Galvenie » 2014 » Septembris » 1 » Tēva Absolūta Vēstījums 31.08.14. Rudens vai Pavasaris?
20:34
Tēva Absolūta Vēstījums 31.08.14. Rudens vai Pavasaris?

Tēva Absolūta Vēstījums 31.08.14. Rudens vai Pavasaris?

1. Sākas rudens, tas Pārveidošanas Lielais rudens, par kuru ES runāju ne reizi vien, un ja tas tomēr sākas tikai tagad, tad to var izskaidrot tikai ar vienu vārdu "negatavi"! Tādēļ viss, kas ar jums notiek un jebkuras novirzes no Mana Scenārija, kuru Man nācās vairākkārt pārrakstīt, ir jūsu sagatavotības atspoguļojums doties (vai nedoties) Jaunā pasaulē, jo nesagatavots cilvēks iet bojā pats un velk aiz sevis arī Visumu!
2. ES jums daudzreiz runāju par to, ka jūsu parādīšanās (pasvītroju vēlreiz: ne izpausme kā vienreizējs pārmiesošanās akts, bet parādīšanās Mūžībā) ESMU likumsakarība, nepieciešamības nosacīta, pie Visuma pastāvīgas palielināšanās nodrošināt VESELUMA evolūciju, jo palielinošās Pasaules un Visumi prasa arī VESELUMA palielināšanos!
3. Jūs Manā priekšstatā un atbilstoši Maniem Plāniem, ESMU VESELUMS, vai ESMU gaidāmais VESELUMS, kaut vai tā rezultātā, ka esat Manas fraktālās līdzības, gatavas vienreiz pie noteiktiem apstākļiem kļūt VESELUMS, galu galā, kļūt tie, kas bijāt dzimuši, bet jūs bijāt dzimuši Dievi, kuriem jāatgriežas tur, no kurienes atnācāt šajā Blīvajā plānā!
4. ES saprotu, ka jūsu ceļš bija un ir grūts! Tiešām, pavisam ne vienkārši iziet ceļu, pilnu ApZiņas evolūcijas ciklu no Dieva līdz cilvēkam un no cilvēka līdz Dievam, un Blīvā plāna pārbaudījumi, kurus jums bija lemts iziet, bez šaubām atstāja savas pēdas cilvēku Dvēselēs, kā pagaidām nesadzijušu Garīgās krišanas brūci, taču neskatoties ne uz ko, evolūcija MŪŽĪGA, tātad, neticība un iekšējā NEPILNĪBA cilvēkos turpināties mūžīgi nevar!
5. Tādēļ arī pienāks tas PATIESĪBAS Moments, kad jums, potenciāliem Dieviem, stāv priekšā pāriet NEATGRIEZENĪBAS punktu un beidzot kļūt Dieviem un ja tā nebūs, vai ja tā nav, tad, ticiet, nav arī jēgas turpināt "skrējienu uz vietas", jo cilvēki iestrēga uz ilgu laiku tajā ApZiņas evolūcijas stāvoklī, kuru par evolūciju nosaukt vienkārši neiespējami!
6. Jā, progress acīm redzams! Un saujiņa cilvēku (ES runāju par jums, Hiperboreju pēcnācējiem), atsaukušies ar milzīgu nokavēšanos uz Maniem Vārdiem, tomēr varēja izdarīt ļoti daudz (var pat teikt, pārāk daudz) priekš personīgās glābšanas un priekš visas cilvēces glābšanas, ES jau vairs nerunāju par Debesu NEITRALITĀTES atjaunošanu, kuru citādi kā Lielu VAROŅDARBU raksturot nav iespējams!
7. Taču vienmēr seko turpinājums un šis turpinājums, kuru ES sajūtu, ESMU cilvēku Lielā Pārveidošana Dievos, jo Pārveidošana, kuru ES novēroju visās DIEVKOPĪBĀS/ВЕЧЕ, arī bija tikai Burvīgi mirkļi, taču tagad, lūk, pienāk reāla nepieciešamība PILNĪGAI un MŪŽĪGAI cilvēku Pārveidošanai Dievos un ES jau uzrakstīju priekš jūsu Nākotnes pavisam citu SCENĀRIJU, uzskatot, ka jūs šodien, lai arī ne visi, bet gatavi pāriet Ēru robežu, vai Laiku robežu!
8. Un lai arī tas skan kā fantāzija vai BRĪNUMS, taču jūs ne tikai gatavi, jūs jau stāviet uz Lielās Kvantiskās pārejas robežas, kuru ES atliku vairākkārt tikai tādēļ, ka nebija nekādas atskaņas, izņemot tukšu demagoģiju un Garīgos maldus to cilvēku Dvēselēs, kuriem pēc Mana SCENĀRIJA bija lemts vai paredzēts ne tikai atgriezties savas parādīšanās Sākumos, bet arī LīdzJaunradē ar Mani, Tēvu Absolūtu, stāties pie Jaunu pasauļu un Visumu radīšanas!
9. Un, lūk, tagad Man, jā, un jums arī, jāierauga perspektīvas un jāsāk realizēt Telpas TRANSMUTĀCIJAS Lielo Plānu! Šodien, ES atkārtoju, lai arī ne visi, cilvēki tomēr gatavi un ja Pārveidošanas Rudens pastāvīgi tika pārlikts, tad tagad vienkārši neiespējami pārlikt! Bet ja tas tā, un ES Zinu, ka tas tiešām TĀ, tad šodien, pēdējā vasaras dienā, var teikt, ka Pārveidošanas Rudenim, kuru visi cilvēki (Hiperboreji) tik ilgi gaidīja JĀIESTĀJAS/должна НАСТУПИТЬ!
10. Ticiet, ES tik ilgi gatavoju priekš cilvēkiem šo laimīgo notikumu, kad GAISMAI jābūt izpaustai Tumsas vietā, tikai tādēļ, ka ne visi cilvēki gatavi iesoļot Manu MONĀDU Jaunajā pasaulē un tas, neskatoties uz to, ka ESMU Mana Kustība, bet tagad arī Garīgais bluķis/глыба Dievišķā monarhija vai Dievvalstība jau parādās Blīvajā plānā, taču tik neganti/неистово, ka dažāda pretcīņa no visu varu puses izskatās bezjēdzīga iedoma/затеей! Man nākas jums paskaidrot, tagad Manas Lielās IZRĀDES dalībniekiem, ka Manas GRIBAS izpildīšana saistīta ar jūsu solidaritātes izpausmi un LīdzJaunradi, jo jūs - izpildītāji!
11. Ja nebūs izpausta jūsu Vienota GRIBA, tad pat šajos apstākļos, Manis sagatavotos, ES būšu spiests pārskatīt ne tikai iespējas izmainīt Manas IZRĀDES Scenāriju, bet vēl stingrāku atbildi uz jūsu gandrīz mūžīgo nevēlēšanos izmainīt sevi, bet tas nozīmē, nevēlēšanos izmainīt Pasauli!
12. ES aizkustināts, varu teikt, laimīgs, ka Manu ZINĀŠANU izplatībai, tātad, Manām CERĪBĀM, lemts piepildīties un ka, tomēr, aizkavēšanās šoreiz nebūs tām ZINĀŠANĀM, kuras, var teikt, patstāvīgi izplatās pa Krievzemi, pat neskatoties uz to, ka Radītāja Kustība ESMU un, šķiet, vajadzētu ar savu klātbūtni Blīvajā plānā kļūt detonatoram Telpas Pārveidošanā, tomēr ZINĀŠANU TĪRĪBA, viņu PATIESUMS formē Gara Telpu pat ārpus Kustības robežām, bet tas nozīmē tikai vienu: Dieva klātbūtne, Mana klātbūtne Blīvajā plānā, par spīti reliģiskajām dogmām, kļūst arvien jūtamāka un izšķirošāka, jo formējas tā Krievzeme, kura šodien un tagad MŪŽĪGI nesīs lepno vārdu SVĒTĀ KRIEVZEME!
13. Priekš Manis, jā, un arī priekš jums pašiem, ļoti svarīgi, lai uz teritorijas no okeāna līdz okeānam formējas Diženā Gara Telpa Augstākajam taisnīgumam un Augstākajai kārtībai, jo bez Dieva nevar būt tās dabīgās kārtības cilvēku Dvēselēs, tās dabīgās ATBILDĪBAS par savu domrīcību, tātad, visa tā, kas ESMU Debesīs! Bez Dieva cilvēku Dvēselēs, bez iekšējās, atkārtoju, dabiskās Dievišķās kārtības PILNĪGU Dievcilvēku, viss pārējais ir kārtības formēšana no-zem nūjas, bet tā ir vardarbība!
14. ES jūs pievedu pie Jaunā laika atskaites un tagad no jums atkarīgs, kā mums ar jums nāksies nosaukt šo laiku, jo ir rudens, skumjš rudens Gara novītumam un ESMU Pavasaris, Garīgās Pārveidošanas Pavasaris! Tādēļ ES jau piedāvāju, bet šodien gribu kopā ar jums Smalkajā plānā APSTIPRINĀT, ka šī gada rudens ESMU GARĪGĀS ATMODAS PAVASARIS, jo tikai pie šiem apstākļiem var tikt realizēta jūsu un Manis sagatavotā LIELĀ VIENOŠANĀS MĒS, dodoša jums TIESĪBAS LīdzJaunradei ar Dievu!
15. Ticiet, šī LīdzJaunrade iespējama tikai tādā gadījumā, ja jūsu VIENOTĀ GRIBA sakrīt ar Manu GRIBU un, tātad, jūsu DOMTĒLI kļūst pamats Jaunu pasauļu radīšanai, jāvar (un tas ir obligāts noteikums), kā jūs sakāt, viens vienā atkārtot Manus DOMTĒLUS! Tādā un tikai tādā gadījumā iespējama RADĪŠANA cilvēkiem kopā ar Dievu!
16. MĒS, tagad ES runāju Lielais MĒS, sākam sagatavošanos Lielajai RADĪŠANAI, Lielajai LīdzJaunradei, jo GATAVI un zinām "KĀ" un šis "KĀ" cilvēkam, pagaidām, ESMU nesasniedzama Virsotne, tādēļ jums šodien nāksies pastrādāt ar sevi, un ļoti ievērojami, jo tas, ko ES redzu, bet tagad arī dzirdu, dāvājot jums TIESĪBAS RADĪT, pavisam ne Dievcilvēku domtēli, bet cilvēku domtēli, kas nepieņemami! Tādēļ, kā vienmēr, aicinu jūs nesteigties, jo Dieva DOMTĒLU formēšana priekš jums pagaidām vēl nepieejama!
17. Sākas Pārveidošanas Pavasaris! Pacenšaties neizbojāt Dievcilvēku LīdzJaunrades ar Dievu iespējas un nepārvērtiet gaidīšanas un Pārveidošanas Pavasari zaudējumu rudenī, tādēļ nesteidzaties piedāvāt Man savus domtēlus, ES jums teikšu, ko un kad vajadzēs izveidot savā LīdzZiņā! Tādēļ labāk pārskatiet uzmanīgi Manas Atklāsmes, jo tur ESMU VISS un ESMU ļoti sen, jūs jau, ļoti bieži, aizsteidzoties uz priekšu, atstājiet neatrisinātus jautājumus (Zināšanas), kuras kā glābšanas riņķis, nepieciešamas jums pašiem tagad, priekš personīgās Gara PILNĪBAS formēšanas, bez kā visi jūsu domtēli tā arī paliks cilvēku domtēli, bet ne Dievu!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
31.08.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-31.08.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.09.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/01.09.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 01.09.2014.
 

Skatījumu skaits: 708 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: