Galvenie » 2016 » Marts » 6 » *(KD) "Vēsture!"
21:09
*(KD) "Vēsture!"

*(KD) "Vēsture!"

Kādas ģimenes vēsture. Tur tēvam un mātei bija kupla ģimene. Tēvs, māte savu kuplo ģimeni, kopā ar saviem vecākiem izveda cauri Otrā pasaules kara sarežģījumiem. Izveda cauri pēckara miera brīnumiem. Ar Godu izvadīja savus vecākus uz Debesu Valstības Mājām.
KopDvēseļu saimniecībā (kapsētā) ierīkoja un uzturēja labā kārtībā zemes cietībā palikušos ķermeņu mājokļus. Rūpējās un ik gadu mācīja bērniem rūpi turēt par aizgājušo piemiņu, viņu atstātajām atmiņām. Atmiņas ar sirsnību un mīļumu tika pārcilātas tradicionāli pieņemtajā piemiņas dienā, kapusvētkos. Tad, pēc iespējas visi pulcējās Dvēseļu KopSētā un centās atbraukt, lai kādā pasaules malā atrastos, jo tēvs un māte aicināja kopīgi atcerēties Mūžībā aizgājušos. Visi bija priecīgi, laimīgi, tiekoties radiņiem KopDzimtas Dvēseļu sētā.

Tēvs, māte arī bērnus visus izvadīja katru savā izvēlētajā ceļa gājumā. Un tie ceļi aizvirzījās arvien tālākos zemes plašumos. Bērniem bija ļauta brīva izvēle, kā kuram sirsniņa vēlējās. Jāsaka, ka arī tēvs un māte viens no otra attālinājās, kaut jau viena rajona robežās dzīvoja, bet mitekļi, saimniecības jau katram bija savas.
Un sagadījās tā, ka Tēva pēdējo sabiedrības mājokli sāka senlaiku saimnieki privatizēšanai kārtot, bet piemājas dārza pleķītim teritorijas apbūves projektu uzlika.Tēvu visvairāk uztrauca piemājas dārza pleķīša zaudējums. Bet sabiedriskās valdīšanas saimnieks mierināja, piedāvājot veidot brīvzemes lauciņos savas privātās dzīvošanas "muižu". Urā! Tēvs bija lielas laimes priekā! Un, neskatoties uz savu pensijas vecumu, ķērās pie darba - uzbūvēja tiešām pieklājīgu savrūptelpu, iekopa piemājas dārziņu pie pavisam glītas, pievilcīgas mājiņas, mazpilsētas centra tuvumā.

Protams, piepalīdzēja, kā tik kurš varēja arī kuplās ģimenes aizplūdušie bērni. Tēvs, savu dzīves brīnumu būvējot, vienmēr sludināja, ka māju novēlēs jaunākā dēla čaklajai sieviņai un kādā kaktiņā vietu atvēlēs arī vienai tālumā aizbraukušajai meitai. Tā arī viss notika. Kad tēvs pats uz Debesu Valstības Mūža mājām aizgāja, protams, bērni visi ieradās un tēvu pavadīja ar godu. Dažas dienas pēc tēva izvadīšanas, ieradās arī jaunākā dēla sieviņa, lai nokārtotu mantojuma pārdošanu. Viss notika mierīgi, ar mazu, klusu izbrīnu par steidzīgo mantojuma nokārtošanu. Taču visi aizbrauca savos tālos ceļos

Gāja gadi. Tie taču, kā dziesmā dzied, "skrien kā stirnas un nenāk atpakaļ!" Kuplās ģimenes bērni jau paši kļuva vecāki, mantojuma dalīšanas vecumā. Un jaunākais dēls ar savu nelielo ģimenīti mitinājās - katrs savā izraudzītā, labiekārtotā miteklī, šķietamā mierā, labklājīgā iztikšanā... Taču kaut kas īsti neštimmēja. Savdabīgi to sajuta arī tālumā dzīvojošā ģimenītes tēva māsa, kuras kaktiņš vecā tēva mājās novēlētais, bija ģimenītei līdzi aizvests. Dievišķu nojautu mudināta, tēva māsa aizbrauca pie ģimenītes. Visi laimīgi tikās, samīļojās, sacienājās un pa saviem ceļiem atkal katrs priecīgs aizsteidzās. Viss bija nokārtots, sakārtots saskaņā mīļā.

Tad pēkšņi, brālīša ģimenītes vistālākajai atvasītei dzīvošanas apstākļiem draudējums parādījās, jo preses ziņas jau tagad pār visu pasauli skaļi un plaši dzirdamas. Tēva māsa par dzirdēto uztraucās un mudināja brālīti, padomāt par tālumnieku uzņemšanu! Brālītis arī satraucās, bet mierināja: "Kaut tik šitie šurpu nāktu! Mums jau vietas pietiek visiem!" Tomēr ģimenītē citu domas nebija tā noskaņotas vienprātīgai rīcībai. Tagad tēva-brālīša un māsas saskaņai ultimāts ir uzlikts. Protams, ģimenītes ultimāts - citiem likums svēts! Tad nu arī tikai katra paša tālāk-zināšanā kā rīkoties tālāk-dzīvošanā. Tikai viens ir skaidrs - ģimenes rīcības rezultātu iznākumu nosaka Debesu... Vēsture.
23.02.2016.15:01 --- paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Paldies Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu, ZemesMāmuliņ-Dzirkstelīšu Pulki, ka Mēs Visi Kopīgi, ar Zemes Draudziņiem-brālīšiem-māsiņam-gaišumiņiem, steidzam apkopot zemes dzīvošanas Vēsturi!


Vaicāju: http://google.lv/ - meža būdiņu tev celšu, atvērumā ... izvēlos: https://www.youtube.com/watch?v=wfvVqxbizio
Noderīga informācija: http://spekavots.ucoz.ru/news/savienosanas/2016-01-09-1700
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "ES jau teicu, ka cilvēces karš ar cilvēci, izteiktā reliģiju vai ideoloģiju (pārliecību) karā, ir karš ne tikdaudz kundzībā par Materiālo Pasauli, cik karš par kundzību Garā, jo tāds karš skar jau Pasaules-ēkas struktūru! Gribu atgādināt, ka cilvēks tomēr ir Diženā LĪDZĪBA un šīs LĪDZĪBAS liktenis jālemj ne cilvēkiem, pat ja viņi uzskata sevi par šīs Pasaules Valdniekiem, bet lemju ES, Radītājs, Visaugstais, Visaturētājs,..., Tas, Kurš radīja šo Vareno KOSMOSU!"
---(4. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 04.03.16. "Traģēdija ar laimīgām beigām", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.03.2016.)**

2) "Šī arī Lielvārde, taču atšķiras no jūsējās. ... Mēs dažreiz izejam jūsu telpā tā, lai jūs netraucētu, taču mums pie jums pagaidām nemājīgi! Mēs apciemojam jūsu pasauli, taču atkal aizejam. Jūsu vibrācijas ne mazākas par mūsējām, bet mēs daudz dabiskāki. Mēs dzīvojam dabā! Mēs ļoti tiecamies uz apvienošanos."
---(Citātiņš no: "Iepazīšanās ar Arijandaru tautu", Marinas Shults sastādīta atskaite. Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/10241 pievienots 07.06.2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.06.2015.)***

3) "Paskaidro, ka šeit mēs startēsim, bet iesim iekšā sevī, uz atomu līmeni. Atomu līmenī vairs nav telpas un laika, mēs iesim iekšā caur orgāniem, pēc tam caur šūnām, pēc tam jau uz atomu slāni, un katru slāni mēģināsim noteikt un sajust"
---(Citātiņš no "Pētām telpu un laiku smalkajās dimensijās. Apmācība SB Skolā.", Natālija Koteļņikova, tulkoja Jānis Oppe)****

Atceramies?
(#1) "Mīlestības definīcija" - 12. ieraksts, Lūgšanas Spēkavotā 11.-15.: http://spekavots.ucoz.ru/news/lugsanas_spekavota_11_15/2014-07-28-1159
Bet tas no: http://spekavots.ucoz.ru/news/8_vestule_draudzinam_21_01_27/2014-04-06-1033
Un tur arī: "Papildinājums šodien, 04.04.2014. - 1) *(DT) "Domas par Dievu cilvēkam lido kaut kur tālu no viņa...", 2) "Sākas tas Garīgās VIENOŠANĀS Diženais laiks...":http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_20_03_14_viens_gars_viena_teritorija_viena_valsts/2014-03-22-1016 ; 3) "Un tā Pāreja ir veikta, cilvēks ir pārgājis uz piekto dimensiju...": http://spekavots.ucoz.ru/news/el_morija_ka_dzivot_augstakajas_pasaules/2014-04-01-1026

(#2) "Pievienotās Bildes: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo10&page10 ,
bet tur: Ceļš starp mietiem pazūd miglā..., "kaut zinātu to kalniņu...": http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=16
arī: Balts mākonītis zilā debesu plašumā virs upes..., "Kur, Dieviņi, tu paliksi...": http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=17
un: Taureņi uz diviem bumbuļiem..., ... ja jau esam "Dieva Berni"...": http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=18
Visas Bildes no: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_sapni/2013-10-09-823

(#3) "Lūk, kad Mēs to zinām un apzināmies, tad Mēs savai Dievišķo Domu Gaismas Būtnei ļaujam pievienoties, piedalīties Gaismas Domu Nodarbē. Tie nav zemes roku darbi, tās ir Dievišķās Gaismas Domu Nodarbes. Tā mēs ar citām DievGaismas Eņģeļu Zemes Būtnēm (Brīvi, Brīvprātīgi līdzi traucošies) Esam Vienotībā: Latvijas Kolektīvā Gaismas Būtnē..."
Citāti:<< 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_14_01_16_nodeviba/2016-01-15-1707
<< 2) http://spekavots.ucoz.ru/news/planetara_meroga_notikums/2016-01-14-1706
<< 3) http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/715-nina-oseva-dizenas-dievietes-energijas-perma
---(Viss lasāmshttp://spekavots.ucoz.ru/news/kd_butnu_vienotiba/2016-01-16-1708

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Vēsture!" Tēva Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2016. gada 23. februārī plkst 15:01, ievietota Spēkavotā: http://spekavots.ucoz.ru/06.03.2016.nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 06.03.2016.
**Avots: http://www.otkroveniya.eu/2016/04.03.16.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_04_03_16_tragedija_ar_laimigam_beigam/2016--03-05-1754
***Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/iepazisanas_ar_arijandaru_tautu/2015-06-13-1491
****Jāņa Oppes tulkojums lasāms: http://www.sanatkumara.lv/index.php/21-raksti-2016/775-petam-telpu-un-laiku-smalkajas-pasaules
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Vēsture!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma

Skatījumu skaits: 364 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: