Galvenie » 2015 » Decembris » 28 » *(KD) "Uz Sevi!"
19:44
*(KD) "Uz Sevi!"

*(KD) "Uz Sevi!"

Tiešām! Lūkosim paraudzīties uz Sevi no malas! Un pajautāsim sev: vai man patīk tā māsiņa/brālītis malā/līdzās esoša, vai no spoguļa man pretim smaidoša/šs; vai izbrīnījusies man acīs raugās, ka es tik nepierastā veidā uz Sevi lūkojos?! Lūkojos akurāti, lai labāk ieraudzītu tieši smaidu, varbūt izbrīnu, vai prieku par spēju aplūkot Sevi nepierastā variantā!

Nepierastais variants būs - jūtu variants. Tas nebūs pierastā izskata vērojums, bet tieši - jūtu izteiksmes skatījums actiņās! Mūsu acis taču ir tiešs dvēseles spogulis! To esmu lasījusi gudros rakstos, grāmatās, dzirdējusi arī vecļaudis bieži vien pamudinot, paraudzīties acīs, ko tās saka!

Gudrs cilvēks spēs arī Savās acīs ieraudzīt: ne krāsu, ne lielumu, ne spožumu, bet tieši dvēseles jūtu izteiksmi! Tās var būt gan laimes izbrīns, gan prieks, skumjas, sāpes, ilgas, negantums, arī melīgums vai viltība! Atceros, ka bērnus audzinot, pietika aicināt bērnu man paskatīties acīs, lai mēs nonāktu pie skaidrības par kāda nedarba secību, kā notikums gadījies. Arī melīgu cilvēku skats, sarunas laikā vienmēr klīda kaut kur apkārt, atmosfērā, tad jau varēja nomanīt, ka "lieta" nav skaidra...

Vēl mums vajadzētu, skatoties uz Sevi, Sev pajautāt: vai mēs mīlam, sargājam tikai savas, varbūt tikai ģimenes intereses? Vai mums sirdī, vai saprašanā ir rūpes arī par līdzās, apkārt esošām dzīvībām, par zināšanu vērtībām sirsniņā Sev un citiem ko dāvāt. Tāds pašvērtējums ir ļoti svarīgs. Tad jau mēs varēsim novērtēt savu attieksmi uz dzīves apstākļiem Dieva dāvātā nākotnē, ko jau pat politiskajos plašsaziņas līdzekļos tagad prognozē kā ļoti skarbu tieši nākošajā, 2016. gadā!

Atcerēsimies Gudro teicienu: viens nav karotājs... Tad jau viens skarbos apstākļos arī..., lai nu tālākais spriedums paliek katra paša zināšanā un - Savās actiņās raugoties no malas, uz Sevi!...
26.12.2015.15:11 --- Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-Gaismas Ģimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Paldies DebessZemes DievGaismas Dvēseļu Eņģeļu Pulki un ZemesMāmiņ-Dzirkstelīšu Saimes, ka Mēs visi Kopīgi ar Zemes plašumos mītošiem Tuviniekiem, Draudziņiem, Sprīdīšiem, Gaismiņām un Visu Mīļumiņu dzīvīgumu skatiem traucam jau sfēriskos plašumos raudzīties no malas uz Sevi!


Vaicāju: http://google.lv/ - dzied māsiņas skaistas dziesmas, atvērumā... izvēle bagātīga!...
Klausos: https://www.youtube.com/watch?v=Ss05qbJMuQA
Atrodu, ieklausos audioierakstā - Attīstiet savu varenību: http://www.sanatkumara.lv/
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Šie vārdi, savukārt, iegula pamatā vārdu sakopojumam "CILVĒKS ESMU DIEVA DIŽENĀ LĪDZĪBA", bet tālāk - vairāk parādījās vārdi "CILVĒKU LĪDZJAUNRADE AR DIEVU", taču šie vārdi ir cilvēku-Dievu, tiecošos Dievos, PINĪGAS LīdzZiņas virsotne, kas ir sapnis ne tikai priekš cilvēkiem, bet arī priekš Manis, Dibinātāja, Visaugstākā, Visaturētāja... jo šie vārdu salikumi runā tikai par to, ka cilvēku-Dievu Diženā ATGRIEZŠANĀS uz Olimpa, notika!"
---(11. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 26.12.15. "Epiloga vietā", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 27.12.2015.)**

2) "L.- 7. KUNGS, CERĪBA IR UZ TEVI: Tas Kungs ir Visaugstākais Dievs, vienīgais un mūžīgais Tēvs. Man prieks ir dzīvot pēc Tava prāta, mans Kungs un Dievs. Un Tavi likumi lai mūžīgi ir rakstīti manā sirdī. Nepārtrauc, Kungs, savu žēlastību par mani. "... Turpinājums lasāms >>
<< http://delpers.com/eriks-delpers-lugsanas/7/ , arī***

3) "Dzimtas mājvieta - tie ir divi vārdi, bet vārdu savienojums viens. Tiklīdz tas tiek izrunāts, cilvēks, kurš sevi vēl nav pilnā mērā apzinājies, savā zemapziņā savu tiekšanos ietērpj vārdos: "Es sapulcinu visu savu dzimtu un nometinu to šeit."
---(Citātiņš no: "Tikšanās ar savu sākotnējo tēlu", Vladimirs Megrē, "Skanošais ciedrs. Anasta. 10. grāmata", izdevn."Vieda", Rīga, 2010, 124.lpp. Vladimira Megre oficialā mājas lapa << http://www.vmegre.com

Atceramies?
(#1) "Patstāvīgi izvēlēties, būt ar Dievu sirsniņā, kopā ceļu turpināt Ticībā, Mīlestībā, Cerībā un Gudrībā! Tad jau cilvēks vairs nav viens! Tiecas viņš pie Dvēselītēm patstāvību stiprināt! Redz viņš lietas plašā spektrā, grib viņš redzējumā dalīties, mīlestību dāvināt, jo ar Dievu sirsniņā, cilvēks strādā Radītāja vadībā jau ar degsmi spožu..."
Citāti:<< 1 KRYONS caur Lī Kerolu "Cilvēciskā Pārkalibrēšana": http://www.vestijumi.lv/index.php?category=43&post=1063
<< 2) Iemīļotais Džvals Kuls 18. aprīlis 2005 gads: http://sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.html
<< 3) http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_02_10_06_par_milestibu/2012-09-24-77
---No *NAD Vēstule "Patstāvība...", pierakstīta 12.02.2012.09:30, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_patstaviba/2012-09-24-78

(#2) "Jā, saprotu tagad, manu smadzeņu puslodes saplūst un tām sāpēm ir jābūt, lai viss notiktu reāli blīvā, fiziski dzīvā un pēc tam atbrīvotākā miesā. Un tā notiek mūsu miesas augšāmcelšanās, ko mute runāja, bet sirdsprāts nesaprata. Tagad nu saprst vajadzēs un saprast varēs, ja tikai galvasprāts ļausies sirdsprāta saprašanai, ka tā reāli var notikt..."
Citāti:<<1) http://spekavots.ucoz.ru/news/projekts_augsupcelsana_austrumos_un_rietumos/2013-04-20-577
<< 2) Unikāls pirmdzimtais: http://www.magnitiduha.info/archives/6189 , pievienots 28.05.2013.
<< 3) http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_06_10_04/2013-05-31-660
---(No *(J) "Ļauties saprašanai!", pierakstīta 30.05.2013.03:26, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_lauties_saprasanai/2013-05-31-661

3) "Un tad arī esam tā: kurš uz zemes, kurš uz kores, bet vēl citi jau lido uz mākoņa maliņas... Kur katrs gribēsim, tur būsim un Laikmetu nomaiņas brīdī paliksim, bet tikai tad, ja sapratīsim, vai Ticībā nojautīsim, ka Dieva Zināšanu Mīlestības Spēks, katra cilvēka personīgajā sirdī nosaka viņa atrašanos un noturēšanos uz zemes, mākoņa vai jumta kores!"
Citāti:<< 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_05_15_parnesat_vairak_nevar/2015-05-28-1475
<< 2) http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriesanas_pie_slepenas_doktrinas/2015-05-26-1473
<< 3) http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/562-monade-un-dvesele
---(No *(J) "Uz kores!", pierakstīta 28.05.2015.5:34, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_uz_kores/2015-05-29-1476

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Uz Sevi!", DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2015. gada 26. decembrī plkst. 15:11, ievietota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/28.11.2015. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 28.12.2015.
**Avots: http://www.otkroveniya.info/tolk4/t4-26.12.15.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_26_12_15_epiloga_vieta/2015-12-27-1687
***http://spekavots.ucoz.ru/news/eriks_delpers_gramata_dzivibas_likumi/2015-12-26-1686
=====
Sirdsmīļumā Simbolvēstuli *(KD) "Uz Sevi!", viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 381 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: