Galvenie » 2013 » Novembris » 8 » *(DG) "Ģimenes Sēta"
15:33
*(DG) "Ģimenes Sēta"

*(DG) "Ģimenes Sēta"

Jā, tā Mēs to varētu nosaukt. Padomāsim: ja agrāk, līdz šim katram cilvēkam bija Ģimene (lielāka, mazāka, kuplāka vai mazāk kupla). Un Ģimene dzīvoja skalu būdiņā, vai saimnieka kambarī, vai greznā pilī, tad tagad Ģimene dzīvos - personīgā Ģimenes Sētā. Un tā būs - Sirds un Sirdslaukums, tuvākā vai vistālākā apkārtnē.

To nu tagad jāmēģina saprast un izprast, jo celtniecība šajā jautājumā arī paliek Ģimenes Sētas dalībnieku ziņā.

To taču katrs Redz! Un saprast vajadzētu, ka Zemes līdzšinējā, blīvā materiālā pasaule aiziet pārbūvē. Viss jau gandrīz pārveidots jaunā enerģiju kvalitātē. Vai tik tiešām neprotam mēs vērīgi un saprast spējīgi būt!?

Esam taču izglītoti ļaudis, vai tik spožas personības cienīt spējam. Alkstam paši spožas personības kļūt...

Tad nu, lūdzu, Acis Atvērsim, Prātu mēģināsim savaldīt! Apstāsimies savā aklā skrējienā! Padomāsim: KAS un KURP mūs RAUJ!? Varbūt ziepjuburbulītis mazulīti? Varbūt burkāns ēzelīti?

Cilvēks - pieaudzis un izglītots, līdz šim bērnus Gudri mācījis: burtiņš Ā un burtiņš BE, tad vēl CE, lūk, kopā sanāk "ĀBECE"! Tur ir Lielu Zināšanu pamats - alfabēts - burtu kopums! Tos pēc vajadzības lietojot, sanāk atklāt noslēpumus lielus, kā to Mūsu dzīvi Gudri, Skaisti vadīt...

Jā, Gudri, Skaisti vadīt... ne vairs līdzšinējo lāpstu, arklu blīvās zemes gruntī, bet jau vieglā gaišā DievRadītās CilvēkBūtnes Gudrā SirdsKambarī, kur top katrai personībai Svētums drošs - Ģimenes Sēta.

Paldies mīļais Dieva Gars! Radītāj! DievMāmiņa! Gaismas Ģimene! Hierarhi-Skolotāji! Paldies Mūsu Augstākie Es, ka Mums Jaunās Dzīves Mērķis apjaušams jau Gaismā - Ģimenes Sētā! Visiem, Visiem Paldies!

Kas tā tāda diža sēta Aiz kalniņa lejiņā?
Tai sētai treji vārti, Visi treji sudraboti.
Pa vieniem Dievs iebrauca, Pa otriem mīļa Māra,
Pa trešiem Saule brauca, Div' dzelteni kumeliņi. (*)

04.11.2013.10:43 --- Dieva Gara Spēkā pierakstīja Eslauma.
----------
(*) No - Debesu sēta - Avots: "Latviešu tautas dzīvesziņa. Daba. Debesis. Dievības." Sakārtoja A. Rudzīte, izdevn. "Zvaigzne", Rīga, 1990.
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Šodien, kad jūs veiciet pirmos soļus Mūžībā, nepieciešams saprast, ka pēdējie pakāpieni uz Olimpa virsotni priekš jums būs visgrūtākie, kaut vai tādēļ, ka grūtā Garīgā ATTĪRĪŠANĀS (attīrīšanās tikai caur NOŽĒLU) un ATBILDĪBAS smagā nasta, palēninās soļus, taču tie ESMU pēdējie soļi, kad cilvēkam vienkārši pienākums atraut sevi no zemām vibrācijām - tām vibrācijām, kas arī saucas PAGĀTNE, bet precīzāk, grūtu Garīgo maldu un NETICĪBAS kļūdu pagātnes pieredze, jo tikai Ticība Dievam var ievest Templī, bez kura cilvēka dzīve zaudē jebkuru jēgu!"
(5. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Soļi Mūžībā", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 06.11.2013.)**

2) "Telpas izmaiņu vilnis aizvēlās līdz Blīvajam plānam, liekot jums reaģēt, vai pielāgoties šim Jaunajam, bet vēl neuzņēmušam pilnu spēku RITMAM! Jūs, tā vietā, lai izmēģinātu savas adaptēšanās spejas, bet kā Man šķiet, mēģinātu pāriet no tukšvārdības (vai ļaunāk - no vārdu maldiem) pie TICĪBAS, saspringstiet ciešā pretestības spirālē, tagad izpaustajai Objektīvajai Realitātei."
(2. pants Radītāja Skaidrojumā "Baiļu cilvēks ir NETICĪBAS cilvēks", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.10.2013.)***

3) "Tagad daudzko var pārskatīt caur Lielo Pārveidojumu prizmu, kas notika un vēl notiks tikai pateicoties jūsu TICĪBAI un neatlaidībai, jo NOTICOT Dievam, jūs varējāt sevī atvērt savu Siržu Garīgo un Garīgo, pasvītroju, PATIESU Garīgo VIENOŠANU, kas daudz stiprāka par jebkurām radniecīgām ģimeniskām attiecībām! Šodien, kad jūs jau daudz izdarijāt un tagad stāvat uz Gadsimta pēdējā Eksāmena sliekšņa, kad jums negaidīti atklājās ne tikai jūsu fraktālā līdzība Pašam Tēvam Absolūtam, bet arī jūsu iekšējā Dieva PILNĪBA, bez šaubām jūs ieinteresēja jūsu nākotne, kuru ES priekš jums, lūk, jau deviņus gadus atklāju, priekš jūsu vēl nesagatavotās ApZiņas un atklāju ļoti piesardzīgi, jo nesagatavota ApZiņa, bet citiem vērdiem, neadaptēta ApZiņa, kā ES runāju, var ar jums izspēlēt "ļaunu joku" pilnīgā Dievišķās Telpas nepieņemšanā!"
(7.,8. pants Radītāja Skaidrojumā "Dievišķā monarhija, vai kas jūs sagaida" pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.10.2013.)****

4) "Viss, kas ir PIRMRADĪTĀJA iecerēts un ieplānots, sākotnēji iemiesojas uz šīs apbrīnojamās planētas. Viss, kas ir iecerēts, tiek izpildīts pēc Viņa Gribas un Norādījuma. NEKĀDAS ATVELŠANĀS ATPAKAĻ NAV. ŠAJĀ EVOLUCIONĀRĀS ATTĪSTĪBAS ETAPĀ TĀ NAV IESPĒJAMA. TIKAI KUSTĪBA UZ PRIEKŠU UZ GAIŠU UN RADOŠU NĀKOTNI SAGAIDA PLANĒTU ZEME....Visi notikumi rit savā gaitā, palielinot apgriezienus un virzoties vajadzīgajā gultnē un jaunā laikā...."
(Citātiņš no: "Skolotājs KUT HUMI caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju Kanaševski. Par pašreizējiem Notikumiem uz Planētas Zeme", tulkoja Jānis Oppe. Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/7227 pievienots: 31.10.2013.)

Atceramies?
(#1) "Mīļās DievDvēselītes savos Miesas namiņos - paldies! Mēs KOPĀ - MĪLESTĪBĀ sajūtamies stipras esam! Savus Zemes Draudziņus, māsiņas un brāļus DebesTālēs līdzi ņemam! Visi kopā dziedam: "Priecīgs esmu, laimīgs esmu, Dievs par mani rūpējas!" (Zvirbulīša dziesmiņa no žurnāliņa "Gaismiņa")."
(Citātiņš no: *) RAV "SirdsTelpa ķermenī!", pierakstīta 10.10.2012.01.51, tur arī "Lūgsna Priekam", no "Gaismas grāmata", viss lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/ 10.10.2012.14:00)

(#2) "Tagad katram mums svarīgāks par visu - sirdslaukums - cik tas tīrs no vecām, vēsturisku jūtu drazām, kuras nevaram mēs līdzi Jaunā Laikmetā sev ņemt! Jāatsakās droši: dusmas, nievas, pārmetumi MĪLESTĪBAI lieki! Ļausim Gaismai mūsu katra sirdslaukumu apmirdzēt! Dievmāmiņai, Radītājam, visai Gaismas Ģimenei AR MUMS KOPĀ PRIECĀTIES Jaunai Ērai sākoties! Visiem! Visiem Paldies sakām, ka mēs visi kopā steidzam Gaismas āres iepazīt!"
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Sirdslaukums...", pierakstīta 02.01.2012.12:47, tur arī "Atradums - Mīļais, preses Gudriniek!", viss lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/ 12.10.2012.14:32)

(#3) "Galvenais ir TICĪBA Mīlestības GUDRĪBAI, kas mīt katras Būtības Sirdsmājiņas Centrā - DZĪVĪBIŅĀ - DIEVA DAĻIŅĀ! MAZBĒRNIŅ! Mīļais Drosminiek! Viss ir atkarīgs no tā kā Gudrībiņu, Sadarbību, Mīlestību meklēsi...EŅĢELĪTI! Mīļais! Viss ir atkarīgs no tā kā Mammīti un Māsiņu! Brālīti un tēti! Vecmāmiņas! Vectētiņus! (Nav svarīgi kādā Saulē mīt) ..."
(Citātiņš no: *NAD Vēstules. MAZBĒRNIŅIEM! ĢIMENĒM! Pierakstīta vairākos datumos, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 02.09.2012.22:26)

(#4) "Atcerēsimies, pārdomāsim, paturot prātā, ka esam aicināti: "Jo Tas Kungs sauc tevi atpakaļ..." (Jes. 54:6) Bībeles teksti, informācijas raksti, kas vēstulēm pievienoti, palīdz izprast un novērtēt vēstulēs paustās domas, salīdzināt ar vērojumiem ikdienā ģimenē, darabakolektīvā, sabiedrībā savā valstī un pat pasaulē (TV, Radio, Internets), izdarīt secinājumus, rīkoties radoši, droši, tālredzīgi."
(Citātiņš no: *(41) Senvēstule 2009.31.03.18:00, sūtīta parastās pasta aploksnēs uz dažādām vietām Latvijā, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 19.11.2012.00:51)

=====
*(DG)-Dieva Gara Domas "Ģimenes Sēta" Eslauma pierakstīja 2013. gada 4. novembrī plkst.10:43, ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 08.11.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 08.11.2013.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-05.11.13.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru 07.11.2013.13:04, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 07.11.2013.07:33
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-07.11.09.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 04.11.2013.11:38, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 04.11.2013.09:09
****Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-08.10.13.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 11.10.2013.07:46, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 10.10.2013.11:00
=====
Sirdsmīlestībā Dieva Gara Domas *(DG) "Ģimenes Sēta" pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 719 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: