Galvenie » 2018 » Aprīlis » 5 » Vēsts: 05.04.18. Katrēns "Maijs - tās Pavasara beigas"
15:04
Vēsts: 05.04.18. Katrēns "Maijs - tās Pavasara beigas"

05.04.18 Катрен “Май – это конец Весны” ​​

Ложь всегда раскрывается!
Смешно её прятать!
Пространство Добром отзывается!
Добро нельзя замарать!

Россия, конечно, не Ангел!
Много грехов на челе!
Но, Бог Её всегда правил,
Заставляя проживать в Добре!

Коромысло качнулось к Любви,
Тьма напрасно старается!
Не пролиться Святой крови,
Кто лжёт, сам замарается!

Ненависть – плохое чувство!
Запад поймёт позже!
Напрасно проявлять буйство,
Ответный удар возможен!

Россия обычно терпит!
Но, едет, как всегда, быстро!
В Неё нужно просто верить,
Россия – это Бога место!

Можно сказать ещё: Трон!
Россия – Святое место,
Россия капитала заслон,
РОССИЯ и БОГ ВМЕСТЕ!

Ещё границы напряжены,
Но, влияние Руси заметно,
Два Лагеря теперь разделены,
Кто за Русь – Божья отметина!

Запад столкнётся с Природой!
Планета качнётся под ним,
Накроет горной породой,
Погребальный проявится Нимб!

Западу не понятно «Завтра»,
Но, природа уже готова,
Тьма отступить должна, правда,
Не будет на счастье подковы!

Счастье для тех, кто в Любви!
Выбор между Тьмой или Светом!
Повторяю, не будет войны,
Люди услышат слова Завета!

Россия вернётся к Богу!
Проснётся Пассионарность Народа,
Человечество примет в итоге,
РОССИЯ – ИСТОК ЧЕЛОВЕКА-БОГА!

Восстанет внутри Гордость,
За страну или Исток мира!
Укрепится Духовная прочность,
Вновь Россия станет Пальмирой!

Но, всё это только «Завтра»,
Сегодня сложный экзамен!
Ни одного слова от Тьмы правды,
Выход из тупика ложью завален!

Предстоит всем – очищение!
И, прежде всего, внутри!
Никакого в Душе отмщения!
И в Духе никакой кутерьмы!

Россия вернётся к Вече!
ВСЕ РАВНЫ ПЕРЕД БОГОМ!
Равенство – довод вечный!
И единственная к Богу дорога!

Народ ждёт решения Первого!
Он получил доверие!
Должен выбрать решение Верное,
Народ окончательно поверит!

Страна хочет развиваться по Плану!
Не на год вперёд, а на века!
Не принимает Народ кланов,
Кланы – это тёмная сторона!

Инаугурация очень скоро!
Май – это конец Весны!
Должны прекратиться споры,
Мир у последней черты!

Аминь.
Отец Абсолют.

05.04.18

 

Vēsts: 05.04.18. Katrēns "Maijs - tās Pavasara beigas"

Meli vienmēr atklājas!
Smieklīgi tos slēpt!
Telpa Labajam atsaucas!
Labo nedrīkst aptraipīt!

Krievija, protams, ne Eņģelis!
Daudz grēku uz pieres!
Taču, Dievs Viņu vienmēr laboja,
Liekot dzīvot Labajā!

Svaru kārts salīgojās uz Mīlestību,
Tumsa veltīgi pūlas!
Neizlīs Svētās asinis,
Kurš melo, pats aptraipās!

Ienaids - sliktas jūtas!
Rietumi sapratīs vēlāk!
Veltīgi izpaust plosīšanos,
Atbildes sitiens iespējams!

Parasti Krievija pacieš!
Taču, brauc, kā vienmēr, ātri!
Vienkārši ticēt Viņai vajag,
Krievija - tā Dieva vieta!

Vēl var teikt: Tronis!
Krievija - Svēta vieta,
Krievija kapitāla aizklājs,
KRIEVIJA un DIEVS KOPĀ!

Vēl robežas saspringtas,
Taču, Krievzemes ietekme manāma,
Divas nometnes tagad izdalītas,
Kurš par Krievzemi - Dieva atzīme!

Rietumi ar Dabu sadursies!
Zem viņiem Planēta sašūposies,
Ar kalnu sugu pārklās,
Bēru Nimbs izpaudīsies!

Rietumiem nav saprotams "Rīt",
Taču, daba jau gatava,
Tumsai jāatkāpjas, taisnība,
Uz laimes pakava nebūs!

Laime priekš tiem, kuri Mīlestībā!
Izvēle starp Tumsu un Gaismu!
Atkārtoju, kara nebūs,
Cilvēki Novēlējuma vārdus izdzirdēs!

Krievija pie Dieva atgriezīsies!
Pamodīsies Tautas Pasionaritāte,
Rezultātā cilvēce pieņems,
KRIEVIJA - CILVĒKA-DIEVA SĀKOTNE!

Iekšienē Lepnums sacelsies,
Par valsti vai miera Sākotni!
Garīgā stabilitāte nostiprināsies,
Krievija atkal Palmīra kļūs!

Taču, viss tas tikai "Rīt",
Šodien eksāmens sarežģīts!
Neviena patiesības vārda no Tumsas,
No strupceļa izeja meliem aizbērta!

Visiem stāv priekšā - attīrīšana!
Un, vispirms, iekšienē!
Dvēselē atriebības nekādas!
Un Garā nekādas kņadas!

Krievija pie Večes atgriezīsies!
VISI VIENLĪDZĪGI DIEVA PRIEKŠĀ!
Vienlīdzība - arguments mūžīgs!
Un vienīgais ceļš pie Dieva!

Pirmā lēmumu gaida Tauta!
Viņš uzticību saņēma!
Lēmums Uzticams jāizvēlas,
Tauta noticēs galīgi!  

Valsts pēc Plāna grib attīstīties!
Ne gadu uz priekšu, bet uz mūžiem!
Nepieņem Tauta klanus,
Klani - tā tumšā puse!

Inaugurācija ļoti drīz!
Maijs - tās Pavasara beigas!
Strīdiem jābeidzas,
Pie pēdējās svītras Pasaule!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
05.04.18.

05.04.18. Quatrain  “May- is the end of Spring”

Lies are always revealed!
It’s ridiculous to hide it!
The Space refers to Good!
 Good can’t be dirty!

Russia, of course, is not an Angel!
Many sins in the forehead!
But, God has always ruled her,
Forcing to live in Good!

The rocker swung to Love,
Darkness is trying in vain!
Holy blood will not shed,
Who is lying, he messes up!

Hate- is a bad feeling!
The West will understand later!
It’s in vain to show violence,
A retaliatory stick is possible!

Russia usually suffers!
But, goes, as always, quickly!
You just need to believe in Her,
Russia- is God’s place!

Can say more: Thrones!
Russia- a Holy place,
Russia is barrier of capital,
RUSSIA and GOD TOGETHER!

Borders are strained more,
But, the influence of Russia is noticeable,
Two Camps are now separated,
Who is for Russia- mark of God!

The West will face with Nature!
The Planet will swing under them,
Will cover with suit of rock,
Will manifest the burial Nimbus!

The West doesn’t understand “Tomorrow”,
But, Nature is already ready,
The Darkness must retreat, however,
Horseshoe will be not for luck!

Happiness for those, who are in the Love!                                        
The choice between Darkness and Light!
I repeat, there will be no war,
People will hear the words of the Covenant!

Russia will return to God!
The passionarity of Nation will wake up,
Humanity will accept in the end,
RUSSIA- IS THE BEGINNING OF HUMAN-GOD!

Pride will rise inside,
For the country or the peace of Beginning!
Spiritual strength will strengthening,
Once again, Russia will become the Palmyra!

But, all this is only “Tomorrow”,
Today is a difficult exam!
Not one word of the Truth from Darkness,
The way out of impasse is filled up with lie!

Front of everyone stand- purification!
And, first of all, inside!
There is no vengeance in the Soul!
And there is no commotion in the Spirit!

Russia will return to Vetche!
ALL ARE EQUAL FRONT OF GOD!
Equality- is eternal argument!
And the only way to God!

The first is Nation, who is waiting for decision!
He got the confidence!
Must choose the right solution,
The nation will finally believe!

The country wants to develop according to the Plan!
Not for a year ahead, but for ages!
Nation don’t accept clans,
Clans- are the dark side!

Inauguration is very soon!
May- is the end of Spring!
Disputes should stop,
The World is to the last line!

Amen
Father Absolute
05.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.04.18.html   , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.04.2018.

Skatījumu skaits: 545 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: