Galvenie » 2014 » Maijs » 4 » Kristāliskais sakaru kanāls
20:24
Kristāliskais sakaru kanāls

Kristāliskais sakaru kanāls

Svetlana Dračova, Krievija
2014. gada februāris, marts

Žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija Nr 2(14) 2014.

1. Sudrabotā Lietus Enerģijas

Dārgie Draugi!
Mēs ar jums stāvam uz sliekšņa tiešām grandiozām izmaiņām mūsu savstarpējās attiecībās ar pasauli. Mēs ar jums mācāmies atvērt savus iekšējo jūtu orgānus - garīgo redzi, dzirdi, ožu, sajušanu... Mēs mācāmies izzināt neredzamo, nedzirdamo un nenosakāmo mūsu pieciem zemes sajūtu orgāniem, pārejot uz mūsu apkārtējās pasaules uztveri ar sesto sajūtu - intuīciju. Intuīcija atbild par iespējām paplašināt mūsu daudzdimensiju-daudztelpisko uzskatu par pasauli. Tagad kļuva iespējams mūsu dzīvēs pilnā mērā izmanot/pielietot intuitīvas vai, kā pieņemts teikt, paranormālas spējas.
Planētas Zeme attīstība pa augšupejošu Ceļu uz daudz augstāku vibrāciju pasaulēm, deva iespēju mums ar jums izveidot jaunus unikālus instrumentus darbā ar smalkajām pasaulēm. Polimera pasaule arvien aktīvāk sāk savu izpausmi parastā, mūs aptverošā īstenībā. Smalkās pasaules, tad šeit, tad tur, izpauž savu "Es" mums arvien saprotamākiem paņēmieniem. Viņu vērošana, kā arī dalība viņu dzīvē, pakāpeniski kļūst visai pierasta. Tādēļ, mēs ar jums sākot, "jauno pukstu" kursu saskarsmei ar smalkajiem plāniem, vienlaicīgi sākam arī ceturtās dimensijas, saplūstošas ar piekto dimensiju, centīgā Gaismas Darbinieka kursu.
Žurnāla "Mirovoi čenneling" Garīgie Kuratori, redakcijas grupai izvirzīja uzdevumu - pieņemt informāciju priekš tiem, kuri vēlas nodibināt sakarus un aktīvu sazināšanos ar augstākām pasaulēm. Ar šādu mērķi Skolotāji sāka sniegt mūsdienīgas, jaunākās metodikas priekš vienkāršotām iespējām pašiem pieņemt informāciju un sadarbošanās paņēmienus ar smalkajiem plāniem. Mēs tekošā gada februāra, marta mēnešos vadījām darbību sēriju šajā virzienā.
Tā Gaismas Darbinieku nodarbībās Maskavā, pirmā sagatavošanās soļa veidā, Krajons ar lielu uzmanību un rūpību sniedza enerģijas, kuras mums palīdzēs paplašināt informācijas pieņemšanas iespējas no daudzdimensionālo telpu sakaru kanāliem. Krajons šīs enerģijas nosauca visai romantiski. Un tieši - Sudrabotā Lietus Enerģijas. Tās ļāva daībniekiem darbā radīt priekšnoteikumus savu kristālisko sistēmu attīrīšanai un paplašināšanai. Paplašināt iespējas personīgās kristāliskās struktūras, kristāliskās anatomijas, pilnveidošanai, paplašināšanai.
Šī veida kristālisko enerģiju saņemšana, ļāva sākt nākošo etapu informācijas pieņemšanas iespēju paplašināšanai - darbu vadīšanai speciālu pieņemšanas - nodošanas struktūru izveidošanai daudzdimensionāli-daudztelpiskiem sakariem - īpašu kristālisko kanālu sakariem. Šo darba etapu vadīja Meistars Kiraels, uzaicinot mūs visus ceļojumā 8-ās dimensijas Kristāliskajā Pilsētā. Šī veida daudzdimensionālās struktūras apzinātas izveidošanas svarīgumu grūti pārvērtēt. Mēs ar jums kļūstam liecinieki mūsu daudzdimensionālās anatomijas jauno (īstenībā līdz šim mums slēpto) sistēmu izpausmēm.
Izveidojot kristālisko sakaru kanālus, mēs panākam precīzus, noturīgus un vadāmus sakarus ar Esošo. Tas jauns pakāpiens blīvās materiālās planētas Zeme Gaismas Būtņu savstarpējās attiecībās ar visām personīgām daudztelpiskām daļām un dažādu kārtību, Pasauļu Būtnēm. Pie tam, pārzinot izveidotos un aktivizētos sakaru kanālus, jūs ieejat pilnīgi citā laikmetā - līdztiesīgas partnerības laikmetā. Kristāliskais kanāls var tikt izmantots tikai ar jūsu tiešo ziņu. Gaismas darbs ar tā palīdzību izslēdz kaut kādas neharmoniskas vibrācijas un enerģijas.
Vienīgais, kas jāatceras: jūs saņemat rokās instrumentu, kurš prasa mijiedarbību. Viņš kā jebkurš mūzikas instruments, prasa izpildītāja meistarību, kura meistarība attīstās centībā ar noteiktu darbamīlestības daļu, apvienotu ar pētniecisku interesi.
Un tātad, mēs ar jums pārejam pie praktiskā darba Sudrabota Lietus Enerģiju pieņemšanā un kristālisko sakaru kanālu izveidošanā. Šis darbs prasa iegremdēšanos domāšanā un pietiekamu laiku. Iesakām to veikt divos etapos. Vispirms iepazīties ar Sudrabotā Lietus Enerģijām, izejot visus darba veidus un etapus Krajona ieteiktus. Bet pēc tam sāksim otru šī praktiskā gaismas darba daļu - Ceļojumu 8-ās dimensijas Kristāliskajā Pilsētā kopā ar Meistaru Kiraelu.
Mēs sākam mūsu kopīgo ar jums darbu, ar elpošanu, elpošanas vingrinājumi, kuri dos iespēju sagatavoties un noskaņoties jauna veida radošo enerģiju pieņemšanai. Elpošanas vingrinājumus obligāti jāveic kā pirms pirmā, tā otrā darba etapa.
NOSKAŅOŠANĀS GAISMAS DARBAM AR ELPOŠANAS PALĪDZĪBU.
Mēs ar jums ieelpojam zeltīto prānas enerģiju no Kosmosa, vadām caur galvvidu (темя ?) caur čiekurveida dziedzeri (шишковидную железу ?), caur ... (вилочковую железу ?) un izelpojam sirdstelpā. Izelpojiet. Jūs ieelpojat zeltīto prānu enerģiju un to izelpojiet sirdstelpā. Ja krūtīs izraisās enerģētiska kustība, vibrācijas, tad viņas aizies jūsu sirdstelpas prānas enerģijas elpošanas gaitā.
Elpojiet nesteidzoties. Ja jums šajā laikā radīsies vēlēšanās žāvāties, pakustēties, tas - brīnišķīgi, tādā momentā no ķermeņa aiziet bloki, sastingumi, spriedze. Palīdziet aiziet no ķermeņa saspringumiem, sažņaugumiem, vienkārši elpojiet un izelpojot, vērojiet, kas notiek sirdstelpā, kā viņa reaģē. Var uz sirds uzlikt rokas, jūs sajutīsiet fiziskā līmenī, kā jūsu sirds, jūsu sirdstelpa atsaucas uz prānas enerģijas, zeltītās prānas enerģijas elpošanu. Mēs ņemam prānas enerģijas zeltīto spektru, kas palīdz jūsu daudzdimensionālo-daudztelpisko iespēju paplašināšanai. Tieši zeltītā prāna ir bāzes enerģija no kuras mēs sākam mūsu darbu. Pakāpeniski mēs sāksim mūsu gaismas darbā palielināt vibrācijas.

KRAJONS. Sudrabotā Lietus Enerģijas un darbs ar ķermeņa kristāliskajām struktūrām. Pirmais etaps

caur Svetlanu Dračovu, Krievija.
Tiešs čenelings, rediģēts publicēšanai.

Sv.D. Meistars Krajons aicina mūs fokusēties uz savu personīgo sirdstelpu. Katrs fokusējas uz savu personīgo sirdstelpu. Acis atvērtas. Ja kādam ērtāk, var aizvērt, šeit nav sīka reglamenta, ir ieteikums strādāt ar atvērtām acīm, priekš pieredzes sazemēšanas, Sudrabotā Enerģiju Lietus pieņemšanas pieredzi. Lai izrādītos esam radīšanas telpā, domās iegremdēsimies mūsu Sakrālās Sirds oranžajā zvaigznītē un izejam telpā... astotajā dimensijā.
Sajūtiet vibrācijas, kas iet pa ķermeni. Viņas ir, sajūtiet šūnu prieku, šūnas sāk vibrēt uz ļoti apzināta viļņa, viņas ne vienkārši atceras, viņas runā: "Mēs tur, kur nepieciešams, mums šeit ērti, mums šeit labi." Lūdzu, veltiet kādas minūtes mijiedarbībai ar personīgām šūnām. Variet viņām uzdot jautājumu un saņemt atbildi, bet varat pabūt vienkārši harmonijas stāvoklī ar personīgo ķermeni, harmonijā ar savām šūnām.Vienkārši esat, tagad notiek jūsu noskaņošana uz kopīgo notikumainības procesu.
Elpojiet, elpojiet ērti.
Kādā brīdī jūs varat ievērot, ka jūs ieelpojāt, izelpojāt, un - viss..., bet elpot jau vairs nevajag un negribas. Ja ar jums tā notiek - tas normāli. Tāda sajūta, ka no iekšienes atklājas šūnas, poras un iet enerģiju apmaiņa. No rīta, pēc pamošanās - pats labākais laiks pabūt ar savām šūnām vienatnē.
Elpojam. Elpojiet šo enerģiju kāda jums iet, kuram - zeltīta, kuram - varavīkšņota, kādam - kristāliska... Enerģiju Sudrabotais Lietus - tā arī ir kristāliskā enerģija. Un es dodu vārdu Meistaram Krajonam.
KRAJONS: Es pie jums atnācu ne vienkārši nodot Enerģiju Sudraboto Lietu, bet noskaņot jūs, kā energomagnētiskās būtnes ar jūsu kristāliskajām struktūrām un ar galaktisko kodolu Arheirar. Mēs uzbūvējam jūsu kristāliskās struktūras, mēs viņas izkārtojam sfēriskā notikumainībā. Jūsu izaugsmes procesā, jūsu gaismas attīstībā, notiek noteikti pagriezieni, pārbīdes, savienojumu trūkums, vai pilnīgas sinhronizācijas trūkums, jūsu daļu izaugsmes tempos. Un, lūk, tagad mēs nodarbojamies ar to, ka visus šos nopēlumus novācam.
Jūsu pašsajūtas pasliktināšanās nereti saistīta ar jūsu garīgo izaugsmi, ar jūsu daudzdimensionālo ķermeņu vienota daudzdimensionāla kompleksa attīstību. Dažreiz jūsu izaugsmē tempi strauji un ne visas jūsu struktūras, īpaši jūsu fiziskie ķermeņi paspēj sekot jūsu attīstībai. Un šodien mēs ar jums veicam nepieciešamo korekciju. Vēl vairāk, mēs izveidojam jūsu kristāliskās struktūras, jūsu... (реперные ?) punktus, jūsu uztveršanas - nodošanas iekārtas pilnā konsonansē, pilnā vibrāciju sakritībā ar kriestāliskām enerģijām, kā es arī piedāvāju viņas nosaukt - Sudrabotais Enerģiju Lietus.
Un tātad, jūsu šūnas saskaņojās, vibrācijas beidzās, sajūtas, ka jūs sēžat uz sava krēsla, taču pie tā jūs kļuvāt lielāki, paplašinājāties. Sajūta, ka jūs papildinājāt nozīmību, mērķtiecību, veselumu.
Paskataties, kas tagad notiek jūsu sirdstelpā, vai tur ir kādas sajūtas? Paplašināšanās, izkustēšanās, apvienošanās? Tagad mēs ar jums apvienojamies visu šī gaismas darba dalībnieku Vienā sirds telpā. Sajūtiet, kā jūsu personīgā sirdstelpa savienojas ar pārējo Gaismas Darbinieku sirds telpu. Tāda sajūta, ka iet ķēdes reakcija, iet pamošanās. Bet apvienojoties, katrs jūt arī savu personīgo sirdstelpu un daļu kopīgā veseluma un kopīgo sirds telpu.
Nu tagad paelposim varavīkšņotās enerģijas un piepildīsim Vienoto sirds telpu ar varavīkšņotām enerģijām, planētas Tron enerģijām. Mēs ar jums strādājam dažādās enerģijās, mēs pieņemam dažādas kosmiskās Ugunis, liesmas, enerģijas. Jūsu enerģētiskā palete ļoti plaša, izauga jūsu iespējas un jums vajag aktīvi izmantot visas enerģētiskās krāsas. Kā māksliniekam, jums jāprot izmantot tās vai citas enerģijas, priekš jums tā iespēja uzzīmēt jūsu jauno gleznu, jūsu sadzīves gleznu.
Jūs teiksiet, kā tā var, ar enerģijām zīmēt? Protams, iesākumā viss rodas enerģijās. Pirms cilvēks atnāk šajā pasaulē, tiek radīts viņa enerģētiskais šablons. Iesākumā - ideja, bet pēc tam - enerģētiskais šablons. Jums zināmas vēstures par to, kad cilvēkam amputēts kāds orgāns, bet viņš izjūt fantomiskas sāpes. Amputētais loceklis turpina sāpēt, tādēļ ka informācija par šo orgānu ielikta šablonā.
Tagad, esot uz rokas dažādu enerģiju paletei, mēs sākam enerģētisku radīšanu.
Jūs gatavi radīt savu vislabāko apgaismoto dzīvi?
Var iet piektā dimensijā - radīt tur jūsu dzīvi, bet var iet ceturtajā dimensijā un sākt ceturtajā dimensijā radīt vislabāko dzīvi ar enerģētisko krāsu palīdzību. Un šajā paletē parādās jūsu jaunās krāsas - Sudrabotā Lietus Enerģijas. Viņas pie jums atnāk tagad - mūsu ar jums gaismas darba momentā. Tas notiek ar speciāla energokristāliska kupola palīdzību, kurš sāka izveidoties, kā tikai jūs sākāt šī materiāla lasīšanu. Viņas iet pie katra, jūsu kristāliskajās struktūrās un katrā jūsu šūnā. Jūs tās variet redzēt! Stādaties priekšā, ka jūs stāvat zem sudrabota lietutiņa. Jums nav nepieciešams akcentēt uzmanību uz katru soli procesā. Izsakot nodomu un dodot kustības impulsa vektoru, jūs to iedarbinājāt. Šis process notiek neatkarīgi no tā vai jūs turpiniet to turēt redzes lokā vai nē. Kontroli īsteno jūsu smadzeņu labā puslode. Ja jūs gribat redzēt Sudrabotā Lietus Enerģiju pieņemšanas procesu, jūs varat to izdarīt savā sirds telpā, tieši viņā jūs redzat, sajūtiet, ziniet. Tas viens no procesiem, kuri tagad risinās.
Kopā ar Sudrabotā Lietus Enerģiju pieņemšanu rit vēl viens svarīgs process, tas saistīts ar galaktiskā magnēstisma kodolu Arheirar. Jūs varat vienlaicīgi novērot divus dažādus procesus, it kā uz diviem dažādiem televizoru ekrāniem. Paskataties galaktikas centrā: Arheirar jums burtiski māj ar roku. Sveicina jūs. Pavērojiet magnētiskos pavedienus, kuri impulsiem nāk pie jums. Tās - gaišzilās magnētiskās enerģijas, viņas arī ir jūsu enerģētisko krāsu paletē. Jūsu struktūras magnētisko enerģiju pieņemšanā, kuras jūs izkārtojāt agrāk un tās, kuras rodas tagad, izvietotas kā rezervuāri, kā vīnogu ķekars gar jūsu mugurkaulu. Viņas sāk pulsēt un vibrēt, tādēļ ka notiek saskaņošanās ar viņām.
Un tātad, mēs ar jums strādājam ar Sudrabotā Lietus Enerģijām, kā arī ar gaišzilām magnētiskajām enerģijām. Un pie visa saprotam, ka tas - tālu vēl ne visa krāsu palete, tālu vēl ne visas enerģētiskās krāsas, kuras ir šajā paletē. Viņa taču satur gan enerģijas, gan liesmas un uguni. Atveriet šo paleti savā sirdscentrā un paskataties, veicot inventarizāciju, atzīmējiet, kas jūsu paletē atrodas. Kādas enerģētiskās krāsas jums tagad izgaismojas visspilgtāk? Oranžās? Oranžā uguns? Dievišķā uguns - labi. Tā, ko vēl jūs redzat? Rozā enerģijas, balti zeltītas, tirkīz, violetā, ceriņkrāsa un Druīdu uguni. Labi, bet vai tur redzat zaļigaišzilu enerģiju - daudzdimensionālā kundalīni enerģiju? Tātad, jūs redzat, ka jūsu priekšā palete atvērās.
Ja kādam tā neatvērās tā, kā gribētos, izdariet nākošo. Jāieelpo planētas Tron varavīkšņotās enerģijas un jāielaiž viņas šajā paletē, palete atrodas sirdstelas centrā. Ieelpojiet varavīkšņotās enerģijas, izlaidiet caur paurīti (темечко ?), čiekurveidīgo dziedzeri (шишковидную железу ?), dakšiņveida dziedzeri (вилочковую железу ?) un izelpojiet sirdstelpas centrā, kur izvietota enerģētisko krāsu palete un paskataties kā šī palete atveras arvien spilgtāk un spilgtāk. Tāda sajūta, ka jūs redzat feierverku, salūtu. Brīnišķīgi. Paelpojiet vēl un izdariet šo vingrinājumu vairākkārt, es jums priekš tā došu laiku.
Elpojiet, elpojiet nesteidzoties. Vienkārši vērojiet brīnisķīgos attēlus, kuri rodas, iepazīstieties ar tiem.
Jūsu katra sirdstelpā atraisās brīnišķīga, pasakaina vēsture. Piekrītat, darbs ar enerģijām - aizraujoša nodarbošanās. Daudzi sāk radīt/сотворять tūlīt, saņemot rokās brīnišķīgās/pārsteidzošās krāsas. Jūs vienmēr varat eksperimentēt ar šīm krāsām savā sirdstelpā... Kaut ko uzcelt, kaut ko radīt. Paskatīties, kā tas attīstīsies, ja pārnesīsiet kādos noteiktos apstākļos.Tas - jūsu instruments, pētniecisks instruments. Jums ar šo instrumentu vajag iepazīties sīkāk. Tieši tam arī paredzēts darbs sirdstelpā. Iegremdējoties meditācijā, jūs izrādaties esam savas sirds klusumā, savas sirds telpā.Tur tad tagad arī dzīvo enerģētisko krāsu palete. Tieši šeit jūs radīsiet savu vislabāko dzīvi. Trenējaties, izmantojiet dažādas radošas metodes sirds telpā. Izprotot jūsu personīgās mijiedarbības mehānismu ar enerģētiskajām krāsām (kā jums saprotamāk, pieņemamāk, ērtāk kontaktēties un mijiedarboties) jūs sāksiet izveidot šo mijiedarbību/sadarbību savā zemes dzīvē vai, piemēram, piektajā dimensijā, atkarībā no tā, ko paredzēts radīt. Tas - pētniecisks instruments, bet jūs - pētnieku komanda. Un jūs - jau meistari, kuri visu zina un prot. Vienkārši jūs tagad atceraties savu meistarību, dažādu enerģiju pārvaldīšanā.
Bet tagad es no jauna atgriežu jūsu uzmanību pie Enerģiju Sudrabotā Lietus. Sajūtiet, kā jūsu fiziskie ķermeņi mijiedarbojas ar šīm enerģijām, varbūt jūs jūtiet durstīšanu, siltumu, bet varbūt vienkārši izbrīnu vai prieku. Atzīmējiet savu stāvokli.
Iespējams jūs neko nesajūtiet, tā arī var būt, bet tad priekš jums šīs enerģijas izpaužas citā līmenī - krāsās, gaismā, skaņās, garšā vai smaržā. Lai viņas priekš jums kļūst izpausmes paņēmiens, kas jums visērtāks, pieņemamāks. Savarīga čenelingisko sakaru nodibināšana. Jūs varat pasveicināt un izdzirdēt atbildi, ieejiet apzinātā kontaktā ar Enerģiju Sudraboto Lietu, tas svarīgi. Viņu parādīšanās svarīga, par cik tālāk mēs pāriesim pie nostiprināšanas, paplašināšanas jūsu kristālisko struktūru, tādēļ fokusējieties uz enerģijām. Jūs varat ieraudzīt, stādaties priekšā sudrabotu lietutiņu, it kā jūs stāvētu zem dušas.Šīs enerģijas ļoti sabiedriskas un ja jūs pie viņām vēršaties ar jautājumu, viņas jūs neatstās bez atbildes.
Uz kāda birst rozes, vai citas puķes, arī tā var būt.
Ļoti svarīgas enerģijas un ļoti vajadzīgas, ticiet. Viņas, droši vien, visaktīvākās uz sazināšanos. Tās - enerģijas, kuras uztur sazināšanos, šīs - atbalsta enerģijas, tās - bāzes enerģijas. Tās - ne vienkārši enerģijas, kas jums atnāk noteiktā etapā, bet SISTĒMVEIDOJOŠĀS, BĀZES, PAMATLICĒJAS. Viņas agrāk nevarēja izpausties. Viņas sūtīja savus stariņus, sūtīja impulsus, kaut kas pie jums nonāca, bet kaut kas arī - nē. Kaut ko jūs apzināti pieņēmāt, biežāk - nē. Taču tagad, divgadīgās (2014. gada februārī) gadadienas momentā, kopš Gaismas Ģimene pasludināja Dualitātes Eksperimenta atcelšanu uz planētas Zeme, kad izveidoti visi nepieciešamie apstākļi - biokristāliskā matrica planētai Zeme, trīspolārā magnētisma struktūras, kad jūs sasniedzāt nepieciešamo brieduma pakāpi šo enerģiju pieņemšanā - viņas nāk savā pilnā krāšņumā un pilnā jaudā.
Ja jūs šo enerģiju pieņemšanas momentā vēlēsieties pagrozīties, pakustēties, piecelties - dariet to. Jūs ziniet, ka ar enerģijām vajag mijiedarboties tā, kā to grib jūsu ķermenis. Galvenais - palieciet fokusējušies savā sirdstelpā.
Paskataties atkal, kā jūsu sirdstelpa reaģē. Viņa ne vienkārši paplašinās, bet padziļinās, izplešas. Paskataties, kas notiek, notiek enerģiju uzsūkšanās.
Paelpojiet, paelpojiet un tagad atlaidiet visu to, kas gatavs aiziet no jūsu ķermeņa: jums, savu nokalpojušie, uzskati, maldi, bailes, šaubas, aizvainojumi...Atlaidiet...Reakcijas, šablonus, kas sevi atkalpoja... Atlaidiet. Ieelpa un izelpa caur sirdstelpu. Un paskataties kā notiek mijiedarbība ar Sudrabotā Lietutiņa Enerģijām. Kā viņas savstarpēji sadarbojas ar visu to, ko jūs atlaižat, kā viņas to transformē gaismā, spožā gaismā. Elpojiet un vērojiet. Varat dot nodomu uz transformāciju dievišķās Sudrabotā Lietus Enerģijās, Pirmavota Enerģijās. ŠODIEN JŪS APZINĀTI ATGRIEŽAT TO ENERĢIJU KLASTERU, KAS IR BĀZE PRIEKŠ DIEVIŠĶĀS GAISMAS BŪTNES, un kuru jūs atstājāt, kuru jūs faktiski aizvērāt priekš pieņemšanas, aizejot aiz "Aizsega" Dualitātes Eksperimentā. Aizsegam ir divas puses - tur, kur Dievišķās Gaismas Būtnes un tur - kur aizmiršana. Jūs bijāt tur, kur aizmiršana, taču tagad jūs, būdami, kā līdz šim, uz planētas Zeme spēles laukuma, jau gatavi atgriezt to enerģiju klasteru, kas jums sākotnējs, kas jums kā Gaismas Būtnēm raksturīgs. Un jūs izejat no aizmiršanas un tagad jūs atlaižat to, kas jums traucē galīgi pamosties. Ar Sudrābotā Lietus Enerģiju palīdzību - attīrošu, atbrīvojošu, izšķīdinošu un atjaunojošu, jūs no visiem saviem smalkmateriāliem un fiziskiem laukiem visu to kas var tikt aizvākts, aizvāciet un to, kas traucē jums savienoties ar savu dievišķo būtību.
Tagad paskataties, kas notiek ar gaišzilām magnētskām enerģijām, ejošām pa jūsu mugurkaulu. Tur arī notiek ļoti nopietni tramsformācijas procesi. Izvadiet gaišzilās enerģijas pa visu mugurkaulu, dodiet iespēju šīm enerģijām apmazgāt skriemelīti pēc skriemelīša, laidiet viņas pa visām savām locītavām, pa visu kaulu struktūru visos jūsu fiziskajos ķermeņos. Mēs ar jums īstenojam komplekso dziedināšanu un komplekso veseluma apgūšanu.
Fokusēšanos - sirdstelpu, jūs pastāvīgi turiet līdzsvarā. Tādēļ, ka procesi kādā brīdī var kā vilnis pārplūst pāri malām. Tādēļ, lai būtu komfortabli, līdzsvarā, harmonijā - fokusēšanās jātur sirdstelpā.
Gadījumā, ja process kādā vietā, pēc jūsu sajūtām, aizsprostojās vai tālāk nekustas, paelpojiet un caurelpojiet tieši to konkrēto vietu. Elpošana notiek varavīkšņotās enerģijās.
Vislabākie svētki - tie svētki darbībā, kustībā, ne vienkārši piepildījuma prieks, bet iespēja radīt priekā, iespēja bagātināt savu dzīvi ar kaut ko jaunu, prieka vilnī darbojoties. To mēs šodien ar jums arī darām... Labi, elpojam vēlreiz... Ieelpojam Sudrabotā Lietus Enerģijas no Kosmosa un izelpojam Zemes centrā visu, kas jūsos uzkrājies un kas gatavs aiziet šajā momentā: emocijas, apvainojumi, satraukumi... Jūs caurelpojiet savu ķermeni un izvadiet enerģijas Zemes centrā. Zemes magnētiskais kodols ar galaktiskā kodola palīdzību transformē šīs enerģijas pozitīvās.
Nu ko, iesim tālāk. Atkal fokusējamies uz sirdstelpu. Redziet, cik mēs ātri visu darām, radīšana Sudrabotā Lietus Enerģijās notiek visai ātri. Paskataties, viņas jau interesantā veidā sirdstelpā formējas balonā/lodē, kristāliskā lodē. Pienāca laiks darbam ar jūsu kristālisko struktūru.
Mēs ar jums formējam meistar-lodi, kristālisko lodi, Sudrabotā Lietus Enerģiju, kristālisko enerģiju, koncentrētu lodi. Paskataties kāds darbs šajā lodē notiek... Viņas vibrē, burbuļo, enerģijas tur sapresējas, koncentrējas, lode kļūst arvien jaudīgāka, viengabalaina. Notiek iekšējais darbs, drebuļi, kustība. Šī lode - jūsu palīgs, palīgs jaunu iespēju izveidošanai, jūsu katra kristāliskajai struktūrai.
Mēs ar jums tagad formējam nodomu. Katram no jums, sava "Es" iekšienē jāsajūt ciešs, noturīgs sakars ar šo lodi, sajūtiet to. Lode - jūsu sirdstelpas centrā un jūs jūtiet noturīgu saikni starp jūsu čiekurveida dziedzeri (шишковидной железой ?), sirdstelpu un lodi sirdstelpā. Izpaudiet nodomu ciešu, noturīgu sakaru izveidošanai starp jūsu meistar-šūnu (dievišķo šūnu, signatūro šūnu) un meistar-lodi sirdstelpā. Dievišķā šūna dzīvo jūsu čiekurveida dziedzerī (шишковидной железе ?), meistar-lode tagad ievietota jūsu sirdstelpā. Pavērojiet, sajūtiet šo saikni un sūtiet Sudrabotā Lietus Enerģijas, kas tagad koncentrējās meistar-lodē, jūsu dievišķajā signatūras šūnā. Paskataties, kā viņa iedegās spoži, spoži. Iemirdzējās!
Un tagad katrs no jums izsaka nodomu jūsu kristāliskās struktūras savienošanai - savienošanai, atjaunošanai, harmonizēšanai kristāla struktūras (SD: "Es (vārds, uzvārds) izsaku nodomu manas kristāliskās struktūras savienošanai, harmonizācijas atjaunošanai").
Tagad sajūtiet, kā jūsu dievišķā šūna sāk dot impulsus, signālus, un uz šiem impulsiem, signāliem sāk reaģēt ķermeņa šūnas. Jūsu šūnas sāk vibrēt, viņas nonāk kustībā. Iespējams, tās sajutīsies kā kādas vibrācijas ķermenī, iespējams - kā zināšanu, arī tā pietiekami. Pie tam, jūs sajūtiet, ka jūsu singnatūrā šūna ir diriģents, vadības pults vai centrs, kurš uzdod toni visam ķermenim.
Labi, tonis dots, tonalitātes dotas, ritms. Un jūs izsakiet nodomu pārvietoties, lodes izmitināšanai no sirdstelpas, katrā ķermeņa šūnā. Paskataties kā lode sāk projicēties visās jūsu ķermeņa šūnās, viņas mazās kopijas, hologrammas, dodas katrā šūnā.
Iespējams, jums rodas iespaids par kādu ķēdes reakciju, it kā notiek šūnu pamošanās, atcerēšanās, izveidošana vai izpaušanās kā uz pārbīdāmās krāsu bildes, no bālām uz spilgtākām. Tāda sajūta, ka šūnas sāk atvērties un elpot, spīdēt un dziedāt. Jums domās var pienākt frāze "šūnu apziņa". Jā, sāk atvērties šūnotā apziņa, šūnu apziņa, šūnu apzinātība. Jūs atgriežat savu sākotnējo struktūru, iesākumu struktūru.
Kristāliņi... Katrā šūnā jūs ieraudzīsiet kristāliņus. Paraugaties, kā jūs spīdat, kā spīd jūsu šūnas, izkārtojas jūsu kristāliskā struktūra, izpaužas, nostiprinās.
Bet tagad sajūtiet, kā Sudrabotā Lietus Enerģijas atkal ieiet jūsu ķermenī, atkal izjūtiet durstīšanu, gaismu, krāsas, garšu un visu šūnu vibrēšanu. Šūnas ne vienkārši priecājas, jūs variet izjust uzbudinājuma stāvokli, plivināšanās, augšupcelšanās stāvokli. Un viens no sagatavošanās etapiem pārvietošanās pa koridoru "4-5-4" - ķermeņa kristāliskās struktūras izveidošana.
Sajūtiet savu paplašināšanos, savu palielināšanos fiziskā ķermeņa līmenī. Ķermenim iegibēsies kustēties - kustaties, pārvietojaties - pārvietojaties.
Mēs ar jums tuvojamies mūsu darba noslēgumam - ļoti nevienkārša, ļoti svarīga un vajadzīga. Atceraties, katram sirdstelpā enerģētisko krāsu palete, kuru jūs turpmāk pētīsiet un izzināsiet, dalaties viens ar otru, informācijas pierakstīšanā , atskaišu sastādīšanā, lai apmainītos pieredzē.
Bet tagad atkal paskataties Arheirar galaktiskajā kodolā, pamājiet viņam ar roku, sakiet "Sveiks!" Paskataties, cik šodien klātesošo jūsu draugu no dažādām planētām un dažādiem zvaigznājiem, pasveiciniet viņus... Skolotāji, aizbildņi, jūsu Augstākie "Es", Augstākie "Es" Augstāko "Es". Apkampjaties ar viņiem, sajūtiet viņu prieku, viņu lepnumu par jums. Pasveiciniet katrs savu personīgo "Es Esmu Klātbūtne, pateicaties un vēlreiz atskataties, kā jūs tagad izskatāties, kā jūs sajūtiet savu "Es", kā jūs skanat, kādas smaržas izdalat.
Fokusējieties uz savu sirdstelpu un paesiet kādu brīdi savas sirds telpā, harmonizējaties.
Mani dārgie draugi, dārgie mani zemes draugi, es pateicos jums par iespēju vadīt ārstnicisku, dziedniecisku sesiju jūsu dievišķo enerģiju, bāzes enerģiju - Sudrabotā Lietus Enerģiju atgriezšanā. Viņas tagad ar jums, un tā jūsu daļa. Sajūtiet, kā ķermeņi, kā šūnas elpo, kustas, vibrē. Sākas jauna ēra, ēra jaunām pārsteidzošām iespējām priekš katra jums. Izstudējiet jūsu jaunās, īstenībā - vecās, sākotnējās iespējas, spējas. Attīstiet viņas, izmantojiet praksē un radiet. Radiet to, ko uzskatiet par nepieciešamu: savu dzīvi ceturtajā dimensijā, dzīvi piektajā dimensijā, astotajā dimensijā, jūs taču daudzdimensionāli un daudzklātesoši, no šī brīža jums ieeja jebkurā dimensijā. Jā, jūs - šeit, un jūs - tur.
Radiet savu pagātnes dzīvi tagadnē, nākotnē, sfēriskumā un galvenais -saņemiet no tā patiku un prieku! Dzīvojiet harmonijā ar daudzdimensionālās Vienotības pasauli!

Ar Mīlestību, Jūsu Krajons,
2014. gada februāris, marts.
Turpinājums nākošajā numurā.

Avots: žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(14) 2014, žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12.
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.04.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/04.05.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 04.05.2014.


 

Skatījumu skaits: 640 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: