Galvenie » 2018 » Aprīlis » 9 » Tulkojums! - *) RAV "Asumiņš ..."
12:12
Tulkojums! - *) RAV "Asumiņš ..."

Tulkojums! - *) RAV "Asumiņš ..."

Angļu valodā: *) RAV “Sharpness”

What is it?- It’s a trifle of life, which now is blooming, in the house of hew flesh and even very painfully in the restored Soul! Yes, yes! Sharpness is painful for the New Flesh of Light! Surprise? That could be the case, because we were sleeping too long, we were awake, we missed a lot!

“Life goes on, my dear people! We are happy to tell you, that many were waiting for the end of the World! It will not be, because you expected, but the changes are, what you didn’t expect.” (Sanat Kumarahttp://kuthumi.ucoz.ru translated in Latvian 13.10.2012.
http://spekavots.ucoz.ru/news/dzive_turpina/2012-10-15-125  )

Well, the New Life begins in full swing. Only sleeping ones burst out, very rave, angry…”What do you need? What do you want again?” Let’s remember: Beloved ones, God’s Souls, there is no sharpness! They already from eyes, mood visually see and asking by themselves: “Sister! Brother! What happened? Can I help?”…
Well, then the sharpness is no longer a bodkin in the bag. It’s already melted in Joy. Then we join hands, we are going to help to all of others, to eliminate pebbles.

“So, the New Reality, which is now being created by you, will be based on 3, you will move from Duality to Trialness. Trio offers a much more stable, more integrated vision of the World (Fro El Moriah’s Message on the 3rdFlight and Fauna protection campaign on the Earth http://www.magnitiduha.info/archives/3922  translated in Latvian by Eslauma on 14.10.2012. http://spekavots.ucoz.ru/news/el_morija_vestijums/2012-10-15-126)

Oh, my dear Friend! God’s Souls! What a fortune to feel and even to see, that we blossom “iron”, little by little, sleeping ones awake up. We have a lot of work: new energy- information flows from the Space, above to capture everything, turn around in your mind, to customize Conscience!...

Thank you dear Heavenly Father, God’s Mother! Brothers! Sisters! Visible and invisible that now together we can touch the Ocean of New Knowledge! Let it be! Light dawn! Let’s capture Light! New distances congrats in Joy!


Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, Vinnējam viņu pusi!
Mēs deviņas izdziedam, Viņi vienu tuntulē. (LD, 856, var.)

Symbol letter *) RAV Creator Aid Letter was written on 14.10.2012.08:37AM in hear happiness collected for comprehensive experience by Eslauma, published: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_asumins/2012-10-15-127
----------
Symbol letter *) RAV “Sharpness” added to the Father’s Absolute Dictation, written by Leonid Maslov 09.08.17. Quatrain “Ideology” in Russian: http://www.otkroveniya.eu/poems/09.08.17.html in Latvian/English:  http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_09_08_17_katrens_ideologija/2017-08-09-2525  
Symbol letter in Latvian/English added to Divine Wisdom Site: http://spekavots.ucoz.ru /09.04.2018.
Sent to “Stariņš”: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.04.2018.
And: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.04.2018.
---------
Symbol letter *) RAV “Sharpness” prepared by Eslauma in English/Latvian for a comprehensive experience 09.04.2018.

Translated in English by Irita Irem
Angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 2018. gada. 7.aprīlī

--------------------------
Simbolvēstules oriģināls latviešu valodā: *) RAV "Asumiņš..."

Kas tas vēl ir?! - Tas ir dzīves sīkumiņš, kas nu tagad duras, jaunā miesas namiņā un pat ļoti sāpīgi dvēselītē atjaunotā!
Jā, jā! Asumiņš ir sāpīgs Jaunam Gaismas Ķermenim! Pārsteigums? Tas tā varētu gan būt, jo mēs pārāk ilgi iemiguši bijām, snauduļojām, daudz ko garām palaidām!

  "Dzīve turpinās, mani dārgie cilvēki. Mēs priecīgi jums paziņot, ka daudzi gaidīja pasaules galu. Nebūs tā, ko jūs gaidījāt, bet izmaiņas notiek tādas, kādas jūs negaidījāt." (Sanats Kumara: http://kuthumi.ucoz.ru , latviskoja, intuitīvi, Eslauma 13.10.2012.: http://spekavots.ucoz.ru/news/dzive_turpina/2012-10-15-125  )

Nu jau Jauna Dzīve sākas pilnā sparā! Tikai miegainīši spārdās, ļoti ārdās, dusmojas: "Ko tev vajag? Ko tu atkal gribi!?"
Atcerēsimies: Mīļumiņiem! Dievdvēselītēm asumiņu nav! Viņi jau no acīm, noskaņojuma vizuāli redz un paši jautā: "Māsiņ! Brālīt! Kas nu noticis? Vai ko varu palīdzēt?" ...
Nu, tad jau asumiņš vairs nav kā īlens maisā, tas jau Priekā Izkusis! Tad mēs rokās sadevušies, dodamies vēl visiem citiem palīdzību sniegt, asumiņus likvidēt!

"Tā Jaunā realitāte, kura tagad tiek jūsu radīta, būs balstīta uz 3, jūs no Dualitātes pārejat Trialitātē. Trijnieks piedāvā daudz stabilāku, daudz viengabalaināku pasaules redzējumu." (No "El Morija Vēstījums par 3. Akcijas norisi Floras un Faunas Aizsardzībai uz Zemes"
(http://www.magnitiduha.info/archives/3922 , latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.10.2012.:http://spekavots.ucoz.ru/news/el_morija_vestijums/2012-10-15-126  )

Ak, mans mīļais Draudziņ! Dievdvēselītes! Kāda laime sajust un pat redzēt, ka mēs asumiņus "gludinām", maz pa mazam, snaudulīšus modinām. Darba mums ir daudz: jaunās enerģijas - informācija straumēm plūst no kosmosa, spēj tik visu tvert, savā prātā apgrozīt, SirdsApziņu pielāgot! ...

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa! Brāļi! Māsas! Redzamie un neredzamie, ka nu kopā varam Jaunu Zināšanu Okeānam pieskarties! Lai notiek! Gaisma Aust! Gaismu tveram! Jaunas tāles Priekā sveicam!!!

     Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, Vinnējam viņu pusi!
     Mēs deviņas izdziedam, Viņi vienu tuntulē. (LD, 856, var.)

Simbolvēstuli *) RAV-Radītāja Atbalsta Vēstuli pierakstīja 14.10.2012.08:37, sirdslaimā apkopoja viskopīgai pieredzei Eslauma, publicēta:
http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_asumins/2012-10-15-127 
----------
Simbolvēstule *) RAV "Asumiņs..." pievienota Tēva Absolūta Diktētam, Leonīda Maslova pierakstītam 09.08.17. Katrānam "Ideoloģija", krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/09.08.17.html  , krievu/latviešu/angļu valodā: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_09_08_17_katrens_ideologija/2017-08-09-2525  
Simbolvēstule latviešu/angļu valodā ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē:http://spekavots.ucoz.ru /09.04.2018.
Nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.04.2018.
=====
Simbolvēstuli Tulkojums! - *) RAV "Asumiņš..." angļu/latviešu valodā viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.04.2018.

Skatījumu skaits: 595 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: