Galvenie » 2018 » Aprīlis » 4 » Tulkojums! - *) RAV "Jaunākā ziņa"
18:17
Tulkojums! - *) RAV "Jaunākā ziņa"

Tulkojums! - *) RAV "Jaunākā ziņa"

Angļu valodā - *) RAV "Latest news"

Dear Friend! Latest news! It might be a message- which in the old days was labeled as- "a curiosity"! And do you know? I read that soon in our atmosphere we will swim like fishes in our ponds!

"The currents of astral path are located in (deployed) streams. There is no bounded density, what exists in a single fixed layer. These beams are intersect, they float in the Space and at crossroads, the creature easily passes these current from one "square" to another. These intersections and platforms- cultural worlds, social unions that are related to one or another reality" (Quotation from "Preparation of Teachers in Astro Streams" by N.Kothelnikov http://www.sanatkumara.ru/stati/podgotovka-uchiteley-v-astralnie-potoki in Latvian translated Eslauma : http://spekavots.ucoz.ru/news/skolotaju_sagatavosana_astralas_straumes/2012-10-02-95

But, you don't afraid, because it can only happen, when you will want to try such a joke by yourself. The Creator in Space (we have been there for a long time, only now we know so far). The Law of the Free Will in Space preserves. And as our bodies turn into a new curtain, then we air- energy will swim in the streams, where and when we will want by ourselves…. That's a surprise!

"Here you need to pay special attention to the live-dimensional ethereal body, as your main body in fifth dimension. This is, what is at the moment subject to the most active rearrangement, adjustments, and even replacement. How it is understood, that exactly your ethereal body that causes the dissonance of the development of your bodies and the shells. That is simple, if you know, how your ethereal body looks in your heart…" (From "Mother Earth. How to grow miraculous dreams" through Svetlana Drachev Magazine "Mirovoi Cheneling: Duhovnije Soobshchenije Nr 4/2012 translated in Latvian: http://spekavots.ucoz.ru/news/mate_zeme_ka_aug_brinumberni/2012-09-29-88 )

Dear Friend! If you want to find out, if you are interested, look for it, read by yourself, because all the new posts, everyone understand by their own will, and it is also good and right. Everyone has the right to swim in the streams of New Light, wherever they want, so the routes should still be discovered! However Mother Earth can tell us, if we want, if we can to search, to find, to trust last news!...

Thank you, dear Creator, that we can find new posts in your Farm! Thank you, dear Mother Earth, that you give us advice, teach us to find ways, Thank you brothers, sisters, families of other nations, that we can exchange with fresh news!

Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, Kur man citi bāleliņi?
Cits Krievos, cits Leišos, Cits dziļāi Vāczemē. (LD, 3839)


*) RAV Creator's Aid Letter was written on 09/22/2012 07:26, and Eslauma collected with all her heartfelt love!
---------------------
Symbol letter *) RAV "Latest news" http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_jaunaka_zina/2012-10-01-94 added to the Father Absolute Dictation written by Leonid Maslov Quatrain 05.08.17. "Not yet autumn!"
In Russian: http://www.otkroveniya.eu/poems/05.08.17.html , in Latvian, Russian and English: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_05_08_17_katrens_vel_ne_rudens/2017-08-05-2518
The translation of Symbol letter in English is posted on the Divine Wisdom Site: http://spekavots.ucoz.ru /04.04.2018
Sent to "Stariņš": https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.04.2018.
And: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.04.2018.
--------
Symbol letter- Translation- *) RAV "The latest news" in Latvian/English for all-around experience prepared by Eslauma 04.04.2018.

Translated in English by Irita Irem
Angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 2018. gada 3. aprīlī

-----------------------
Oriģināla teksts latviešu valodā:
Mīļo Draudziņ! Jaunākā ziņa! Tā varētu būt ziņa - kas agrākos laikos zīmējās kā - "ziņķārība"! Un zini? Izlasīju, ka drīz mūsu atmosfērā mēs peldēsim līdzīgi zivīm mūsu dīķos!

"Astrālā virziena gaismas straumes atrodas (izvietotas) straumēs. Šeit nav apstraktā blīvuma, kas eksistē vienā fiksētā slānī. Šīs straumes krustojas, viņas peld Pasaulsnamā, un krustojumu vietās būtnei viegli pāriet šīs straumes no viena "laukuma" citā. Šie krustojuma punkti un platformas - kultūras pasaules, sociālās savienības, kuras saistītas ar vienu vai otru realitāti." (Citāts no "Skolotāju sagatavošana astālās straumēs" N.Koteļņikova : http://www.sanatkumara.ru/stati/podgotovka-uchiteley-v-astralnie-potoki , Eslaumas intuitīvs latviskojums : http://spekavots.ucoz.ru/news/skolotaju_sagatavosana_astralas_straumes/2012-10-02-95

Bet tu nebaidies, jo tas varēs notikt tikai tad, kad Tu Pats Gribēsi tādu joku pamēģināt. Radītājs Kosmosā (mēs tur sen jau esam, tikai līdz šim nezinājām) Brīvās Gribas Tiesības Kosmosā Saglabā. Un, tā kā mūsu ķermeņi pārtop jaunā kavlitātē, tad mēs gaisa - enerģiju straumēs peldēsim, kur un kad tik vēlēsimies paši. ... Tas nu gan ir pārsteigums!

"Šeit nepieciešams īpašu uzmanību pievērst piecdimensiju ēteriskajam ķermenim, kā jūsu galvenajam ķermenim piektajā dimensijā. Tieši šis šobrīd arī pakļauts visaktīvākajām pārkārtošanām, korekcijām un pat nomaiņām. Kā saprast, ka tieši jūsu ēteriskais ķermenis izvirzas par cēloni jūsu ķermeņu un apvalku attīstības disonansei. Tas visai vienkārši, ja zināt kā jūsu ēteriskais ķermenis izskatās jūsu sirdstelpā. ..." (No "Māte Zeme. Kā aug brīnumdari" caur Svetlanu Dračevu, Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 4/2012, latviskojums lasāms :http://spekavots.ucoz.ru/news/mate_zeme_ka_aug_brinumberni/2012-09-29-88 )

Mīļais Draudziņ! Ja vēlies uzzināt, ja interesē, meklē, lasi pats, jo visas jaunās ziņas, katrs saprot pēc savas gribēšanas un tas arī ir labi un pareizi. Katram ir Tiesības peldēt Jaunajās Gaismas straumēs kurp vēlas, tik maršruti vēl būtu jāuzzin! Taču to mums arī Māte Zeme pateikt var, ja tik gribam, spējam jaunas ziņas meklēt, atrast, uzticēties! ...

Paldies, mīļais Radītāj, ka mēs Tavā Saimniecībā jaunas ziņas atrast varam! Paldies, mīļā Māte Zeme, ka mums padomiņus dāvini, ceļus atrast māci! Paldies, brāļiem, māsiņām, citu tautu saimēs, ka mēs ziņām jaunākām apmainīties varam!

Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, Kur man citi bāleliņi?
Cits Krievos, cits Leišos, Cits dziļāi Vāczemē. (LD, 3839)

*)RAV-Radītāja Atbalsta Vēstuli pierakstīja 21.09.2012.07:26, visu sirdmīlestībā apkopoja Eslauma.
---------
Simbolvēstule *) RAV "Jaunākā ziņa": http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_jaunaka_zina/2012-10-01-94pievienota Tēva Absolūta Diktētam, Leonīda Maslova pierakstītam, Katrēnam 05.08.17. "Vēl ne rudens!", krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/05.08.17.html , krievu/latviešu/angļu valodā:http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_05_08_17_katrens_vel_ne_rudens/2017-08-05-2518
Simbolvēstules tulkojums angļu valodā ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /04.04.2018.
=====
Simbolvēstuli - Tulkojums! - *) RAV "Jaunākā ziņa", latviešu/angļu valodā, viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.04.2018.

Skatījumu skaits: 523 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: