Galvenie » 2014 » Oktobris » 5 » PAR KOLEKTĪVĀ ASTRĀLĀ ĶERMEŅA IMPLANTU
14:35
PAR KOLEKTĪVĀ ASTRĀLĀ ĶERMEŅA IMPLANTU

SEN-ŽERMENS

caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

PAR KOLEKTĪVĀ ASTRĀLĀ ĶERMEŅA IMPLANTU

Dārgie Gaismas Darbinieki!

Turpinām strādāt ar ierobežojošajiem implantiem un attīstīt jūsu sakarus ar Augstāko „Es”. Mūsu pagājušā nodarbība bija veltīta individuālās apziņas ierobežojošo implantu transformācijai. Jūs aktivizējāt procesus, kuri palīdzēs jūsu apziņai atbrīvoties no vecajām struktūrām, no Dualitātes struktūrām, ilgu laiku ierobežojošām jūsu sakarus ar augstākajām dimensijām, ar Garīgo Pasauli. Šodien mūsu kopradīšana būs vērsta uz darbu ar ASTRĀLAJIEM implantiem.

Mēs jau devām astrālo implantu īsu raksturojumu, iedalot tos implantos-„barjerās” un implantos-„enkuros”. „Enkuri” piesaista jūsu astrālos ķermeņus pie fiziskā ķermeņa, praktiski atņemot viņiem patstāvīgumu. Ar šiem implantu veidiem sadarbojas tie, kuri praktizē tā saucamos astrālos ceļojumus ārpus fiziskā ķermeņa. Mūsu uzmanības laukā – implanti-„barjeras”. Mēs pavēstījām, ka tamlīdzīgi implanti traucē saziņu ar pasaulēm, kuras pārsvarā ir astrālas, atzīmējot, ka tādas pasaules ir, tajā skaitā, piektajā, sestajā un septītajā dimensijā. Teiktajam ir jāpiebilst, ka Augstākais „Es” mijiedarbojas ar cilvēkiem caur dažādiem matērijas veidiem, tajā skaitā – caur astrālo matēriju. Astrālā mijiedarbība veido ievērojamu daļu no tā, ko mēs apzīmējām kā „sakarus ar Augstāko „Es””. Citādi runājot, mijiedarbība starp cilvēku un Augstāko Pasauli realizējas ne tikai apziņas līmenī, bet arī jūtu līmenī. Caur astrālo matēriju cilvēki spēj ne tikai dzirdēt savu Augstāko „Es”, pieņemt domu paketes, enerģētisko informāciju, bet arī JUST savu „Es” jūtu līmenī. Bet jūtu līmenis šajā gadījumā – tas ir sirds telpas līmenis. Tas cilvēks, kuram šī sirds telpa ir attīstīta, spēj atšķirt, vai viņš sazinās ar savu Augstāko „Es”, ar Garīgo Pasauli, vai ar zemāko astrālo pasauļu pārstāvjiem. Kā sekas – cilvēks ar attīstītu sirds telpu neiekritīs zemāko astrālo spēku lamatās un nesāks pieņemt no viņiem informāciju, kura neatbilst īstenībai. Sirds telpas līmenī viņš ZINA, JŪT, ar ko sazinās.

Ievērojamu lomu sirds telpas darbības neitralizācijā spēlē astrālie implanti – tās pašas smarkmateriālās struktūras, kuras traucē cilvēkam ar viņa jūtu palīdzību noteikt vibrāciju kvalitāti sarunu biedram no citas pasaules.

Strādājot ar mentālajiem implantiem, mēs radījām ķermeņa INDIVIDUĀLĀS apziņas līmenī. Strādājot ar astrālajiem implantiem, mēs sāksim radīt KOLEKTĪVĀ ASTRĀLISMA ķermeņa līmenī. Jums var likties dīvaini, ka tieši CILVĒKU KOLEKTĪVĀS JŪTAS, apvienotas vienā astrālā struktūrā, visstiprāk ietekmē cilvēku spēju sazināties ar saviem Augstākajiem „Es” un kopumā pazemina līmeni cilvēku savstarpējiem sakariem ar viņu Garīgo Sākumu.

Kas tas ir – CILVĒKU KOLEKTĪVAIS ASTRĀLISMS? To var salīdzināt ar KOLEKTĪVO APZIŅU. Cilvēces kolektīvā apziņa šajā attīstības etapā ir ierobežota noteiktos ietvaros. Viņa, piemēram, nosaka cilvēku vairākuma priekšstatus par nāvi, par dzīves galīgumu, par dzīvības neesamību citās pasaulēs. Tādejādi, kolektīvā apziņa cilvēkiem traucē dibināt sakarus ar citām pasaulēm. Loģika te ir vienkārša: ja nav citu pasauļu, tad arī sakarus ar tām nodibināt nav iespējams.

Tā strādā kolektīvā apziņa. Bet kā CILVĒCES SABIEDRĪBAS KOLEKTĪVAIS ASTRĀLISMS ietekmē spējas sazināties ar citām pasaulēm? KOLEKTĪVAIS ASTRĀLISMS – TĀ IR CILVĒKU KOLEKTĪVO JŪTU ASTRĀLĀ MATRICA. Kādas jūtas ir pārsvarā jūsu pasaulē? Varbūt tā ir Beznosacījuma Mīlestība? Varbūt – vienaldzība, naids, agresija, bailes? Atbildiet uz šiem jautājumiem paši... Visādā gadījumā, jums ir zināms, ka BAILES jūsu pasaulē ir ļoti stipri izplatītas. Cilvēkus biedē daudz kas. Tajā skaitā daudzi baidās kontaktēties ar neredzamo, viņiem iedveš bailes tas, ka neredzamie partneri var viņus negatīvi ietekmēt. Blakus bailēm dzīvo šaubas... Pat ja cilvēks sāk sazināties ar citu pasauli, viņš uzdod jautājumu: bet vai ar tiem spēkiem es sazinos? Vai ar tiem spēkiem sazinās cilvēks, ar kura informāciju es iepazīstos? Tā jūtas ierobežo cilvēku spējas sazināties ar Augstākajām Pasaulēm. Un daudziem, ļoti daudziem jūtas ir GALVENĀ BARJERA saziņā ar citām pasaulēm un, kā sekas – sakaru nodibināšanā ar Augstāko „Es”. Kolektīvais astrālisms vada cilvēkus tāpat kā masu apziņa. Tas eksistē vienota astrāla lauka, īpašas matricas, formā. Un šis lauks ir savienots ar katru cilvēku ar speciālu astrālu ķermeni, kurš eksistē cilvēka daudzdimensiālo ķermeņu vienotajā kompleksā. Astrālais ķermenis, par kuru stāstām, ir individuāls katram, bet mēs viņu saucam par KOLEKTĪVO ASTRĀLO ĶERMENI, tāpēc ka viņa astrālās matērijas daba ir kolektīva pēc savas būtības.

Šajā kolektīvajā astrālajā ķermenī, kurš, atkārtošos, eksistē individuāli katram cilvēkam, arī ir ierobežojošie implanti. Tie tika radīti agrīnās Atlantīdas laikos – pirms nedaudz vairāk kā 15 tūkstoš gadiem. Tieši tad cilvēku vidū sāka aktīvi izplatīties negatīvas jūtas, noformējās kolektīvais astrālais lauks – īpaša matrica, kura ir visas cilvēku sabiedrības attīstības kontroles un vadības sistēmas daļa. Kurš kontrolēja un vadīja cilvēkus tajā laikā? Tie paši, kuri tagad. Neredzami pārvaldnieki no citām dimensijām, kura slēpās aiz kulisēm. Tikai ēnu valdības robotizēto būtību personā vēl nebija. Taču aktīvi savu ietekmi pauda Ponokteona civilizāciju savienības dažādi pārstāvji. Ne mazu ietekmi izrādīja reptiloīdu civilizācija. Šo un viņiem līdzīgu spēku ietekme jau tad tika pieļauta, par cik sāka formēties Dualitātes Eksperimenta apstākļi, kuri paredzēja cilvēku sadalīšanos pārvaldītajos un pārvaldāmajos.

Kolektīvā astrālā lauka radīšana izraisīja īpašu astrālu ķermeņu radīšanu cilvēkiem, kuri šo lauku arī uzturēja, gadsimtiem un tūkstošgadēm formējot noturīgu astrālo Matricu, kura noteica cilvēka standarta jūtas. Šajos īpašajos ķermeņos, kuri pēc būtības kļuva par kopējā astrālā lauka daļu, tika ienesti tie paši implanti, par kuriem šodien runājam.

Astrālie implanti ir ierīkoti nedaudz sarežģītāk kā mentālie. Arī funkcijas tiem ir plašākas. Mentālie implanti vienkārši ierobežo enerģētiskās informācijas ienākšanu no augstākajām pasaulēm. Astrālie implanti bloķē vienus enerģētiskās informācijas veidus, bet citus veidus – pastiprina. Jūs sapratāt, par ko ir runa? KOLEKTĪVĀ ASTRĀLĀ ĶERMEŅA IMPLANTI BLOĶĒ POZITĪVAS JŪTAS, pirmām kārtām – Mīlestības Jūtas, neļaujot tām jūsu pasaulē aktīvi attīstīties, noturot tās. Bet tie PASTIPRINA NEGATĪVĀS JŪTAS, ļaujot jūsu pasaulē attīstīties bailēm, agresijai, naidam, niknumam, viltībai un citām negatīvām emocijām.

Jūsu personīgās bailes vai agresija – tās nav tikai jūsu personīgās bailes vai agresija. Tās vienmēr ir jūtas, kuras saformējusi sabiedrība, jūsu apkārtne. Bet pēc tam nodevusi jums, padarījusi tās pa jūsu daļu. Un šīs jūtas vienmēr ir kolektīvā astrālā ķermeņa, astrālās matricas, PASTIPRINĀTAS.

Kad cilvēks nostājas uz Garīgās attīstības ceļa, viņam pakāpeniski sāk izzust astrālie implanti. Vēl vairāk, tie transformējas tā, ka ar laiku bloķē negatīvo jūtu pastiprināšanos. Astrālie implanti pārvēršas centros, saistītos ar sirds telpu, un sāk veicināt Mīlestības ENERĢIJAS PIEŅEMŠANU UN IZPLATĪŠANU. Prasme pieņemt Mīlestības Enerģijas – tas ir pamats saziņai ar Augstāko „Es”. Bez prasmes pieņemt Mīlestību nav iespējams pieņemt enerģētisko informāciju no Augstākā „Es”, no Augstākās pasaules. Lūk, kāpēc tie, kuri pietiekamā līmenī nespēj pieņemt Mīlestības enerģiju, taču spēj sazināties ar citām pasaulēm, bieži kļūst par cilvēku sabiedrības slepeno pārvaldītāju netīrās spēles ķīlniekiem vai nonāk zemāko astrālo pasauļu pārstāvju iedarbībā.

Cilvēks, kurš spēj pieņem patiesu Mīlestību, spēj viņu izplatīt, dāvāt apkārtējiem, visai pasaulei.

Mūsu uzdevums šodien – transformēt, pārveidot kolektīvā astrālā ķermeņa astrālos implantus tā, lai turpmāk viņi pārtrauktu pastiprināt negatīvās jūtas un aktīvi sāktu pieņemt Mīlestību un visas pozitīvās jūtas, uz kurām ir spējīgs Cilvēks.

Piedāvāju radīt Garīgu Praksi, kuru nosauksim:

MARIJAS MAITREIJAS ZELTA ROZE

MARIJA MAITREIJA – TĀ IR PASAULES MĀTE. Viņā – Sievišķā Mīlestības un Sievišķā Enerģija, kuras palīdz radīt jauno dzīvi, nākotnes pasauli. Pasaules Māte jūsu sirdī atdzīvina pašas tīrākās mīlestības un pašu gaišāko jūtu Dievišķo avotu. Marija Maitreija, kā neviens šajā pasaulē, spēj pārveidot astrālo matēriju un dzemdināt jaunus matērijas veidus.

Piesaucam Pasaules Māti kopradīšanai, mani sirdsmīļie, un sākam radīt.

Jūsu vienotajā ķermeņu kompleksā, astrālajā plānā, ir struktūra, kuri ir cieši saistīta ar jūsu astrālo ķermeņu darbību. Tas ir enerģētisks centrs, kurš nosaka kolektīvā astrālā ķermeņa astrālo implantu darbību. Transformējot šo struktūru, pārveidojot to, jūs spējat neitralizēt astrālo implantu darbību, kuri ierobežo jūsu saini ar Garīgo Pasauli.

Enerģētiskais centrs, kurš baro astrālos implantus, atrodas jums aiz muguras, tieši aiz sirds, apmēram 30 centimetru attālumā. Izsakiet tīru nodomu pārveidot enerģētisko centru, kurš nodrošina ierobežojošo astrālo implantu darbību. Izsakiet tīru nodomu neitralizēt astrālos implantus, kuri traucē jums attīstīt jūsu jūtu, jūsu Garīgo Kanālu tīrību. Palūdziet jūsu Augstākajam „Es” parādīt jums enerģētisko centru astrālajiem implantiem. Tie, kuri spēs viņu ieraudzīt, sev aiz muguras konstatēs smalkmateriālu struktūru, kura sastāv no divām „caurulītēm” piltuvju veidā, augšējā iekrāsota zilā krāsā, apakšējā – dzeltenā. Piltuves pilda uztveršanas-pārraidīšanas struktūru funkcijas. Viņas savā starpā ir savienotas ar vienotu pamatu sarkana kuba veidā, kurš spēlē transformējoša centra lomu, aicināta noturēt Augstāko Pasauļu enerģijas un vienlaicīgi pastiprināt negatīvās astrālās enerģijas. Ja jūs nevarat ieraudzīt šo enerģētisko centru, vienkārši iztēlojieties to tādu, kāds tas ir attēlots zīmējumā. (1. zīm.).

1. ZĪM. ENERĢĒTISKĀ CENTRA, KURŠ NODROŠINA ASTRĀLO IMPLANTU DARBĪBU, SHĒMA. SMARKMATERIĀLA STRUKTŪRA, KURA IEROBEŽO CILVĒKU SAIKNI AR GARĪGO PASAULI.

Vispirms nosūtiet mīlestības enerģijas šim enerģētiskajam centram un astrālajiem implantiem. Viņi palīdzēja jums izpildīt Dualitātes Eksperimenta noteikumus, ilgu laiku veicināja jūsu iegremdēšanos matērijā, pieredzes iegūšanu blīvajā astrālajā matērijā. Daudzējādā ziņā pateicoties viņu eksistēšanai, jūs varējāt izjust jūtas, kuras gala rezultātā atveda jūs pie Garīgās izaugsmes, pie evolucionārās attīstības.

Bet tagad vērsieties pie Pasaules Mātes ar lūgumu palīdzēt jums transformēt astrālos implantus un pastiprināt jūsu sakarus ar jūsu Augstāko „Es” un Augstākajām Pasaulēm. Palūdziet Marijai Maitreijai nodot jums Velti, kura jums sniegs lielu palīdzību visu jūsu astrālo ķermeņu evolucionārā pārveidošanā, Dievišķo Jūtu, balstītu uz Beznosacījuma Mīlestību, attīstīšanā.

Un tagad... Vērojiet! Pasaules Māte, Marija Maitreija, ietērpta brīnišķīgās drānās, nodod jums Zelta Rozi. Zelta Roze – tā ir trīs Zelta Rožu vienotība, ne pušķis, bet nesaraujama trīsvienība, kura ir MĪLESTĪBAS, HARMONIJAS UN TĪRĪBAS TRĪSVIENĪBA. Rožu vienotība izriet no struktūras sirds veidā (3. zīm.). Marijas Maitreijas Zelta Roze ir liels Gaismas Artefakts, no kura jūs reiz šķīrāties, aizejot matērijas blīvumā. Zelta Roze ir jūsu jūtu, jūsu emocionalitātes Dievišķās Pārvēršanās avots. Tikko kā jūs ieraudzīsiet Zelta Rozi, tikko kā jūs sajutīsiet maigās enerģijas, kuras nāk no viņas, uzreiz sāksies jūsu vecā astrālā enerģētiskā centra transformācija. Apakšējā „caurulīte”-piltuve aiztieksies uz augšu, abas piltuves novietosies pa diagonāli, leņķis starp viņām – gandrīz 90 grādu (2. zīm.).

2. ZĪM. ASTRĀLĀ ENERĢĒTISKĀ CENTRA TRANSFORMĒŠANĀS BRĪDIS.

Un tagad skatieties – kas notiek! Abas „caurulītes”-piltuves pakāpeniski izzūd, izgaist apkārtējā telpā, bet to vietā izaug divas zelta rozes. Starp viņām – aug trešā roze. Centrs kvadrāta veidā pārveidojas rozā sirdī (3. zīm.)

3. ZĪM. MARIJAS MAITREIJAS ZELTA ROZE.

Un, lūk, Marijas Maitreijas Zelta Roze, visu apgaismojot ar savu Dievišķo krāšņumu, ieņem vecā enerģētiskā centra vietu. Tagad jums ir jauns enerģētiskais astrālais centrs, kurš jums palīdzēs iemantot Mīlestības, Tīrības un Harmonijas Dievišķo avotu.

Bet tas vēl nav viss! Vecais enerģētiskais centrs atradās jums aiz muguras. Jaunā enerģētiskā centra – Marijas Maitreijas Zelta Rozes – vieta ir cilvēka sirdī! Pārvietojiet Zelta Rozi tieši uz jūsu sirdi. Tikko kā Zelta Roze ieņems savu likumīgo vietu jūsu sirds telpā – tur uzreiz izveidosies lielisks zelta mirdzums. Desmitiem staru no Zelta Rozes dosies pa jūsu astrālajiem Kanāliem, izplatot Mīlestības, Tīrības un Harmonijas enerģijas. Priecājieties, mani sirdsmīļie! Patiesi brīnišķīgs ir šis brīdis – lielā Gaismas Artefakta – Marijas Maitreijas Zelta Rozes – atgriešanās jūsu sirds telpā.

Tagad, kad Zelta Roze dzīvo jūsu sirdī, sāciet sazināties ar savu Augstāko „Es”. Tagad jūsu uzdevums ir sazināšanās ar viņu JŪTU LĪMENĪ, MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS LĪMENĪ. Nosūtiet Augstākajam „Es” Mīlestības enerģijas no savas sirds. Un, lūk – pats svarīgākais moments. Sajūtiet ATBILDES MĪLESTĪBU. Šī Mīlestība, kuru jūs saņēmāt atpakaļ, var aizkustināt jūs līdz asarām, jūs izjutīsiet jūtas, kuras sen neesat jutuši! Dievišķs maigums, aizkustinoša sajūsma, Īstās Dzimtenes sajūta – lūk, kas jums var kļūt pieejams... Rūpīgi iegaumējiet, fiksējiet JŪSU AUGSTĀKĀ „ES” MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS KVALITĀTI. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ka tagad jūs ZINĀT JŪSU AUGSTĀKĀ „ES” MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS. Jūs viņas varēsiet PAZĪT, sazinoties ar savu Augstāko „Es”. Bet tas nozīmē – tagad jums ir PĀRLIECĪBA, ka jūs sazināties tieši ar savu Augstāko „Es”, nevis ar kādu citu. Šī pārliecība ne tikai nostiprinās jūsu saikni ar Augstāko „Es”, bet arī ļaus jums saņemt kvalitatīvāku un detalizētāku informāciju.

Nosūtiet Mīlestības Enerģiju Jūsu Augstākajam „Es” vēl un vēl reizi. Un atkal atpakaļ sajūtiet Mīlestības Enerģiju. Jūtat, kāda jauna, izturīga saikne jums ir nodibinājusies emocionālajā plānā ar jūsu Augstāko „Es”? Tas tagad ir ļoti, ļoti svarīgi jūsu tālākajai Garīgai attīstībai, jūsu Garīgo Kanālu attīstībai.

Tajā brīdī, kad jums ir parādījies ļoti labs emocionālais kontakts ar jūsu Augstāko „Es”, uzdodiet viņam to jūs satraucošo jautājumu, kuru sen gribējāt uzdot. Un pieņemiet atbildi – domu, informācijas un enerģētiskās informācijas pakešu veidā, TĒLU UN JŪTU veidā...

Saņēmāt atbildi? Jā! Nešaubieties, ka saņēmāt! Nešaubieties... Fiksējiet to OBLIGĀTI uz papīra, uz monitora ekrāna, audioieraksta veidā... Padariet savstarpējo attiecību ar savu Augstāko „Es” stāstu par SAVAS DZĪVES VĒSTURISKO HRONIKU. Jebkura jūsu sakaru ar jūsu Augstāko „Es” pastiprināšanās – tas ir patiesi vēsturisks moments, un ne tikai jūsu personīgajā dzīvē. Tas ir vēsturisks likteņa moments pasaulei, kura mainās soli pa solim, tiklīdz kārtējais cilvēks iziet uz jaunu saiknes ar savu Augstāko „Es” līmeni, sper vēl vienu soli uz Dievišķā Sākuma atgriešanu...

Mani sirdsmīļie! Atkārtoju: darbs mūsu „Garīgās Saziņas Skolā” būs efektīvs tad un tikai tad, kad jūs sūtīsiet man vēstules un dalīsieties iegūtajā pieredzē, iespaidos par veiktajām meditācijām. SEN-ŽERMENS GAIDA JŪSU VĒSTULES.

Paldies par mūsu Vienotību.

2014.07.14.

REDAKCIJAS VĀRDĀ. Vēstules, adresētas rubrikai „Garīgās Saziņas Skola”, lūdzam sūtīt uz Žurnāla e-pasta adresi mirovoy_channeling@mail.ru vai pasta adresi: 654027, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Энтузиастов, дом 5, Издательство «Печатный Двор», редакция Журнала «МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения».

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 4. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Skatījumu skaits: 674 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: