Galvenie » 2018 » Aprīlis » 5 » Tulkojums! - *)RAV "Laimes Ceļā ..."
15:02
Tulkojums! - *)RAV "Laimes Ceļā ..."

Tulkojums! - *)RAV "Laimes Ceļā ..." 

Angļu valodā: *)RAV “On the Road of Happiness...”

Dear Friends! Souls! It’s again new miracle!
I am feeling already for couple of days: bones of flesh- in the system, transformation have begun! It’s as somewhere feel pain, pain like sparks, sometimes seems, that chest appears to be shaking a little bit, also on the shoulder something scratch at the moment of leaning… Yes, that are strange transformation!...
But, I’m sure to say- it all leads to gladness! I already understand it well: the old bodies change into new qualities!!!

“You know my beloved! With every day it’s easier to make Great Transition. “The curtain” becomes thinner between our Worlds! Teacher rays are our hands, what are given to you, as soon as your physical body is left. But, soon will come time, when also this will be not necessary! You all will enter into the Hall of Fame by closing the uprising. And that’s true.” (Krayon “Address to the readers of the magazine” 15.12.11.Magazine “Mirovoy Channeling .Duhovnije Soobshchenije” N1/2012 page 109 e-mail: mirovoy_channeling@mail.ru  Internet market: http://world-channeling.com/   translated in Latvian by Eslauma 03.10.2012.)

Dear Friends! Souls! If also you have something similar to feel in transformations in the body home, please tell to us, let’s share experience, even in the pages of Spēkavots. That is very important- don’t be alone: to know, to understand, what is it, why it happens, or only to one it “shows up” these transformations, the body changes, the mood fluctuates….
We are no longer, who don’t know the Cosmic Knowledge. Look, how patiently the Creator has taught us since 2004. The Teachers of light explains, giving landmarks for roads! Also we can read the publications in Latvian in site Spēkavots. Only by ourselves to be pedestrians, collectors of Knowledge, then we will reach long distance, let’s welcome a New Light!

OUR FATHER, THE HEAVENLY FATHER, PLEASE ACCEPT MY LOVE WITH THANKFULNESS FOR YOUR ASSISTANCE IN THESE EXAMINATIONS, WHICH WAS DECIDED TO GO THROUGH THAT TO MY NATION AND TO ALL HUMANITY OF TRUE FAITH AND CONFIRMATION OF CO CREATOR CROSSROADS. WE HAVE NO OTHER GODS ONLY CREATION BEGINNING OF THE BEGINNING, AND WE HAVE NO ANY DOUBT FOR THAT, THAT ONLY TRUE FAITH AND FIRST LOVE IS THE BASIS OF THE UNIVERSE AND IS THE BASIS OF GOD’S CREATION GIVEN BY YOU IN OUR NATION.
AS YOUR MANIFESTED PLAN, AS PEOPLE-GODS WE WILL BEAR LOVE FOREVER AND ONLY LOVE IN THE GREAT SPACE OF COSMOS CONNECT OUR INTENTION WITH YOURS! LET IT BE ON THAT IS YOUR WILL!
AMEN!
(from Creator Revelation 01.10.12. “Celebration of the Spirit” written by Leonid Maslov: http://www.otkroveniya.eu/2012/01.10.12.html translated in Latvian by Eslauma: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_01_10_12_svetki_garam/2012-10-02-96 ) 

Believe surely, dear Friend! Souls of the God! ALL TOGETHER: IN LOVE, IN FAITH, in mutual TRUST in the New Times, in the New Homes of Bodies (remember: …I believe in resurrection of the body… we read in church) We will give the Paradise of Happiness!!! Only that- the obstacles of bias let’s get nasty aside. Such trivia- in vain on the Road of Happiness!
Let it be the will of our heavenly Father  and Mother Earth- the life of the Children of the Land to build in New quality!

Kas vilkam, kas lāčam Mežā kāra šūpulīti?
Tādi vīri izauguši nešūpoti, neauklēti! (LD, 1716)


Thank you dear Heavenly Father and God’s Mother! Your sons and daughters are waking up to the New Roads!
Good morning, dear Lights! Welcome the Sun of day. Let’s shoe your legs, to dress a skirt, to search the sound of song!!! Then let’s on the wide distance joint steps walk! This is the consistent walk in the Road of Happiness!!!

Symbol letter *)RAV- Creator Aid Letter “On the Road of Happiness” written on: 10/3/2012 1:36AM all collected in heart love Eslauma, published: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_laimes_cela/2012-10-03-99 
--------------------
Symbol letter *)RAV “On the Road of Happiness” added to the Father’s Absolute Dictation, written by Leonid Maslov Quatrain 06.08.17. “The last life” in Russian: http://www.otkroveniya.eu/poems/06.08.17.html  in Latvian/English: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_06_08_17_katrens_dzive_pedeja/2017-08-06-2520 
The translation of the Symbol letter is posted on the Divine Wisdom Site: http://spekavots.ucoz.ru /05.04.2018.
Sent to “Stariņš”: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.04.2018.
And: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /05/04/2018.
===========
*)RAV “On the Road of Happiness” in Latvian/English comprehensive experience was prepared by Eslauma on April 5, 2018.

Translated in English by Irita Irem
Angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 2018. gada 5.aprīlī

=====
Simbolvēstules teksts latviešu valodā:
*) RAV "Laimes ceļā..."
 Mīļo Draudziņ! Dvēselītes! Tas tik atkal brīnums jauns!
Sajūtu jau dienas pāris: miesas kaulos - sistēmā, pārvērtības sākušās! It kā šur tur iesāpas, sāpītes kā dzirksteles; reizēm krūšu kurvis šķiet, sašķobās mazliet, arī plecā kaut kas nograb, noliekšanās brīdī ... Jā, tās ir pārvērtības dīvainas! ...
Bet man droši jāsaka - viss uz prieku vedina! Saprotu jau labi: vecās miesas jaunā kvalitātē pārtop!!!

"Ziniet, mani mīļotie! Ar katru dienu Lielo Pāreju veikt jo vieglāk. "Aizkars" starp mūsu pasaulēm kļūst plānāks! Skolotāju stari - tās mūsu rokas, kuras jums sniedzam, līdzko savu fizisko ķermeni atstājiet. Taču drīz pienāks laiks, kad arī tas nebūs vajadzīgs! Jūs visi savā lieliskumā ieiesiet Slavas Zālē, noslēdzot augšupcelšanu. Un tas patiesi tā." (Krajons "Uzruna žurnāla lasītājiem" 15.12.11.: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1/2012, 109. lpp, Žurnāla El. adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Internet.veikala El.adrese: http://world-channeling.com/  , citātiņu, intuitīvi, latviskoja Eslauma 03.10.2012.)

Mīļo Draudziņ! Dvēselītes! Ja vien arī tev ir kas līdzīgs samanāms, miesas nama pārvērtībās, lūdzu pastāsti, dalīsimies pieredzē, še pat Spēkavota lapiņās. Tas ir ļoti svarīgi - nebūt vienam: zināt, saprast, kas tas ir, kādēļ notiek tā, vai tik vienam man tās pārvērtības "rādās", ķermenītis izmainās, noskaņojums svārstās ...
Mēs vairs neesam nezinīši Zināšanās Kosmiskās. Lūk, cik pacietīgi Radītājs mūs skolo jau no gada 2004.! Gaismas Skolotāji skaidro, ceļam orientierus sniedz! Arī latviskojumus nu jau lasīt varam Spēkavota saitiņā. Tikai paši būsim naski gājēji, Zināšanu krājēji, tad jau tāles sniegsim, Jaunu Gaismu Sveiksim!

"MŪSU TĒVS, DEBESU TĒVS, LŪDZU PIEŅEM MANU MĪLESTĪBU AR PATEICĪBU PAR TAVU ATBALSTU ŠAJOS PĀRBAUDĪJUMOS, KURUS BIJA LEMTS IZIET MANAI TAUTAI UN VISAI CILVĒCEI PATIESAS TICĪBAS UN LĪDZRADĪTĀJA LĪDZZIŅAS IZPRATNES CEĻĀ.
NAV MUMS CITU DIEVU, TIKAI RADOŠAIS SĀKUMU SĀKUMS, UN NAV MUMS NEKĀDU ŠAUBU PAR TO, KA TIKAI PATIESA TICĪBA UN PIRMMĪLESTĪBA IR PAMATS PASAULSNAMAM UN IR DIEVRADĪŠANAS PAMATS, TEVIS IELIKTS MŪSU TAUTĀ!

KĀ TEVIS IZPAUSTAIS PLĀNS, KĀ CILVĒKI-DIEVI, MĒS MŪŽĪGI NESĪSIM MĪLESTĪBU UN TIKAI MĪLESTĪBU VARENĀ KOSMOSA TELPĀ, SAVIENOJOT SAVU NODOMU AR TAVU!
LAI NOTIEK UZ TO TAVA GRIBA!
ĀMEN! 

(No - Radīta Atklāsme 01.10.12. "Svētki Garam", pierakstīja Leonīds Maslovs,http://www.otkroveniya.eu/2012/01.10.12.html , Eslaumas intuitīvs latviskojums:http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_atklasme_01_10_12_svetki_garam/2012-10-02-96 ) 

Tici droši, mīļais Draudziņ! DievDvēselītes! VISI KOPĀ: MĪLESTĪBĀ, TICĪBĀ, savstarpējā UZTICĪBĀ Jaunos laikos, Jaunas Miesas Namos (atceramies: ... es ticu uz miesas augšāmcelšanos ... baznīciņā skaitījām) Laimes Paradīzi sniegsim!!! Tik vien - aizspriedumu šķēršļus malā pabīdīt saņemsimies dūšu. Tādi nieki, Laimes Ceļā lieki!
Lai notiek mūsu DebesTēva-DievMāmiņas Griba - Zemes Bērnu Dzīves Jaunā kvalitātē celt!!!

Kas vilkam, kas lāčam Mežā kāra šūpulīti?
Tādi vīri izauguši nešūpoti, neauklēti! (LD, 1716)

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa! Tavi dēli, meitas Jaunam Ceļam mostas!
Labrīt, mīļās Gaismiņas! Dienas Sauli sveicam! Aunam kājas, velkam svārku, dziesmu skaņu meklējam!!! Tad uz ārēm plašām Kopus soļus mērojam. Tas tik gājiens saskanīgs Laimes Ceļā būs!!!

Simbolvēstuli *) RAV- Radītāja Atbalsta Vēstuli "Laimes ceļā..." pierakstīja 03.10.2012.01:36, sirdsmīlestībā visu apkopoja Eslauma, publicēta: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_laimes_cela/2012-10-03-99 
-------
Simbolvēstule *) RAV "Laimes ceļā...", pievienota Tēva Absolūta Diktētam, Leonīda Maslova pierakstītam, Katrēnam 06.08.17. "Dzīve pēdējā", krievu valodā: http://www.otkroveniya.eu/poems/06.08.17.html , krievu/latviešu/angļu valodā: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_06_08_17_katrens_dzive_pedeja/2017-08-06-2520 
Simbolvēstules tulkojums angļu valodā ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē:http://spekavots.ucoz.ru /05.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts / 05.04.2018. 
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.04.2018. 
=====
*)RAV "Laimes ceļā...", latviešu/angļu valodā, viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.04.2018.

Skatījumu skaits: 496 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: