Galvenie » 2017 » Marts » 7 » SAPŅI KĀ CITA DZĪVE
16:41
SAPŅI KĀ CITA DZĪVE

SAPŅI KĀ CITA DZĪVE

KUT HUMI
caur Sergeju Kanaševski
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(33) 2017, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 04.03.2017.
Turpinājums. Iesākums:
Nr 2(27) 2016 http://spekavots.ucoz.ru/news/sapni_ka_cita_dzive/2016-09-02-1944
Nr 4(29) 2016 http://spekavots.ucoz.ru/news/sapni_ka_cita_dzive/2016-09-10-1955

Mani draugi! Mēs noskaidrojām, ka sapnis, tā ne tik daudz fiziskā ķermeņa deaktivācija, cik citu ķermeņu dzīvesdarbības aktivācijas process. Eksistē septiņi cilvēka galvenie četrdimensiju ķermeņi. Atbilstoši tam mēs izdalijām septiņus sapņu veidus:
- astrālie sapņi,
- mentālie sapņi,
- smalkmateriālie fiziskie sapņi
- psihiskie sapņi,
- ugunīgie sapņi,
- temporālie sapņi,
- ēterisie sapņi
.
Mēs atzīmējām, ka sapņu laikā īstenojas daudz ciklu, kad vairākkārt aktivizējas vieni ķermeņi un deaktivizējas citi. Pie tam, uz kādu laiku, kāds no ķermeņiem sāk spēlēt galveno lomu, tas ir - kļūst galvenais, dominējošais. Un tas nosaka sapņa veidu. Tālāk mēs īsi raksturojām sapņu katru veidu. Jums, tagadējo laiku Gaismas Darbiniekiem, svarīgi saprast, tieši ar kādiem sapņiem (sapņu veidu) jums ir darīšana, analizējot saņemto informāciju. Vispirms, aicinu jūs iemācīties pareizi dešifrēt mentālos sapņus - tos,kuru laikā jūsu individuālais "Es" sazinās ar Augstāko "Es" un saņem no viņa nepieciešamo informāciju
Un tātad, jūs aizmiegat... Fiziskais ķermenis pārstāj būt priekš jums galvenais. Un visbiežāk, jūsu dvēsele sāk cieši kontaktēties ar mentālo ķermeni. Atgādinu: mēs tagad runājam par vienu četrdimensiju mentālo ķermeni, kaut cilvēkam viņu vairāki. Miega laikā aktīvi četri mentālie ķermeņi ceturtajā dimensijā. Pirmais no tiem - jūsu individuālā saprāta ķermenis. Tas atbild par jūsu kā atsevišķa cilvēka domāšanas darbību. Otrs mentālais ķermenis sastāv no mentālās matērijas, kas jūs saista ar jūsu Kolektīvās Gaismas Būtnes apziņu. Caur šo mentālo ķermeni īstenojas sakari ar to kolektīvajām apziņām, ar kuriem jūs bijāt cieši saistīti līdz tam, kad iemiesojāties šinī pasaulē un kļuvāt savrūpa saprātīga būtne. No vienas puses, kolektīvā apziņa ir atsevišķu apziņu daudzums, no otras puses, tā - sinerģētiska vienotība. Dotais mentālais ķermenis ļauj jums izmantot pieredzi, kas jums ir kā Kolektīvai Gaismas Būtnei. Trešais mentālais ķermenis atbild par informācijas saņemšanu no avotiem, augstākās pasaulēs esošiem. Šos avotus var nosaukt par ārējiem - attiecībā uz jūsu iekšējo "Es". Ceturtais mentālais ķermenis paredzēts sakariem ar jūsu iekšējo avotu - ar to, kas tagad saucas Augstākais "Es". Augstākais "Es", ja īsi, tie jūs paši iekšējā Esamības Dievišķā plānā. Pie tam, svarīgi saprast, ka šajos esamības plānos, augstākās dimensijās, jūs vienlaicīgi esat Kolektīvā Gaismas Būtne un atsevišķa, savrūpa Gaismas Būtne, savas atšķirības esošai. Tieši šī, atsevišķā Gaismas Būtne visbiežāk izpaužas piekš jums kā Augstākais "Es". Tieši viņa jums nodod svarīgu informāciju caur mentāliem sapņiem. Par cik šī Gaismas Būtne sazinās ar jums no Augstākā Dievišķā līmeņa, tā viņa ieinteresēta jūsu garīgajā attīstībā, jūsu Dievišķā evolūcijā. Un viņa dod jums ieteikumus/pasaka priekšā, sniedz nepieciešamo informāciju priekš jūsu attīstības.
Mentālie sapņi priekš jums - tas, visbiežāk, tieši tas, kas nepieciešams saziņai ar jūsu Augstāko "Es". Augstākais "Es", nododot informāciju, tiecas, lai jūs to atcerētos. Jūs zinat: jūsu pasaule atdalīta no citām pasaulēm, no citiem "Aizsega" Esamības plāniem, kas ar sevi uzrāda dažādu matērijas veidu sarežģītu sistēmu. Tieši matērijas organizācijas īpatnības ļauj cilvēkiem attīstīties jūsu pasaulē pašattīstības apstākļos, atdalītības apstākļos no Dievišķā Sākuma, brīvas izvēles apstākļos. Kamēr jūs dzīvojiet parastu dzīvi, dominē fiziskais ķermenis, pieklusina citu ķermeņu darbība. Tanī skaitā, pieklusinās arī mentālā ķermeņa darbība, kurš atbild par sakariem ar jūsu Augstāko "Es". Miega laikā šī saikne/sakars atjaunojas, jūs sazinaties ar savu Augsāko "Es". Var teikt: saņemat no viņa nepieciešamās instrukcijas. Taču jūsu pasaules organizācijas īpatnības, jūsu "Aizsega" eksistēšana, neļauj jums "pārnest" šīs instrukcijas no jūsu Augstākā "Es" jūsu pasaulē, jūsu individuālajam "Es".
Paskatīsimies vienkāršu analoģiju. Pieņemsim, jūs - kolektīva vadītājs, svarīga uzņēmuma priekšnieks. Jūs vadat savus padotos. Bet jums ir arī savs vadītājs - direktors, kurš īsteno visas darbības koodināciju. Jūsu nodaļas darbinieki - tie visi jūsu četrdimensiju ķermeņi. Direktors - jūsu Augstākais "Es". Kā attīstītos notikumi jūsu pasaulē? Jūs izsauktu direktors, dotu norādījumus, nepieciešamus plāna izpildīšanai. Jūs atgrieztos savā nodaļā un saviem darbiniekiem darītu tos zināmus.
Kas notiek pie sazināšanās ar Augstāko "Es"? Kad jūs atnākat "direktora kabinetā", nokļūstat citā pasaulē, kur darbojas citi likumi. Jūs saņemat energoinformatīvās paketes no sava Augstākā "Es" (instrukcijas). Bet, kad "direktora kabineta" durvis aizveras, jūs izejat aiz sliekšņa un... izrādaties citā pasaulē, ar citiem likumiem. Lūk, stādaties priekšā attēlu: jūs sēžat direktora priekšā, pierakstat uz noutbuka [ноутбук ?] sīku instrukciju. Viss skaidrs un saprotams. Komplicēts, precīzi organizēts teksts. Bet, kad direktora kabineta dirvis aizveras, no jūsu noutbuka monitora ekrāna saprotamā teksta vietā, uz jums "raugās" kaut kādas nesaprotamas bildes, mirguļo nesaprotami tēli. Par ko runāja direktors, jūs pilnīgi aizmirsāt. Jūsu priekšā tikai tas, ko redzat. Bet redzat jūs, parasti, neloģisku tēlu un darbību kopumu.
Ko dara parasts cilvēks tādā situācijā? Izejot no "direktora kabineta", tas ir, pamodies, viņš, parasti, atmet ar roku uz saņemto informāciju, tādēļ ka viss nesaprotams, neloģisks. Tātad, cilvēks secina, viss tas - murgi, blēņas. Sapnis - tikai bezjēdzīgu tēlu kopums. Kādēļ par to vēl galvu lauzīt? Bet par direktoru, par savu Augstāko "Es" parasts cilvēks vispār aizmirst. Vēl tikai trūka, saproti, direktoru tanī vietā))) Priekšnieku arī šinī pasaulē pietiek...
Ko aicināti darīt mūsdienu Gaismas Darbiniekiem? Vispirms saprast, ka "direktors no tās pasaules - tas ne priekšnieks, bet visuzticamākais un drošākais draugs, kurš rūpējas par tavu dzīvi un sniedz ļoti, ļoti svarīgu instrukciju, kas palīdzēs pareizi dzīvot un attīstīties šinī pasaulē. Šis draugs pārvalda zināšanas un informāciju, kādu nevar saņemt apkārtējā pasaulē. Vēl vairāk, tās ne kaut kādas KOPĪGĀS zināšanas, bet konkrētas zināšanas, paredzētas tieši priekš jums [personīgi]. Bet to saprotot, Mūsdienu Gaismas Darbinieks sāk mācīties atcerēties informāciju, sapnī saņemto, bet pēc tam - pārliecinoši un pilnā apjomā, to atšifrēt.
Visbiežāk cilvēki sapņo mentālos sapņus. Tie - ko var nosaukt par parastiem, ikdienišķiem sapņiem. Tos var uzskatīt kā instrukcijas priekš ikdienišķas dzīves. Tie neizraisa sevišķas jūtas. Vienkārši, tēlu kopums, tikšanās ar kādu, darbības. Parasti, darbības loģiski nesaistītas. Cilvēki visbiežāk paiet garām mentāliem sapņiem. Bet tie vienmēr saturīgi, svarīgi priekš jūsu ikdienas!
Aplūkosim parasta mentālā sapņa piemēru un kopīgi to atšifrēsim, tas ir - izpakosim sapņa informācijas energoinformatīvo paketi.
Stādīsimies priekšā, ka jūs sapnī redzējāt savu darbu, savus kolēģus, savā parastajā profesionālajā darbībā. Viens no viņiem iesaistās ar jums konfliktā, lamājas. Pēc tam jūs no profesionālās darbības sfēras pārejat mājas apstākļos. Un šeit, negaidīti priekš jums, zem jūsu loga izveidojas balkons, kāda agrāk nebija. Jūs caur logu izejat uz tā un redzat, ka pretējā mājā kaut kas notiek. Skataties uzmanīgi, bet parastās piecstāvenes vietā, pretējā pusē esošas, redzat, ka tā - ražošanas ēka, kaut kas līdzīgs fabrikai. Uz fabrikas jumta liels skurstenis, bet no skursteņa gāžas pelēki dūmi.
Un lūk, jūs ne uz savas mājas balkona, bet mežā. Šeit labi, tīrs gaiss, dzied putni... SkaTaties /СмОтрите/ lejup - ieraugat skudrupūzni... Tur zvana modinātājs un jūs pamostaties.
Parasts sapnis, var pamosties un to tūliņ aizmirst. Tā arī dara absolūts vairākus cilvēku. Taču ne visi. Ir cilvēki, kuri saprot, ka katrs sapnis svarīgs. Un tad viņi sapņus atceras, fiksē to uz papīra vai atsevišķā failā datorā. Tā izdarījām tagad mēs ar jums. Augstāk mēs jau piefiksējām viena cilvēka sapni. Uzskatīsim, ka šis cilvēks - Gaismas Darbinieks. Viņš ļoti grib saprast, par ko sapnis. Kā to izdarīt?
Pagaidām cilvēks nezin, ka mēdz būt dažādu ķermeņu veidi un arī dažādi sapņu veidi. Bet viņš zina, ka sapņos iešifrēti simboli. To ļoti svarīgi saprast, ka sapņi - tā izrāde. Jūsu Augstākā "Es" radīta luga., bet galvenie darbojošies varoņi uz skatuves - tie SIMBOLI. Sapņu informāciju atšifrēt - tas ir saprast simbolu nozīmi un noteikt to svarīgo, kas tos saista. Piedāvāju vispirms no sapņa izdalīt galvenos simbolus.
Pārskaitīsim, ko simbolu veidā var izdalīt mūsu mentālajā sapnī.
1. Kolēģis, jūsu biedrs darbā.
2. Logs jūsu mājā.
3. Balkons zem jūsu loga.
4. Māja-fabrika ar skursteni.
5. Mežs.
6. Skudrupūznis.
Pirmā skatījumā, viss, ko mēs uzskaitījām, ne gluži loģiski saistīts. Kā sakāmvārdā: "Sakņudārzā plūškoks, Kijevā tēvocis". Tieši tā sapni uztver parasta cilvēks. Viņš vienkārši atnāk uz darbu un pastāsta savam biedram, ka viņi sapnī nez kādēļ strīdējās. Un piebilst: "Kaut tikai mums nesastrīdēties. Dzīvosim draudzīgi!"
Ko dara Gaismas Darbinieks? Viņš griežas pie sava Augstākā "Es" pēc palīdzības. Izsaka precīzu nodomu sapņa informācijas atšifrēšanai un jautā Augstākajam "Es" par līdzsadarbību. Ja cilvēks apveltīts ar skaidrdzirdību, attīstītu Garīgo komunikatīvo kanālu, viņš var pieņemt nepieciešamo informāciju tūliņ, vienotā plūsmā. Cilvēks, kurš vēl tikai sāk strādāt ar Augstāko "Es", palīdzībai saņems galveno domu, kurai pateicoties, nav sarežģīti atrisināt kopējo uzdevumu. Sapņa simboliskā izrādē, vienmēr svarīgs pirmais skats. Tas uzdod tematiku. Taču tur svarīgi saprast sapņu simboliskumu un nesaistīt sapņa tēlus ar reāliem tēliem. Ja jūs redzējāt savu darbu un savu kolēģi, pavisam ne obligāti, ka runa ir par jūsu profesionālo darbību un jūsu konkrēto darbabiedru. Ja jūs gribat saprast sapņa jēgu, saprotiet, ka Augstākais "Es" vienmēr mērķus un uzdevumus stāda augstāk. Iespējams, tiešām, eksistē draudi, ka jūs sastrīdēsieties ar darba kolēģi. To nevar izslēgt. Taču vienmēr skataties uz sapni no daudz augstākas, apjomīgākas pozīcijas.. No to globālo uzdevumu pozīcijas, kurus jūs risinat dotajā Garīgās attīstības etapā. Un tad sapratīsiet, ka kolēģis darbā - tas pavisam ne konkrēts cilvēks, bet kaut kas cits. Pēc kā uzdodiet jautājumu: "Ko, vai kuru cimbolizē darbakolēģis, ar kuru jūs sapnī sastrīdējāties. Un tur jūs negaidīti atceraties, ka pavisam nesen jūs izteicāt neapmierinātību ar savu dzīvi, jums šķiet, ka jūs tā arī nepanācāt vēlamo. Jūs it kā sākāt burkšķēt: "Sakari ar Augstāko "Es" man kaut kādi vāji... Visi jau sen informāciju saņem, bet es nekādi to sakarīgi nevaru izdarīt. Darbā lietas nesvarīgas, naudas nepietiek. Vispār, kur neskaties - visur kliņķis... Ah, apnicis viss, tā dzīvot apnicis... Jūs par to paburkšķējāt un aizmirsāt. Bet jūsu Augstākais "Es" neaizmirsa. Saņēma signālu un sāka gatavot priekš jums atbildi-instrukciju. Un tur, Jūs uzdodiet ĻOTI SVARĪGU JAUTĀJUMU: "BET ES SAPNĪ, TAS TIEŠĀM ES" Vai... ne gluži es?" Ja jūs uzdodiet tādu jautājumu - tātad jūs jau esat uz sapņu atšifrēšanas iemaņu attīstības ceļā. "Ja sapnī viss simboliski, tad sanāk, es pats - arī simbols?" Bravo, cilvēk! Tu saprati, ka tavs "Es" sapnī arī var uzstāties un nozīmēt kaut ko citu. Bet ko tieši? Ne ko, bet kuru, protams! Sapnī tu ļoti bieži pats uzstājies kā GARS, kā individuāla dvēsele, bet ne kā iemiesots cilvēks. Jo sapnī taču tu dzīvo ne fiziskajā ķermenī, bet esi cita Gaismas Būtne. Un tad pēkšņi pienāk saprašana, ka tavs darbakolēģis... ARĪ TU! Sapnī, izrādas, tu strīdējies pats ar sevi! Tu, kā Gars, saņēmi negatīva porciju no sava "darbakolēģa" - no savas iemiesotās personas! Lūk kāds pagrieziens!... Tas jau kļūst interesantāk? Vai nav taisnība?! Un daudz ko izskaidro...
Labi, ar darbakolēģi skaidrībā tikām. Bet priekš kam tur logs? Un balkons? Logs, logs... Atceraties, nesen kaut kur lasījāt, ka cilvēka priekšā, kurš stājas uz garīgās attīstības ceļa, atveras JAUNU IESPĒJU LOGS. Un tad jautā savam "AEs": tas tā? Un saņem apstiprinošu atbildi! Tā! Jums taču katram jau ir sava nosacīta zīme ar savu Augstāko "Es", kas apzīmē "JĀ" vai "NĒ". To var izmantot sapņu inforācijas izpakošanas procesā. Bet pie pareizas sapņu tulkošanas arī pārliecība jūsu dvēselē. Sirds saka priekšā: pareizi ej!
Un tātad, sapnī parādīts JAUNU IESPĒJU LOGS. Tu izgāji caur šo logu uz balkona. Bet kādēļ - uz balkona? Bet, kas vispār balkons? Balkons... Tas ir tas, kas aiz dzīvokļa robežas, aiz mājas robežas... Māja, dzīvoklis - tā pierasta telpa... Ahā... Tātad, vajag iziet CAUR IESPĒJU LOGU aiz pierastās telpas robežas! Bet tas jau ļoti līdzinās DIREKSTORA - AUGSTĀKĀ "Es" INSTRUKCIJAI )))
Un tātad, lai atrisinātu situāciju, ar kuru tu neapmierināts, vajag izmantot iespēju logu un iziet aiz pierastās telpas robežām...Un ko tālāk? Bet tālāk mēs redzam fabriku ar skursteni, no kuras izplūst pelēki dūmi... Fabrika... Mehānisks darbs, kas neatnes prieku. Varbūt tieši tā tu dzīvoji pēdējo laiku? Jā, tu godīgi strādāji, attīstījies garīgi, bet tavs darbs un dzīve līdzīgi bezprieka darbam fabrikā... Pelēki dūmi - bezprieka eksistēšana. Kas tas? Tā manu dzīvi redz mans Augstākais "Es"??? Bet varbūt tā arī ir?!
Iespēju logs pārnes tavu "Es" mežā, dabā, kur dabiskā dzīve. Šeit elpot vieglāk, šeit jautrāk. Šeit ir vieta atpūtai... Tu skaties lejup un redzi skudru pūzni - bezgalīga darba simbols...O! Ko tu darīji pēdējā laikā? Tu strādāji, strādāji un atkal srādāji - KĀ SKUDRA SKUDRUPŪZNĪ. Un neatpūties... Pēdējais skats sapņa izrādē - tikpat svarīgs, kā pirmais! Un vārds ATPŪTA!, kuru tu pats atcerējies, GALVENAIS! Tagad ej no pēdējā simbola atpakaļ. Augstākais "Es" paziņo: "Mans dārgais draugs, biedrs pa dzīvi ejot! Tu pārāk daudz strādāji pēdējā laikā un noguri! Izmanto savas tiesības uz atpūtu, ieej jaunu iespēju logā, un tad tu savu dzīvi varēsi izmainīt uz labāku".
Un tātad, cilvēks, kurš sapnī sastrīdējās ar savu kolēģi, var atnākt uz darbu un pastāstīt viņam savu sapni. Un viņi abi var pasmaidīt par šo sapni, jo reālajā dzīvē strīdēties neplānoja. Bet cilvēks ar saņemto innformāciju var griezties pie sava "Es" un saprast, ka viņam tagad ļoti nepieciešama atpūta. Viņam īstais laiks aiziet atvaļinājumā un padomāt par to, kā veidot savu dzīvi tālāk. Tēdēļ, ka parādījās IESPĒJU LOGS priekš pārmaiņām dzīvē. Un labāk šim logam gārām nepaiet...
ASTRĀLIE SAPŅI - tie sapņi, kuru laikā aktivizējas asrālais ķermenis. Mēs astrālos sapņus izdalījām uz zemākiem un augstākiem. Zemākie sapņi izsauc nepatīkamas jūtas. Cilvēks pamostas ar nepatīkamām sajūtām. Astrālo zemāko sapņu galējā izpausme - tā, ko cilvēki sauc sapņi-murgi. Zemākie astrālie sapņi saistīti ar negatīvām jūtām. Ja cilvēks tos sapņo - tas nozīmē, ka cilvēks savā dvēselē ielaidis negatīvu. Zemākie astrālie sapņi - signāls tam, ka jāmainās uz labo pusi. Parasti, cilvēks pats zin, ko viņš dara ne tā, kas tieši izraisa negatīvās jūtas. Un šeit, vai nu virsroku ņem cilvēka Ego un viņš nepievērš uzmanību uz šiem signāliem. Vai uzvar Gars un tad cilvēks sāk reāli mainīties uz labo pusi.
Gaismas Darbiniekiem svarīgi zināt, ka astrālie sapņi ir kā "lakmusa papīrītis", priekš Garīgās attīstības efektivitātes noteikšanas. Ja garīgā attīstība dotajā etapā īstenojas sekmīgi, ja tu izpildi savu gaismas misiju, pareizi risini dzīves uzdevumus, tavi sapņi kļūst gaiši un priecīgi. Pēc augsākiem astrāliem sapņiem paliek labs iespaids. Augstas jūtas pārnesas no augstākām pasaulēm jūsu pasaulē.
Arī caur astrāliem sapņiem var saņemt svarīgu informāciju. Augstākie astrālie sapņi palīdz cilvēkam saprast, kā pret viņu izturas citi cilvēki un kā viņš pats pret viņiem izturas. Ne nejauši iemīlējušies cilvēki, sapņos bieži redz viens otru. Satiki savā dzīves ceļā cilvēku, radās starp jums jūtas, balstītas uz mīlestību un viņš sāk parādīties sapņos, sapņo... Kādēļ? Jūsu astrālie ķermeņi satiekas augstākās astrālās pasaulēs un sāk savstarpēji mijiedarboties jūtu, emociju līmenī. Astrāle sapņi, tādēļ, mazāk somboliski, kā mentālie sapņi. Un cilvēks, kuru redz sapnī, visbiežāk - ne simbols, bet tieši konkrēts cilvēks. Tātad, izpakojot astrālo sapņu programmas, derīgi to ņemt vērā. Mentālos sapņus atšķirt no astrāliem sapņiem pavisam ne sarežģīti. Mentālie sapņi- tā informācija, kas neizraisa spilgtas, spēcīgas jūtas, emocijas. Astrālie sapņi, otrādi, vienmēr jūtu un emociju pavadīti. Taču šeit derīgi atcerēties, ka astrālie sapņi arī var būt tēlaini. Tie bieži dod kaut kādu svarīgu priekšā teikšanu/uzvedni.
Lūk, redzēji sapni... Tu pastaigājies pa lauku vai pļavu. Apkārt aug skaistas puķes, lidinās taureņi. Viens taurens pielido un sēžas uz pleca. Gribi ņemt viņu rokās, bet tas pazūd. Un tur arī pamosties. No vienas puses labi iespaidi. Pļava, puķes, taureņi... No otras puses, neizpratne, vilšanās... Kādēļ taurenis aizlidoja? Un tad derīgi padomāt: bet kas tas TAURENIS SAPNĪ? Atceraties teicienu "Taureņa efekts"? Niecīga ietekme uz vienu vai otru notikumu, var ievērojami izmainīt notikumainību. Taurenis, tādā veidā priekš jums var kļūt signāls tam, ka nepieciešams pievērst uzmanību uz it kā nenozīmīgu notikumu, kas var novest pie ievērojamām pārmaiņām. Par cik astrālais sapņis, tad, visdrīzāk, runa var būt par emocionālām attiecībām ar citu, svarīgu priekš jums cilvēku. Kā izdarīt, lai taurenis no jūsu pleca neizzustu, bet dāvātu jums brīnišķīgus saskarsmes mirkļus ar viņu? Varbūt, vērtīgi padomāt un izmainīt attiecības uz kaut ko. Veikt soli uz sirsnīgu attiecību atjaunošanu ar tuvu cilvēku? Nu, jā. Ja ņemt vērā, ka tuvojas svarīgs notikums: dzimšanas diena šim cilvēkam, svarīgs, kopīgs datums...
Astrālu sapņu atšifrēšanas procesā, svarīgi noskaņoties uz Beznosacījumu Mīlestības vilni un tad sirds izsauks vajadzīgās jūtas, bet jūtas izvedīs uz pareizo domu. Pareiza doma novedīs pie pareiziem slēdzieniem un rīcības.
Sevišķu uzmanību pievērsīsim SMALKMATERIĀLIEM FIZISKIEM SAPŅIEM. Kā jau augstāk atzīmējām, tādi sapņi kļūst iespējami pateicoties ceturtās un piektās dimensijas smalmateriālajiem fiziskajiem ķermeņiem. Piecdimensiju smalkmateriālā fiziskā ķermeņa parādīšanās cilvēku DĶK - tā svarīga soļa liecība jūsu pasaules evolucionārajā attīstībā. Tas - viens no polipasaulīguma faktoriem, jūsu četrdmensiju pasaules tuvināšanās ar augstāku, piekto dimensiju. Agrāk ar tādiem ķermeņiem apveltīti bija tikai atsevišķi cilvēki, ieradušies jūsu pasaulē ar sevišķu misiju. Tagad ar piecdimensiju smalkmateriāliem fiziskiem ķermeņiem, kā es jau agrāk paziņoju, apveltīti apmēram pieci procenti no jūsu pasaulē dzīvojošo cilvēku kopējā skaita.*
------------
* Pēc Zemes iedzīvotāju skaitītāja rādījumiem 2016. gada novembrī, mūsu pasaules cilvēciskās sabiedrības skaits tuvojas 7,5 miljardiem.
------------
Tie - ir tie cilvēki, kuri aktīvi īsteno dažādas gaismas prakses, iet efektīvas garīgās attīstības ceļu.
Cilvēks, iegremdējoties miegā, spējīgs sākt savu ceļojumu smalkmateriālajā četrdimensiju fiziskajā ķermenī, bet pēc tam transformāt to piecdimensiju fiziskajā ķermeņi.
Īstais laiks tagad atgādināt par to, ka tā saucamie, "ceļojumi ārpus ķermeņa", īstenojas tieši ar četrdimensiju un piecdimensiju smalkmateriālo fizisko ķermeņu palīdzību. Nereti tos sauc ASTRĀLIE CEĻOJUMI. Pie tam, ar vārdu "astrālais" visbiežāk saprot "smalkā pasaule" vai vienkārši "cita pasaule". Es paskaidroju, ka mēs runājam par astrālumu kā par astrālo matēriju, kas ir cilvēka jūtu un emociju nesēja. Un tas, ko daudzi cilvēki apzīmē kā "astrālie ceļojumi", īstenībā, visbiežāk ir ceļojumi vai nu četrdimenisju citās pasaulēs, vai ceļojumi piektās dimensijas iesākuma pasaulēs. Šajās pasaulēs dominējošā (galvenā) ir fiziskā matērija. Un tieši pa pasaulēm, izaustām no fiziskās matērijas, arī īstenojas tā saucamie "astrālie ceļojumi". Kas attiecas uz "apzinātiem sapņiem", atgriezīsimies pie šīs tēmas vēlāk.
Bet pagaidām - runājam par smalkmatriāliem fiziskiem sapņiem (saīsināti SFS). Cilvēku smalkmateriālie fiziskie ķermeņi miega laikā mijiedarbojas ar astrāliem un mentāliem ķermeņiem. Tādēļ SFS īstenojas vairāk vai mazāk mijiedarbība ar astāliem un mentāliem ķermeņiem. Un tas nozīmē, ka SFS var nest arī svarīgu informāciju un arī piepildījumu jūtām. Tādēļ pēc pamošanās jūs varat izjust spēcīgas jūtas un vienlaicīgi saprast, ka miega laikā saņēmāt svarīgu informāciju. Mani draugi, mums svarīgi notvert SFS īpatnību. Jūs aicināti atšķirt smalkmateriālos fiziskos sapņus no mentāliem un astrāliem. Spēcīgas jūtas un piesātinātība ar informāciju - tā pamātā pirmā SFS pazīme. bet ir vēl viens. Visbiežāk tādi sapņi sajūtami tieši KĀ ĻOTI REĀLI NOTIKUMI, kuri notika ar jums. Taisnību sakot, uz tiem tā arī vajag raudzīties kā reāliem notikumiem. Tie, patiešām, notika jūsu miega laikā, kad jūsu smalkmateriālais fiziskais ķemenis DZĪVOJA kaut kādu laiku citā pasaulē - četrdimensiju vai piecdimensiju. Citās četrdimensionalitātes pasaulēs jūs varat, piemēram, sazināties ar saviem "horizontāliem" aspektiem, Fragmentiem, kas arī ir daļiņas, jūsu Augstākā "Es" individuālas izpausmes. Piecdimensiju pasaulēs jūs varat kontaktēties ar saviem garīgiem radiniekiem, savām Smalkmateriālām Atbalsta Grupām. Dažreiz jūs tādu sazināšanos atceraties ļoti spilgti, konkrēti. Dažreiz tā paliek dzīvot jūsu apziņā tikai kā kādi tēli. Bet, jebkurā gadījumā, tās atmiņas par reāliem notikumiem, kuri ar jums notika citu pasauļu apmeklējuma laikā, kur jūs dzīvojāt, kontaktējāties - ar sava smalkmateriālā fiziskā ķermeņa palīdzību.
Pievedīsim SFS piemēru. Sapnī jūs pēkšņi atrodaties mācību iestādē. Jūs stundā. Kopā ar jums līdzās sēž klasesbiedri. Viņi var būt jums pazīstami vai nepazīstami. Jūs rakstat kontroldarbu vai kārtojiet eksāmenu. Pēc tam pārvietojaties uz kādu citu vietu. Pēkšņi jums - nepazīstami apstākļ. Sākat kaut ko darīt... Ko tieši? Atcerēties grūti. Pamodies cilvēks pasmaida: atkal es sapnī atgriezos savā pagātnē, jaunības gados. Ak, cik labi bija jaunībā! Pēc tam sāk savu parasto dienu...
Bet lieta tā, ka mācību iestāde no sapņa - tā ne jūsu pagātne. Tā - jūsu tagadne. Smalkmateriālajā fiziskajā ķermenī piektās dimensijas Gaismas Darbinieki iziet reālu apmācību augstāko pasauļu skolās, viņi gatavojas nākošai dzīvei, svarīgu gaismas misiju izpildīšanai, dzīvei vienā no piektās dimensijas pasaulēm.
SFS laikā jūs bieži piesaista gaismas darbam jūsu kolēģi no augstākām pasaulēm. Ja jūs peldējāt okeānā vai jūrā - ļoti iespējams, ka jūs srādājāt kopā ar Delfīniem un Vaļiem. Ja apmeklējāt vulkānu - tātad, iespējams, strādājāt ar uguns Stihiju...
Smalkmateriālie fiziskie sapņi - tā iespēja tikties ar jūsu zvaigžņu ģimeni. Tādēļ SFS - tas vēl arī ceļojums uz kosmiskā Gaismas ķuģa borta, gaismas daudzmodulīgās stacijās... Starp citu, uz Gaismas Guģiem jūsu zvaigžņu ģimene arī īsteno daudzu Gaismas darbinieku apmācību.
Bez tam, smalkmateriālā fiziskā ķermenī jūs bieži vien apmeklējat piektās dimensijas Gaismas Pilsētas. Jūsu SFS var atnest jums atmiņas par šiem ceļojumiem.
Svarīga SFS īpatnība ir to garums. Tie, parasti, ilgstoši. Mentāie un astrālie sapņi jums šķiet ātrāki, dinamiskāki. Smalkmateriālie fiziskie sapņi līdzīgi... noskatītai filmai, dažus skatus, kurus jūs aizmirstat un pēc tam it kā atceraties pēc atmiņas. Jo vairāk jūs nodarbojaties ar gaismas praksēm, jo biežāk un efektīvāk piedalaties planetāros darbos, jo vairāk attīstās jūsu smalkmateriālie fiziskie ķermeņi. Tanī skaitā - polipasaulīgais smalkmateriālais fiziskais ķermenis, īstenojošs sakaru, dažādas komunkatīvās funkcijas starp ceturtās un piektās dimensijas smalkmateiāliem fiziskiem ķermeņiem.
Taču ceļojumi augstākās pasaulēs iespējami ne tikai smalkmateriālajā fiziskajā ķermenī. Ir arī citas iespējas miega laikā pārvietoties turp, kur nevar jūs aizgādāt neviens fiziskais ķermenis. Par šīm brīnumainām iespējām, mēs parunāsim mūsu nākošajā tikšanās reizē žurnāla lappusēs.

Palieku ar jums - JŪSU KUT HUMI.
26.12.2016.g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(33) 2017, E.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296.
------
Laviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /07.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.03.2017.
Arī: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.03.2017
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.03.2017.

Skatījumu skaits: 326 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: