Galvenie » 2013 » Maijs » 20 » Radītāja Diktāts 10.09.04
14:42
Radītāja Diktāts 10.09.04
Radītāja Diktāts 10.09.04

1. ... Pamats Reliģijai Manai ir Ticība plus Mīlestība - pats galvenais cilvēkam ...
2. Tikai Ticībā un Mīlestībā iespējams sasniegt sevis pilnveidošanas virsotnes un būt gatavam kļūt Pasaules Skolotājam uz Zemes pēc līdzības Man.
3. Cilvēka uzdevums uz Zemes, savu īso "komandējumu" laikā - sasniegt šīs virsotnes un stāties līdzās Dievam!
4. Lūk, tāds, īsā formā, jūsu uzdevums uz Zemes, lūk, kādēļ uz šī estētikas Poligona atkārtojas cilvēku "komandējumi" tik bieži un tie, par nožēlu, veltīgi.
5. Cilvēks savā pamatā šos uzdevumus neizpilda un cenšas patstāvīgi, patvaļīgi veidot savu sabiedrību, aizmirstot šajā īsajā dzīvē tos PamatLikumus, pēc kuriem izveidota Mana Valstība un, kurā viņš tikko bija.
6. Tiktiešām, "komandējumā" uz Zemes, bez Manas Kontroles, cilvēks, pašpilnveidošanās turpināšanas vietā, acumirklī visu aizmirst, pārvēršas primitīvā dzīvniekā, kura prasības ir materiālā eksistēšana.
7. Tāda cilvēka galvenā rūpe ir materiālo labumu sasniegšana, bagātība līdz tādam līmenim, lai varētu "atrauties" pēc pilnas programmas, pazaudējot savu sirdsapziņu un kaunu, pazaudējot savu Vareno Cilvēcības veidolu.
8. Reti kādam no cilvēkiem turpinās personības pilnveidošanās process līdz virsotnei līdzībā Dievam; bet galvenokārt, turpinās skrējiens uz vietas, vai notiek prasību pazemināšanās attiecībā uz sevi un pārvēršanās no cilvēka dzīvniekā.
9. Tādēļ tik asi izjūtama nepieciešamība, apturēt šo bojāejas procesu cilvēces kustībā pa spirāli lejup pašiznīcināšanās bezdibenī.
10. Pašiznīcināšanās process sasniedzis kritisko punktu, bifurkāciju, aiz kuras jebkura kustība lejup novedīs pie spontāna, lavīnveidīga procesa, kuram nav un nevar būt apstāšanās - pie kolapses.
11. Vairs nevar gaidīt ne minūti, kavēšanās līdzinās nāvei, jārīkojas.
12. Lielākā daļa cilvēku uz Zemes nevēlas lasīt mūžīgos Rakstus (Bībeli, Evanģēlijus, Korānu ...), daudziem no viņiem nav laika ne tikai izzināt, nu kaut vai vienkārši ieskatīties dažreiz Vēstījumos Manos.
13. Atlikusi viena cerība uz balsi, uz cilvēku kliedzieniem pūlī, kuri spēj pārkliegt pūli un, beidzot tikt sadzirdētiem, un kuri parādīs ceļu uz Dievišķo Gaismu un ceļus cilvēcīgās Pasaules pārkārtošanai pēc līdzības Dieva Valstībai.
14. Visas cerības uz šiem cilvēkiem, kuri ņem uz sevi atbildību un ved baru uz Gaismu, atvirzot viņu no bezdibeņa un neiedomājamas bojā ejas.
15. Tagad situāciju var glābt tikai tādā veidā, kaut kādā ziņā vardarbīgi, tādēļ, ka Mana Iejaukšanās būs jau pēdējais un nepieciešamais, kas priekš jums var būt.
16. Kad atgriezīsim baru no bezdibeņa, būs otrs uzdevums - Zināšanas Mūžīgās nonest līdz katram cilvēkam, lai cilvēks beidzot saprastu savus lokālos apakšuzdevumus, lai noskaidrotu Pasaulkārtības Pamatus un apzināti, tātad ātri, sāktu savas mājas celtniecību - taisnīgas sabiedrības uz Maniem Mūžīgo Likumu Pamatiem.
17. Lai cilvēks beidzot saprastu un pieņemtu, ka viss uz Zemes no Dieva, un viss, kas viņam ir, tas arī ir no Dieva un, ka viņš savā materiālajā attīstībā izmanto Dievišķos Spēkus, dāvātus viņam, lai attīstītos un pilnveidotos.
18. Mana Palīdzība atbrīvo cilvēku no sadzīves problēmām, atstājot laiku viņa attīstībai līdz pilnībai, kuras robeža ir Dievs - Dievs uz Zemes.
19. Līdz ar sabiedrības attīstību un urbanizāciju, negatīvie spēki paātrina krišanas procesu, cilvēces tikumisko pagrimumu novedot līdz galējībai, līdz punktam, aiz kura notiek lavīnveidīgs, vairs neapturams, pašiznīcināšanās process.
20. Paskataties uz XVIII, XIX, XX un XXI gadsimtu Mistērijām, salīdziniet viņu krišanas ātrumu un jūs redzēsiet, ka XXI gadsimts - tā jau ir vai nu dzīve vai nāve; cilvēce - pie pēdējās līnijas.
21. Par to ir jākliedz, par to ir vienkārši jāauro.
22. Par sludinātājiem jākļūst jauniem, autoritāti guvušiem līderiem, kuri ar savu sludināšanu apturēs nesavaldīgo pūli un novērsīs viņu no kolapses un parādīs vienkāršā un pienācīgā formā karti jaunam maršrutam pie Ticības un Dieva.
23. Viņiem ir ne tikai jāparāda, kurp jāiet, bet atkal vienkaršā un pienācīgā formā jāparāda noteikumu izvēle Likumiem no Dieva, kuriem jatiek izpildītiem bez ierunām visiem cilvēkiem uz Zemes.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/part1/1-10.09.04.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.08.2011., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 20.05.2013.
Skatījumu skaits: 806 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: