Galvenie » 2015 » Aprīlis » 23 » *(TG) "DievCilvēkiem!"
12:18
*(TG) "DievCilvēkiem!"

*(TG) "DievCilvēkiem!"

DIEVA JAUNO BAUŠĻU GRĀMATA
....
Rītā, vakarā samīļot vecākus, vecvecākus - sasveicināties, atsveicināties ar Dievu Mieram un Laimei uz Jaunās Gaismas planētas!
Padomāt par Gaismas Lūgšanu stūrīti mājās, skolā, par Zināšanu palīdzību tuviniekiem... Mēs esam Gaismas Gudrinieki! Gaismas Draugi! Mūsu sirsniņas vai Sirds Telpa ir Gaismas Pils! DievCilvēka sadarbības stūrītis ar DIEVU!
Templis Dievam - Katra Cilvēka Sirds!
06.08.2014.08:01

Šķiet, sāku apjaust pārcelšanās iespējas uz Jauno planētu! - Tas vienkārši būs Dievišķās Monarhijas Jauno celtnieku, arhitektu, ģeologu, zemesmērnieku, enerģijumeistaru LīdzJaunrades plāns, realizēts blīvās Zemes fiziskajā realitātē. Tas būs līdzīgs daudzstāvu dzīvojamai ēkai, līdzīgi kā tagad lielpilsētās augstceltnes, debesskrāpji...
Mums piecstāvu mājā taču apkārtne visiem pieciem stāviem viena un tā pati (gandrīz...), tikai zemes pamatne visiem viena. Mājas stāvus savieno kāpņu telpa. Un katra stāva platformā dzīvojamo būru sistēma, pat ar balkoniem un terasēm utt....
06.08.2014.09:23

Tagad noprotu, ka DebesTēva Absolūta Dievišķās Monarhijas Piramīdas stāvos, līdzšinējais blīvuma slānis (3. dimensija) pamazām izzudīs, bet cilvēci pārvietos (pārvietosies) uz ceturto dimensiju un augstākajām...
Mīļie Zinīši, Gudrīši, Sprīdīši, Draudziņi, cik mēs katrs gatavi esam stāties Tēva Absolūta priekšā un ziņot par savām Jaunrades iecerēm? Jo Eksāmenu laiks jebkurā skolā ierobežots un - kurš nepaspēj, neko nezina, vai pat dzirdēt nav gribējis, tad jau zināms, draud ar palikšanu otrgadniekos...
Taču tagad - TICĪBĀ, MĪLESTĪBĀ, CERĪBĀ - Jaunrades Gudrības Piramīdas stāvos vietas gatavo Drosminieki! Gudrīši! - Dieva Jauno Baušļu Grāmatas Meistari - Visi Kopīgi ar Saviem Augstāko Spēku Skolotājiem-Meistariem, Dievcilvēki - DievCilvēkiem!
07.08.2914.18:18

Pieredzes moments 17.04.2015.17:15. Augstkalnu zonā Draudziņš zaudētā gailīša vietā iegādājies jaunu gailīti kuplajai vistu saimei. Gailītis priecīgs, dziedot gandrīz bez pārtraukuma, kaut visai saimei norobežojumā (voljērā) jādzīvo dzīvības drošībai. Bet suns, kurš iepriekšējo gailīti aiztrieca uz neatgriešanos, iesākumā apjucis par tādu skaļu brašuli!? Taču - drīz vien sunī valdonība vistu saimes vadīšanā pamodusies nevaldāmā negantumā: apgāzt, izjaukt, iekļūt dziedātāja mītnē!... Nu ir jautājums - kur atrast jaunas mājas nesamierināmajam trakulim, jo tāda mežonība kārtīgā sētas saimniecībā nav nevienam paciešama...

Kas kaitēja puisēniemi
Lustīgiemi nedzīvot?
Laukos auga rudzi, mieži,
Stallī bēri kumeliņi.
---(3.,4. pantiņš no "Kas man tika tik jaunam", grāmata "Tautasdziesmu vācelīte", sakārtojis Ē.Siliņš, izdevn. "Zvaigzne", Rīga, 1990, 73. lppVaicāju: http://google.lv - sprīdītis, atvērtajā lapā izvēlos 3. bildīti no kreisās: sprīdītis izvēlas maršrutus...
Intereses bagātināšanai vēl vaicāju: debesskrāpji, un tur arī ir ko redzēt!....
Un uzzināšanai zinātniski: http://sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/534-nina-terehova-pareja-cita-dimensija

21.04.2015.18:12 --- Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Paldies Debess-ZemesMāmuliņa! Paldies Visiem DievGaismas Gudrības Eņģeļu Dvēseļu-Dzirkstelīšu Pulkiem, ka varam KopJaunradē būt Visi Kopā Dievcilvēki ar DievCilvēkiem!
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Saki to cilvēkiem PĒDĒJO reizi, jo citas reizes vairs nebūs nekad un TIESAS diena, pēc OKTAEDRU trīs līmeņu atzīmēšanas, pienāks NEKAVĒJOTIES, jo šodien kavēšanās nāvei līdzinās, var pat teikt, ka priekš cilvēkiem šodien skan vārdi: VAI NĀKOTNE, VAI NĀVE UN NE TIKAI BLĪVAJĀ PLĀNĀ!"
---(10. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vētījumā 21.04.15, Atbilde uz jautājumu "Dievs, kas mūs gaida?", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.04.2015.)**

2) "ES DĀVĀJU cilvēkiem BRĪVĀS GRIBAS Tiesības un pat šī VELTE ir ar savām iespējām un ierobežojumiem, jo ejošais pie Dieva saņem vairāk iespēju realizēt sevi, bet cilvēks, apstājies savā attīstībā (ApZiņas evolūcijā) saduras vēl arī ar ierobežojumiem, jo stāvošais ESMU jau NEPILNĪBA, kuru vairot ES nevaru un nevēlos!"
---(3. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 20.04.15. "Dieva Sods", pierakstīja Leonīs Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.04.2015.)***

3) "Tagad daudzām kosmiskām rasēm ir pieeja svēto svētajai planetārajai pasaulei - dzimšana caur fizisko dimensiju. Arvien vairāk un vairāk izlūku atnāk uz Zemi, katrs no viņiem nes savā imprintā kā zemes blīvuma apgūšanas uzdevumus, tā arī savus balstus, ieradumus. Kosmiskās rasēs iedibinājušos viņos. Notiek apmaiņa ar kosmiskām apakšapziņām, caur tiem, kuri dzima zemes ģimenē. Vairāk attīstīti vecāki deva piekrišanu audzināt citus cilvēkus."
---(Citātiņš no: "ATCERIES!" SANATS KUMARA caur Natāliju Koteļņikovu, 11.12.2014. Avots: "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.04.2015.)****

4) "Tagad daudzi Bērni aiziet citā Pasaulē
No Mātēm tām, kuras stipras Garā
Un gatavas nomainīt sāpes uz Prieku,
Bet ne aizsegu uzcelt no Bērniem,
Savām bēdām, skumjām un ciešanām
."
---(Citātiņš no: "Veras Gurkalo dzeja", Zemes Mātēm Jēzus Vēstījums, 10.04.2015. Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/10040 , pievienots 11.04.2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 12.04.2015., latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/veras_gurkalo_dzeja/2015-04-20-1435

Atceramies?
(#1) "Gaismas-Gudrības vārdi:
1. Es zinu, ka Dievs Radīja Pasauli - cilvēku un visu Dabu ap Cilvēku!
2. Es Ticu Dievam, Mīlu Dievu un Visu Viņa Radīto Pasauli: visu ap sevi un arī sevi - Mēs Visi DZĪVĪBA-DIEVS!
3. Es cenšos izzināt Dieva Kārtības Likumus un ievērot tos!
4. ES rūpējos par tīrību sevī un pagalmā - apkārtnē, jo Mīlu visu, ko Dievs Radījis un paļaujos uz Viņa Palīdzību visos manos darbos!
Gudrība: uzzināt no Dieva Dāvinātiem Vārdiem, kurus pierakstījuši Viņu - Dievu dzirdoši Zemes cilvēki, bet es TICU, ka Dzirdēšu Dieva Uzrunu pats/pati, jo Mīlu Dievu un paļaujos uz Viņa Palīdzību! PATIESA - TICĪBA! MĪLESTĪBA! PAĻĀVĪBA uz DIEVU IR AVOTS manām Zināšanām
!"
---(No *NAD Vētule MAZBĒRNIŅIEM! ĢIMENĒM! pierakstīta 29.08.2011.06:51, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_mazberniniem_gimenem/2012-09-02-33

(#2) "Nu manī domas virpuli griež, taču ticamību raisa!... Ja līdz šim mums darbarīku noliktavā lāpstas, kapļi, grābekļi utt. rindojās. Vēl arī grāmatas, burtnīcas, zīmuļi plauktos gūla, lai tas viss mūsu personības izziņu, iztikšanu augstumos celtu, tad tagad mums uzmanība jāvirza tālāk..."
---(No *(J) "Domiņas jādarbina!", pierakstīta 15.03.2013.08:45, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_dominas_jadarbina/2013-05-04-607

(#3) "Ticības cilvēks, Būtne, Dievišķās Mīlestības Līdzsabiedrībā vai LīdzJaunradē, ar sevī esošo Dieva līdzības daļiņu, sevī augošo Gaismas Ķermeni, rīkojas vienādi mīļi, gudri, saprotoši pret visiem un visu visās situācijās. Ja tā nav, tad jāpadomā nopietni: ko domā, ko runā, kā rīkojas un izturas pret sevi, apkārtējiem, dažādām situācijām... "
---(No *(KD) "Ticības Vārds!", pierakstīta 17.12.2014.10:39, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_ticibas_vards/2014-12-20-1307

=====
*(TG)-Tēva Gara Simbolvēstuli "DievCilvēkiem!" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2014. gada 6.,7. augustā dažādos pulksteņa laikos, papildināta 2015. gada 17., 21. aprīlī, ievietota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/23.04.2015. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 23.04.2015.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-21.04.15.html , latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/22.04.2015.12:17 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.04.2015.11:49
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-20.04.15.html , latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/21.04.2015.14:50 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 21.04.2015.14:43
****Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/atceries/2015-04-18-1433
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(TG) "DievCilvēkiem!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 896 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: