Galvenie » 2015 » Augusts » 22 » *(KD) "Uzzināt vai apjaust!"
22:31
*(KD) "Uzzināt vai apjaust!"

*(KD) "Uzzināt vai apjaust!"

Jāatceras līdz šim bija 12:60. Tas nozīmēja: 12 stundas dienā un 60 minūtes stundā. Tagad Jaunais laiks būs 13 stundas dienā un 20 minūtes stundā. To jāsāk apjaust vai piefiksēt diennakts laika ritējumā un cilvēka ķermeņu izjūtās, jo kosmiskās aprites laiks uz to pārkārtojas (1).Tas Gaismas ziņās precīzi izskaidrots, tātad, uzzināms kā Laika ritms pārkārtojas, kā to apjaušam (2)! Kas notiks ar mēnešiem gadu?... Tad jau manīsim!... Bet pavasara ziedu laiks jau pārmaiņas pārcieš nopietnas. Kāds sekos augļu laiks?... O! Sekoja gaismasdarbinieku.blokspot.com ziņa par Saules kalendāra 1. dienu un maiju kalendāru, nopērkamu grāmatnīcās...
21.05.2015.7:15.

Mēs ar Draudziņu mācāmies apgūt Domu valodu. Agrāk mūsu vecāki, skola mācīja Ābeces gudrību. Nu jau mums Dievs māca Domu valodas Gudrību! Tagad Jaunā Debesu Dzīves kārtība tā nokārtota, ka Mūsu Visu un katra Dieva Līdzības daļiņa ir mūsos un mums visā visapkārt - Mēs Visi Domās blakus! Mums vienkārši tas jāzina un jāsāk domās sarunāties ar puķīti vai ābelīti, kaķīti vai Draudziņu DebesZemes plašumos! Tas nekas, ka iesākumā mēs ar Draudziņa, māsas, brāļa Līdzības daļiņu Domās "runājam" bez atbildes sadzirdēšas (3). Galvenais, ka viens no "runātājiem" to vēlas un dara ar lielu mīlestību un uzticēšanos savam Līdzās Esošajam Domu Līdzības Gariņam. Gan jau sadzirdēšanās Domās notiks (bez telefona) un tad gan tā būs Brīnumu Laime! Tā notiks! Daudziem taču jau notiek! Es Ticu un ar mani tas tā arī notiek (4), tikai vēlos lai visiem tāda laime būtu! Paldies Visuma Tēvam, Mūsu Radītājam, ka pie rokas ņem un māca Mūs Jaunās Domu Ābeču Gudrībās! Un kāda tā būs Laime, kad Mēs Domās arī Saredzēties varēsim! (5-17.08./10.)
23.05.2015.8:05.

Skolotājiem, un vispār, katram taču zināms, ka jaundzimušo māmiņa baro ar krūti, tad pudelīti, pēc jau ar karotīti, bet tad dod karoti rokā, lai vingrinās pats ēst! Arī skolā tas pats notiek: sāk ar burtiņiem, tad jau zilbes lasa, bet ceturtā klasē skolātāja, klases audzinātāja, vairs katru brīdi "nesēž" klāt un nebīda! Tālākās klasēs jau eksāmenu sekmīgai nokārtošanai, skolnieks pats meklē papildus literatūru, informāciju! Šobrīd Mēs Visi Tēva Absolūta Zemes Skolā apgūstam Jaunās dimensijas, Jaunās Dzīves pamatprogrammas, ko varētu pielīdzināt ceturtklasnieka situācijai jauno zināšanu apgūšanas procesā (6-20.08.-14). Iestājeksāmeni Dieva Gudrības Skolā drīz beigsies, vēsta jaunākie Tēva Absolūta Vēstījumi Jaunā laikmeta cilvēkiem, ko Viņš, Tēvs Absolūts, sniedz Savam Vienīgajam Vēsnesim Maskavā Leonīdam Maslovam.
Vai gan Laumiņas, Maijiņas būtu par Paijiņām kļuvušas? Arī Varis un Gatiņš turpina snauduļot un tik sūnu ciemu strautiņi klusu burbuļo... kā šīs spēlītes vai ludziņas būtu jāturpina? Kurš to varētu uzzināt vai apjaust?...
24.05.2015.7:23.
Pierakstīts: 2015. g. 21.05.7:15 - 24. 05.7:23 --- Paldies, mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Paldies DebessZemes Gaismas Darbinieki, DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu Pulki, ZemesMāmuliņas Dzīvības Dzirkstelīšu Saime, ka Mēs Visi Kopā, varam Dieva Bezgalīgās Mīlestības Gaismas apmirdzētā MammasDabas Zemes Gudrības Skolā Jaunās dzīves zinības uzzināt vai apjaust!

Puisīšam, brālīšam,
Četras bēdas vasarā,
Zirgu pirka, vilks apēda
Sievu ņēma, tā nenāc'
---(1.,2. pantiņš "Puisīšami, brālīšami", Ald. Kalniņa apdare, grāmatā "Tautasdziesmu vācelīte", sastādījis Ē.Siliņš, izd."Zvaigzne", Rīga, 1990, 91.lapp.Vaicāju: http://google.lv/ - maija un paija, atvērumā izvēlos 2. bildīti no augšas 1/6, skatos un klausos: https://www.youtube.com/watch?v=VKeijqR9qno
--------
(1) http://spekavots.ucoz.ru/news/2_galvenie_laika_glabataji/2015-05-31-1478
(2) http://spekavots.ucoz.ru/news/lineara_laika_uztvere/2015-07-07-1514
(3) http://spekavots.ucoz.ru/news/2_debesu_engela_zemes_mamma/2015-05-10-1456
(4) http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja-domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46
(5-17.08./10) - 10. pants: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_17_08_15_pieci/2015-08-17-1554
(6-20.08.-14) - 14. pants: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_20_08_15_nakotne_pasaules_sis/2015-08-21-1557
--------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Lūk, jau Piektā saule pierāda cilvēkiem, ka bez cilvēku VIENLĪDZĪBAS Dieva priekšā, NEIESPĒJAMI sasniegt Pasaules šīs PILNĪBU , tātad, ceļš, pa kuru cilvēce iet vairākas tūkstošgades, NEPAREIZS. Tādēļ Nākotne, par kuru ES jums runāju jau praktiski 12 gadus caur vienu avotu, iespējama tikai gadījumā, ja cilvēce atgriezīsies pie savas parādīšanās uz Planētas SĀKUMIEM!"
---(7. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 20.08.15. "Nākotne Pasaules šīs", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma)**

2) "Vairāk kā 17 tūkstoš gadus atpakaļ Tezaurusa Spirāle sāka aktīvi transformēties. 11 tūkstošus gadu atpakaļ viņa iemantoja apmēram tādu pašu struktūru, kāda ir ēteriskos ķermeņos mūsdienu cilvēkiem. Tezaurusa Spirāle - diezgan sarežģīts ēteriskais veidojums. Jums derīgi zināt, ka Dualitātes apstākļos viņai ir SEPTIŅI galvenie dažāda līmeņa energoinformatīvie centri. Izveidosim/radīsim Tezaurusa Spirāles shēmu, kas mums palīdzēs tālākā gaismas jaunradē."
---(Citātiņš no: "Zvaigžņu vārti - Tezaurusa Spirāle", Sen-Žermens caur Marinu šhults, Latvija, Sergeju Kanaševski, Krievija, 27.04.2015. Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 3(21) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.08.2015)***

3) "Mūsu tēma šodien - sirds. Kas tas ir par orgānu? Kāpēc viņā ir tik daudz sakrāla? Tas ir fiziskā ķermeņa centrālais pumkts, Centrālais Atoms. Apkārt viņam ir daudz "alu", kurās ir ielikta informācija šai konkrētai dzīvei. Jūs varat šajās alās ieiet un atšķetināt informāciju, tikai ļoti uzmanīgi un vērīgi."
---(Citātiņš no: "Pētam Sakrālo Sirds telpu", sestā saruna ar Šri Juktešvaru, Natālija Koteļņikova, tulkoja Jānis Oppe, lasāms: http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/624-petam-sakralo-sirds-telpu

Atceramies?
(#1) "Tagad jau vispār lieliski! Grāmata datorā! Lūk, pēdējā Grāmata, jaunatklājums man! Ļoti ietekmē optimistiskam dzīves izpratnes priekam: "Atklāsmes Jaunā laikmeta cilvēkiem". Krievu valodā "Otkroveņije ļuģam Novovo veka" - Interneta vietnē: http://www.otkroveniya.ru/
Labākai, precīzākai satura saprašanai, latviskoju/pārrakstu priekš sevis latviešu valodā, dalos ar visiem, kuri neatsaka, dāvinu un esmu laimīga! Esmu ļoti laimīga par Zināšānām, ko iegūstu no neparastās Grāmatas. Saku vissirsnīgāko paldies Visaugstajam, mūsu Radītājam par saskarsmi ar Viņu - Dievu, caur Atklāsmēm..
."
---(No: *(PG) "Grāmata - Dāvana!", pierakstīta 09.08.2011.17:30, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/pg_gramata_davana/2013-02-08-400

(#2) Viss ir lieliski! Nāk "Dzīve caur nāvi" / http://spakavots.ucoz.ru/news/el_morija_laimes_atslega/2013-04-07-545 / jaunā kvalitātē, tam tā jābūt, jāsaprot! Šobrīd viss mans miesas ķermenītis šņāc un dun kā pāļu dzinējs līdz pat kāju pēdiņām! Tikai miers ir jāsaglabā! Pacietība, uzticība! Ticība, Mīlestība, Cerība! Viss ir Gudrībā - Radītāja Rakstos izskaidrots! Gaismas Skolotāju Mācbās, tikai jāgrib zināt, jālasa un jāsaprot..."
---(No: *NAD Vēstule "Radītāja Zināšanas!", pierakstīta 26.06.2012.01:16, lasāma: http://spakavots.ucoz.ru.news/nad_vestule_raditaja_zinasanas/2013-04-08-550

(#3) "Dzīvība uz priekšu virzīsies ne ar naudas maku, vai "gribu-negribu", bet ar Gudrību, mīlestību, uzmanību, vēlēšanos palīdzēt, kuram palīdzība nepieciešama, kurš palīdzību lūdz, neatkarīgi no pazemības, vai izmisīgas brēkšanas, bet redzamu iespējamību, kad jau pēdējos spēkos palīdzība nepieciešama."
---(No: *(J) "Gudrā kopsabiedrība!, pierakstīta 2015.g. 17.,18.maijā, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_gudra_kopsabiedriba/2015-05-21-1467
=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Uzzināt vai apjaust!" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2015.gada 21. līdz 24. maijam dažādos pulksteņa laikos, ievietota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/22.05.2015. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 22.08.2015.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-20.08.15.html , latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/21.08.2015.11:02 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 20.08.2015.20:59
***Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/zvaigznu_varti_tezaurusa_spirale/2015-08-19-1556 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 19.08.2015.
=====
Sirdsmīlestībā KopDarba Simbolvēstuli *(KD) "Uzzināt vai apjaust!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 566 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: