Galvenie » 2013 » Novembris » 23 » *(J) "Mēs Cenšamies!"
11:30
*(J) "Mēs Cenšamies!"
*(J) "Mēs Cenšamies!"

Es tiešām patiesi cenšos, gan mosties, gan zīmuli tvert un brilli meklēt, lai nakts melnumā, gaismas spožumā, vārdus uz papīra ātri, cik varu, uzlikt paspētu, jo doma tik steidzīga, trausla manās smadzenēs "iedzirksteļo". Taču cenšos To notvert, uz papīra atmiņai redzamu atstāt, cenšos - kādēļ?

Patiesībā īpaši nedomāju - kādēļ? Vienkārši ļoti gribu Tēvam Absolūtam paklausīga būt. VIŅŠ taču Pasauli Pārredz un Vada. Viņš manas Dvēseles-Dzīvības, Mīlestības daļa. Viņš mans Radītājs - Tēvs- Māte - Brālis - ĢIMENE! Audzina un Skolo mani sarežģītās DievPasaules Gudrībās. Tādēļ arī cenšos, klausu, mīlu DebesTēvu-DievMāmiņu - Visu Mūsu Ģimeni!

Es taču neesmu viena un neesmu tukšumā. Ar mani šajā Blīvajā Pasaulē, kuru tagad Personīgi Vada Pats Tēvs Absolūts, sniedzot Zināšanas, kuras Viņš Pats palīdz arī man latviskot, apzināt, pierakstīt un tālāk dāvināt. Šeit esmu kopā ar saviem mīļajiem tuviniekiem, brīnišķīgiem līdzcilvēkiem un BrīnumSkaisto DebesTēva Radīto Dzīvības Pasauli! Es ļoti, ļoti gribu, lai VISA DZĪVĪBA un mūsu mīļā ZemesMāmuliņa-Planēta Jauno, augstfrekvenču Pasauli, Jaunajā Laikmetā, viegli, mierīgi, laimīgi un VISI MĒS KOPĀ Sasniegtu!

Ļoti, ļoti gribu, lai MĒS VISI ZINĀTU, ka Mēs DebesTēva Absolūta-DievMāmiņas-GaismasĢimenes un Hierarhu-Skolotāju-Aizbildņu un ZemesMāmuliņas - lolojumi un mīluļi - tieši MĪLUĻI esam! VIŅI VISI Mūs ļoti MĪL un MĀCA, un modina, un mudina, Ceļu rāda, lai tikai Mēs no Eksperimentu beigušās virsblīvās materiālās Pasaules sveiki un veseli Mājup atgrieztos!

Tēvs Absolūts taču jau kopš 2004. gada sniedz Zināšanas un skaidro Kosmiskās Pasaules uzbūvi, saturu, Cilvēka vietu un lomu šajā Pasaulē. Un tādēļ arī cenšos Tēva Absolūta Zināšanās bagātināties, drosmē stiprināties, sirdsbalsī ieklausīties un Tēvu Absolūtu klausu, roku kustinu, Ziņas pierakstu. Latviskoju Radītāja Vēstneša Leonīda Maslova pierakstītās Tēva Absolūta Zināšanas un sūtu saitam Spēkavots un arī e-pasta adresātiem. Kaut tikai mēs, latviski runājošie cilvēki, arī uzzinātu pēc iespējas vairāk Dievišķo ziņu. Lai Visi KOPĀ MĒS Censtos pie Tēva Absolūta - DievMātes - Gaismas Ģimenes - Mājup tikt Laimīgi. Un tādēļ arī cenšos un mums izdodas domas kopā savienot.

Paldies, mīļais DebesTēvs Absolūt-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hirarhi-Skolotāji-Aizbildņi! Paldies mīļā Dieva Dzīvības Dzīvā Brīnumu Pasaule! - MĒS Mājup tikt Cenšamies!

22.11.2013.7:27 --- Tēva Absolūta Spēkā pierakstīja Eslauma.
----------
"Zinu dienu pie dieniņas, vienu dienu nezināju:
To dieniņu nezināju, kad zūd manis augumiņš.
--------Jautājumi un minējumi par Viņas saules dzīvi tomēr nodarbina latviešu prātus.
Šai saulē, šai zemē viesiem vien padzīvoju;
Viņa saule, viņa zeme, tā visam mūžiņam!
---------Dainās atrodama izpratne par zemes mūža īsumu salīdzinājumā ar dzīves turpinājumu Viņā saulē
"
(No "Latviešu mūža un aizmūža izpratne", Marģers Grīns un Māra Grīna. Avots: "Latviešu tautas dzīvesziņa. Godi", sakārtoja O.Auns, izdevn."Zvaigzne", Rīga, 1991.)
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Dodot piekrišanu uz šo Lielo eksperimentu, nepieciešamu vispirms Man, jo STRĪDS bija ne pa jokam, un jautājums stāvēja ne par cilvēces, bet par Varenā KOSMOSA nākotni, ES atstāju jūsu SIRDĪ, jūsu Augstākajā "Es", tikai PIRMMĪLESTĪBU, uzskatot, ka MĪLESTĪBA vienmēr, jebkurā, pat visgrūtākajā minūtē, glābs cilvēku, ejošu pie Dieva, no visiem šķēršļiem, jo MĪLESTĪBA ESMU DIEVS!"
(3. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Mīlestības burvīgie mirkļi", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.11.2013.)**

2) "Cilvēkam nepieciešams PAKĀPENISKI mācīt/pieradināt sevi izprast Varenā Kosmosa enerģijas (ES pasvītroju: Kosmosa enerģijas), lai nerastos aplams/ačgārns priekšstats par to, ka viņam jāgatavo sevi saules enerģijas barošanai/apgādei, jo saules enerģija ir tikai jūsu Galaktikas enerģijas daļa"
(19. pants Radītāja Skaidrojumā "Kosmiskā energoapgāde cilvēkam", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.11.2013.)***

3) "Es tāpat kā Argonauts, pārdzīvoju Elli, tikai citādi. Es biju īstenu noziedznieku iznīcināts. Tā viņi mācēja noslēpt "notīrīt" savus noziedzīgos darījumus. Un, lūk, es attapos šeit, šajā Paradīzē. Dārgie, mani! Ziniet, pēcnāvē nav elles tanī izpratnē kāda tā eksistē zemes pasaulē. Nav elles pat priekš vislielākā noziedznieka. Elli mēs radām uz zemes, no kurienes atnākam uz Reabilitācijas Centru. Bet šeit, piektajā dimensijā, dzīvo tikai atmiņas par to, par šo elli. Elle, - tā mūsu personīgā saikne ar zemes mokām no kurām pakāpeniski mēs atbrīvojamies šeit - ar Reabilitācijas Centra sirsnīgo rūpju palīdzību piektajā dimensijā"
(Citātiņš, ļoti īss, no: "MARINA SHULTS. AIZGĀJUŠIE NO ELLES (2)" - čenelings ar Oļegu Dālu, 5-ās dimensijas Reabilitācijas Centra vadītāju, 2013.g.17.sept., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 16.11.2013.)****

Atceramies?
(#1) "Mīļie cilvēki! Ļoti lūdzu! Izsargāsimies no tiesāšanas STEIGAS, no tālākām... Pajautāsim vispirms Savai personīgajai SirdsApziņai: vai mēs cenšamies SAPRAST, ko Darām vai Nedarām Personīgi? Kur dzīvojam? - personīgā AugstPrātībā? Vai DIEVA-TĒVA ABSOLŪTA - AUGSTĀKĀ KOSMISKĀ SAPRĀTA - RADĪTĀJA Iedibinātā Kosmiskās Saimniecības SISTĒMĀ?"
(Citātiņš no: "Sāpēs...", 22.11.2013.12:22, Tēva Absolūta Spēkā pierakstīja Eslauma, ievietota http://spakavots.ucoz.ru/22.11.2013.16:01 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.11.2013.13:01)

(#2) "Ak, kaut MĒS saprast spētu, Eņģeļi mīļie! Kaut spētu saprast tik vienkāršu lietu, ka Mēs dzīvojam, ne partiju, ne valdību vadītā valstī, bet Dieva-Tēva Absolūta -Augstākā Kosmiskā Saprāta vadītā Kosmiskās Sistēmas daļā, kas saucas - Planēta Zeme. Mēs elpojam Dieva-Tēva Absolūta Dāvātu atmosfēras gaisu, baudām Viņa Saules staru gaismu, siltumu un lietojam ūdeni, minam Viņa iecerētos Zemes ceļus un, pie tam, Viņa fraktālās līdzības daļiņas - Dzīvības-Dvēselītes, mūsu katra SirdsĶermenī eksistējošas, VADĪBĀ! Vai to tik neiespējami saprast?"
(Citātiņš no: *(KD) "EŅĢEĻI mīļie!", Tēva Absolūta Spēkā pierakstīja Eslauma 27.10.2013.12:13, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/06.11.2013.11:56 , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem: 06.11.2013.08:26)

(#3) "Mīļo Draudziņ! DievDvēselīt! Sveicinu tieši TEVI, kura actiņas tikušas pie šo rindiņu lasīšanas!!! Actiņas mums Dieva dāvana, bet Prāts ir mūsu pašu, katram savā personīgajā kalvē kaldināts, arī pēc Dieva dāvināta Brīvās Gribas Tiesību principa! Tā teikt: ko un kā gribu, tā daru...Tieši tā mēs darām: gribu - ļauju šo informāciju uzzināt, bet - negribu un nedodu, un neļauju!... Un viss!..."
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Tev, Draudziņ!" pierakstīta 19.07.2012.06:41, tur arī 1.Vēstule Draudziņam 2006.g.24.jūl., viss lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/16.08.2012.23:00 )

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Mēs Cenšamies!" Tēva Absolūta Spēkā pierakstīja Eslauma 2013. gada 22. novembrī plkst 7:27, ievietota saitā http://spekavots.ucoz.ru/23.11.2013, nosūtīta Latvijas Radio viļņiem, 23.11.2013.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-16.11.13.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/18.11.2013.11:10 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 18.11.2013.06:48
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3_15.01.10.html , latviskojums ievietos saitā: http://spekavots.ucoz.ru/22.11.2013.16:00 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.11.2013.08:58
****Avots: Žurnāls "MIROVOI ČENNELING:duhovnije soobščeņija" Nr.5(11) 2013, žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/20.11.2013.10:15 (2) un http://spekavots.ucoz.ru/19.11.2013.17:53 (1), nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 2013.g.19.11.08:29 un 20.11.05:56
=====
Jaunvēstuli *(J) "Mēs Cenšamies!", pieredzei sagatavoja Eslauma.


Skatījumu skaits: 745 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: