Galvenie » 2013 » Novembris » 26 » *(J) "Atgriezšanās"
13:13
*(J) "Atgriezšanās"

*(J) "Atgriezšanās"

Mīļie cilvēki! Atgriezšanās Jaunā Dzīves Telpā, prom no vecās, aizejošās dzīvošanas, gan nemaz nav viegla. To nu gan jau varu teikt. Nu jau mana pieredze ir iespaidīga. DebesTēva Absolūta gādībā, tikai to vēl varu izciest. Glābšana vispirms ir Zināšanas, Radītājs, ko diktē savam uzticamam Vēstnesim Leonīdam Maslovam jau kopš 2004. gada. Latviskojot, Tās man bezgalīgu Spēku, manam Garam dāvina, jo pa kriksītim, pa mazumiņam uzzinu Pasaulnama uzbūvi, cilvēkbūtņu personīgo vietu Kosomiskajā sistēmā. Un kur vēl ENERĢIJAS! Tas ir ļoti, ļoti interesanti, svarīgi un nozīmīgi. Un ja vēl tur sajūtiņu izmaiņas, personīgās miesas ķermenī un apkārtējā dzīvē pievienojam, tad tas vispār neaprakstāms Brīnums izrādās! Taču Atgriezšanās...

Atgriezšanās, tas ir gandrīz tā kā bērniņam, kurš sāk staigāšanu mācīties. Ir taču rāpošanas periods, ir uz kājām celšanās, tik pie gultas redelītēm turoties, tad jau patstāvīga celšanās, pašā telpas viducī utt. Tur nāk klāt vēl krišana, atkal celšanās un vēl zilumiņi, asariņas, bet viss notiek - bērniņš staigāt iemācīties vēlas, lai vai kādas problēmiņas jāpārvar...

Nu mēs arī savu ķermenīti Jaunai dzīvošanai gatavojam. Tas patiešām tā nu ir. To es pati simtprocentīgi izbaudu un cik tik varu, Radītāja Spēkā liecinu, ko var Spēkavota saitā izlasīt. Pagaidām jau tur vēl interesi nemana no Zemes ļaužu puses. Gandrīz visi raksti nullītes tik rāda. Taču tas nekas. Mūsu Zemes Materiālais blīvums lēnām, pakāpeniski, bet zūd, ne tik dabā, atmosferā, bet jau arī mūsu ķermeņos un pat sabiedrībā lielajā. Labi ja to zinām, sākam paši vērot, tad jau arī Ticība, uzticēšanās sāk parādīties, interese raisās, jo mēs visi ļOti gribam DZĪVOT. Tā ir Patiesība - DebesTēva DZĪVĪBA un MĪLESTĪBA, kas mums SirdsĶermenī pukst.

Jā, mums jāmācās un mēs mācāmies savus Dievišķos Ķermeņus sajust un pazīt. Mēs stiprinām sevi un uzmundrinām. Un neviens mums tur palīdzēt nevar, jo visu to mēs varam izjust un saprast un novērtēt tikai personīgi. Un vēl mēs varam, gribēt vai negribēt to darīt. Un tad nu gan vajadzētu padomāt Nopietni un Personīgi: cik tas vajadzīgi, vai vajadzīgi vispār; kur paliksim, ja domāsim, ka nevajag vai negribam? Kā būs ar mums tur - NEKUR - kad vieglprātībai, vienaldzībai, tumsonībai SEVI dāvināsim? Citu Aiziešana mūs patiesi sāpina, pat ļoti, bet par sevi... par sev mīļiem tuviniekiem ... padomāt un laicīgi?... Un Nopietni?... Un atbildīgi - Tās Dieva Daļiņas priekšā, ko mēs SEVĪ kā SirdsApziņu pazīstam?...

Šeit, laikam, Pozitīvi domājot, būtu Zināšanas - Kosmiskās Saimniecības Vadītāja - Tēva Absolūta Vēstījumus, sniegtus regulāri, katru mēnesi, pa pieciem, sešiem Vēstījumiem, jāizlasa! - Kā instrukcija jāizlasa Savas un Ģimenes Dzīves vadīšanai Viņa, Tēva Absolūta, Radītā Planētas Zeme Saimniecībā. Jāinteresējas taču! Jāmeklē informācija, kuru tagad atrast vairs nav grūti, ja tik interese atbildībā mostas, tad jau Domāt sākt Mēs varam: kur, cik tālu esam sava Ķermeņa, savas Dzīves, Apkārtējās Sabiedrības Izpratnē? Vai ir kāds kurš kaut ko zina? Vai var kāds palīdzēt ko uzzināt? Vai gribu, lai man palīdz? Vai Es Palīdzēt vēl kādam gribu? Jā, bet kur palikt ja es Nepalīdzu un man neviena nav kurš palīdz?...

Bērniņš, kad rāpo un kājās ceļas, ak, kas tie par priekiem visā ģimenē raisās! Bet ir jau gan arī bērniņi, kuri līdz tādam priekam netiek... Tad viņu Dvēselītēm jāpaliek Tur, no kurienes centās pie mums nokļūt... Taču Mēs, kuri šo informāciju atrodam un lasām - Esam Šeit, Uz Māmuļas Zemes - Dieva Valstības Paradīzē, kur Gaiss, Ūdens, Saule un vēl daudz kas no Dieva Dāvanām pieejamas, saņemamas pat bez naudas tēriņiem lieliem un tikai Katras CilvēkBūtnes Personīgos spēkos ir Gribēt mūsu (cilvēku) Radītāju-Dievu Meklēt, Atrast, Uzzināt un Augšupcelties!

Lai notiek, ka Dieva-Radītāja Spēkā Mūsu Katra Gribēšanā Mostas Vēlēšanās - izzināt un saprast, ko tas personīgi nozīmē - Atgriezšanās?!

 


"Dieviņam dieniņ'i aizgāja, ar Laimiņu runājot:
Kam būs mirt, kam dzīvot, kam turēti šo zemīti.
--------- Dainās Dievs un Laima cieši saistīti, kas apliecina viņu vienību. Dainu ziņas izvērtējot, redzams, ka Dievs ir laimes cēlonis un galvenais likteņa vadītājs, bet Laima ir likteņa norises dievišķā noteicēja.
 


Šķir, Dievis, celīnu, dod labu laimi,
Nu iešu plānā ar savu pādi.
---------- Dainu piemēri rāda, ka Laimas galvenā izpausme sadarbībā ar Dievu ir cilvēka mūža darināšana, likšana, vēlēšana, lemšana.... Laima tāpat kā Dievs ir neredzama, uzsverot viņu būtību garīgo raksturu. Laima arī neparādās ļaudīm..." (*)

Paldies mīļais DebesTēvs Absolūt Radītāj-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Aizbildņi! Paldies mīļā Dieva Dzīvības Pasaule, ka mums mostas sapratne: "...ka šis ceļš ESMU ceļš pie Dieva, ka Slāvi-Ariji jau iet šo ceļu un, pats galvenais, ka nekādu citu ceļu priekš cilvēkiem vairāk nav, jo tas ESMU ceļš, Paša Dieva norādīts" (**) - Atgriezšanās!

19.11.2013.06:06 --- DebesTēva Absolūta Spēkā pierakstīja Eslauma
----------
(*) Avots: "Latviešu tautas dzīvesziņa. Godi." Sakārtojis O.Auns, izdevn. "Zvaigzne", Rīga, 1991.
(**) Pilns teksts: "Ticiet Man, cilvēce jau sen ar Cerībām raugās uz Ziemeļiem, jo tikai Dižam, bet galvenais, Ziemaļu Garīgam Etnosam (un cilvēki to saprot), jāņem uz sevi atvildības nasta par cilvēku glābšanu un ne vienkārši parādot, jo tas priekš viņiem ir pašsaprotami, bet paskaidrojot, ka šis ceļš ESMU ceļš pie Dieva, ka Slāvi-Ariji jau iet šo ceļu un, pats galvenais, ka nekādu citu ceļu priekš cilvēkiem vairāk nav, jo tas ESMU ceļš, Paša Dieva norādīts!" (5. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "MIERS - palīg- vārds", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 23.11.2013.)**
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Atceraties, bez MIERA uz Planētas, neiespējami cilvēkus sagatavot apzināties to, ka priekš cilvēces ceļš pie Dieva, Slāvu-Ariju izietais, ESMU ne tikai vienīgais ceļš glābšanai, bet arī apzināšanās savu LīdzPiederību Dievam, jo šis ceļš Dievizredzēta Etnosa iziets - tā Etnosa, no kura sākās cilvēce un tagad sākas Dievu, PATSTĀVĪGI atradušu ATGRIEZŠANĀS ceļu uz OLIMPU! Šodien, atrodoties tajā personīgās LīdzZiņas evolūcijas stadijā, kas priekš Manis saucas pirmais pakāpiens uz Debesīm, atkāpties vai atgriezties uz cietības/blīvuma, jums SLāviem-Arijiem vienkārši nav tiesību, jo jūsu solis atpakaļ būs katastrofa un pilnīga traģēdija priekš cilvēces! Jūsu kļūdas cena ESMU cilvēces nākotne!"
(22.,23. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "MIERS - palīg- vārds", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 23.11.2013.)**

2) ES jums runāju par to, ka ļoti daudz kas atkarīgs no paša cilvēka un īpaši no viņa reakcijas uz Telpas PĀRVEIDOŠANĀ notiekošajiem notikumiem. Svarīga TICĪBA un tuvojošās ATTĪRĪŠANĀS APZINĀŠANĀS, jo no tā atkarīga personīga GLĀBŠANA, nākoša caur ApZiņas/LīdzZiņas un izpaustās miesas PĀRVEIDOŠANOS!"
(8. pants Radītāja Skaidrojumā "Kosmiskā energoapgāde cilvēkam", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.11.2013.)***

3) "Es taču domāju, ka esmu tiesīgs lemt cilvēku likteņus. Kā es kļūdījos! O, cik es biju mazizglītots, kāda noklīdusi aita biju. Paldies jaunajiem draugiem 5-jā dimensijā. Spēja atgriezt mani Dievišķajā stāvoklī (tagad varu tā teikt). Ilgi es nevarēju atrast šo stāvokli.Pretojos un meklēju, kam atriebties par pirmslaika aiziešanu. Taču pēc tam, pēc savu darbību analīzes un īpaši pārskatot kopā ar Centra darbiniekiem savas iepriekšējās dzīves, sapratu, cik šis iznākums bija likumsakarīgs."
(Citātiņš, ļoti īss, no: "MARINA SHULTS. AIZGĀJUŠIE NO ELLES." (2) - čenelings ar Oļegu Dālu, 5-ās dimensijas Reabilitācijas Centra vadītāju, 2013.g. 17.sept., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 16.11.2013.)****

Atceramies?
(#1) "Tad nu arī CilvēkKosmoss - Ķermenītis varenais savus noteikumus diktēt vēlas kā līdz šim visu noteikt augstu personību, izcilību varas spēka skatā. Taču Lielais Kosmoss mazo CilvēkĶermenīša kosmosu vairs vērā neņem. Tēvs Absolūts Lielām, mazām Sfērām Kosmiskā Telpā Brīvību un Brīvprātību ļāvis: "Viņa ESMU PILNĪGS Veselums, jo Viņa ESMU PILNĪBA, apveltīta Jaunrades Brīvības Tiesībām priekš šī līmeņa!" (*)"
(Citātiņš no: *(KD) "Enerģiju Sfērās!", pierakstīts 12.11.2013.06:02, <(*)-Tēva Absolūta Vēstījums 10.11.13. "Apkopojums jāsāk ar sevi" - 11. pants> kopumā viss lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/13.11.2013.12:27 )

(#2) "Ko vēl vairāk teikt? Tik daudz skaistu, pārliecinošu, uzskatāmu, mīlestības pārbagātu vārdu teikts un rakstīts par Dzīvības Sākumu - vīrieti un sievieti! Par Dieva Mīlestības Spēka vārdiem Dzīves gājumam, ... Un nu vēl izlasīt varam: Mīlestība Dzīvību Dzīves ceļos tālāk, Jaunās Pasaulēs - Smalkajās jau vada: ..."
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Lūk!", pierakstīta 29.07.2012.07:44. Tur arī 2. vēst. Draudziņam, 11.08.2006.: "Sveicu Tevi otrajā vēstulē mūsu sadarbībai Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev.15:17) piepildīšanā ar visaptverošu Mīlestību!" Viss kopumā lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/17.08.201212:58 )

(#3) "Veiksim atskaiti! Sev! Atcerēsimies! Sākām no pirmās vēstules 2006. gada 24. jūlijā Draudziņam ar aicinājumu:..."
(Citātiņš no: *(44) Senvēstule 2010.18.02., pierakstīta rokrakstā, sūtīta parastās pasta aploksnēs 50 adresātiem Latvijā, lasāma saitā: http://spekavots.ucoz.ru/02.02.2013.16:48)

=====
*(J)-Jaundarbiņu "Atgriezšanās?!" DebesTēva Absolūta Spēkā pierakstīja Eslauma 2013.gada 19. novembrī plks 6:06, ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/26.11.2013. ,nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 26.11.2013.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-22.11.13.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/24.11.2013. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 24.11.2013.08:08
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-15.01.10.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/22.11.2013.16:00 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.11.2013.08:58
****Avots: Žurnāls "MIROVOI ČENNELING: dohovnije soobščeņija" Nr 5(11) 2013, žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/20.11.2013.10:15 (2) un http://spekavots.ucoz.ru/19.11.2013.17:53 (1), nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 2013.g.19.11.08:29 un 20.11.05:56. Un vēl vērtīgi ir ielūkoties informācijā: "Marina Shults. Divas intervijas ar Augšupceltajiem" http://spekavots.ucoz.ru./06.09.2013.20:51 un turpat 07.09.2013.19:16. Vēl noderīga informācija: "Neatstājiet aizejošos bez palīdzības" http://spekavots.ucoz.ru/29.08.2013.18:44 un turpat 30.08.2013.12:54 un 31.08.2013.15:11.
=====
Sirdsmīlestībā Jaundarbiņu *(J) "Atgriezšanās?!" pieredzei sagatavoja Eslauma. 
Skatījumu skaits: 842 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: