Galvenie » 2018 » Marts » 31 » Tulkojums! - *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Labrīt!"
22:14
Tulkojums! - *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Labrīt!"

Tulkojums! - *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Labrīt!"

*) Creator Aid Letter "Good morning!"

Good morning! The World of Light!...
In me became alive, became sensed, current flow acceptable, until now completely unknown, petrifaction in the body- in my head, behind my left ear!...
That was the area of the body. Small and large and wide at the same time. It covered different parts in my body: both in the face and in the middle of heart near armpit and in abdomen then in the legs and fingers and at the fingertips and reached also elbow of the right hand at same time… Yes, it was a miracle in me!...
Just, waking up, I wanted to relax myself, and then there was a slight impulse to the feelings: as if hurts, as if they were kneeling in the already mentioned areas of the body, but the beginning was in the head, in the area behind ear…
I was not scared at all, I was trying little bit by myself to use the Light News, gifted of the Invisibility Beings, and then everything has already happened as if from itself…

"There is also the meaning of the exam for your incarnation! You have to be able (no other way) in the bustle, find the Spark of the Divine Light in the stream of lies and ignorance, accept Knowledge, find your personal path to the Creator!" (Article 26 of the Creator's Explanation "The Fighting of the Divine Forces about a person" wrote Leonid Maslov http://www.otkroveniya.eu/2008/21.07.08.html /in Latvian translated Eslauma: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_21_07_08_dievisko_speku_cina_par_cilveku/2012-09-14-54)

Thank you to our heavenly Father, that I am in His Faith, in His Canons I can get along. That periphery of my body the top is felt, that I to myself, Creator's Aid Knowledge, can help!

"Yes, I perceived in myself the FAITH to our Heavenly Father! I TAKE ACCOUNT and I believe that the Father- Creator is in me- His particles spark in me, and I am in Hi, we are TOGETHER!" (From the NAD Letter "SELF MIRACLE" http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_pasbrinums/2012-09-14-53 )

Beloved, our Father, Heavenly Father! Thank you for the New Prayer**, for the Spirit of Wonder, which it gives to us! THANK YOU! In me, the New Life will be strengthened! THANK YOU! To all! Everyone- Family of the Light- THANK YOU!
--------------
**1) New Prayer:
OUR FATHER, HEAVENLY FATHER
PLEASE FORGIVE US
ALL OUR INFRINGEMENTS
RECOGNIZED OR DON'T RECOGNIZED
AMEN
2) OUR FATHER, HEAVENLY FATHER,
WE WILL ACCEPT YOUR FAITH,
IT IS OUR ROAD,
WE ACCEPT YOUR ETERNAL CANONS
WITH LOVE TO YOU AND YOUR WORKS.
GOD, PLEASE GIVE US HOPE
TO SALVATION OF OUR SOULS
AND GIVE US YOUR WISDOM FOR OUR LIFES
HERE, ON THE EARTH AND IN ETERNITY
AMEN!
3) In your mind say words: "God! We Love all, as well as YOU Love all!"
Note: at present, collectively- the Message to Love and Spiritual Reconciliation is held every day at 11:00 (Moscow time): http://www.otkroveniya.eu/Vremya-Posyla.html
Source: http://www.otkroveniya.eu/Posyl-na-Edinenie.html written by Leonid Maslov/ translated in Latvian by Eslauma,
http://spekavots.ucoz.ru/news/vestijumu_laiks/2018-03-30-3130 
-------
Oh, God's World! How much great and beautiful you are! Although our brain and power, it would be enough for You to do it even better!

Balti zied āblīte Papuvītes maliņā!
Kā tā balti neziedēs Aramzemes maliņā? (FS, 1311, 5312)


All was compiled in heart fair by Eslauma on: 9/11/2012 8:18 PM
-----------
*) Creator's Aid Letter "Good morning!"
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atbalsta_vestule_labrit/2012-09-14-55 ,
(Added to Father Absolute Dictation written by Leonid Maslov 02.08.17 Quatrain "Sadness" / http://www.otkroveniya.eu/poems/02.08.17.html /- http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_02_08_17_katrens_skumjas/2017-08-02-2514  ) 
clarified, updated, translated in English posted on the Divine Warrior's website: http://spekavots.ucoz.ru /31.03.2018.
Sent to Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /31.03.2018.
And: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /31.03.2018.
---------
Simplicity letter *) Creator Aid Letter "Good morning!" Latvian / English, comprehensive experience was prepared by Eslauma 31.03.2018.

Translated in English by Irita Irem 30/03/2018
Angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem 2018. gada 30. martā.

=====
Oriģināla teksts:
Labrīt! Gaismas Pasaulīt! ...
Manī atdzīvojās, kļuva sajūtams, strāvu plūsmu pieņemošs, līdz šim man pilnīgi nezināms, sastingums ķermenī - galvā manā, aiz kreisās auss! ...
Tas tik bija ķermeņa laukumiņš! Mazs un vienlaicīgi liels un plašs. Tas aptvēra ķermenī manā iecirkņus dažādus: gan sejā, gan sirds apvidū pie paduses, gan vēderā, tad kāju lielos un pirkstos un sasniedza vēl arī labās rokas elkoni ... Jā, tas gan bija brīnums manī! ...
Vienkārši, pamostoties, gribējās man atslābināties un tad arī radās viegls impulss sajūtām: it kā sāpītēm, it kā kņudēšanai jau minētajos ķermeņa rajonos, bet iesākums bij galvā, aizauss apvidū ...
Neapjuku gan nemaz, mazliet pati pacentos Gaismas Ziņas izmantot, Neredzmo Būtņu dāvātās un tad viss jau notika it kā pats no sevis ...

"Tur jau arī ir eksāmenu jēga jūsu iemiesojumiem! Jums jāvar (cita ceļa nav) burzmā, tajā melu un netikumu plūsmā atrast Dievišķās Gaismas Dzirkstis, pieņemt Zināšanas, atrast savu personīgo ceļu pie Radītāja!"(26.pants Radītāja Skaidrojumā "Dievišķo spēku cīņa par cilvēku " pierakstīja Leonīds Maslovs:http://www.otkroveniya.eu/2008/21.07.08.html /latviskoja Eslauma:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_21_07_08_dievisko_speku_cina_par_cilveku/2012-09-14-54

Paldies mūsu Debesu Tēvam, ka es Ticībā Viņam, Kanonos Viņa iejusties varu! Ka mana ķermeņa perifērija jūtama top, ka es jau pati sev, Radītāja Atbalstā, Zināšanās, palīdzēt varu!

"Jā, es sajutu sevī TICĪBU mūsu Debesu Tēvam! Es PIEŅĒMU TICĪBU un Ticu, ka Tēvs-Radītājs ir manī - Viņa daļiņas dzirkstelīte manī un es esmu Viņā, mēs esam KOPĀ!!! (No *NAD Vēstules "PAŠBRĪNUMS":http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_pasbrinums/2012-09-14-53

Mīļais, mūsu Tēvs, Debesu Tēvs! Paldies Tev par Lūgšanu Jauno**, par Brīnumu Spēku, ko Tā Dāvina mums! PALDIES!
Manī Jauna Dzīvība stiprinās! PALDIES! Visiem! Visiem - Gaismas Ģimenei - PALDIES!
-------------
** 1) Lūgšanas Jaunā:
MŪSU TĒVS, DEBESU TĒVS,
LŪDZAM, TEVI, PIEDOD
VISUS MŪSU PĀRKĀPUMUS,
APZINĀTOS VAI NEAPZINĀTOS.
ĀMEN!
2) MŪSU TĒVS, DEBESU TĒVS,
MĒS PIEŅEMAM TICĪBU TAVU,
VIŅA IR MŪSU CEĻŠ,
MĒS PIEŅEMAM KANONUS TAVUS MŪŽĪGOS
AR MĪLESTĪBU UZ TEVI UN DARBIEM TAVIEM.
DIEVS, LŪDZU, DOD MUMS CERĪBU
UZ MŪSU DVĒSEĻU GLĀBŠANU
UN DĀVINI MUMS GUDRĪBU TAVU PRIEKŠ MŪSU DZĪVES
ŠEIT, UZ ZEMES, UN MŪŽĪBĀ.
ĀMEN!
3) Domās izsakiet vārdus: "Dievs! Mēs Mīlam visus, kā arī TU Mīli visus!"
Piezīme: Šobrīd, kolektīvi - Vēstījums Mīlestībai un Garīgai Vienošanai notiek katru dienu plkst. 11:00 (pēc Maskavas laika):http://www.otkroveniya.eu/Vremya-Posyla.html
Avots: http://www.otkroveniya.eu/Posyl-na-Edinenie.html pierakstīja Leonīds Maslovs /latviskoja, intuitīvi, Eslauma,
http://spekavots.ucoz.ru/news/vestijumu_laiks/2018-03-30-3130 
-------------
Ak, Dieva Pasaulīt! Cik Diža un Daiļa tu esi! Kaut Prāta un Spēka mums pietiktu Tevi vēl Daiļāku darīt!!!

Balti zied ābelīte Papuvītes maliņā,
Kā tā balti neziedēs Aramā zemītē? (FS, 1311, 5312)

SirdsLaimē visu apkopoja Eslauma 11.09.2012.8:18
-----------
*) Radītāja Atbalsta Vēstule "Labrīt!": http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atbalsta_vestule_labrit/2012-09-14-55 , (pievienota Tēva Absolūta Diktētam, Leonīda Maslova pierakstītam Katrēnam 02.08.17. "Skumjas" / http://www.otkroveniya.eu/poems/02.08.17.html /   http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_02_08_17_katrens_skumjas/2017-08-02-2514  ) precizēta, atjaunota, tulkota angļu valodā, ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.03.2018.
Nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /31.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /31.03.2018.
=====
Simbolvēstuli *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Labrīt!" latviešu/angļu valodā, viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 31.03.2018.

Skatījumu skaits: 507 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: