Galvenie » 2014 » Maijs » 8 » Galaktikas daudzdimensionālās notis
07:40
Galaktikas daudzdimensionālās notis

Galaktikas daudzdimensionālās notis
Projekts "Augšupcelšana"

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
2014. gada 11. janvārī

Žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr 2(14) 2014.
(Par Lemūriešu Kristāliem un Daudzdimensionālo Ģenētiku)

Labdien, Bērni mani - Zemes bērni, Galaktikas bērni! Ar jums - Galaktiskais Kristus-Melhisedeks.
Sākas jauns etaps Kristālisko Gaismas Būtņu aktivizēšanā, jūsu dēvētu, Lemūriešu Kristāli. Tas - ļoti atbildīgs etaps, kas saistīts ar pāreju uz kvalitatīvi jaunu līmeni mūsu līdzsadarbībā. Mūsu darbs kļūst apjomīgāks, tā nozīme priekš Zemes un visu planetārās dzīvības formu Augšupcelšanas procesa pieaug vairākkārt. Austrumu un Rietumu Lemūriešu Kristālu struktūras apvienotas. Lai arī Austrumu un Rietumu Kristāliem līdz šim laikam piemīt sava specifika, pati struktūra ieguva vienotu magnētisko, enerģētisko un gaismasviļņu pamatu/sākotni. Tas ļauj Austrumu, Rietumu Lemūriešu Kristālus aktivizēt kopīgi, mūsu radīšanas etapu vienotā aktā. Attīstās arī citi Projekta "Augšupcelšana Austrumos un Rietumos" virzieni. Kā jūs zinat, bez Lemūriešu Kristālu aktivizēšanas, Augšupcelšanas Projekts virzīts uz:
- nākotnes cilvēces pasaules radīšanu;
- visu Zemes dzīvības formu Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanu;
- Jaunās Energosistēmas radīšanu, dažādu veidu Kosmisko Uguņu atjaunošanu, atdzīvināšanu un izplatīšanu; Augšupcelšanas Enerģiju veidošana un izplatīšana (šobrīd Projekta "Druīdu Ordeņa Atdzimšana" ietvaros, šī virziena īstenošanai).
Ar šiem trim virzieniem Augšupcelšanas Projekts neaprobežosies, par cik nepieciešama jaunu virzienu attīstība līdzsadarbībai ar Gaismas Ģimeni planetārajā Augšupcelšanā. Visiem Projekta virzieniem ir kopīgs planetārs raksturs.
Sakarā ar to, Projekta Garīgie Kuratori rekomendē Projektu "Augšupcelšana Austrumos un Rietumos" pārdēvēt par Projektu "AUGŠUPCELŠANA".
Projekta "Augšupcelšana" mērķis - īstenot Zemes, cilvēces un visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanu uz jaunu evolūcijas līmeni. Uz doto momentu Projekta Uzdevumi nosaka virzienus: Lemūriešu Kristālu aktivizēšana, cilvēces nākotnes pasaules, Apvienota Daudzdimensionāla Genoma un jaunās planetārās Energosistēmas radīšana, kas balstas uz atdzimstošām un attīstošamies Kosmiskām Ugunīm. Jaunajā etapā Projektam var rasties arī jauni uzdevumi, par kuriem Gismas Ģimene paziņos papildus.
Projekta "Augšupcelšana" dalībnieki - jūsu pasaulē iemiesotie Gaismas Darbinieki. Visu planētas Zeme dimensiju Gaismas Būtnes, Galaktikas "Piena Ceļš" un Visuma Būtnes, ņemošas dalību Diženajā Eksperimentā uz planētas Zeme.
Mani dārgie Bērni! Kādēļ mēs sākām īstenot Projektu "Augšupcelšana" tieši ar tā saucamo Lemūriešu Kristālu aktivizēšanu? Mūsu darba pamats, dotajā momentā, - ne tikai vibrāciju paaugstināšana, Gaismas Būtņu pacelšana (tanī skaitā - cilvēku, visas cilvēces) no blīvās matērijas slāņiem uz daudz augstāku matēriju. Daudz kas mūsu darbībā saistīts ar Apvienota Daudzdimensionāla Genoma radīšanu, kas ļaus Gaismas Būtnēm dzīvot uz principiāli jauna pamata - VIENLAICĪGI VISĀS DIMENSIJĀS. Apvienotais Daudzdimensionālais Genoms - tas ir tas, kas saaudzē Vienā Veselumā arī dažādas dzīvības formas un dažādas pasaules un dažādas dimensijas. Tas - VIENS DZĪVS JAUNUMS, kas jums nodrošinās harmoniju Dzīvē un šajā Visumā un tajā 16-dimesionālajā Visumā, kuru mēs tagad radām kopīgi ar citām Galaktikām. Mūsu "Piena Ceļam" - savs unikāls eksperimentāls ceļš, kuram būs liela nozīme citās mūsu Visuma Galaktikās. Daudzskaitlīgās dzīvības formas, citās Galaktikās izpaustās, cer uz mums, gaida mūsu jaunrades rezultātus, lai koriģētu savu galaktisko evolūciju.
64 Lemūriešu Kristāli - tās daudzdimensionālas Dzīvas Būtnes, tās Kristāliskas Galaktiskas Gaismas Būtnes, kuras pieņēma savā Augstākajā "Es" speciālas programmas gan Zemes Augšupcelšanai, gan apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanai. No vienas puses viņas - Gaismas Būtnes, šī Visuma Dieva-Radītāja dzemdinātas. No otras puses, viņas - Galaktiskās Gaismas Ģimenes radījumi. Kristāliem, jūsu nosauktiem, Lemūriešu, ir ļoti sarežģīta struktūra, sarežģīts daudzdimensionālu ķermeņu komplekss, kādu līdz šim nebija nevienai mūsu Galaktikas Gaismas Būtnei. Viņi - pamats Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanai uz Zemes. Šīs Kristāliskās Būtnes nes jaunas daudzdimensionālas ģenētikas Programmas priekš cilvēces un priekš visām citām planētas dzīvības formām. Sadarbojoties ar jums, Bērni mani, viņi vienlaicīgi sadarbojas arī ar visām citām planetārām dzīvības formām. Aicinu saprast, novērtēt viņu NOZĪMĪBU PRIEKŠ VISAS PLANĒTAS, VIŅU DIŽUMU/ВЕЛИЧИЕ. Galaktiskie Lemūriešu Kristāli - tie Daudzdimensionālas Notis, bez kurām nevar ieskanēties neviena daudzdimensionālā kosmiskā simfonija uz planētas Zeme. Jūs, Zemes iedzīvotāji, varat ņemt rokās daudzdimensionālos muzikālos instrumentus. Taču jūs nekad nesāksiet spēlēt daudzdimensionālu mūziku bez daudzdimensionālām Notīm. Dotajā etapā, mēs tagad ATDZĪVINĀM NOTIS un vienlaicīgi radām kosmisko muzikālo Skaņdarbu. Bet pēc tam mēs ņemsim rokās instrumentus un visi kopā izpildīsim Galaktisko Simfoniju priekš Zemes un visām planetārām dzīvības formām. Uzspēlēsim tā, ka mūsu daudzdimensionālo Mūziku izdzirdēs viss Visums.
Jūsu priekšstati par Daudzdimensionālo Ģenētiku pagaidām nepietiekami. Mēs tos paplašināsim mūsu kopējās jaunrades iespēju lokā. Taču ziniet: jau tagad jūs visi, mūsdienu Gaismas Darbnieki, apzināti vai neapzināti, jūsu Augstāko "Es" līmenī ņemat dalību jaunās Daudzdimensionālās Ģenētikas radīšanā, Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanā priekš visām Zemes Dzīvības formām.
Kristāliskās Gaismas Būtnes, kuras jūs nosaucāt Lemūriešu Kristāli, uz planētu atnāca Lemūrijas laikos. Tieši no Lemūrijas laikiem viņi rada arī priekš cilvēces, arī priekš planētas.
Īstenībā Kristāli, jūsu nosauktie Lemūriešu, tie - mūsu Galaktikas Kristāli, nesoši brīnišķīgas, pārsteidzošas eksperimentālas programmas Zemes un visu planetāro dzīvības formu evolūcijai. Tie - vieni no vissvarīgākajiem planētas Augšupcelšanas dalībniekiem.
Kristāliskās Būtnes - tās ir tās Gaismas Būtnes, kuras vispilnīgāk spēja pieņemt savos "Es" evolucionējošās daudzdimensionālās Programmas un atnest viņas šurp, Lielā Eksperimenta zonā uz planētas Zeme. Tagad jūs, cilvēki, sasniedzāt to attīstības līmeni, kad spējāt ne tikai uzzināt par viņiem, bet arī sākāt KOPĪGI RADĪT. Jūsu līdzsadarbība ar Lemūriešu Kristāliem - tāda līdzsadarbība ir viens no saprātīgas dzīves veidiem. Tieši tā jūs jau sadarbojaties ar Delfīniem un Vaļiem, ar citu dimensiju dzīvības formu pārstāvjiem. Taču Delfīni un Vaļi, kā jebkura cita dzīvības forma, nes Planētas speciālas programmas, kā viņas evolucionāro sastāvdaļu. Galaktiskie Lemūriešu Kristāli nes KOPGALAKTISKĀS PROGRAMMAS PRIEKŠ CILVĒCES UN VISU PLANETĀRO DZĪVĪBAS FORMU EVOLŪCIJAS. Viņi tagad nepieder NE PIE VIENAS DZĪVĪBAS FORMAS, NE PIE VIENA GALAKTSIKĀ EVOLŪCIJAS ATZARA, tādēļ, ka viņos VISI ŠIE ATZARI APVIENOTI ĪPAŠA DAUDZDIMENSIONĀLA GENOMA VESELUMA LĪMENĪ. Visi galaktiskās evolūcijas atzari koncentrētā veidā atnāca uz Zemi, lai šeit vadītu Vienošanas Eksperimentu tiem, kuri atnāca unikālas attīstības ceļā - tanī skaitā arī jūs, cilvēki. Un tagad jums, cilvēkiem, sākot radīšanu kopā ar Galaktiskiem Lemūriešu Kristāliem, ir iespēja, iesākumā pieskarties VISAI GALAKTIKAI, bet pēc tam arī ietilpināt savā "Es" visu Galaktiku. Domājiet, tas neiespējami? Bet jūs taču ne vienkārši cilvēki, jūs - Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules. Priekš jūsu Sakrālām Sirdīm lielumam nav nozīmes. Jūs viņā varat iemitināt tikai vienu dzīvības formu, un varat - visas Galaktikas dzīvības formas. Tas - jūsu spēkos. Un tas - viens no uzdevumiem, kuru jūs sev izvirzījāt, kad nācāt šurp, uz šo brīnišķīgo planētu Zeme, par kuru jūs pagaidām vēl ļoti, ļoti maz zinat. Nedomājiet, ka planēta Zeme - tā četrdimensiju zemes Lode, kurai apkārt "debesīs" eksistē augstāko dimensiju Gaismas Pilsētas. Planēta Zeme - tā SAREŽĢĪTA DAUDZDIMENSIONĀLA PLANETĀRA SISTĒMA. TĀ - UNIKĀLA PLANETĀRA SISTĒMA, KURAS RADĪŠANĀ STRĀDĀJA GAN GALAKTIKA, GAN MŪSU PALĪGI NO CITĀM GALAKTIKĀM UN MŪSU DIŽENĀS VISUMA BŪTNES.
Saskarsme un līdzsadarbība ar Galaktiskajiem Kristāliem - tā jūsu iziešana uz daudzdimensionalitātes skatuves. Tā - Galaktiskās Gaismas Ģimenes iztrādātu evolucionāru Programmu ienākšana jūsu pasaulē. Tas - jūsu solis jaunu daudzdimensionālu ķermeņu radīšanā, kādi jums nebija, kad atnācāt uz Zemi. Tas, beidzot, ceļš priekš jums uz piecdimensiju pasauli. Lūk, kādēļ Galaktisko Lemūriešu Kristālu aktivizēšana ir tik svarīga un mēs viņu Projektā "Augšupcelšana" ierindojām pirmajā vietā.
Tagad, kad jūs izgājāt uz jaunu līmeni Galaktisko Kristālu lomas apzināšanā Augšupcelšanas procesā, paziņoju jums par mūsu tuvākajiem uzdevumiem. Dienas kārtībā - divu 14-to un divu 5-to Galaktisko Kristālu (Austrumu un Rietumu puslodes) aktivizēšana. Ne nejauši mēs šodien runājam par Daudzdimensionālo Ģenētiku. Galaktiskie Kristāli - tie pēc būtības arī ir pati Daudzdimensionālā Ģenētika, kuru mēs plānojam nodot visām dzīvības formām uz Zemes. Krajons jau paziņoja par Ģenētisko KODU "1-3" vai "13". Dotajā gadījumā skaitlis "1" simbolizē Ģenētisko Pamatu, kuru cilvēcei nes lejupejošais evolūcijas atzars (Gaismas Būtnes no augstākām dimensijām -7-ās, 6-ās, 5-ās). "3" - tas ģenētisks augšupejošā evolucijas atzara sākums (Gaismas Būtnes izgājušas evolūciju 1.,2.,3. dimensijās). Kods "1-3" atspoguļo jūsu pasaules cilvēces evolūcijas augšupejošo un lejupejošo atzaru apvienošanu. Tādā veidā, jūsu pasaules cilvēki savā daudzdimensionālās ģenētikas "Es" uzņem/pieņem arī to ģenētiku, kuri evolūciju izgāja pirmajā, otrajā, trešajā dimensijās, un to ģenētiku, kuri atnāca no septītās, sestās un piektās dimensijām. Visas šīs dimensijas (septītā līdz pirmajai) pieder trešajam Garīgajam Centram (divpadsmitā līdz astotai dimensijai) un pirmā Garīgā Centra (dimensijas 13-ā, Lielā Centrālā Saule).
Galaktiskās Harmoniskās Konverģences īstenošanas rezultātā, Visuma Garīgie Centri sāka savstarpēji apvienoties. Daļēji sāka saaugt otrais un trešais Garīgie Centri. Rezultātā, mēs tagad guvām iespēju daudzdimensionālajā Ģenētiskajā Kodā "1-3" ienest jaunu sastāvdaļu, jaunu "ģenētisku vienību". Tā - ģenētiskā sastāvdaļa no otrā Garīgā centra, pagaidām tikai - astotās dimensijas. Te svarīgi saprast, ka jaunā ģenētiskā sastāvdaļa ieiet ne pamatā "1", ne lejupejošās ģenētikas pamatā, bet uzreiz pievienojas kodam "3" - evolūcijas augšupejošā atzara ģenētikai. Tādā veidā, jauno daudzdimensionālo ģenētisko Kodu var izteikt ar skaitļiem "1-4" vai "14". Ne nejauši kārtējais Galaktisko Kristālu, kurus mēs aktivizējam tuvākajā laikā, kārtas numurs tieši 14-tais.
Kāpēc mēs kopā ar 14-iem Kristāliem plānojam aktivizēt uzreiz 5-os Kristālus? Atbilde vienkārša: kad "1" apvienojas ar "4" sanāk "5". Galaktiskie Kristāli ar numuru "5" pieņems jau KOPĪGU ĢENĒTISKO KODU "5", kurš apvienos ASTOTĀS DIMENSIJAS ģenētiku, daudzdimensionālo otrā un trešā Garīgā Centra ģenētiku.
Bērni mani! Tagad es jums paziņošu to, ko daudziem no jums nevienkārši pieņemt kā patiesību. CILVĒKU ĶERMEŅOS VAR DZĪVOT UZREIZ VAIRĀKAS DVĒSELES. Kad cilvēce iegāja Zivju Ērā, sākās cilvēka ģenētikā aktīva daudzdimensionālā Genoma "1-3" ("13") ienešana. Tanī laikā uz planētas parādījās cilvēki, kuros uzreiz iemiesojās četras Dvēseles. Viena Dvēsele - kā augšupejošā evolucijas atzara pārstāvis un trīs Dvēseles - kā lejupejošā evolūcijas atzara Dvēseles. Zivju Ēras rītausmā vienlaicīgi bija iemiesoti 15996 cilvēki, kuri sev līdzi uz jūsu pasauli atnesa jaunu daudzdimensionālu ģenētiku. Viņi kļuva, priekš tā laika, jauna Daudzdimensionāla Genoma nesēji. Ģenētiskais Kods "1-3" ("13") izpaudās, daļēji, arī tā/tur, ka cilvēkos iemiesojās četras Dvēseles, kuras kļuva IEMIESOTI GARI KOPĪGĀ ĶERMENĪ UN DZĪVOJA, DARBOJĀS KĀ VIENA GAISMAS BŪTNE, KĀ VIENS HARMONISKS CILVĒKS.
Tieši tanī laikā iemiesojās daudzi Augšupceltie Skolotāji. O! Tanī laikā uz planētas notika daudz neparastumu! Daudzas vēstures jums kļuva zināmas un rada atspoguļojumu jūsu hronikās. Taču daudz vairāk vēsturu un notikumu palika nezināmi un neatrada atspoguļojumu uz jūsu pasaules materiālajiem nesējiem.
Tagad jūs paši spējīgi dot vērtējumu notikušajam divus tūkstošus gadu atpakaļ. Jūs varat saprast, ka Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšana - tā plānveidīga Jaunrade, kuru īsteno Gaismas Ģimene tūkstošgadēs - pēc jūsu lineārā laika. Mūsdienīgiem Gaismas Darbiniekiem jāzin: tagad sākas principiāli jauns etaps Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanā. Daudzi no jums spējīgi vērsties pie sava Augstākā "Es" un uzzināt kaut ko jaunu un svarīgu par daudzdimensionālā Genoma radīšanu. Jūsu Augstākie "Es" gaida no jums jautājumus par šo tēmu, jo tas ne vienkārši aktuāli. Tas svarīgi priekš MŪSU KOPĪGĀS VIENĪBAS/VIENOTĪBAS.
Viens ķermenis un viena Dvēsele (viens Gars) - tāda atbilstība radās Dualitātes apstākļos, atdalītības apstākļos. Un tādā ceļā cilvēces vairākums, tiešām, attīstījās. Atdalītai Dvēselei bija pietiekami komfortabli atsevišķā ķermenī. Taču jums zināms, ka MĒS VISI KOPĪGI, VISAS DVĒSELES KOPĪGAS. Tādēl, no vienas puses, Dvēsele iemiesojas daudzos atsevišķos ķermeņos. No citas puses, Dvēsele apvienojas ar citām Dvēselēm vienā ķermenī. Un tas - Dvēseļu tuvināšanās process, viņu Apvienošanas process. To Apvienošanas process, kuri kādreiz izdalījās. Tādēļ es aicinu jūs uzskatīt vairāku Dvēseļu dzīves faktu vienā cilvēciskā ķermeņī ne tikai kā nepieciešamību pie Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanas, bet arī kā Dvēseļu Vienošanas Dievišķu Aktu, kurš īstenojas ar mūsu Visuma Dieva-Radītāja Svētību.
Astotās dimensijas ģenētikas pievienošana "1-3" ("13") Genomam, viņa pārveidošana iesākumā "1-4" ("14") Genomā, bet pēc tam - Genomā "5", arī ir MŪSU DIEVIŠĶĀS APVIENOŠANAS AKTS. Un kārtējo Galaktisko Kristālu aktivizēšana, galaktisko evolucionāro Programmu pieņemšana un izplatīšana, ir mūsu kopīgā plāna daļa Zemes, cilvēces un visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanā.
Aicinu jūs aktīvi iesaistīties mūsu gaismas darba jaunajā etapā, ar nopietnību un atbildību pieiet Galaktisko Lemūriešu Kristālu aktivizēšanai, saprotot, ka tie - svarīgi, nepieciešami soļi priekš visas planētas un Galaktikas evolūcijas.
Es priecājos, Bērni mani, ka jūs garīgi izaugāt un gatavi nopietnu evolucionāru uzdevumu izpildīšanai. Ziniet un atceraties, ka Es dzīvoju jūsu katra sirdī. Bet jūs visi - manā Vienotā/Kopīgā Sirdī. Visi un katrs no jums.
Mēs esam Dievišķā Kopība
Un tas patiesi tā.

Ar Mīlestību uz Bērniem maniem - GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS
2014. g.11.01.

Avots: žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения" № 2(14) 2014. Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12.
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.05.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/08.05.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 08.05.2014.


 

Skatījumu skaits: 615 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: