Galvenie » 2018 » Aprīlis » 10 » Vēsts: 10.04.18. Katrēns "Pakavs uz laimi"
18:12
Vēsts: 10.04.18. Katrēns "Pakavs uz laimi"

10.04.18 Катрен  “Подкова на счастье”​​

Теперь уже так получается,
Один триколор на Планете!
Созвездия лишь удивляются,
Русь Святая – за всё в ответе!

Люди живут, не понимая толком,
Кто управляет Планетой?
Для Создателя не надо столько,
Ни Учеников – ни их оппонентов!

Планета – тонкое Существо!
Зачем Ей такие проблемы?
Люди не понимают по существу,
Откуда прорастают дилеммы!

Дилемма – не принятие взглядов!
Решение только войной!
Но, войны – большая проблема,
Главное, обойти стороной!

Однако, стороной не обойти!
Каждый считает правым!
Как же трудно найти,
Общую для всех Правду!

Правда – одна бывает!
Сознание говорит обратное!
К сожалению, не устраивает,
Мысли у всех превратные!

Теперь все в узелке,
Который разрубить трудно!
Как птицы в одном силке,
Стороны слушать нужно!

Санкции – реальный ход!
Товарооборот ухудшается!
Где же тот самый порт,
Где счастье случается?

Президент уже управляет!
Ждёт Исторического проведения,
Русский народ желает,
Чтобы сложилось мнение!

Единое мнение – уже перемирие!
Есть куда плыть кораблю!
Главное, уже намерение,
К Берегу плыть Моему!

Все правы – неправ один!
Не ясно, кем себя мнит?
Нужно разрубить клин,
Нужен на Планете гид!

Тот, который знает всё!
Божественное Пространство!
И понимает, что ВСЁ Моё!
Для людей в Духе убранство!

Спешат корабли и люди!
К Великому причалу и берегу,
Сегодня Большая прелюдия,
Впереди всё проверено!

Стреляют, но все спешат!
Все хотят прийти первыми!
Только Бог выдаёт мандат,
СоТворцам Своим Верным!

Планета ждёт победителей!
Пока, не ясно – кто первый?
Тьма не достигнет Обители,
Первым придёт – Верный!

Все ждут выбор России?
Судьбой решено это!
Проявится с трудом Мессия!
Остановит Он для людей вендетту!

Май наполнит паруса Весной!
Главная гавань готова!
Не обернётся Мир войной,
Бог повесил на счастье подкову!

Аминь.
Отец Абсолют.

10.04.18

 

Vēsts: 10.04.18. Katrēns "Pakavs uz laimi" 

Tagad jau tā sanāk,
Trīskrāsa viena uz Planētas!
Zvaigznāji tikai brīnās,
Svētā Krievzeme - par visu atbildīga!

Cilvēki dzīvo, īsti nesaprotot,
Kurš Planētu vada?
Priekš Radītāja nevajag tik daudz,
Ne Skolnieku - ne viņu oponentu!

Planēta - Būtne smalka!
Priekš kam Viņai tādas problēmas?
Cilvēki pēc būtības nesaprot,
No kurienes dilēmas izaug!

Dilēma - uzskatu nepieņemšana!
Risinājums tikai ar karu!
Bet, karš - liela problēma,
Galvenais - ar līkumu apiet!

Tomēr, ar līkumu neapiet!
Katrs uzskata taisnīgs esam!
Cik grūti gan atrast,
Priekš visiem kopējo Taisnību!

Taisnība - viena ir!
Apziņa pretējo runā!
Par nožēlu - neapmierina,
Domas katram ačgārnas!

Tagad viss mezgliņā,
Ko sacirst grūti!
Kā putni vienās lamatās,
Puses klausīt vajag!

Sankcijas - reāla gaita!
Preču apgrozījums pasliktinās!
Kur gan tā pati osta,
Kur laime gadās?

Prezidents jau vada!
Gaida Vēsturisko notikumu,
Krievu tauta vēlas,
Lai viedoklis saskanētu!

Vienots viedoklis - jau pamiers!
Ir kuģim kur peldēt!
Galvenais, jau nodoms,
Uz Manu Krastu peldēt!

Visiem taisnība - taisnība vienam nav!
Nav skaidrs, par ko iedomāties sevi?
Ķīli vajag sacirst,
Gids uz Planētas vajadzīgs!

Tas, kurš visu zina!
Dievišķo Telpu!
Un saprot, ka VISS Mans!
Priekš cilvēkiem Garā rotājums! 

Steidzas kuģi un cilvēki!
Uz Diženo ostu un krastu,
Šodien Liela prelūdija,
Priekšā viss pārbaudīts!

Šauj, bet visi steidzas!
Visi grib pirmie pienākt!
Tikai Dievs mandātu izsniedz,
LīdzRadītājiem Saviem Uzticamiem!

Planēta uzvarētājus gaida!
Pagaidām, nav skaidrs - kurš pirmais?
Tumsa nesasniegs Mājokļus,
Pirmais pienāks - Uzticīgais!

Visi gaida Krievijas izvēli?
Tas Likteņa lemts!
Ar grūtībām Mesija izpaudīsies!
Apturēs Viņš priekš cilvēkiem vendetu!

Maijs buras ar Pavasari piepildīs!
Galvenā osta gatava!
Nepārvērtīsies Pasaule karā,
Dievs pakavu pakāra laimei!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
10.04.18.

10.04.18. Quatrain  “Horseshoe for luck”

Not it’s already so,
One tricolor on the Planet!
Constellations are only surprised,
Holy Russia- is responsible for all!

People live, not really understanding,
Who runs the Planet?
For the Creator is not necessary so much,
Neither the Disciples- nor their opponents!

The Planet- is a subtle Being!
Why would she have such problems?
People don’t understand in essence,
Where dilemmas spring from!

The dilemma- is acceptance of views!
The solution is only war!
But, war- is big problem,
The main thing is -to get around!

However, can’t with a bend around!
Everyone thinks to be right!
How hard is to find,
Common Truth for all!

True- is one!
Consciousness says the opposite!
Unfortunately- it doesn’t suit,
Thoughts to all are wrong!

Now everything in the bundle,
Which is difficult to cut!
Like birds in one snare,
Parts need to listen!

Sanctions- are real move!
Turnover is getting worse!
Where is the same port,
Where happiness happens?

The President is already running!
Waiting for the historic event,
The Russian people want,
To have an opinion!

United opinion- is a truce!
There is where to sail the ship!
The main thing, that is the intention,
To sail to the Mine Coast!

All are true- one has no true!
It’s not clear, who fancies himself?
It’s necessary to cut the wedge,
Guide is needed on the Planet!

That, who knows all!
The Divine Space!
And understands, that EVERYTHING is Mine!
For the people decoration in the Spirit!

Ships and people hurry!
To the Great port and coast,
Today the Great prelude,
Ahead everything is checked!

They shoot, but everything is in a hurry!
Everyone wants to come first!
Only God issues a mandate,
To the His Faithful Co Creators!

The Planet is waiting for the winners!
So far, it’s not clear- who is first?
Darkness will not reach the Adobe,
The first will come- Faithful one!

Is everyone waiting for the Choice of Russia?
By fate it’s decided!
Messiah will be manifested with difficult!
He will stop vendetta for people!

May fill the sails of Spring!
The main harbor is ready!
World will not turn into war,
God hanged horseshoe for luck!

Amen
Father Absolute
10.04.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.04.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.04.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.04.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.04.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.04.2018.

Skatījumu skaits: 645 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: