Galvenie » Ierakstu arhīvs

JAUNAIS VĒSTĪJUMS GARĪGAI VIENOŠANAI

Piezīme: informāciju par sākuma laiku Vēstījuma lasīšanai skatiet lappusē "Vēstījuma Laiks" (www.otkroveniya.ru/Vremya-Posyla.html ), (Eslaumas e-pasts sūtīts 20.07.2012.14:30).

1. Nožēla
Mūsu Tēvs, Debesu Tēvs,
lūdzu, Tevi, piedod
visus manus pārkāpumus,
apzinātos vai neapzinātos.
Āmen!

2. Lūgšana
Mūsu Tēvs, Debesu Tēvs,
es pieņemu Ticību Tavu,
viņa ir mans ceļš,
es pieņemu Kanonus Tavus mūžīgos
ar Mīlestību uz Tevi un darbiem Taviem.
Dievs, lūdzu, dod man Cerību
uz manas dvēseles glābšanu
un dāvini man Gudrību Tavu
priekš dzīves manas
šeit, uz Zemes, un Mūžībā.
Āmen!

3. Jaunais Vēstījuma teksts, Radītāja nodots mums 26.07.12.
MŪSU TĒVS, DEBESU TĒVS, ES PIEŅEMU KANONUS TAVUS MŪŽĪGOS, JO VIŅI IR MANS CEĻŠ MŪŽĪBĀ UN PAMATS KRIEVIJAS TAUTAS GARĪGAI VIENOŠANAI!
ES UZŅEMOS ATBILDĪBU PAR SAVU NODOMU UN MANAS TAUTAS NODOMU UN DARĪŠU VISU PRIEKŠ VALS ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 489 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 26.08.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Skaidrojums 26.07.12. Vēstījums Garīgai Vienošanai

1. Tiešām, ES cilvēkiem vēl nedevu VĒSTĪJUMU Garīgai Vienošanai, gaidot, ka viņi paši, paceļoties pa personīgās LīdzZiņas evolūcijas kāpnēm, praktiski 8 gadu Garīgā darba laikā, varēs noformulēt Jaunās Krievijas koncepciju - Krievijas cilvēku, Patiesas TICĪBAS un Garīgas kalpošanas, savam Radītājam!
2. Tieši KALPOŠANAS, jo viss pārējais, ieskaitot reliģisko verdziskumu, necienīgi Paša PirmRadītāja Izpaustajam plānam un tādēļ tikai cilvēka (cilvēku) nodoma LĪDZSASKAŅA un Harmonizācija ar Radītāju, var būt attaisnojums kārtējai inkarnācijai, īpaši šajā Lielo PĀRMAIŅU Laikā!
3. Pat vārds "pārmaiņas" ne visai atbilst pašreizējai ĒRAI, kur stāv priekšā pāriet visiem Planētas cilvēkiem un, protams, ne visi no viņiem spēs patstāvīgi paveikt Kvantisko pāreju un noiet ceļu no Piektās rases "dziļumiem" uz Sestās rases - LīdzRadītāju Rases Dievišķiem plašumiem!
4. Šīs sarežģītās pārejas laikā tiešām citā (augstu vibrā ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 818 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 26.08.2012 | Komentāri (0)

Par laika precizēšanu Vēstījuma Garīgai Vienošanai sākumam

Cienījamie Domubiedri!

Dārgie LīdzRadītāji!

Atgādinām Jums, ka sākot ar 2012.gada augustu, Krievijas Tautas kolektīvais Vēstījums Garīgai Vienošanai tiks vadīts trīs reizes mēnesī - 4.,17. un 26. datumā.
Savā Vēstījumā 04.07.12. Radītājs mums deva vēl vienu (trešo) dienu - mēneša 4.datumu - viskopīga Nacionālā Vēstījuma vadīšanai.
Lai stiprinātu LīdzRadītāju savstarpējās LĪDZSASKAŅAS efektivitāti un viņu LĪDZSASKAŅU ar Radītāju, nepieciešams līdz minūtei un sekundei precizēt Vienota Vēstījuma sākuma LAIKU.
Kā Jums jau zināms, katrs Vēstījums sastāv no trijām daļām, sekojošām stingri noteiktā kārtībā: Lūgšana nožēlošanai, Jaunā lūgšana "Mūsu Tēvs" un, pēc satura, brīvā daļa - Jūsu uzrunai personīgi Radītāju. Vēstījuma trešajā daļā, katrs no Jums var Radītāju lūgt par visu ko, ko Jums saka priekšā Jūsu Sirds - Dieva daļiņas patvērums, un formēt vēlamās nākotnes jebkuras domformas (piemēram, izv ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 513 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 26.08.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Atklāsme 04.07.12. Sabiedrība

1. Ko gan tādu izdarīja "mazie" ļaudis Krievijā un, kas gan izmainījās Sabiedrībā, kura, savukārt, arī atspoguļo daudzlīmenīgu viedokļu paleti, bet galvenais, priekšstatus par sevi, par cilvēkiem un, protams, par Radītāju?
2. Jebkurš Sabiedrības griezums uzrāda Telpas daudzlīmenību ne tikai augstās Garīgās virsotnēs, bet arī parastā (banālā) grēkā krišanā un pat viszemākajās kaislībās, pie kam, viņu daudzveidībā cilvēciskā dzīvē visos viņas līmeņos, ieskaitot, protams, cilvēciskās regularitātes atzarus!
3. Neskarot tagad Smalko Pasauļu tēmu, varu tikai teikt, ka cilvēces Izpaustais plāns, unikāls ar Ievērojamu tikumību izlasi un viszemākajām krišanām, kas vienlaicīgi ir Labā un Ļaunā klatbūtnes izpausmes un, kuras bija cilvēku izkropļotas ApZiņas radītas, neskatoties uz to, ka cilvēki bija Manis virzīti šajā Pasaulē ar vienu vienīgu mērķi - PAŠPilnveidošanās (ApZiņas evolūcijas) mērķi!
4. Cilvēki pastāvīgi aizmirst, ka viņi ir ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 502 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 26.08.2012 | Komentāri (0)

*NAD Vēstule "Neguli, Saulīte ..."
Mīļo Draudziņ! Dievdvēselītes! Nu mums jautrā rotaļa "Neguli, Saulīte, ābeļu dārzā!" būs brīnišķīgākā dzīves īstenība! Mēs jau ļoti jūtami dzīvojam Smalkajā, plašajā pasaulē, kur dzīves fiziskais blīvums pat mazāk vērīgiem cilvēkiem SAJŪTAMS kļūst. Radītāja Atklāsmēs tik skrupulozi izskaidroti, izgaismoti enerģētiski informatīvās Zemes atmosfēras telpas un cilvēku sabiedrības dzīves eksistences apstākļi tajā, ka ar katru mirkli viss uzpildās ar jaunām enerģijām-domām-vārdiem ... jauniem jēdzieniem, jauniem simboliem, jauniem uzskatiem! Jauniem! Jauniem, jauniem ...

"Telpa ir sarežģīta Saprāta Sfēra, jo evolūcija, tātad, attīstība paredz/pieļauj pretimnākošu enerģētisku, dažāda blīvuma (enerģiju) straumju esamību, viņu caurvīšanos, taču ne cīņu, bet pretestību vienību, viņu savstarpējo caurplūsmu, viņu komplementaritāte arī rada Lielo Vienoto Veselumu! (32.pants Radītāja Skaidrojumā "Cilvēkam jāsper pirmais solis pie sevis!" pierakstīja L. ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 534 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 23.08.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Skaidrojums 21.06.08.Cilvēkam jāsper pirmais solis pie sevis

1. Laiks, tas pats pirmais Telpas faktors, kurš zaudēs savu jēgu netālā nākotnē, sāk sapresēties un tā praktiski vairs nav priekš jūsu pārdomām un lēmuma pieņemšanas par jūsu personīgo attieksmi pret Dieviško Telpu un Radītāju!
2. Jau laiks (vajadzīgs) būt savam viedoklim, jo nav iespējams iet tālāk, Jaunajos laikos, neizlemjot priekš sevis, vai gribu es virzīties tālāk, pie Radītāja, vai es izlēmu apstāties ortodoksālā materiālisma pozīcijās.
3. Jautājums tiešām strikts priekš katra no jums, jo tikai gatavība pieņemt Dieviško Telpu un Viņa Kanonu krājumu par realitāti, tātad, izmainīt savu ApZiņu, ir tas nepieciešamais un pietiekamais, kas jūs iedalīs nākotnes cilvēkos un pagātnes cilvēkos!
4. Skan draudīgi un dod dažiem no jums iemeslu tenkot attiecībā uz Radītāja Domām un Darbībām! Taču, tiesības, tikai domāšanas šaurība un vai vispār tās trūkums, var izprovocēt tādu attieksmi pret Tā Vārdiem, ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 488 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 23.08.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Skaidrojums 21.06.08.Cilvēkam jāsper pirmais solis pie sevis

1. Laiks, tas pats pirmais Telpas faktors, kurš zaudēs savu jēgu netālā nākotnē, sāk sapresēties un tā praktiski vairs nav priekš jūsu pārdomām un lēmuma pieņemšanas par jūsu personīgo attieksmi pret Dieviško Telpu un Radītāju!
2. Jau laiks (vajadzīgs) būt savam viedoklim, jo nav iespējams iet tālāk, Jaunajos laikos, neizlemjot priekš sevis, vai gribu es virzīties tālāk, pie Radītāja, vai es izlēmu apstāties ortodoksālā materiālisma pozīcijās.
3. Jautājums tiešām strikts priekš katra no jums, jo tikai gatavība pieņemt Dieviško Telpu un Viņa Kanonu krājumu par realitāti, tātad, izmainīt savu ApZiņu, ir tas nepieciešamais un pietiekamais, kas jūs iedalīs nākotnes cilvēkos un pagātnes cilvēkos!
4. Skan draudīgi un dod dažiem no jums iemeslu tenkot attiecībā uz Radītāja Domām un Darbībām! Taču, tiesības, tikai domāšanas šaurība un vai vispār tās trūkums, var izprovocēt tādu attieksmi pret Tā Vārdiem, ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 485 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 23.08.2012 | Komentāri (0)

ZIŅA ...
Mīļo Draudziņ! DievDvēselītes! Piedāvāju Ziņu no Dieva-Radītāja Kustības "Par Valstiskumu un Krievijas atdzimšana" Centra par izmaiņām Kustības darbībā.
"Manas Kustības uzdevums tuvākajā laikā - ne tikai nostiprināt LīdzRadītāju rindas, bet arī sākt Dievišķās regularitātes formēšanu, vispirms jau cilvēka LidzZiņā, jo jaunā valsts, ja vēlaties - Dievišķā regularitāte ir Jaunais cilvēks vai cilvēks ar jaunām LīdzZināšanām!" (21.pants Radītāja Atklāsmē "Jaunā laika atskaites sākums" www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-06.08.12.html , pierakstīja L.Maslovs, latviskojums sūtīts Eslaumas e-p.- 07.08.2012.21:43.)
Atcerēsimies: "Katra jauna darba procesā iegūta atklāsme, virza uz priekšu, radot jaunas idejas. Ja tā ir Dieva gribēta, tad jūties kā apsēsts ..." (no 5.vēstules* Draudziņam 2006.g.15.nov.)
Lai mums veicas Zinošiem un Gudriem būt!
Eslaumas sirdsprieka piedāvājums.

* * *

KUSTĪBAS GARĪGĀS PADOMES REZOLŪCIJA

Ņemot vērā Radītāja Kustības "Par ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 857 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 22.08.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Atklāsme 06.08.12. Jaunā laika atskaites sākums
1. Cilveki jau ļoti labi ievēroja, ka šajā Pasaulē nekā nejauša nav, kaut vai tādēļ, ka ES Pats, jūsu Radītājs, kontrolēju, sekoju visam, kas notiek šajā Telpā!
2. Tādēļ visi diktāti vai Atklāsmes, cilvēkiem saņemamie, arī ir rekomendāciju izlase, bet biežāk brīdinājumi par tiem notikumiem, kuriem ne vienkārši jānotiek, bet jāatklāj ar sevi vēsturisku notikumu ķēdes sākums, ietekmējošu tagad jau visas cilvēces nākotni!
3. Iepriekšējais diktāts cilvēkiem norādīja (Krievijai un visai cilvēcei) Jauna laika atskaites sākumu, kas ne tikai paātrinās priekš cilvēka LīdzZiņas, bet vēl arī sapresējas notikumos, līdzīgu kuriem nebija un nav visā Piektās civilizācijas laikmetīgajā vēsturē.
4. Viss, ko ES līdz šim teicu, tieši noteica TICĪBAS cilvēku dalības kritērijus tuvojošos dienu vēsturiskajos notikumos, vai Kvantiskajā pārejā.
5. Tas, ka daļa cilvēku (pēc Mana iepriekšējā diktāta) izstājās un vēl izstāsies no Manas ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 463 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 22.08.2012 | Komentāri (0)


Radīja Atklāsme 21.08.12. Visuma Saeima

1. Visuma Saeima - tas ne vienkārši notikums, bet NOTIKUMS pasaules mēroga, jo pirmo reizi cilvēces vēsturē ZVĒRESTU Dievam dos vesela valsts, bet precīzāk, Tauta, kuru izvēlējās Dievs, priekš tā, lai glābtu civilizāciju!
2. Jautājiet sev: kad tas tā bija, kad Pats Radītājs, Viņa izvēlētai Tautai piedāvāja dot Mīlestības, Uzticības ZVĒRESTU Kalpot Viņam, kā Augstākajam un pastāvīgi Jaunas Telpas Radošajam SPĒKAM un, vienlaicīgi, dot MĪLESTĪBAS ZVĒRESTU visam Radītāja Izpaustajam plānam vai visiem Planētas cilvēkiem?
3. Šodien notiek tas, uz ko intuitīvi vai zemapziņā, vienmēr tiecās cilvēks!
4. Cilvēka iekšējais "Es" Smalkajā plānā vienmēr bija saistošais posms starp Dievu un cilvēku un šis nesaraujamais MŪŽĪGAIS sakars, kā arī cilvēka mūžīgā dzīve, tika izsekota vienmēr, taču vēl nekad šie vārdi, cilvēka iekšējās LĪDZSASKAŅAS ar Dievu, neizskanēja Izpaustajā plānā un tik atklāti!
5. Tikai tagad, uz Laikmetu robežas, k ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 559 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 21.08.2012 | Komentāri (0)

« 1 2 ... 626 627 628 629 630 »