Galvenie » 2015 » Decembris » 19 » *(KD) "Mīļie Draudziņi!"
22:08
*(KD) "Mīļie Draudziņi!"

*(KD) "Mīļie Draudziņi!"

Es sapratu! Mums jau ir kopš 2006. gada pakāpeniski, centīgi izveidota Latvijas Kolektīvā Gaismas Būtne! Jā! Un visa norise ir pat dokumentēta Spēkavota Vēstvietnē! Arī neskaitāmajās papīrvēstulēs, kas līdz 2012. gadam tika nosūtītas (viens vēstules komplekts) pat līdz 50 adresātiem! Un tas nav svarīgi, kā rīkojās vēstuļu-informācijas saņēmēji, fiziskās personas, zemes blīvajā realitātē! Tas jau paliek katra saņēmēja rīcības brīvībā, jo atpakaļ nesūtīja, atbildēja nedaudzi un tikai kādi trīs visas sūtīšanas laikā atteicās...

Taču ļoti svarīgi, ka šo informāciju, Dieva-Radītāja-DievMāmiņas-GaismasĢimene un Māte Latvija (1), bezgalīgas mīlestības rūpēs par Saviem Zemes planētas blīvumā, līnijlaikā mītošiem Bērniem, ar Gaismas sfērās mītošo Mūsu Augstāko "Es" daļiņām, kopīgi uztvēra sūtījuma nodomu, informācijas enerģētisko plūsmu viļņus, un centās atbalstīt, uzturēt, attīstīt, izplatīt tālāk kosmiskās telpas, arī zemes atmosfēras, enerģētiskās informācijas plūsmu sfērās, šo, Spēkavota vēstvietnē ievietoto, latviskoto informāciju, Zināšanas priekš visām zemes blīvuma fiziskām dzīvības daļiņām, saknītēm! Šie energoinformatīvie plūsmu viļņi mūs apņem un iesātinās mūsos, kā Saules staru siltums! Kurš grib, tas sauļojas!...

Mēs taču pie Zemes garozas cietības, zemes atmosfēras blīvumā, esam kā vēzīši, zuši, līdakas, pat akmeņi, nogrimušās pilis, pilsētas, vai kā ūdenslīdēji skafandros, ne dzirdam, ne redzam, kas notiek virs ūdens (atmosfēras) tilpnes-telpas, dīķis tas vai okeāns. Mēs pat atmosfērā, zemes ceļus staigājot, nezinam kas notiek tur, aiz mākoņu sfērām... Arī lidmašīnas lidojot tur Dieva Ceļus nezina! Tik Dabas brīnumi, ja tos uzmanīgi vērojam un ieklausāmies, cenšas mūs pasargāt, par ko arī Simbolvēstulēs var atrast liecības daudzas.

Nu gan tagad būtu vērtīgi atcerēties DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstītās liecības, latviskotās Zināšanas, jo taču jāsāk Jaunās dzīves telpas un sadzīves kārtību iedibināt, kur vēlamies un kā dzīvosim Dieva, Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta, Augstākās kārtības Kanonus respektējot un noteikti zinot, saprotot, ka mēs visi viens otra un Dieva priekšā esam vienlīdzīgi! Un nav starp mums pirmo un pēdējo, vai sliktāko un labāko! Mēs dzīvojam vienprātīgā mīlestībā un brālībā ar savām Augstākajām Es daļiņām, Augstākajiem Aspektiem, ar saviem zemes realitātē, līdzās esošiem tuviniekiem, radiem, draugiem, līdzcilvēkiem un visām dzīvības formām ap mums! Visiem mūsu Draudziņiem!

Mēs pagaidām esam Latvijas Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtne, jo Mēs uz to aktīvi un kvēli tiecāmies visus šos gadus! Mēs, kuri to jau Brīvi un Brīvprātīgi apzināmies, jo esam apzinātā Kopībā ar savām Augstākās DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu daļiņām un Kopīgi ar ZemesMāmuliņas dažādu dzīvības formu Dzirkstelīšu saimēm, DebesTēva-DievMāmiņas-GaismasĢimeni, Māti Latviju un visi kopīgi traucamies dibināt Vienotību ar citām Dieva, Visaugstākā, Visaturētāja, Tēva Absolūta, Svētās Krievzemes Kolektīvajām Gaismas Būtnēm, lai izdzīvotu un dzīvotu laimē, brālībā Svētās Krievzemes Telpā kā mīļi Darudziņi!
17.12.2015.18:20 --- DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma.

Nepūšati, auksti vēji,
Man nebij' villainīt's,
Plānu deva svešā māte,
Bez ieloka paladziņ'. (2)Vaicāju: http://google.lv/ - dziedāj tautu tīrumā, atvērumā izvēlos vienīgo video:
https://www.youtube.com/watch?v=xOWZl5Qw88U
un klausos vēlreiz čenelinga ar Debesu Tēvu audioierakstu: http://www.sanatkumara.lv/index.php/19-audiomeditacijas-un-audioversijas/699-cenelinga-ar-debesu-tevu-audioieraksts
----------
(1) Mātes Latvijas uzruna saviem bērniem: http://spekavots.ucoz.ru/news/mates_latvijas_uzruna_saviem_berniem/2015-11-23-1653
(2) - 4. pantiņš no "Dziedāj' tautu tīrumā" grāmata "Tautasdziesmu vācelīte" sastādījis Ē.Siliņš, izdevn."Zvaigzne", Rīga, 1990.,119. lpp.
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Pie jūsu RADĪŠANAS, Manis, Tēva Absolūta, iesākumā bija iedibināts, ka Dievi nokāpuši no Debesīm, ne tikai vienlīdzīgi savstarpēji un Dieva priekšā, bet arī, atrodoties LīdzJaunradē, sasniedzot Lielu VIENPRĀTĪBU, radīs Pasauli kā Vienu VESELUMU, kā Radītājs!"
---(10. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 17.12.15. "Vairākums un mazākums", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi Eslauma 18.12.2015)**

2) "Daba (Dievs, Radītājs) palīdz, dematerializējot neironu saites (...) Līdz pārejai galvā virsvaldīja, par pārējo nemaz nerunājot, mazais orbitālais korteks. Tas atbildēja par atlīdzināšanu. To taču sauca "sociālās smadzenes", lai būtu kā visi. Tagadējā laikā viņš prakstiski Dabas atslēgts, kas nozīmē izeju uz ļoti lielu patstāvību. Apzinātu!"
---(Citātiņš no: "Pasaule pēc Kvantiskās Pārejas", Valentīna Mironova, Krievija. Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 4(22)2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 03.11.2015)***

3) "Var teikt ka šiem cilvēkiem nav patriotisma, tāpēc ka viņi bēg no savām valstīm, no savas dzimtās zemes. Bet saikne ar dzimto zemi - tā ir arī saikne ar noteiktu egregoru, ar noteiktas planetāras telpas egregoru, kur visa šī nācija attīstījās un iemantoja savu spēku, savu neparastumu, savu unikalitāti un visā planetārajā procesā nesa savu ieguldījumu..."
---(Citātiņš no: "Marina Shults - Egregoru cīņa - izeja no Dualitātes", tulkoja Jānis Oppe. Avots:Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija Nr 6/24 2015.)****

Atceramies?
(#1) "Mīļo Draudziņ! Ja šī informācija ir Tevi sasniegusi, ja esi to izlasījis, priecāsimies arī tad, ja ko vēl gluži labi neizprotam, ja vēl nevaram noticēt, bet DOMĀSIM un spriedīsim katrs pats, jo, kas tad mums ir labāk - dzīvot tumsā un neziņā, vai uzzināt un rīkoties?!"
<<< Citāti: Papildinājumi...1) http://www.magnitiduha.info/archives/8069 , pievienots 27.03.2014.
<<< 2) http://spekavots.ucoz.ru/news/jezus_kristus_un_marija_magdalena/2014-03-27-1021
<<< 3) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_03_14_valstiba_un_dievs/2014-03-28-1022
---(No 2. Vēstule Draudziņam - 11.08.2006., lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/2_vestule_draudzinam_11_08_2006/2014-03-30-1025

(#2) "Taču Zināšanas šīs, visas Ziņas Vērtīgās, Debesu Tēvs Absolūts Diktē KRIEVU valodā! Tā ir lēmis Viņš - Dievs- Debess un Zemes Valdnieks - Tēvs Absolūts! VIŅŠ - DIEVS- Tēvs Absolūts, tagad arī Planētas Ritmus un disciplīnu Personīgi Vada un klausīšanas kārtību nosaka, jo tik Viņš - Saimnieks-Raītājs VISA Vislabākais pārzinātājs! TO JĀDZIRD un JĀZIN! Kā un kur šādā situācijā Spītībspoku glabātājiem būt un tverties?... Tur gan katram cilvēkam, uz Zemes mītošam, personīgi tikai Lielā Brīvībā - Brīvprātīgi Lielā uzzināt..."
<<< Citāti: 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_30_04_14_krievu_pasaule_esmu_kosmosa_pasaule/2014-05-02-1066
<<< 2) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_25_04_14_pasedet_pirms_cela/2014-04-27-1061
<<< 3) http://spekavots.ucoz.ru/news/apli_uz_laukiem_mes_neesam_vientuli/2014-04-29-1063
---(No *(J) "Spītībspoki!?", pierakstīta 01.05.2014.12:39, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_spitibspoki/2014-05-03-1067

(#3) "Šobrīd mēs visi - Jaunās Dzīves skolnieki! Tieši tādēļ atkārtošana-laistīšana nepieciešama! Ļoti nepieciešama, kā augiem laistīšana, sevišķi vasaras periodā un tūliņ pēc iedēstīšanas, ziedēšanas laikā (...) Un tā šobrīd kosmisko enerģiju pārvērtību laikā, ļoti nepieciešams rūpēties par mūsu visu un katra atmiņu, saprašanu, uztveršanu. ..."
<<< Citāti: 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_07_15_lemuma_izveles_gaidisana/2015-07-28-1534
<<< 2) http://spekavots.ucoz.ru/news/gravitacija_jauns_speks_dzivei/2015-07-26-1532
<<< 3) http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/606-tiksanas-ar-dievisko-aizgadni
---(No *KD) "Laistīšanas princips!", pierakstīta 26.07.2015.13:17, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_laistisanas_princips/2015-07-29-1535

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Mīļie Draudziņi!" DebesTēva-DievMāmiņas Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2015. gada 17. decembrī plkst. 18:20, ievietota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/19.12.2015. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 19.12.2015.
**Avots: http://www.otkroveniya.eu/2015/17.12.15.html , latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_17_12_15_vairakums_un_mazakums/2015-12-18-1679
***Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/pasaule_pec_kvantiskas_parejas/2015-12-01-1661
****Jāņa Oppes tulkojums lasāms: https://www.magnitiduha.info/archives/10829 , pievienots 16.12.2015
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Mīļie Draudziņi!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 396 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: