Galvenie » 2014 » Maijs » 24 » BAROŠANĀS AR UGUNĪGO PRĀNU: PIRMIE SOĻI
22:50
BAROŠANĀS AR UGUNĪGO PRĀNU: PIRMIE SOĻI

KRAJONS

caur Marinu Shults, Sergeju Kanaševski

BAROŠANĀS AR UGUNĪGO PRĀNU: PIRMIE SOĻI

Sveicināti, mani dārgie! Ar jums ir Krajons!

Turpinām tēmu par barošanos ar Ugunīgo prānu.

Gatavošanās barošanai ar Ugunīgo prānu aizņem diezgan ilgstošu periodu. Un mēs ar jums ejam pie tā pa etapiem soli pa solim. Mēs esam uzbūvējuši Ugunīgo sistēmu*, aktivizējuši Gaismas kanālu tīklu Ugunīgajai barošanai**. Pienācis laiks pāriet uz barošanos ar Ugunīgo prānu praksē. Šodien pastāstīšu par vienu no enerģētiskās barošanās veidiem, kuru svarīgi realizēt pārejas no barošanās ar bioloģisko barību uz barošanos ar Ugunīgo prānu etapā.

Un tā, jūs esat pieņēmuši lēmumu pāriet uz barošanos ar Ugunīgo prānu. Jūs esat uzbūvējuši Ugunīgo sistēmu, kuru ir enerģētiski apvienojusi jūs ar Visuma Centrālo Sauli, Galaktisko Centrālo Sauli un Zemes Centrālo Sauli. Jūs esat arī radījuši Gaismas Kanālu sistēmu, pie tam radot struktūru “Anubisa Varavīksne”, kura ir elipsoīds un satur visas astoņas Dzīvinošās Uguns krāsas. “Anubisa Varavīksne” ir apkārt jums, bet viņa ir arī jūsu fizisko šūnu un atomu iekšienē. Tā ir dzīva struktūra – Ugunīgās prānas, ar kuru jums stāv priekšā baroties – avots.

 

1. ZĪMĒJUMS. “ANUBISA VARAVĪKSNE”.

Ko darām tālāk?

Vispirms piedāvāju apvienot toru Ugunīgo sistēmu ar Gaismas Kanālu sistēmu. Tādēļ “Anubisa Varavīksnē”, astoņkrāsu elipsoīda kokonā, ievietosim jums jau labi pazīstamo sistēmu no četriem Ugunīgajiem toriem, kuri, kā jūs atceraties, saucas AR-ANAHATA, RA-ANAHATA, VIDŽUNA un SANANDANS.

 

2. ZĪMĒJUMS. UGUNĪGO TORU SISTĒMA “ANUBISA VARAVĪKSNES” IEKŠIENĒ.

Apvienoto sistēmu domās ievietosim ceturtajā enerģētiskajā centrā (ceturtajā, sirds, čakrā). Ilgu laiku šīs centrs nepiedalījās cilvēku barošanā ar Ugunīgo prānu. Kā es vēstīju agrāk, pēdējos piecus tūkstošus gadu cilvēki barojās ar prānu vai nu ar trīs apakšējo enerģētisko centru (čakru) palīdzību, vai arī ar trīs augšējo enerģētisko centru (čakru) palīdzību, izmantojot viņu dažādas kombinācijas. Tagad ir pienācis laiks, kad prānisko barošanos var īstenot ar centrālā enerģētiskā centra palīdzību. Pie tam mēs ņemam vērā, ka šajā enerģētiskajā centrā smalkajā plānā ir sakoncentrējušies gandrīz visi pārējie enerģētiskie centri (čakras). Tieši šajā līmenī – sirds čakras līmenī – ir aktivizēta un sāk funkcionēt jūsu sirds, iekšējā, Ugunīgo toru sistēma.

Lai tagad reāli sāktu baroties ar Ugunīgo prānu (pie noteikuma, ka jūs vispirms esat radījuši Ugunīgo Sistēmu un atvēruši Gaismas Kanālus), vajag iemācīties pārvadīt prānu caur centrālo, ceturto, enerģētisko centru. Tieši šeit tagad ir sakoncentrētas pamata struktūras, nepieciešamas jūsu Ugunīgajai prāniskajai barošanai.

Un tā, domās apvienojuši Ugunīgo sistēmu un Gaismas kanālu sistēmu, varam virzīties tālāk.

Šodien mēs aplūkosim barošanās ar prānu paņēmienu, kurš enerģētiski apvieno trīs apakšējos enerģētiskos centrus ar ceturto, centrālo.

Pašreizējā laikā trīs apakšējie enerģētiskie centri – Ugunīgo saikņu līmenī – ir saistīti ar ceturto, izmantojot struktūru, kura jums pazīstama kā ANKH***.

ANKH ir KRUSTA kā struktūras, simbolizējošas jūsu četrdimensionalitāti, apvienojuma ar elipsoīda toru viens no variantiem. Simboliski un enerģētiski tas ir četrdimensionalitātes un piecdimensionalitātes apvienojums. Ne nejauši tika uzskatīts, ka ANKH palīdzēja ēģiptiešu faraoniem pāriet uz citu pasauli – pēc tam, kad viņi atstāja savus ķermeņus. Tas patiešām ir tā. ANKH kā daudzdimensionālas struktūras, kura apvieno jūsu fiziskos un smalkmateriālos ķermeņus, aktivizācija palīdzēja ātrāk atbrīvoties no fiziskā un ēteriskā četrdimensiju ķermeņiem, aktivizēt Dvēseles saikni ar smalkmateriālajiem ķermeņiem piektajā dimensijā. Rezultātā pāriešana uz piekto dimensiju realizējās ātri un harmoniski.

 

3. ZĪMĒJUMS. ANKH.

Krajons tagad piedāvā jums izmantot vienu no Ugunīgās enerģētiskās struktūras ANKH formām jūsu Ugunīgās prāniskās barošanās organizēšanai.

Sākumā domās iztēlojieties ANKH formu. Šīs struktūras apakšējo daļu novietojiet pirmajā enerģētiskajā centrā (pirmajā čakrā). ANKH horizontālajai daļai ir jānovietojas saules pinuma (trešās čakras) līmenī. Ceturtais enerģētiskais centrs tad atradīsies ANKH augšējās daļas iekšienē.

Mani dārgie! Tā nav nejaušība, ka mēs ar jums apvienojām “Anubisa Varavīksni” ar Ugunīgo toru sistēmu. Viņu apvienojums ir ANKH struktūras augšējā daļa, un spēlē augšējās “cilpas” lomu. Tādejādi, mēs iekš mūsu ANKH ieliekam gan Ugunīgās sistēmas, gan Gaismas kanālu sistēmas enerģētiskās informācijas pamatus.

 

4. ZĪMĒJUMS. “ANUBISA VARAVĪKSNE” UN UGUNĪGO TORU SISTĒMA KĀ ANKH STRUKTŪRAS AUGŠĒJĀ DAĻA.

Bet pārvietojamies uz trešā enerģētiskā centra līmeni – uz līmeni, kur izpausta ANKH horizontālā struktūra.

Mani dārgie! Ir ANKH attēli, kur horizontālās struktūras līmenī viņā ir iebūvēta piecstaru zvaigzne.

 

5. ZĪMĒJUMS. ANKH UN VIŅĀ IEBŪVĒTA PIECSTARU ZVAIGZNE.

Tas ne tuvu nav nejaušs attēls. Šajā gadījumā piecstūru zvaigzne kā struktūra, kura efektīvi noslēdz enerģiju savā “Es”, ir kalpojusi par sava veida enerģētisku IMPLANTU, kurš attālināja jūs no barošanās ar kosmisko Uguni avotiem. Viņa tika iebūvēta smalkmateriālajos ķermeņos vēlīnās Lemūrijas laikos, kad cilvēki sāka pāriet uz barošanos ar bioloģisko barību. Tāds implants ir līdzīgs ierobežojošajam implantam, par kuru jums jau pavēstīja Sen-Žermens, stāstot par sakaru nodibināšanu ar jūsu Augstāko “Es”. Svarīgi, ka šajā gadījumā tieši struktūra ANKH ļauj jums pāriet no vienkārši krusta kā enerģētiska četrdimensionalitātes krustojuma pie piecdimensionalitātes enerģētikas. Jūs tagad varat atcerēties to struktūru, kuru nesen ievietojāt EALOGHIMA ziedā. Jūs divas krustojošas Mebiusa lentas nomainījāt uz struktūru no četriem toriem un sfēru centrā. Pie tam daudzdimensionālā ģenētiskā līmenī aktivizējāt saikni ar iekšējo enerģiju. Mēs ar jums tagad arī piecstaru zvaigzni transformēsim toru sistēmā. Šī sistēma ir veidojums no pieciem toriem, kuri bijušās piecstaru zvaigznes centrā saiet kopā vienotā punktā – īpašā Nulles Punktā, kurš saista mūs ar piektās dimensijas Ugunīgo enerģiju. Apzīmēsim viņu kā gaišzilu punktu, bet gaišzilo toru iekšienē izveidosim violetas spirāles, kuras nodibina sakarus ar iekšējo enerģiju.

Domās tagad iztēlojieties visu tikko radīto ANKH.

 

6. ZĪMĒJUMS. UGUNĪGAIS ANKH – JAUNĀ ENERĢĒTISKĀ STRUKTŪRA, PAREDZĒTA UGUNĪGAJAI PRĀNISKAJAI BAROŠANAI.

Izjūtiet viņa spēcīgo enerģētiku! Piepildiet UGUNĪGO ANKH ar savu siržu mīlestības enerģiju. Bet tagad iztēlojieties viņu jūsu četru enerģētisko centru (pirmās, otrās, trešās un ceturtās čakru) rajonā, novietojiet viņu tur! No šī brīža tā ir jūsu ENERĢĒTISKĀS SISTĒMAS daļa. Tas ir tas, ar kā palīdzību jūs reāli varat baroties ar Ugunīgo prānu.

 

7. ZĪMĒJUMS. ANKH, NOVIETOTS ČETRU PIRMO ENERĢĒTISKO CENTRU (ČAKRU) LĪMENĪ.

Lai sāktu baroties ar Ugunīgo prānu, domās izsakiet nodomu aktivizēt jūsu jauno, UGUNĪGO ANKH. Sajūtiet enerģiju kustību četru enerģētisko centru rajonā. Pie tam Ugunīgā prāna sāk reāli ienākt jūsu Gaismas Kanālos. Esiet pārlecināti: jūs tagad patiešām barojaties ar prānu. Tā ir tā prāna, kura šajā etapā ir piemērota jūsu ķermenim un citiem jūsu daudzdimensionālo ķermeņu kompleksa ķermeņiem. Prāna-enerģija jums ienāks vienas līdz trīs minūšu laikā. Sākuma etapā ar to pietiek. Enerģija pārstās ienākt pēc jūsu Augstākā “Es” komandas, par cik viss prāniskās barošanās process atrodas viņa neatslābstošā kontrolē.

Vēlreiz vēršu uzmanību, ka baroties ar Ugunīgo prānu pārejas periodā var, turpinot lietot bioloģisko barību. Tas ir, jūs šajā etapā savienojat prānisko barošanos un barošanos ar bioloģisko barību. Tas ir visai piemērots process. Pie kam, jo vairāk jūs barosieties ar Ugunīgo prānu, jo mazāk bioloģiskās barības jums būs vajadzīgs. Tādēļ sākumā ir svarīgi veikt barošanās ar Ugunīgo prānu procesu kaut vai reizi dienā, bet vēlāk – divas-četras reizes dienā. Dažiem, iespējams, būs vajadzīgs to darīt biežāk.

Vislabāk sākt baroties ar prāna-enerģiju vakarā, pirms miega. Bet pēc tam – var ar prānu baroties biežāk. Sāciet baroties ar ugunīgo prānu IK DIENAS! Pie tam jūs regulāri varat organizēt badošanās dienas, īpaši, ja esat agrāk apguvuši badošanās praksi. Tas ļaus jūsu Augstākajiem “Es” veikt nepieciešamās korekcijas un konstrukcijas, nepieciešamas barošanās ar Ugunīgo prānu sistēmas attīstīšanai.

Es jau ne reizi vien esmu teicis un atkal atkārtoju. Lai sagatavotos prāniskajai barošanai, lai pāriešana uz Ugunīgo prānisko barošanos īstenotos harmoniski un efektīvi, jums tagad vajag atteikties no dzīvnieku izcelsmes produktiem – jebkura veida gaļas, zivīm, olām. Nākošais solis – atteikšanās no piena produktiem, tikai augu barības lietošana. Samērā ar prāniskās barošanās apgūšanu jums visu laiku vajag samazināt uzņemamās barības daudzumu. Pie tam baroties jūs varat biežāk. Vajag lietot lielāku ūdens daudzumu – salīdzinot ar to daudzumu, kuru lietojāt līdz pāriešanas uz Ugunīgo barošanos sākumu. Ūdens šajā gadījumā ir pieņemama bioloģiskā barība. Ūdeni dzeršanai vajag izvēlieties dzīvu, no tīriem avotiem. Vienmēr pirms ūdens lietošanas attīriet un apsvētiet viņu. To tagad var darīt katrs Gaismas Darbinieks. Attīrīt un apsvētīt ūdeni var ar jebkuriem jums zināmiem paņēmieniem – ar tīra nodoma palīdzību (“Attīru un apsvētu ūdeni ar savu tīru nodomu!”), ar jums pazīstamu Dievišķo simbolu palīdzību, ar enerģētiskās informācijas metožu palīdzību.

Ugunīgā ANKH izmatošana enerģētiskajai barošanai ir tikai viens no enerģētiskās barošanās paņēmieniem. Un tas ir paņēmiens, pieņemams pārejas perioda sākuma stadijā. Tikko kā jūs to apgūsiet, iesim tālāk. Mēs iepazīstināsim jūs ar citiem, jauniem enerģētiskās barošanās paņēmieniem, kuri nepieciešami pāriešanai uz pilnīgu barošanos ar Ugunīgo prānu.

Vēlu jums sekmes, mani dārgie! Zinu: nākotnē rezultāts JAU ir iegūts. Neaizmirstiet, kā pāriešana uz Ugunīgo prānisko barošanos – tas ir evolucionāri nepieciešams solis. Jūs, Gaismas Darbinieki, esat celmlauži šajā neparastajā, taču ļoti svarīgajā procesā. Jūs esat tie, aiz kuriem ies citi. Un tas patiesi ir tā.

JŪSU KRAJONS

2014.03.12.

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 2. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe* Iesācējiem: ar informāciju par Ugunīgo sistēmu var iepazīties materiālā KRAJONS “MANA SAKRĀLĀ SIRDS, jeb Kurp aiziet čakras”. Žurnāls “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012. g. Nr. 1; 2; 3; 4; 5. Visas žurnāla elektroniskās versijas var iegādāties Interneta veikalā pēc adreses http://world-channeling.com/

Skat. http://www.magnitiduha.info/?s=Mana+sakr%C4%81l%C4%81+sirds%2C+jeb+Kurp+aiziet+%C4%8Dakras (Tulk. piezīme)

** Par Gaismas kanālu tīkla aktivizāciju var izlasīt Žurnālā “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013. g. Nr. 5/11.

Skat. http://www.magnitiduha.info/archives/7807 (Tulk. piezīme)

*** ANKH – Krajons piedāvāja nelocīt šo vārdu, par cik tieši tā tas nes nepieciešamo enerģētiskās informācijas pamatu. Vārds “ANKH” šajā gadījumā tiek izmantots kā vīriešu dzimtes lietvārds – redakcijas piezīme. 

Skatījumu skaits: 981 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: