Galvenie » 2013 » Novembris » 4 » Radītāja Skaidrojums 07.11.09. Baiļu cilvēks ir NETICĪBAS cilvēks
11:38
Radītāja Skaidrojums 07.11.09. Baiļu cilvēks ir NETICĪBAS cilvēks
Radītāja Skaidrojums 07.11.09. Baiļu cilvēks ir NETICĪBAS cilvēks

1. Turpinot atbildi uz tavu jautājumu "kas gan man apkārt notiek?" gribu piebilst, ka VISS notiekošais ir Telpas enerģētiskā līmeņa pārveidošanas un izmainīšanas procesu atspoguļojums. Jūs, kā Dievišķās Telpas daļa, gribot vai negribot, taču ieaistīti šajās izmaiņās un jūsu ApZiņa pirmā reaģē un, ļoti aktīvi, uz Blīvā plāna vibrāciju izmaiņām!
2. Telpas izmaiņu vilnis aizvēlās līdz Blīvajam plānam, liekot jums realizēties vai pielāgoties šim Jaunajam, bet vēl neuzņēmušam pilnu spēku, RITMAM! Jūs, tā vietā, lai izmēģinātu savas adaptēšanās spējas, bet kā Man šķiet, pārietu no tukšvārdības (vai ļaunāk - vārdu maldiem) pie TICĪBAS, saspringstiet ciešā pretestības spirālē, tagad izpaustajai Veseluma Objektīvajai Realitātei.
3. Tāda cilvēku aktīva pretošanās Objektīvajai Realitātei, ļoti līdzīga agresīvai NETICĪBAS izpausmei! Tagad priekš jums nav nekādas alternatīvas: vai nu jūs TICIET un attiecīgi šķērsojiet (pārejiet) Laiku robežu, vai jūs NETICIET un atkāpieties no cīniņa par pašizdzīvošanu, kas atbilda evolucionāro pārveidojumu sākumam pagātnē!
4. Taču tā vienkārši palikt jums nesanāks! Ticiet Man, nesanāks tā primitīvi palaist sev priekšā visus uz priekšu traucošos, bet pašam palikt gaidot nākošo evolūcijas vilni.
5. Lieta tā, ka eksāmenu nokārtot nāksies vienalga visiem un katram, jo taču tikai eksāmena nokārtošana dod tiesības turpināt ApZiņas evolūciju līdz LīdzRadītāja līmenim. Taču, ja reultāts būs bēdīgs, tad nāksies pāriet uz daudz zemāku vibrāciju līmeni un atkal caur ērkšķiem, izmēģināt sevi cilvēka-dzīvnieka lomā.
6. Ticiet Man, otrreiz šie pārbaudījumi, maigi sakot, būs jau stigrāki, jo Manas LīdzDalības vairs nebūs, tātad nebūs arī Mana Atbalsta, bet tas nozīmē, nebūs Manas Aizsardzības!
7. Tādā gadījumā, Tumsas spēki pārbaudījumu apstākļus pasliktinās pēc Viņu noteikumiem un jau Viņu interesēs, tādēļ par uzturēšanās sekām Tumšo pusē, priekš cilvēkiem, kuri tika RADĪTI (un priekš) Gaismas apstākļos, var tikai minēt!
8. Šodien ES gribu vērst jūsu uzmanību uz tādas polaritātes iemesliem cilvēkos, izdalošos TICĪBAS cilvēkos, kuru, lai cik žēl, pagaidām mazāk, un NETICĪBAS cilvēkos. Pie tam šīs cilvēciskās cilts sadalītībai, ticiet, nav nekāda sakara ar cilvēka piederību kādai nacionalitātei, bet gandrīz tieši saistīta ar reliģiskām pārliecībām.
9. ES jums daudzreiz runāju par to, ka cilvēkam (nav svarīgi pie kādas kastas viņš pieder) būs jānokārto Eksāmens GATAVĪBAI un katram tiks dots pēc šī Eksāmena rezultātiem! Atgādinu, ka starp jums nav Manu mīluļu, bet jo mazāk, izstumto, jo visi RADĪTI no vienas Dievišķās "mīklas" un visi no sākuma savā Dvēselē nesiet Dievišķo Gaismu!
10. Priekš Manis ļoti svarīgi, kā jūs izmantojāt Manas VELTES un priekš kā tērējāt savu dzīvi un kādu cēloņu-seku sakaru līmeni jūs uzkrājāt visu savu INKARNĀCIJU laikā, jo KARMA ir jūsu "aste" neizdarītā, neiemīlētā, bieži - nepateiktā līdz galam, bet par jūsu neizpildītajām domām vai domtēliem, ES jau vienkārši nemaz nerunāju!
11. Galaslēdziens, kas Man jāizdara, analizējot jūsu sarežģīto civilizāciju, vēsta, ka jūsos NAV PATIESAS TICĪBAS! ES runāju par PATIESU TICĪBU, bet ne par tās deklarēšanu, un TICĪBAS trūkums saistīts ar to, ka jūsos ļoti dziļi Dvēselē slēpjas PANISKAS BAILES no nāves, jo taču pasaules galvenās reliģijas jau TŪKSTOŠIEM GADU, neskatoties uz optimistiskiem dziedājumiem, sniedz jums zināšanas par nāves neizbēgamību, bet faktiski sniedz informāciju par Mūžīgās dzīves neesamību!
12. Un jūs jau tik viegli uzpērkami ar saldas dzīves solījumiem, ka klausaties vienalga ko, bet tikai ne Mani, jūsu Radītāju!
13. Ticiet Man, cilvēki, pat priestera svārkos, nevar un nav tiesību runāt Dieva VĀRDĀ! Tikai izredzēti, tūkstošiem reižu pārbaudīti cilvēki var Manus Vārdus vai Gaismas Hierarhu Vārdus nodot/sniegt, taču tādu cilvēku - vieninieki, bet, lūk, viltuspraviešu no visiem Telpas līmeņiem, ar visām piemītošām krāsām, izņemot BALTO, - cik tik vajag!
14. Šo pelēko Būtību parādīšanās vai izpaušanās, ne pavisam ne Gaišo Dievišķo spēku, lai cik skarbi tas skanētu, atbalsta pasaules reliģiju domstarpības, brīvi traktējošu (bieži - pavisam nepareizi) Dievišķās Telpas struktūru!
15. Šīs reliģiskās nesaskaņas cilvēka dzīvē ienes pašu galveno problēmu - BAIĻU problēmu, tātad, iekšējās NETICĪBAS problēmu! Tas saistīts ar, kā ES jums runāju, Garīgās, bet labāk teikt, pseidogarīgās regularitātes (varas) ieinteresētību ne baznīcēnos, bet, ja teikt godīgi - klientos, un cīnās viņi ne tik daudz par cilvēku Dvēselēm, cik par viņu makiem, tādēļ ar visām taisnībām un netaisnībām cenšas piesaistīt cilvēkus zem savu konfesiju karogiem.
16. Nu kā var sev piesaistīt cilvēku, RADĪTU būt BRĪVAM sevis un Telpas radīšanā? To var izdarīt tikai ar nāves BAILĒM, bailēm par rituālu vai tradīciju pārkāpumu sodīšanu un, protams, ar bailēm par atšķiršanu no Dieva, taču, saprotams, ka ne no Manis, bet no šī reliģiskā novirziena.
17. Kas var izaugt/izveidoties tāda cilvēka ApZiņā/LīdzZiņā vai Dvēselē un, kas no viņa var sanākt? Protams, tikai cilvēks-vergs, pastāvīgi dzīvojošs BAILĒS! Bet ja viņu vēl tūkstošiem gadu nosauca vārdos "Dieva vergs", tad tādā cilvēkā var sagaidīt tikai verdzisku ApZiņu un, izņemot Garīgu verdziskumu, izmainītu ApZiņu, viņā vairāk nekā nav.
18. BAIĻU cilvēks ir NETICĪBAS cilvēks! Bet, kad vēl Baznīca oficiāli noraida inkarnāciju, bet tas nozīmē, noraida Mūžīgo dzīvi izpausmju un iemiesojumu virkni Blīvajā plānā, kas tad var noformēties cilvēka LīdzZiņā?!
19. Tādēļ, ja pat baznīcas cilvēks paniski baidās no nāves, ko tad var teikt par vienkāršu cilvēku, dzīvojošu grēkos un netikumos, bailes taču pirms nāves veicina cilvēkā izkropļotas un netikumīgas ApZiņas attīstību, ar grēku un netikumu lielu komplektu! Vēl vairāk, tāds cilvēks jau vienkārši nesaprot un neuzņemsies atbildību par personīgo dzīvi.
20. Priekš NETICĪBAS un BAIĻU cilvēka nav vārda ATBILDĪBA sapratnes, jā, un viņš arī negrib zināt tādu vārdu, jo dzīve, pēc viņa uzskata, tik īsa, ka nav jēgas aizdomāties pat to, kā arī, ar kādu mērķi aizlido šis izpausmes MIRKLIS!
21. Cilvēks Blīvajā plānā vienmēr iziet savas ApZiņas pārbaudījumus uz pilnveidošanos, taču neviens viņam nerunā par to, ka dotā dzīve ir tikai viens no MŪŽĪGĀS DZĪVES izpausmes etapiem! Neviens nerunā par to, ka viņš, cilvēks, nes atbildību par savu MŪŽĪGO DZĪVI un katrs nepatiess solis ne tikai uzkrajas KARMAS parādu veidā, bet arī prasa to obligātu izlabošanu nākošajās izpausmēs.
22. Ja cilvēks saprastu, ka nākošā inkarnācija - nākošās izpausmes laiks - var tikt izlietots tikai iepriekšējo kļūdu labošanai, tad ES domāju, ka vairākums cilvēku pacenstos neuzkrāt sev parādus nākotnei, bet pacenstos savas problēmas atrisināt tekošajā/esošajā izpausmē.
23. Viss atkarīgs no tā kā cilvēks saprot vai kā pieņem Dievišķo Pasauli un kādu vietu Viņā izvēlējies viņš priekš sevis! Un tas, neskatoties uz to, ka kāds līdzās, vai kāds no varas struktūrām, tātad, no autoritāra avota, runā par to, ka dzīve tik īsa, ka tā jānodzīvo tā, lai no dzīves saņemtu "pēc pilnas programmas"!
24. Jāsaka jums, ka tā visaplamākā pozīcija un tieši no tādas pozīcijas izaug/izveidojas bezgarīgums, egocentrisms, lepnums un kā rezultāts, bezatbildība par savas izpausmes grēkiem un netikumiem.
25. Svarīgi zināt un saprast, kas cilvēkiem nes šo utopiju, kas kropļo cilvēciskās Dvēseles, radot no viņām ne LĪDZRADĪTĀJUS, bet reālus bailīgus vergus ne tikai ķermeņa, bet Gara, kā arī, kuram un kādēļ vajadzīgi tādi "Dieva vergi"?!
26. Ja jūs prasīsiet Man vai Gaismas Hierarhiem, tad Mēs atbildēsim, ka stingri pastāvam uz to, ka cilvēki-vergi Mums nav vajadzīgi, jo viņi nav ne tikai Dievišķais Pulks, bet, protams, arī ne JAUNĀS TELPAS LĪDZRADĪTĀJI!
27. Nebūs cilvēkā PATIESAS TICĪBAS līdz tam laikam, kamēr viņa ApZiņā/LīdzZiņā glabāsies BAILES par nāves neizbēgamību! Jums jāapzinās (jāsaprot) priekš sevis, ka NĀVES NAV - ir MŪŽĪGĀ DZĪVE un ir (Viņā) tikai izpausmju periodi (Blīvajā plānā) nepieciešamības noteikti pārbaudīt pilnveidošanas kursu līdz Radītāja (ApZiņas) augstumiem! Tas - dabīgs un vienīgais Veseluma daļas evolūcijas process līdz Veseluma augstumiem!
28. Ja bailes ir dziļi cilvēka Dvēselē, tātad tur, Dvēselē, ir NETICĪBA, un tātad ir Mūžības Kanonu nepieņemšana un, protams, nav Mīlestības, bet ir tikai dusmas, ir naids, lai cik dīvaini, pret sevi un jūs aptverošiem cilvēkiem!
29.Tāds cilvēks ne tikai Tumšais, bet viņš vēl arī tiešām mirstīgs, jo Man, jūsu Radītājam, ielikušam katrā no jums daļu SEVIS, daļu GAISMAS, nav nekādas jēgas ražot SAVU ANTIPODU - Tumsas spēkus!
30. BAIĻU cilvēks - cilvēks NETICĪBAS - vienmēr nes jucekli cilvēku ApZiņā, vienmēr nes Dievišķās Telpas Harmonijas pārkāpumus, tātad, vienmēr uzstājas pret Viņu RADĪJUŠO!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-07.11.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.10.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 04.11.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 04.11.2013.
Skatījumu skaits: 814 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: