Galvenie » 2013 » Novembris » 13 » *(KD) "Enerģiju Sfērās!"
12:27
*(KD) "Enerģiju Sfērās!"
*(KD) "Enerģiju Sfērās!"

Jā! Sapratu! Mēs Enerģiju Sfērās esam! Ne vairs līnijlaika enerģiju vados, tīklos, būdiņās, bet jau enrģiju kausos, katlos, kalnos! Tas nu gan ir vareni! To mums vajag Saprast, apdomāt un Izprast censties!

Ja jau manā galviņā šīs te Zināšanas iemitinās, ko tad teikt par jauniem, izglītotiem ļaudīm, kuriem nebūs neiespējami Jaunās Zināšanās tverties! Ja tik drosmi, ieinteresētību, savā Gara Spēkā atrast gribēs!

Raudzīsim, ko Mēs varam saprast mēģināt enerģiju kvalitātes labumos. Ja Mēs zinām, saprotam, ka līdz šim DebesTēva Absolūta Saimniecībā miežu lauki valdīšanu turēja, jo tā atmosfērā viss bij iekārtots, sakārtots, ražošana nodrošināta. Arī rudzi savā laikā labi auga, apinītis zināja, kur sev labāk vietu rast...

Taču tagad DebesTēva Absolūta Zemes atmosfēras laukos cita gaisa kvalitāte valdīšanu lēnām pārņem. Tagad vīnogas sāk dāsni augt, jo tā apstākļi augšanai tiek kārtoti. Latvijā jau arī ne tik piekalniņos vīnogas vairs aug, bet jau labu ļaužu aprūpē cienījamu vietu dārzos dažādos sev atrod. Strausi arī saimnieces sev atraduši Latvijā...

Lūk, tā ar Mūsu Zemes Māmuliņas atmosfēru tagad sākas Lielas Izmaiņas. Ne vairs tikai līnijlaika vadiņos vai būdiņās augstsprieguma strāvas plūst, bet jau VasarZiemas, arī RudenPavasara SaulesGriežu punktos Augstspriegumi savus Ceļus izvēlas izplūst Kosmiskos plašumos. Tur jau Zemes Māmuliņas apvalkos: kalnu, ieleju pat dīķu stērās gana izvērsties var Atmosfēras Spēki: gan Saules Vēja dvesmām, Miglas segām, Sniega Virpuļvāliem padraiskoties savās jestrās rotaļās vietas pietiek visiem!

Tad nu arī CilvēkKosmoss - Ķermenītis varenais savus noteikumus diktēt vēlas kā līdz šim: visu noteikt augstu personību, izcilību varas spēka skatā. Taču Lielais Kosmoss mazo CilvēkĶermenīša kosmosu vairs vērā neņem. Tēvs Absolūts Lielām, mazām Sfērām Kosmiskā Telpā Brīvību un Brīvprātību ļāvis: "Viņa ESMU PILNĪGS Veselums, jo Viņa ESMU PILNĪBA, apveltīta Jaunrades Brīvības Tiesībām priekš šī līmeņa!" (*)

Arī mazajiem - CilvēkKosmosiem-Ķermenīšiem Tēvs Absolūts jau deviņus gadus Gudrības sniedzis un sniedz joprojām, kā smadzeņu (Augstākā Kosmiskā Saprāta daļiņu) sfēras paplašināt, tad tagad nu viss notiek: Lielo un mazo Kosmosu Enerģiju Sfērās! Mēs te bēbīši vairs neesam. Mēs jau protam sērkociņus no augstspriegumu būdām atšķirt! Protam arī vajadzīgā brīdī Saulei, Vējam Enerģiju straumēs līdzi traukt! Pat ielikt enerģiju spēku traukā-tunelī, pacelties un lidot kā hm... tur jau katram sava doma lidošanai sagatavota, vajag tikai sākt kustēties un traukt Enerģiju Sfērās!

Paldies DebesTēvs Absolūt par Brīvību, par Zināšanām, par Enerģiju Sfērām, par visu, visu, ko Tu Dāvini Savai fraktlālajai daļiņai - Dvēselītei CilvēkBūtņu Ķermeņos, lai tie mazie CilvēkĶemeņu Kosmosiņi lidot var Lielo Kosmosu Enerģiju Sfērās!

Es nezinu, kas par vīru, Iet pa ceļu dancodams:
Miežu svārki, rudzu kreklis, Apenīšu cepurīte.
Jumīts savu Jumaliņu Ap tīrumu dancināja;
Jumaliņa rikšiem skrēja, Jumīts lēkšiem pakaļā. (**)

Paldies DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji! Paldies DebesSfēras-KosmosĶermenīši, ka Mēs Kopā Esam Enerģiju Sfērās!

12.11.2013.06:02 --- Tēva Absolūta Spēkā pierakstīja Eslauma.
----------
(*) Pilns teksts: "Gribu jums atgādināt par to, ka Augstākā Kosmiskā Saprāta Telpa ir daudzlīmenīga Piramīda, taču pie savas daudzlīmenības un komplementaritātes Viņa ne vienkārši Viens VESELUMS - Viņa ESMU PILNĪGS Veselums, jo Viņa ESMU PILNĪBA, apveltīta Jaunrades Brīvības Tiesībām priekš šī līmeņa!"
(11. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Apkopojums jāsāk ar sevi", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.11.2013.)**
(**) Avots: "Rudens grāmata" M. Mēllēna, V. Muktupāvels, E. Spičs. Eksperimentālais mācību līdzeklis folklorā sākumskolai. Mākslinieks G. Gabranovs. Rīga, 1991.
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Ticiet Man, jūsu PASAULE nepaliks tāda, kāda tā ir pašlaik - pasaule ar izkropļotiem priekšstatiem par Dievu, tātad izkropļotu cilvēciskās regularitātes sistēmu, iejauktu Garīgos maldos un Mamonā, jo tas neatbilst laika Garam un nesekmē Manas fraktālās līdzības ("mazā" cilvēka) PILNVEIDOŠANU, bet tas nozīmē, pasaule, nākotnes neesoša un nespējīga adaptēties Jaunajā Mūžības RITMĀ!"
(24. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Apkopojums jāsāk ar sevi", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.11.2013.)**

2) "Padomājiet paši: ja jums nav SAPRĀTA SFĒRAS APZINĀŠANĀS, ja nav PIEŅEMŠANAS, tad cilvēka ApZiņu obligāti aizpilda tumsonības Tumšums, jo Telpā nevar būt tukšu vietu vai neaizpildītu Matricas šūniņu! Radītāja klātbūtnes, kā objektīvas realitātes, apzināšanās, dod Zināšanu GAISMU, dod ApZiņas ATTĪRĪŠANU un jūsu Telpas Matricas šūniņa ģenerē Kosmosā Mīlestības un Labvēlības GAISMU, taču, ja Apzināšanās nenotiek, tad jūsu Matricas šūniņa aizpildās ar Tumšu (negatīvo) enerģiju un Mīlestības vietā ģenerē naidu un Kosmosā ienes disharmoniju."
(13.,14. pants Radītāja Skaidrojumā "ApZiņas izmaiņu dinamika" pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi Eslauma 10.11.2013.)***

3) "Jūs tikai neuztrucieties,mani dārgie, attiecībā uz tām aizmigušajām dvēselēm, kuras nav devušas piekrišanu viņu novecošanas gēna pārkodēšanai. Ceļa izvēles brīvība paliek viņu izvēles ziņā. Viņu Augstākie "Es" pieņems pareizu lēmumu attiecībā uz viņu tālāko attīstību un dzīves jaunradi"
(Citātiņš no: "Skolotājs Sen-Žermens caur Tatjanu Miroņenko. JAUNĪBAS, SKAISTUMA UN NEMIRSTĪBAS GĒNA RADĪŠANA ATJAUNOTAJOS ĶERMEŅOS", tulkoja Jānis Oppe)****

Atceramies?
(#1) "... Katra personīgais instruments - Gribēšana pieņemt, nepieņemt Dievatziņu, Ticību, Mīlestību, Cerību - Gaismas enerģiju kopumu - noliek cilvēku pašpersoniski izvēlētajā Tumsonības vai Gaismas Kambarī. Tur tad SirdsGudru DievCilvēku DomNodarbes LīdzSadarbība lielā cieņā jātur kaut vai brīdī pēdējā. Dzīvosim Dzīvu Dzīvi Mīlestībā, Zināšanās, savstarpējā palīdzībā, Atbalstā un - Dzīvam Dzīvē, Dzīvā Dzīve, piederēs Mūžīgi, jo tā - Kosmiskās Mūžības Enerģiju banka!"
(Citātiņš no:*(J) "Enerģiju banka!", pierakstīta 05.08.2013.15:52, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/10.08.2013.08:45

(#2) "Tagad jau ZINĪŠI MĒS ESAM! Un NAV tā jānotiek kā "līdz šim" ir bijis! Mums VISIEM KOPĀ JĀMĀCĀS: DievDzīvību SvētĶermenī NOSARGĀT! MĒS VISI ESAM VIENS un VIENS ESAM VISI! Ļoti, ļOti SVARĪGI to SAPRAST! Jo mums nāve vienmēr biedējoša bija, taču tagad MĒS to VARAM Labot! Nāves NAV! MĒS VISI ESAM DZĪVĪBA! MUMS Ticība, Mīlestība, Cerība un Gudrība - Lielu Enerģiju Spēka banka - katra DzīvībKoka Zaru saimes īpašums ir Spēcīgs."
(Citātiņš no: *(J) "Zaru saimē...", pierakstīta 03.08.2013.11:25, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/12.08.2013.08:07

(#3) "Vēl jau derīgi ir atcerēties: PALĪDZI (sev vai citam - viss viens!) un DIEVS TEV palīdzēs! Labāk taču Glābt un Glābties nekā ļaut savai Dzīvībai aiziet zudībā! Un tas notikt var tikai mūsu NETICĪBAS dēļ, iedomājoties, ka Dieva nav, vai arī NZINOT, ka viss mums apkārt un mēs paši arī - ENERĢIJA - esam! Tā plūst un mēs paši arī plūstam kā viens verdošs "putras katls", jo Kosmiskā Telpa Pārkārtojas Jaunā stāvoklī un saturā! Tas viss ir JĀZIN un JĀTIC, tad mēs arī DZĪVOSIM Jaunu Skaistu DZĪVI! Te derīgi pārlasīt 2. vēstuli Draudziņam, kas pierakstīta 11.08.2006 un izlasāma: http://spekavots.ucoz.ru/17.08.2012.12:58 ..."
(Citātiņš no *(J) "Roku rokā!", pierakstīta 27.12.2012.06:36, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/29.12.2012.12:54 )

=====
*(KD)-KopDarbu "Enerģiju Sfērās!" Eslauma pierakstīja 2013. gada 12. novenbrī plkst 6:02, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/13.11.2013. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 13.11.2013.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-10.11.13.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/12.11.2013.14:28 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 12.11.2013.08:28
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-27.07.09.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/11.11.2013.14:26 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 11.11.2013.11:11
****Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/7234 , pievienots 01.11.2013.
=====
Sirdsmīlestībā KopDarbu *(KD) "Enerģiju Sfērās!" pieredzei sagatavoja Eslauma.Skatījumu skaits: 701 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: