Galvenie » 2018 » Decembris » 20 » Vēsts: 20.12.18. Katrēns "Meļi"
14:58
Vēsts: 20.12.18. Katrēns "Meļi"

20.12.18 Катрен  “Лж​​ецы”

Тёмные не дают покоя,
Продали Совесть и жизнь,
Жизни уроки они не усвоили,
Они не продолжат жить!

Для каждого жизнь – экзамен!
Об этом говорится веками,
Но, жизнь остаётся без перемен,
Бросаются люди словами!

Человек ошибается – это ладно,
Выбор против Бога – почти приговор!
Игра против Бога вдвойне опасна,
Против Бога – сам себе вор!

Кажется, что всё пройдёт,
Так думают люди вокруг,
Но, жизнь по-другому течёт,
Навечно замкнётся круг!

Лжецы, как правило, безбожники,
Думают, что всё сойдёт,
Они Совести своей каторжники,
Боль Совести никогда не пройдёт!

Им кажется, что они правы,
Ради управления идут на всё,
Но, жизнь без Бога – есть драма,
Вокруг «трона» – одно жульё!

Говорят: Бог – высоко, а власть – рядом!
Погоны против Бога – есть поражение!
Где ложь, там нет порядка,
Ложь – гнилой Души отражение!

Игрок на стороне власти – болеет!
До десяти поколений в опале,
Душа игрока – тлеет,
В плохой у людей «славе»!

«На воре – горит шапка»,
От подозрений не скрыться,
Люди понимают, у кого папка,
Лжец уже всех боится!

Не скрыться от лжи самому!
Человек во лжи пахнет дурно!
Он в Духовную попал тюрьму,
Гнилое у него нутро!

Не виться долго верёвке,
Конец для лжеца – известен!
Оценят его прыть потомки,
Их жизнь будет ему местью!

Идущий во власть – лжёт!
Должен он знать заранее,
Жизнь его кошмаром пройдёт,
Жизнь пройдёт живой раной!

Им лучше не иметь семьи,
Семья будет страдать ни за что!
Жизнь лжецов – жизнь взаймы,
Да и сам он, конечно, никто!

Изменить ход истории нельзя,
Всякому событию время!
Человек – это творческая стезя,
Во лжи не жизнь, а – бремя!

Ложь против Света – ничто!
Всё, что решено – то сбудется!
Ложь – заколдованное кольцо,
Свет всё равно пробьётся!

Борьба со Светом – себе дороже!
Упоение от противостояния,
Бог относится к лжецам строже,
Готовит их на списание!

Не жалейте их, не браните!
Выбор случайного человека,
Память о них не храните,
Они вычеркнуты навсегда!

Лжецы – прерванная программа,
Выбором самого человека,
Это – их личная драма!
Момент растворения их на века!

Надо знать, что творит Душа!
Не смотрите внимательно на лжецов,
Душа – это человека Света ниша,
Без Души – это пустое кольцо!

Аминь.
Отец Абсолют
20.12.18

 

Vēsts: 20.12.18. Katrēns "Meļi"

Tumšie nedod miera,
Pārdeva Sirdsapziņu un dzīvi,
Dzīves mācību neapguva viņi,
Viņi dzīvot neturpinās!

Dzīve priekš katra - eksāmens!
Par to tiek runāts mūžīgi,
Taču, dzīve paliek bez izmaiņām,
Cilvēki ar vārdiem mētājas!

Cilvēks kļūdās - tas labi,
Izvēle pret Dievu - gandrīz spriedums!
Spēle pret Dievu divkārt bīstama,
Pret Dievu - pats sev zaglis!

Šķiet, ka viss pāries,
Tā domā cilvēki apkārt,
Bet, dzīve plūst citādi,
Aplis uz mūžiem noslēgsies!

Meļi, kā likums, bezdievji,
Domā, ka viss notiks,
Viņi savas Sirdsapiņas katordznieki,
Sirdsapziņas sāpes nekad nepāries!

Viņiem šķiet, ka taisnība viņiem,
Vadīšanas dēļ iet uz visu,
Bet, dzīve bez Dieva - drāma ir,
"Tronim" apkārt - vieni krāpnieki!

Saka: Dievs - augstu, bet vara - blakus!
Pret Dievu uzpleči - sakāve ir!
Kur meli, tur kārtības nav,
Meli - trūdošas Dvēseles atspulgs!

Varas pusē spēlētājs - slimo!
Līdz desmitai paaudzei nežēlastībā,
Spēlmaņa Dvēsele - trūd,
Pie cilvēkiem sliktā "slavā"!

"Uz zagļa - cepure deg",
No aizdomām nenoslēpties,
Cilvēki saprot, kuram mape,
Melis jau visu baidās!

Nenoslēpties no meliem sev!
Cilvēks melos ož nelabi!
Viņš Garīgā cietumā nokļuvis,
Iekšējā būtība viņā trūdoša!

Virve nevijas ilgi,
Meļa gals - zināms!
Žiglumā viņu pēcnācēji novērtēs,
Viņu dzīve būs atriebība viņam!

Varā ejošais - melo!
Iepriekš viņam jāzin,
Viņa dzīve murgos ritēs,
Dzīve būs atvērta brūce!

Labāk viņam ģimenes nebūt,
Ģimene cietīs ne par ko!
Meļu dzīve - dzīve aizņēmumā,
Jā un pats viņš, protams, nekas!

Vēstures gaitu izmainīt nevar,
Katram notikumam laiks!
Cilvēks - tā radoša taka,
Melos ne dzīve, bet - nasta!

Meli pret gaismu - nekas!
Viss, kas nolemts - no likteņa!
Meli - apburtais loks,
Gaisma vienalga izsprauksies!

Cīņa ar Gaismu - dārgāka sev!
Sajūsma par pretestību,
Dievs pret meļiem izturas stingrāk,
Gatavo viņus norakstīšanai!

Nežēlojiet viņus, nerājiet!
Gadījuma cilvēka izvēle,
Atmiņas par viņiem neglabājiet,
Izsvītroti viņi uz visiem laikiem!

Meļi - pārtraukta programma,
Paša cilvēka izvēles,
Tā - viņu personīgā drāma!
Viņu izšķīšanas moments uz mūžiem!

Dots zināt, ko Dvēsele rada!
Uz meļiem neskataties uzmanīgi,
Dvēsele - tā cilvēka Gaismas niša,
Bez Dvēseles - tas gredzens tukšs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
20.12.18.

20.12.18. Quatrain   „Liars”

The dark ones don’t give rest,
Sold Conscience and life,
They have not learned life lesson,
They will not continue to live!

For everyone life is- an exam!
This has been said for centuries,
But life remains without change,
People throw words!

Human make mistake- it’s fine,
The choice against God- is almost a sentence!
Game against God is double dangerous,
Against God- you are thief for yourself!

It seems, that everything will pass,
So thinks people around,
But, life flows differently,
Circle will close forever!

Liars, as usually are atheists,
They think, that everything will come down,
They are the convicts of their conscience,
The pain of conscience will never pass!

It seems to them that they are right,
For the sake of control they are ready for everything,
But, life without God- is a drama,
Around the “throne”- only crooks!

Say: God- is high, but power- is near!
Uplifts against God- is a defeat!
Where is a lie, there is no order,
Lies- are reflection of rotten Soul!

The player on the side of power- is sick!
They are in disgrace till ten generation,
The player Soul- is smoldering,
In bad “glory” to people!

“On the thief- the hat is burning”,
From suspicion doesn’t hide,
People understand who has the folder,
The liar is already afraid of everything!

Don’t hide yourself from lies!
The human in lies smell bad!
He got into Spiritual prison,
Internal essence is rotten in him!

Rope don’t curl long,                                              
The end of the liar- is known!
Descendants will appreciate his speed,
Their life will be his revenge!

Going one in power- is lying!
He should know in advance,
His life will be a nightmare,
Life will be open wound!

It’s better they don’t have family,
The family will suffer for nothing!
The life of liars- is borrowed life,
Yes and he by himself, of course, is nothing!

Can’t change the course of history,
Each event has time!
Human- is creative path,
In lie is not life, but- a burden!

Lying against light- is nothing!
All what is decided- is from fate!
Lies- are enchanted ring,
The light anyway will break through!

Fight with Light- is more expensive to herself!
Ecstasy for opposition,
God refers to the liars more strictly,
Prepares them to write off!

Don’t feel sorry for them, don’t scold!
Choice of random person,
Don’t keep the memory of them
They are crossed out forever!

Liars- interrupted program,
By the choice of human himself,
This- is their personal drama!
The moment of dissolving them for ages!

It’s given to know, what the Soul creates!
Don’t look closer at the liars,
Soul- is a niche of human’s Light,
Without Soul- this is an empty ring!

Amen
Father Absolute
20.12.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.12.2018
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.12.2018.

Skatījumu skaits: 360 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: