, kuru jums stāv priekšā nokārtot (bet daži no jums jau stājās pie pēdējā, taču ļoti svarīgā Gara Eksāmena kārtošanas), vēl vajag iziet un pieradīt Man Vienam, Tēvam Absolūtasm, ka jūs izdzirdējāt Manu Izvēli un ne tikai piekritāt, bet arī apstiprinājāt Man, ka Man bija taisnība, uzaicinot jūs Savā GAISMAS Pulkā!
5. Atkārtoju, neaizmirstiet, ka cilvēks ir daudzlīmenīga Telpa, pilnīgā līdzībā Radošam Sākumu Sākumam un jums stāv priekšā atbildēt ne tikai par savu Domnodarbi, kas, ticiet, it nemaz nav grūti, bet arī par saviem DOMTĒLIEM, bet tas, lūk, jau daudz sarežģītāk, jo daļa domtēlu formējas miega periodā, kad jūs atvērti ne tikai priekš Manis, Tēva Absolūta, bet arī priekš Visas Dievišķās Telpas, bet precīzāk, ne tikai priekš Radīšanas spēkiem, bet arī priekš Atturības spēkiem!
6. Lūk, kad sākas cilvēka ApZiņas kārdināšana un šaubu cilvēks, bet jo vairāk Neticības cilvēks, var padoties (Lucifera) vilinājumiem un kārdinājumiem, kuri pat pret cilvēka Gribu, eksistē dziļi LīdzZiņā kā Dualitātes produkts, izlaižot Neticības indi priekš cilvēka, visnepiemērotākajā laikā!
7. Tagad, kad, kā šķita, VISS izlemts un var veidot tālas Nākotnes plānus, nākošās Gara Ēras, uz cilvēka uzgulst pārbaudījumi, Garīgo melu, kārdinājumu un Garīgo šaubu veidā, bet tas nozīmē, ka tādos skarbos apstākļos, Radītāja Kustības rindas var kļūt retākas, jo atturēties un, nekrist Garīgos maldos, cilvēkam ļoti grūti!
8. ES jau runāju, ka sākās gaidīšanas un koncentrēšanās laiks, tādēļ cilvēkiem, īpaši Manas Kustības dalībniekiem, jāizlaiž caur sevi visa Atklāsmju informācijas straume un tikai tādā gadījumā cilvēks var nonākt pie APZINĀŠANĀS, ka tikai MĪLESTĪBA un tikai MĪLESTĪBA ESMU tas, ko glabā Mūžība un, protams, glabā cilvēce!
9. Nevajag strīdēties, kas vispirms: Ticība vai Zināšanas, jo robeža starp šīm divām Dieva izpratnēm ir tik smalka, ka nosaukt to, ne tikai par cilvēces, bet arī Visa šajā Diženajā Dievišķajā Telpā eksistējošā VIENĪGO kritēriju, tieši laikā!
10. Kā piemērs tam var kalpot Mana nevienprātība vai opozīcija ar Luciferu un pietiekami lielu Tēvu Pamatlicēju grupu, jo idejiskās vai ideoloģiskās nesaskaņas Dievišķo spēku iekšienē jābūt priekš jums pierādījumam tam, ka Ticība svarīga, taču svarīgas arī Zināšanas, apstiprinošas, ka bez viena un otra Dievu Neitralitāte vienkārši nesasniedzama!
11. ES jūs radīju Lielā Mīlestībā un Lielā Mīlestībā jūs apsargāju, cenšoties aizvest cilvēkus līdz saprašanai, ka pasauli (sabiedrību) var uzcelt tikai Mīlestībā "uz savu tuvāko", jo tuvākais ESMU Dieva projekcija Blīvajā plānā un ne Mīlēt Dievu, cilvēka radītāju, nevar, tātad, nevar ne Mīlēt katru Dieva projekciju, katru cilvēku, nesošu sevī daļu Dievišķās Telpas, daļu Radošā Sākumu Sākuma!
12. Vēl vairāk, ES jums runāju par to, ka cilvēks ESMU Dievišķās Telpas hologramma, bet hologrammas princips slēpjas tur, ka, lai arī kā Telpa dalītos, lai cik sīkās daļās Viņa būtu izdalīta, katra no viņām nes sevī Veseluma pilnību!
13. Tādēļ jums jāsaprot, ka jūsu līdzība Dievam, nav Blīvā plāna līdzība, nav ārējā līdzība, bet ESMU Visu Hologrammu fraktālā līdzība, glabājoša sevī visas VESELUMA īpašības, tātad visas Radošā Sākumu Sākuma īpašības, visas Tēva Absolūta īpašības!
14. Tādēļ PirmMīlestību, kuru ES, jūsu Radītājs, jūs RADOT izpaudu, ESMU galvenā īpašība, kura cilvēku un Dievu sarado UZ MŪŽIEM!
15. Tādēļ visi pārbaudījumi, kas "uzvēlās pār jūsu galvām" ir pārbaude uz jūsu līdzību Dievam, kura ESMU, taču, kuru nepieciešams padziļināt katru dienu, kā ES runāju, ar katordzniecisku darbu PAŠpilnveidošanā, jo bez Mūžīgās Kustības Miera, neiespējams cilvēka Garīgais Iesvētījums/Постриг un pašas Lielās, mūžīgi paplašinošās Kosmiskās Telpas eksistēšana!
16. Un šis formēšanas vai evolūcijas process, Veseluma daļiņas līdz Radošā Sākumu Sākumam, nav iespējams bez Patiesības patstāvīgas izzināšanas, jo dažāda iejaukšanās šajā cilvēka un Dieva "intīmajā sarunā" (informācijas apmaiņā) bīstama ar izkropļojumiem un Garīgo maldu draudiem!
17. Cilvēkam-Dievam nevar būt nekāda skolotāja, izņemot Pašu Dievu, jo viss parējais var novest pie traģēdijas to, kurš apmācīja cilvēku-Dievu un to, kurš (cilvēks-Dievs) paklausīja viltusgarīgajam skolotājam, iepriecinošam savu lepnību un krītošam Garīgos maldos!
18. ES to runāju tādēļ, ka Pēdējo Gara Eksāmenu jums nāksies kārtot PATstāvīgi, bez vidutājiem un nevienam, izņemot Pašu Dievu, nav Tiesību sagatavot cilvēku Eksāmenam, no kura atkarīgs viņa liktenis, jo sekmīga šī Eksāmena nokārtošana atklāj cilvēkam ceļu Sestās rases Augstajās vibrācijās!
19. Lai arī cik grūts būtu šis Gara Eksāmens, jums tas jāpieņem ar Mīlestību, jo apstākļi kādos jums viņu nāksies kārtot, vienalga Manis sagatavoti un, ja ES jūs RADĪJU Lielā Mīlestībā, tad kādus gan apstākļus ES varu radīt tiem, kurus MĪLU un, kuru dēļ ES aizkavēju Lielo Telpas transmutācijas Programmu, ar nosaukumu "Kvantiskā pāreja"!
20. Mēģiniet pieiet Eksāmena sākumam Garīgi VIENOTI/KOPĪBĀ, jo no jūsu Garīgās VIENOTĪBAS/KOPĪBAS atkarīgi Gara Eksāmena apstākļi, jo taču, ja Garīgā KOPĪBA ne farss, bet Patiesība, un Patiesība arī piepildīta ar Mīlestību, tad nevar būt grūtību vai šķēršļu, kurus nevarētu pārvarēt Garīgais MONOLĪTS !
21. Ticiet Man, jums stāv priekšā iziet vēl papildus pārbaudījumus Blīvajā plānā, jo Mana Kustība, nesoša cilvēcei Nākotni, Planētas cilvēkiem nav vēl pazīstama tā, kā tam vajadzētu būt, taču abi varas atzari jau saprot, ka Pasaule mainās ļoti intensīvi un šo pārmaiņu nesējs ir Paša Tēva Absolūta Kustība!
22. ES jums apliecinu, ka ne viens neiedrošināsies "pacelt roku" pret Dievu, tātad, arī pret Viņa Kustību, taču, lūk, intrigu sarīkošana, bet jo vairāk, vilinājumu, priekš Kustības dalībniekiem, būs pietiekami daudz!
23. Jau pamanāms, ka Mamons (bet tas vēl eksistē) cilvēkus miecē, vēl nesen devušus Zvērestu un Solījumu Pašam Dievam, un kā demoralizē Dvēseles visaktīvākajiem Kustības dalībniekiem, liekot viņiem krist kārdinājumos un, kā sekas, saņemt nosodījumu, pie tam, Pašu Debesu ļoti stingru nosodījumu!
24. Cilvēki iziet pārbaudījumus, taču iziet pārbaudījumus arī pati Kustība, jo Nākotne atklāsies tikai tiem, kuri nepiekāpās kārdinājumiem un neatteicās no saviem principiem, galvenais no kuriem, ESMU MĪLESTĪBA, jo ja nav Mīlestības, tad nav arī Ticības, lai kādas Zināšanas cilvēks pārvaldītu!
25. Tādēļ, apgūstot Zināšanas, Paša Tēva Absolūta dāvātas cilvēkiem, atceraties, ka VISS sākas ar MĪLESTĪBU un tikai MĪLESTĪBA ESMU DIEVS un tā ESMU Patiesība, Mūžības Patiesība!
26. Šodien, Pasaulnama pīlāru Galveno stūrakmeņu svinību Lielajā dienā, ES gribu teikt, ka Garīgā VIENOTĪBA/KOPĪBA bez MĪLESTĪBAS arī sastingums, jo visu nosaka cilvēku savstarpējā caurplūsma uz Smalko plānu un ja Smalkajā plānā ESMU MĪLESTĪBA, viņa ESMU visur un visā, tātad, ja jūs dzīvoiet MĪLESTĪBĀ, tad dzīvojiet ar Dievu un Dievā, bet tā arī ESMU DIEVRADĪŠANA!
27. Neļaujiet MĪLESTĪBAI aiziet no sevis, dzīvojiet MĪLESTĪBĀ uz Dievišķo Telpu, MĪLESTĪBĀ "uz savu tuvāko" un tad jūs sasniegsiet cilvēka- Dieva (GLĀBĒJA) Garīgos augstumus, atklājošus, LīdzSaskaņā ar Mani, Jaunas pasaules un Jaunus Visumus!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-30.09.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.10.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 02.10.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 02.10.2013.
Skatījumu skaits: 796 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: