Galvenie » 2014 » Maijs » 9 » *(J) "Kustība!"
11:37
*(J) "Kustība!"

*(J) "Kustība!"

Kā tad - Kustība! MĒS VISI Esam Dieva Kustība! Mēs taču visi nepārtraukti kustamies: mēs ejam, mēs ceļam, mēs radām, mēs izjaucam un atkal no jauna - būvējam!
Tagad tik vectētiņš, vecmāmiņa laukos joprojām rok, rušina, sēj, kaplē, vāc ražu, konservē un koncentrē bērniem pa koncertiem izkaisījušamies un labi! Vienalga, gan jau ceļu mājup taču zin, bet kamēr neatceras - vectētiņš, vecmāmiņa paši no laukiem klātu pieved. Viņi taču bez ceļiem zina, kur tie nebēdnieki draiskulē, kad tas bērnišķīgais prieks kājām, prātiem brīvestības spārnus dāvājis. Tad jau tik uz priekšu, tālēs plašajās, gan jau draiskām kustībām Dievs būs Dabas prātu dāvājis, kad tas Laiks Kustībām jaunā ciklā doties ļaus.

Nu un tad, kad pienāks brīdis tas, kad Kustība sāks Domas, Sirdis kustināt, tad jau beidzot jautājumu jūra saprašanai acis vērs: kur skreju, ko ķeru, ko noķert gribu, cik vērtīgi tas man personīgi, bet - vai citiem arī noderēs? Neskreju taču tagad es viens!?...

Lūk, tā ir Kustība Domājošiem Prātiem, kuru Sirdīs Dieva Mīlestības Spēks Jaunus Spārnus lidojumiem raisīt sāk! Tur Tas Mirklis jānotver, jāapjauš un jāizprot ... Notvert, apjaust, saprast šobrīd spēj - tikai Dievišķīgas SirdsApziņas Prāta apveltītas Zemes ļaužu būtnes, jo nu jau sākas līdz šim nebijis Saules gadu - 26000 gadu - Jaunais cikls!

CilvēkBērnam "mazajam" zināt to nav lemts, jo vēl gadiņu uz Zemes nodzīvots ir maz. Arī atmiņu, kā tādu, nav, jo līdz šim tas bija slēgts viss visiem - tādi bija apstākļi, Debess Varas Kosmiskās, izvirzītie Likumi. Likumiem, savulaik tiem, Dievišķīgās Būtnes brīvprātīgi, labprātīgi piekrišanu devušas, kad uz Eksperimentu posušās, Zemes ārēs blīvajās. Uzzināt to tagad visu varam (ja tik gribam), jo mums prātu kambariem, aizmirstības slēdzenes tiek noņemtas!

Ak, Brīnumi! Brīnumi - Jaunām Kustībām! Jā, nu ir Domas jākustina, domas Tās, kuras Sirdī mitinās, kurām domubiedrus atrast iespējams - varbūt... kaimiņos... varbūt kopkustībās kaut kur kādās... varbūt... jā! Man Pašam!

Mana pašam div' māsiņas,
Launadziņa nesējiņas. (*)


 

Nebēdā, māmuliņa, Nezudīšu, kur iedama:
Izšķīrās man darbiņš, Izveicās valodiņa. (LTD, III, 1271)

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies mīļie Debss-Zemes Dabas Gaismas Mīlestības KopSpēki! Nu MĒS VISI varam Mācīties un Saprast: Gaismu sauca, Gaisma ausa, Gaisma Nāca CilvēkBērnu Kustībās!

04.05.2014.11:49 --- DebesTēva-DievMāmiņas-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma.
----------
(*) Avots: "Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās", izdevn. "Liesma", Rīga, 1990., 23. lpp.
---------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Un ja, šīs Gadsimta Dižās PIRAMĪDAS RADĪŠANĀ, ir problēmas vai grūtības, tad ticiet, tās ne ārējās, bet Kustības iekšienē, kad cilvēki-Dievi, kļūst, šķietami, sīkumaini un pārstāj būt Dievi, apstājoties savā Garīgā attīstībā, taču bez pastāvīgas Garīgas PILNVEIDOŠANĀS, bez centīgas nodarbes, cerēt par atgriezšanos uz Dievu Olimpa, neiespējami! Gribu jums visiem atgādināt vēlreiz par to, ka nav starp jums pirmo un pēdējo, jo augstāk par visiem ESMU ES un pa kādiem līmeņiem Manā Augstākās PILNĪBAS PIRAMĪDĀ jūs izvietot - izlemju tikai ES Pats, nododot šo informāciju caur Savu, atkārtoju, arī VIENĪGO Vēstnesi!"
---(8. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 30.04.14. "Krievu Pasaule ESMU KOSMOSA Pasaule", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.05.2014.)**

2) ES jau brīdinu arī cilvēkus-Dievus: necenšaties pārnest cilvēciskās attiecības uz Dievu Olimpu, tādēļ, ka tas, pirmkārt, neiespējami, bet, otrkārt, to neviens arī neļaus, un tas, kurš sevi skaita pirmo, paliks pēdējais! Tādiem cilvēkiem Dievu GUDRĪBAS Skola būs jāiziet atkārtoti, jo starp Dieviem nav NEPILNĪBAS, tātad, nav arī NEVIENLĪDZĪBAS! Un, ja Paša Tēva Absolūta Kustības dalībnieki to sapratīs, tad cilvēcei ESMU Nākotne, bet ja starp Manis izraudzītiem pamodās NEVIENLĪDZĪBAS instinkts, vai izredzētības instinkts, tad varu jums apliecināt, ka tādiem cilvēkiem nav vietas starp cilvēkiem-Dieviem, šodien radošiem Jaunu Telpu - AUGSTĀKĀS kārtības Telpu, AUGSTĀKĀ taisnīguma Telpu!"
---(17. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 05.05.14. "Un nav starp jums pirmo un pēdējo", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.05.2014.)***

3) "Tagad jūs paši spējīgi dot novērtējumu notikušajam divus tūkstošus gadu atpakaļ. Jūs varat saprast, ka Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšana - tā plānveidīga Jaunrade, kuru īsteno Gaismas Ģimene tūkstošgadēs - pēc jūsu lineārā laika. Mūsdienīgiem Gaismas Darbiniekiem jāzin: tagad sākas principiāli jauns etaps Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanā. Daudzi no jums spējīgi vērsties pie sava Augstākā "Es" un uzzināt kaut ko jaunu un svarīgu par daudzdimensionālā Genoma radīšanu. Jūsu Augstākie "Es" gaida no jums jautājumus par šo tēmu, jo tas nav vienkārši aktuāli. Tas svarīgi priekš MŪSU KOPĪGĀS VIENĪBAS/VIENOTĪBAS."
---(Citātiņš no: "Galaktikas daudzdimensionālās notis" Galaktiskais Kristus-Melhisedeks 11.01.2014., caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults, žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr 2(14) 2014, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, 05.05.2014.)****

Atceramies?
(#1) "Nu nepaliksim tādi kādi esam šodien un visbiežāk arī ne tur, kur esam šobrīd, ja turpināsim tēlot vienaldzīgos vai pārgudros. Tikai zinoša, domājoša, darbojošās Dvēsele zina un var nokļūt tur, kur vēlas savu Mūžīgās Dzīvošanas stāvokli turpināt, uzturēt aktivitātē....
- Ak, mīļais stāstītāj, kas tu esi, kas man tādas lietas stāsti?
= Brālītis, Tavs maziņais, dižu ļaužu nepieņemts, Zemes klēpī guldīts nezināms un, kā redzi, arī tagad ... klauvējies cik gribi - visas durvis slēgtas..."
---(Citātiņš no: *) RAV "Brālītis...", pierakstīta 15.10.2012.05:48, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/16.10.2012.15:54)

(#2) "SKOLA! - Katram Sevī KLASE jāatrod, mācībstundas jāizvēlas, vadītājs un skolotājs, Miesai Savai, Katrs Pats esam Mēs. Atceramies stingri, droši: Dvēsele - Radītāja fraktālā daļiņa mūsos. Un zina Viņa, kāds uzdevums katram mums jāveic. Tik ieklausies Viņā! KLASI, Miesas mājoklī spodrini, uzpos! Mācības jāsāk un Darbi jāveic, ko Dvēseleskundze uzticēs katram Pašam. ... Tik atceries Draugs: tālāk par sevi jāmeklē nav, Tevī Pašā viss atrodams ir! Skaties un klausies rūpīgi, ko Tava Dvēsele runā tik TEV - klusumā, mierā, tīrībā Gaišā..."
---(Citātiņš no: *NAD Vēstule "LīdzCilvēki!", pierakstīta 14.11.2011.07:44, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/13.12.2012.13:04)

(#3) "Tad nu, lūdzu, Acis Atvērsim, Prātu mēģināsim savaldīt! Apstāsimies savā aklā skrējienā! Padomāsim: KAS un KURP mūs RAUJ!? Varbūt ziepjuburbulītis mazulīti? Varbūt burkāns ēzelīti? Cilvēks - pieaudzis un izglītots, līdz šim bērnus Gudri mācījis: burtiņš Ā un burtiņš BE, tad vēl CE, lūk, kopā sanāk "ĀBECE"! Tur ir Lielu Zināšanu - alfabēts - burtu kopums!"
---(Citātiņš no: *(DG) "Ģimenes Sēta", pierakstīta 04.11.2013.10:43, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/08.11.2013.15:33)

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Kustība!" DebesTēva-DievMāmiņas-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2014. gada 4. maijā plkst.11:49, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/09.05.2014., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 09.05.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-30.04.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/02.05.2014.11:52, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 02.05.2014.00:04
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-05.05.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/06.05.2014.07:53, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 06.05.2014.00:10
****Avots: žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения" № 2(14) 2014. Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ruTel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12.
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "Kustība!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.


 

Skatījumu skaits: 844 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: