Galvenie » 2013 » Novembris » 19 » MARINA SHULTS. AIZGĀJUŠIE NO ELLES. (1)
17:53
MARINA SHULTS. AIZGĀJUŠIE NO ELLES. (1)
MARINA SHULTS. AIZGĀJUŠIE NO ELLES. (1)

MARINA SHULTS, LATVIJA.
Žurnāls "MIROVOI ČENNELING: duhovnije soobščeņija" № 5(11) 2013.

Pagājis jau gads kopš iepazinos un sāku sadarbību ar Oļegu Dālu - 5-ās dimensijas Reabilitācijas Centra vadītāju. Mūsu pirmie čennelingi tika publicēti. Otrās sazināšanās laikā viņš pastāstīja pārsteidzošus sīkumus attiecībā uz cilvēku reabilitāciju, kuri ceturtajā dimensijā bija noziedznieki. Atgādināšu, ka paziņoja Oļegs Dāls.
"Mūsu Centrā ir īpašas "istabas". Šajās "istabās" reabilitāciju iziet īpaši bīstami noziedznieki. Kāpēc viņus, zemes valodā izsakoties, izolēja? Tādēļ, ka viņiem jaiziet reabilitācija savas personīgās Dvēseles, Gara un Apziņas priekšā. Ne katrs cilvēks, kurš uz Zemes ir noziedznieks, ir patiesībā noziedznieks. Bet Dvēseles nekādu tumsu nenes, nekādu grēku, nekādus pārkāpumus. Tādēļ mēs šiem cilvēkiem palīdzam, pagaidām neļaujot saskarsmi ar citām dvēselēm, pavisam ne tādēļ, ka viņi varētu izrādīt attiecībā uz viņām agresiju vai izdarīt ļaunu. Tieši otrādi - viņi var savu "Es"...(уничижать ?) un lūgt. Mēs palīdzam "atšķetināt" daļu viņu personīgo hroniku Aikaši (Akaši). Tad viņi saprot ar ko tika izraisīta viņu konkrētā darbība zemes plānā... Daži izvēlas tieši tādu ceļu, lai apkārtējie saņemtu tieši tādas mācībstundas; un priekš tā, lai viņi paši apgūtu kaut kādas mācībstundas. Dažreiz tas saistīts ar karmu... Starp pārgājušiem pie mums nav ne noziedznieku, ne eņģeļu. Priekš mums - visi Eņģeļi. Taču cilvēki atnāk - kurš agresīvā stāvoklī, kurš pagrimuma, nožēlas un pilnīga izmisuma, pat ja uz zemes vadīja aktīvas noziedzības darbības. Tādēļ priekš dažiem nākas pielietot ne tikai individuālu reabilitāciju, bet pat reabilitāciju izolētos apstākļos. Pieņem vārdu "istaba" pavisam nosacīti. Tā ne telpa ar četrām sienām, taču pietiekami ierobežota telpa, kurā cilvēkam komfortabli. No otras puses - mēs viņam nedodam saskarsmes iespējas ar citiem"

Šai tēmai skaidri iezīmējās turpinājums. Daudzus interesē, kas ar šiem noziedzniekiem notiek pēc reabilitācijas. Kādi viņi kļūst. Ar ko nodarbojas 5-jā dimensijā? Es griezos pie Oļega Dāla, pastāstīt sīkāk par viņiem un, ja iespējams, dot iespēju kontaktēties ar kādu no bijušajiem noziedzniekiem.
M.SH. Oļeg! Es atgriezos pie mūsu sarunas par reabilitāciju jūsu Centrā to cilvēku, kuri bija noziedznieki četrdimensijā. Iesākumā gribu dzirdēt tavu sīkāku stāstījumu par šiem cilvēkiem. Bet pēc tam - veikt interviju ar kādu no viņiem, ja tas iespējams, un, ja viņi paši to gribēs.

OĻEGS DĀLS. Ļoti priecājos par mūsu saskarsmi. Tevis izvēlētā tēma ir ne vienkārši interesanta, bet arī aktuāla. Protams, ne viss tik vienkārši jūsu četrdimensijā, ne viss tiešlineāri. Un ar noziedzību vajag ne cīnīties, bet palīdzēt cilvēkiem aiziet no noziedzīgām darbībām. Bet priekš tā vajag nopietni izmainīt apziņu, pasauluzskatu. Mēs to palīdzam izdarīt tiem, kuri pārnāk mūsu Reabilitācijas Centrā - ar smagiem slogiem, noziegumu nastām. Nedomājiet, ka visi noziedznieki pie mums reabilitējas un apbalvojas ar ordeņiem un medaļām, Taču tomēr attieksmi pret noziedzību un noziedzniekiem jūsu, četrdimensiju pasaulē vajag mainīt - apzinoties, ka viņus nedrīkst nonāvēt un pūdēt cietumos. Tas - nav uzdevuma risinājums. Jo sevišķi, ka uz vias Zemes daudz tādu noziedznieku, kuri nelikumīgi arī nosaukti par noziedzniekiem. Bet dzīvo un aiziet pie mums ar šo zīmi Viņus tāpat nākas reabilitēt no smagās psiholoģiskās traumas.
Noziedznieks no noziedznieka atšķirīgs. Es jau teicu, ka daudzi par noziedzniekiem nosaukti nelikumīgi. Bet ir arī tie, kuri pavisam taisnīgi četrdimensiju pasaulē nes noziedznieka, vai pat bīstama noziedznieka zīmi. Kas ar viņiem notiek Pārejā pie mums? Vieni iet veco ceļu, vecajos astrālās pasaules apgabalos. Citi pat paceļas (un tādi ir, bet maz) un pāriet jaunajos astrālās pasaules apgabalos. Taču vienalga nonāk mūsu darbinieku maigajās rokās. Es teicu, ka visi pārgājušie priekš mums - Eņģeļi! Un mūsu pienākums palīdzēt viņiem apzināties savu enģelisko izcelšanos. Bet uz šī fona - tikt skaidrībā par to, ko tad viņi sastrādādāja daudz blīvākos planētas slāņos. Ir tādi, kuri pie mums pāriet arī no daudz blīvākiem matērijas slāņiem, daudz sarežģītākām pasaulēm, kā jūsējā. Tikt skaidrībā, teikšu tieši, nav viegli.Taču pārgājušie vienmēr ātri sāk saprast, ka atstāto dzīves telpu viņi kaut kādi aptraipījuši. Viņi krīt izmisumā; citi panikā, gaidot "ugunīgo hiēnu". Trešie uz visu gatavi, lai tikai izpirktu savu vainu Gaijas un cilvēces priekšā. Un mums nākas stradāt ar katru individuāli. Ievērojami rūpīgāk kā ar parastiem cilvēkiem. Stādaties priekšā, ka cilvēku attīstības diapazons stipri atšķirīgs. Daži nesen izgājuši no daudz blīvākas matērijas, ne sevišķi labi orientējas procesos uz Zemes notiekošos. Bet citi ir talantīgi, apdāvināt, attīstīti cilvēki. Un viņi veiksmīgi šīs īpašības izmantoja savā noziedzīgajā darbībā. Šos talantus vajag saglabāt un novirzīt uz labo, dot viņiem impulsu citai virzībai. Un tas tāpat - mūsu RC uzdevumas. Ir daži no bijušajiem noziedzniekiem, kuri ilgi nevar saprast, kas ar viņiem notika, tādēļ ka nepieņēma un ilgi nepieņems dzīvi pēc nāves. Viņiem nākas pat pierādīt, ka viņi jau citā pasaulē un turpina eksistēt. Tādēļ es arī runāju, ka pret noziedzniekiem reabilitācijā jābūt īpašai stingri individuālai pieejai. Bieži nākas mainīt reabilitācijas plānu, tādēļ, ka dažreiz sanāk neparedzams rezultāts.
Bet tagad parunāsim par tipiskākiem gadījumiem, kaut arī precīzu klasifikāciju sasniegt neiespējami. Pirmajā vietā es tomēr likšu nelikumīgās nosodīšanas gadījumus. Šie cilvēki cieš no tā vēl uz Zemes plāna, saprotot, ka valstiskais mehānisms viņus izmaļ caur saviem dzirnakmeņiem un tur ne viņi, ne tuvinieki neko nevar izdarīt. Šie cilvēki bieži uz zemes plāna atstāj bērnus, darba nespējīgus tuviniekus un saprot, ka būs grūti izdzīvot bez viņiem. Tādiem, šķietamiem noziedzniekiem, ir neuzticības komplekss pret visu dzīves sfēru - nav taisnīguma nekur, nav no kā gaidīt palīdzību. Priekš viņiem Dieva nav, citādi Viņš ko tādu nepieļautu un, tā līdzīgi. Ar viņiem vieglāk strādāt, jo mēs viņiem varam uzskatāmi parādīt, kurš un kādēļ viņus nosūtīja uz cietumu vai sodīja netaisnīgi. Tādi pārgājušie ātri adaptējas jaunajos apstākļos. Sāk saprast mūsu palīdzību. Un dažreiz iziet uz kontaktu ar saviem tuviniekiem. Protams, šis kontakts - ne čennelings vārda pilnā nozīmē, taču mentālais un sirdskontakts notiek, kas ir priecīgi abām pusēm. Viņi ļoti ātri kļūst mūsu aktīvi darbinieki. Dažreiz patiesi Gaismas Darbinieki.
Otrā vietā es likšu... galējo gadījumu. Cilvēks tiešām īsts noziedznieks pēc ceturtās dimensijas valsts likumiem. Viņš nogalināja daudz cilvēku. Priekš viņa neeksistē ne valsts likumi, ne sirdsapziņas likumi, ne goda likumi. Daudzi no viņiem nogalināja aiz tīras sportiskas intereses, pat darot to ar baudu. Varēja nogalināt simtus, tūkstošus. Pie tam es tagad nerunāju par kariem. Bet ja runāt par kara konfliktos bojā gājušiem, tad par noziedzniekiem jāsauc arī tie, kuri nogalina pie tā nepieliekot savas rokas, bet vienkārši sūtot cilvēkus uz kara darbības pekli. Tie - visīstākie noziedznieki. Taču viņi pāriet "ar tīru sirdsapziņu". Bieži ar valstiska darbinieka sirdsapziņu, noraidošs domu, ka jebkura dzīvība - svētums. Ar šo noziedznieku klasi strādāt dažreiz pat vieglāk, tādēļ ka viņi skaidri domā un ātri izdara attiecīgos slēdzienus. Viņiem it kā nelikās dīvaini nelokāmā griba dzīvot. Viņi grib izdzīvot par katru cenu. Daudzi sāk ātri saprast, ka turpina dzīvot, bet tikai citā pasaulē, citos apstākļos. Un pēc tā kļūst kontaktējošāki un uzticošāki. Viņi grib saprast, kas viņus virzīja četrdimensijā un ko viņiem darīt tagad. Ar tādiem viegli strādāt. Viņi var kļūt aktīvi Gaismas Darbinieki, ja ar viņiem pareizi sadarbojas. Bet tādu cilvēku realizacija, pirmajā kārtā, sastāv sadarbībā. Viņi dreboši pārskata savas pagājušās dzīves un, ja pieņem lēmumu par izlabošanu, tad iet līdz galam savā lēmumā. Jo pie visa pieiet racionāli, nosvērti, kategoriski mainot savu pasaules uzskatu.
Protams, ne visi sevišķi bīstamie noziedzneki tādi.Taču kādas raksturīgas iezīmes darbā ar viņiem novērojam.
Trešā noziedznieku kategorija attiecas uz tiem, kuri nenogalināja, nezaga, vai nav nelikumīgi notiesāti. Šie noziedznieki iekaroja "slavu" apmānot cilvēkus, valsti, pat planētu. Viņu klase liela un viņi priekš mums - visgrūtākais reabilitācijas elements. Viņi daudz augstprātīgāki. Uzskata, ka bija tiesīgi uz saviem nelikumīgiem darījumiem. Viņi pierada pie sava izcilā stāvokļa sabiedrībā. Viņi pat ar mieru pieņemt un gatavi pieņemt informāciju par dzīves nepārtrauktību, par cilvēku Dievišķo izcelšanos, bet pie tā uzstāj par sava izcilā statusa saglabāšanu šajā citā, jaunajā, priekš viņiem, dzīvē. Mēs diezgan noņemamies ar viņu reabilitāciju, ņemot vērā, protams viņu bijušos nopelnus visos iepriekšējos iemiesojumos. Starp citu, tagad ar viņiem kļuva vieglāk strādāt. Pteicoties globālām planetārām izmaiņām. Mainās cilvēces kolektīvā apziņa. Šīs izmaiņas pie mums, piektajā dimensijā, izskatās daudz spilgtāk kā pie jums, ceturtajā dimensijā. Un mēs tās prasmīgi izmantojam savā darbā.
Par ko kļūst reabilitācijas rezultātā šie šķietamie un nešķietamie noziedznieki? Izeja no Reabilitācijas Centra viņiem dažāda. Dažus mēs gatavojam ar viņu labprātīgu piekrišanu, bet dažreiz arī ar karstu vēlēšanos atgriezties uz zemes plāna. Viņi vēlas daudz ko izlabot un palīdzēt cilvēkiem sagatavoties Augšupcelšanai. Daži vēlas būt tuvāk saviem tuviniekiem. Šos cilvēkus mēs speciāli gatavojam iemiesojumam, izlabojot dažus apziņas fragmentus priekš tā, lai viņi varētu ātrāk izsmelt savus parādus noziedzības darbībās. Tādēļ, katram īstenam noziedzniekam vajag dzēst savu negatīvo darbību energoinformatīvās sekas. Tas - jums pazīstamā cēloņu-seku likuma darbs. Reabilitācijas centrā mēs varam sagatavot cilvēku viņa līdzsvara pārkāpumu atjaunošanā. Taču jāizpilda tas viņam pašam. Un pavisam ne obligāti, kā daži domā, ka nākošajā iemiesojumā cilvēkam jātiek nogalinātam. Nē, tas tagad nav nepieciešams. Var ar labām darbībām, strādājot planetārās attīstības stingri evolucionārā virzībā, dzēst visus savus karmiskos parādus.
Dažiem mēs dodam iespēju sagatavoties iemiesojumam. Bet iemiesojums nepieciešams, ja cilvēkam palikuši karmiskie parādi. Bet tagad viņi atnāks uz zemes plāna jau kā citi cilvēki un atnesīs lielu labumu planētai un visai cilvēcei. Tādi cilvēki pēc reabilitācijas tiek nozūtīti uz dažāda veida apmācībām. Viņu pie mums ļoti daudz. Viņi dzīvo speciālās pilsētās līdz viņu pilnīgas tikumiskās atbrīvošanās. Un tikai tad, kad mēs sākam redzēt Dievišķības mirdzuma parādīšanos, mēs sākam izstrādāt viņu tālākās dzīves jautājumus.
M.SH. Oļeg! Bet ja viņi negribēs uz zemes plānu, bet karmiskie parādi ir, kā tad jūs rīkojaties ar viņiem?
Oļegs Dāls. Labs jautājums. Mūsu uzdevums Reabilitācijas Centrā arī sastāv no tā, lai mūsu aizbilstamajiem parādītos dabiska un labvēlīga vēlēšanās iemiesoties no jauna. Bet, šis dzīves periods RC, šiem cilvēkiem ļoti dažāds. Dažreiz tas ilgst visai ilgi. Agri vai vēlu, cilvēks saprot, ka viņam vajag kaut kur kustēties. Tomēr, atstāt Reabilitācija Centru viņš var tikai tad, kad būs spējīgs to izdarīt. Tas - ne cietums, neviens viņu šeit ar varu neturēs. Ja parādās tāda vēlēšanās iemiesoties, bet tādi gadījumi nereti mēdz būt, tad Dvēselei tiek dota iespēja aiziet vienā no tām pasaulēm, kur Cēloņu un Seku Likums nedarbojas. Tādā veidā cilvēks maina savu evolūcijas virzienu. Tas nenozīmē, ka viņš aizies labākos dzīvošanas apstākļos. Tas nozīmē, ka viņš tagad sāks saņemt principiāli citu dzīves pieredzi. Taču pie tā jāzin, ka līdzīgas pasaules - starpuzturēšanās apgabali. Dzīvot tur ne ļoti vienkārši. Un agri vai vēlu, vienalga Dvēselei nāksies atjaunot agrāk izjaukto dabīgo līdzsvaru.
Tagad atgriezīsimies pie tiem, kuri tika notiesāti nelikumīgi. Viņi nekur nav vainīgi šajā dzīvē, kur tas notika. Taču pie agrākās dzīves pārskatīšanas, izrādās, ka viņi saņēma karmisko atlīdzību (воздояние ?). Un šiem cilvēkiem cenšamies izstrādāt tādu reabilitācijas plānu, lai viņi varētu saprast dzīves nepārtrauktību un atbildības nepārtrauktību katrā dzīvē. Diezgan ātri izdodas saņemt nepieciešamos rezultātus. Šiem cilvēkiem tiek dota izvēle - palikt dzīvot 5-jā dimensijā vai atgriezties uz zemes plāna. Gan vienā, gan otrā gadījumā, mēs palīdzam viņiem uzcelt (выстроить ?) viņu turpmāko dzīvi.
Es nevaru īsā sarunā aptvert visas puses saskarsmei un reabilitācijai ar tiem cilvēkiem, kuri pāriet pie mums ar noziedznieka zīmi. Gribu tikai brīdināt - esiet uzmanīgāki savos spriedumos! Bieži valstiskais mehānisms, vecās pasaules mehānisms "pārmaļ" arī labus cilvēkus un no godīgiem cilvēkiem iztaisa noziedzniekus.
Bet tagad es ar prieku dodu iespēju parunāt ar divām Dvēselēm, kuras beidza savu reabilitāciju mūsu Centrā.
* * * * * * * * *
Turpinājums nākošreiz.

Avots: Žurnāls MIROVOI ČENNELING: duhovnije soobščeņija" Nr 5(11) 2013. Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. El.adrese žurnāla: mirovoy_channeling@mail.ru , latviskoja, intuitīvi, Eslauma 16.11.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/19.11.2013. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 19.11.2013.

Skatījumu skaits: 791 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: